Intel® Xeon® Processor 5000 Sequence

Intel® Xeon® Processor 5500 Series

产品名称 状态 发行日期 内核数 最大睿频频率 处理器基本频率 缓存 建议的客户价格 比较
所有 |
Intel® Xeon® Processor X5570 Launched Q1'09 4 3.33 GHz 2.93 GHz 8 MB SmartCache N/A
Intel® Xeon® Processor X5560 Launched Q1'09 4 3.20 GHz 2.80 GHz 8 MB SmartCache N/A
Intel® Xeon® Processor X5550 Launched Q1'09 4 3.06 GHz 2.66 GHz 8 MB SmartCache N/A
Intel® Xeon® Processor W5590 Launched Q3'09 4 3.60 GHz 3.33 GHz 8 MB SmartCache N/A
Intel® Xeon® Processor W5580 Launched Q1'09 4 3.46 GHz 3.20 GHz 8 MB SmartCache N/A
Intel® Xeon® Processor L5530 Launched Q3'09 4 2.66 GHz 2.40 GHz 8 MB SmartCache N/A
Intel® Xeon® Processor L5520 Launched Q1'09 4 2.48 GHz 2.26 GHz 8 MB SmartCache N/A
Intel® Xeon® Processor L5506 Launched Q1'09 4 2.13 GHz 4 MB SmartCache N/A
Intel® Xeon® Processor E5540 Launched Q1'09 4 2.80 GHz 2.53 GHz 8 MB SmartCache $940.00
Intel® Xeon® Processor E5530 Launched Q1'09 4 2.66 GHz 2.40 GHz 8 MB SmartCache N/A
Intel® Xeon® Processor E5520 Launched Q1'09 4 2.53 GHz 2.26 GHz 8 MB SmartCache N/A
Intel® Xeon® Processor E5507 Launched Q1'10 4 2.26 GHz 4 MB SmartCache N/A
Intel® Xeon® Processor E5506 Launched Q1'09 4 2.13 GHz 4 MB SmartCache N/A
Intel® Xeon® Processor E5504 Launched Q1'09 4 2.00 GHz 4 MB SmartCache $221.00
Intel® Xeon® Processor E5503 Launched Q1'10 2 2.00 GHz 4 MB SmartCache N/A
Intel® Xeon® Processor E5502 Launched Q1'09 2 1.86 GHz 4 MB SmartCache N/A
Intel® Xeon® Processor L5518 Launched Q1'09 4 2.40 GHz 2.13 GHz 8 MB SmartCache $504.00
Intel® Xeon® Processor L5508 Launched Q1'09 2 2.40 GHz 2.00 GHz 8 MB SmartCache $403.00

高级搜索

使用此工具通过插槽、内核数、高速缓存大小、最大内存等过滤英特尔® 处理器

提供反馈

我们的目标是使 ARK 工具家族成为您的一个有价值的资源。请在此处提交您的意见、问题或建议。您将在两个工作日内收到一份回复。

您是否觉得此网站上的信息很有用?

您的个人信息将仅用于对此查询作出回应。您的姓名和电子邮件地址将不会添加到任何邮寄列表中;您也不会在未经请求的情况下收到来自英特尔公司的电子邮件。单击“提交”即确认您接受英特尔的使用条款,并了解英特尔的隐私策略。