FPGA Arria® V GT

Nom du produit
Date de lancement
Éléments logiques (EL)
Blocs DSP (Digital Signal Processing)
Mémoire embarquée maximale
Nombre maximal d'E/S utilisateur
Options de packages
2011 156000 396 11.471 Mb 416 F672, F896
2011 242000 800 15.108 Mb 544 F896, F1152
2011 362000 1045 19.358 Mb 704 F896, F1152, F1517