Intel® Xeon® Processor 3000 Sequence

Intel® Xeon® Processor 3000 Sequence

产品名称 状态 发行日期 内核数 最大睿频频率 处理器基本频率 缓存 建议的客户价格 比较
所有 |
Intel® Xeon® Processor W3690 End of Life Q1'11 6 3.73 GHz 3.46 GHz 12 MB SmartCache N/A
Intel® Xeon® Processor W3680 End of Life Q1'10 6 3.60 GHz 3.33 GHz 12 MB SmartCache $594.00
Intel® Xeon® Processor W3670 End of Life Q3'10 6 3.46 GHz 3.20 GHz 12 MB SmartCache $594.00
Intel® Xeon® Processor W3580 End of Life Q3'09 4 3.60 GHz 3.33 GHz 8 MB SmartCache $1059.00
Intel® Xeon® Processor W3570 End of Life Q1'09 4 3.46 GHz 3.20 GHz 8 MB SmartCache $1059.00
Intel® Xeon® Processor W3565 End of Life Q4'09 4 3.46 GHz 3.20 GHz 8 MB SmartCache $305.00
Intel® Xeon® Processor W3550 End of Life Q3'09 4 3.33 GHz 3.06 GHz 8 MB SmartCache $305.00
Intel® Xeon® Processor W3540 End of Life Q1'09 4 3.20 GHz 2.93 GHz 8 MB SmartCache $594.00
Intel® Xeon® Processor W3530 End of Life Q1'10 4 3.06 GHz 2.80 GHz 8 MB SmartCache $305.00
Intel® Xeon® Processor W3520 End of Life Q1'09 4 2.93 GHz 2.66 GHz 8 MB SmartCache $305.00
Intel® Xeon® Processor X3480 End of Life Q2'10 4 3.73 GHz 3.06 GHz 8 MB SmartCache $623.00
Intel® Xeon® Processor X3470 End of Life Q3'09 4 3.60 GHz 2.93 GHz 8 MB SmartCache $339.00
Intel® Xeon® Processor X3460 End of Life Q3'09 4 3.46 GHz 2.80 GHz 8 MB SmartCache $328.00 - $339.00
Intel® Xeon® Processor X3450 Launched Q3'09 4 3.20 GHz 2.66 GHz 8 MB SmartCache $237.00 - $261.00
Intel® Xeon® Processor X3440 End of Life Q3'09 4 2.93 GHz 2.53 GHz 8 MB SmartCache $230.00
Intel® Xeon® Processor X3430 Launched Q3'09 4 2.80 GHz 2.40 GHz 8 MB SmartCache $203.00 - $224.00
Intel® Xeon® Processor L3426 End of Life Q3'09 4 3.20 GHz 1.86 GHz 8 MB SmartCache $305.00
Intel® Xeon® Processor L3406 End of Life Q1'10 2 2.53 GHz 2.26 GHz 4 MB SmartCache $201.00
Intel® Xeon® Processor X3380 End of Life Q1'09 4 3.16 GHz 12 MB L2 $562.00
Intel® Xeon® Processor X3370 End of Life Q3'08 4 3.00 GHz 12 MB L2 $339.00
Intel® Xeon® Processor X3360 End of Life Q1'08 4 2.83 GHz 12 MB L2 $287.00
Intel® Xeon® Processor X3350 End of Life Q1'08 4 2.66 GHz 12 MB L2 $268.00
Intel® Xeon® Processor X3330 End of Life Q3'08 4 2.66 GHz 6 MB L2 $202.00
Intel® Xeon® Processor X3320 End of Life Q1'08 4 2.50 GHz 6 MB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor L3360 End of Life Q1'09 4 2.83 GHz 12 MB L2 $340.00
Intel® Xeon® Processor X3230 End of Life Q3'07 4 2.66 GHz 8 MB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor X3220 End of Life Q1'07 4 2.40 GHz 8 MB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor X3210 End of Life Q1'07 4 2.13 GHz 8 MB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor L3110 End of Life Q1'09 2 3.00 GHz 6 MB L2 $243.00
Intel® Xeon® Processor E3120 End of Life Q3'08 2 3.16 GHz 6 MB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor E3110 End of Life Q1'08 2 3.00 GHz 6 MB L2 $179.00
Intel® Xeon® Processor 3070 End of Life 2 2.66 GHz 4 MB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor 3065 End of Life Q4'07 2 2.33 GHz 4 MB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor 3060 End of Life 2 2.40 GHz 4 MB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor 3050 End of Life 2 2.13 GHz 2 MB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor 3040 End of Life 2 1.86 GHz 2 MB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor L3014 Launched Q1'08 1 2.40 GHz 3 MB L2 N/A

高级搜索

使用此工具通过插槽、内核数、高速缓存大小、最大内存等过滤英特尔® 处理器

提供反馈

我们的目标是使 ARK 工具家族成为您的一个有价值的资源。请在此处提交您的意见、问题或建议。您将在两个工作日内收到一份回复。

您是否觉得此网站上的信息很有用?

您的个人信息将仅用于对此查询作出回应。您的姓名和电子邮件地址将不会添加到任何邮寄列表中;您也不会在未经请求的情况下收到来自英特尔公司的电子邮件。单击“提交”即确认您接受英特尔的使用条款,并了解英特尔的隐私策略。