Intel Agilex® 5 FPGAs and SoC FPGAs E-Series

Nom du produit
Date de lancement
Éléments logiques (EL)
Blocs DSP (Digital Signal Processing)
Mémoire embarquée maximale
Nombre maximal d'E/S utilisateur
Options de packages
Q3'22 656080 846 38.25 Mb 504 B23A
Q3'22 656080 846 38.25 Mb 504 B32A
Q3'22 656080 846 38.25 Mb 504 B23A
Q3'22 656080 846 38.25 Mb 504 B32A