FPGA Cyclone® V E

Nom du produit
état
Date de lancement
Éléments logiques (EL)
Blocs DSP (Digital Signal Processing)
Mémoire embarquée maximale
Options de packages
Launched 2011 25000 25 1.956 Mb M383, U324, U484, F256, F484
Launched 2011 49000 66 3.383 Gb M383, U324, U484, F256, F484
Launched 2011 77000 150 4.884 Gb M383, U484, F484
Launched 2011 149500 156 7.696 Mb M484, U484, F484, F672, F896
Launched 2011 301000 342 13.917 Mb U484, F484, F672, F896