Các mẹo tìm kiếm

Có nhiều cách để tìm sản phẩm mà bạn đang cần tìm. Dưới đây là một số ví dụ:

  • Theo Số Hiệu Sản Phẩm - i7-5960X
  • Theo Mã Đặt Hàng - BX80648I75960X
  • Theo Mã THÔNG SỐ - SR20Q
  • Theo Tên Thương Hiệu - core m
  • Theo Tên Mã - Haswell
  • Theo Tần Số - 4,40 GHz
  • Theo đồ họa bộ xử lý - Iris
  • Theo Socket - LGA2011-v3

Các tiêu chí ở trên không chỉ áp dụng để tìm kiếm bộ xử lý mà còn tìm kiếm các sản phẩm khác trong danh mục của chúng tôi bao gồm bo mạch chủ, chipset, nối mạng, máy chủ và khung vỏ.

Bộ lọc tính năng bộ xử lý

Bộ lọc được áp dụng

Số các sản phẩm phù hợp: 652 Xuất thông số kỹ thuật đầy đủ
So sánh
So sánh tất cả
Tên sản phẩm Ngày phát hành Giá đề xuất cho khách hàng Số lõi TDP Đồ họa bộ xử lý
So sánh Intel® Core™ i7-7700 Processor
(8M Cache, up to 4.20 GHz)
Q1'17 $303.00 - $312.00 4 65 W Intel® HD Graphics 630
So sánh Intel® Core™ i7-7700T Processor
(8M Cache, up to 3.80 GHz)
Q1'17 $303.00 - $312.00 4 35 W Intel® HD Graphics 630
So sánh Intel® Core™ i5-7500 Processor
(6M Cache, up to 3.80 GHz)
Q1'17 $192.00 - $202.00 4 65 W Intel® HD Graphics 630
So sánh Intel® Core™ i5-7500T Processor
(6M Cache, up to 3.30 GHz)
Q1'17 $192.00 - $202.00 4 35 W Intel® HD Graphics 630
So sánh Intel® Core™ i5-7600T Processor
(6M Cache, up to 3.70 GHz)
Q1'17 $213.00 - $224.00 4 35 W Intel® HD Graphics 630
So sánh Intel® Core™ i5-7600 Processor
(6M Cache, up to 4.10 GHz)
Q1'17 $213.00 - $224.00 4 65 W Intel® HD Graphics 630
So sánh Intel® Core™ i7-7660U Processor
(4M Cache, up to 4.00 GHz)
Q1'17 N/A 2 15 W Intel® Iris™ Plus Graphics 640
So sánh Intel® Core™ i7-7600U Processor
(4M Cache, up to 3.90 GHz)
Q1'17 $393.00 2 15 W Intel® HD Graphics 620
So sánh Intel® Core™ i7-7820HQ Processor
(8M Cache, up to 3.90 GHz)
Q1'17 N/A 4 45 W Intel® HD Graphics 630
So sánh Intel® Core™ i7-7920HQ Processor
(8M Cache, up to 4.10 GHz)
Q1'17 N/A 4 45 W Intel® HD Graphics 630
So sánh Intel® Core™ i5-7Y57 Processor
(4M Cache, up to 3.30 GHz)
Q1'17 $281.00 2 4,5 W Intel® HD Graphics 615
So sánh Intel® Core™ i5-7360U Processor
(4M Cache, up to 3.60 GHz)
Q1'17 N/A 2 15 W Intel® Iris™ Plus Graphics 640
So sánh Intel® Core™ i5-7300U Processor
(3M Cache, up to 3.50 GHz)
Q1'17 $281.00 2 15 W Intel® HD Graphics 620
So sánh Intel® Core™ i5-7440HQ Processor
(6M Cache, up to 3.80 GHz)
Q1'17 N/A 4 45 W Intel® HD Graphics 630
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1505M v6
(8M Cache, 3.00 GHz)
Q1'17 N/A 4 45 W Intel® HD Graphics P630
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1535M v6
(8M Cache, 3.10 GHz)
Q1'17 N/A 4 45 W Intel® HD Graphics P630
So sánh Intel® Core™ i7-7820EQ Processor
(8M Cache, up to 3.70 GHz)
Q1'17 $378.00 4 45 W Intel® HD Graphics 630
So sánh Intel® Core™ i5-7442EQ Processor
(6M Cache, up to 2.90 GHz)
Q1'17 $250.00 4 25 W Intel® HD Graphics 630
So sánh Intel® Core™ i5-7440EQ Processor
(6M Cache, up to 3.60 GHz)
Q1'17 $250.00 4 45 W Intel® HD Graphics 630
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1505L v6
(8M Cache, 2.20 GHz)
Q1'17 $433.00 4 25 W Intel® HD Graphics P630
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2699A v4
(55M Cache, 2.40 GHz)
04'16 $4938.00 22 145 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2699R v4
(55M Cache, 2.20 GHz)
04'16 $4560.00 22 145 W None
So sánh Intel® Core™ i7-7Y75 Processor
(4M Cache, up to 3.60 GHz)
Q3'16 $393.00 2 4,5 W Intel® HD Graphics 615
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-4669 v4
(55M Cache, 2.20 GHz)
Q2'16 $7007.00 22 135 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-4667 v4
(45M Cache, 2.20 GHz)
Q2'16 $5729.00 18 135 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-4660 v4
(40M Cache, 2.20 GHz)
Q2'16 $4727.00 16 120 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-4655 v4
(30M Cache, 2.50 GHz)
Q2'16 $4616.00 8 135 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-4650 v4
(35M Cache, 2.20 GHz)
Q2'16 $3838.00 14 105 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-4640 v4
(30M Cache, 2.10 GHz)
Q2'16 $2837.00 12 105 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-4627 v4
(25M Cache, 2.60 GHz)
Q2'16 $2225.00 10 135 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-4620 v4
(25M Cache, 2.10 GHz)
Q2'16 $1668.00 10 105 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-4610 v4
(25M Cache, 1.80 GHz)
Q2'16 $1219.00 10 105 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-4628L v4
(35M Cache, 1.80 GHz)
Q2'16 $2535.00 14 75 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-1680 v4
(20M Cache, 3.40 GHz)
Q2'16 $1723.00 8 140 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-1660 v4
(20M Cache, 3.20 GHz)
Q2'16 $1113.00 8 140 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-1650 v4
(15M Cache, 3.60 GHz)
Q2'16 $617.00 - $621.00 6 140 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-1630 v4
(10M Cache, 3.70 GHz)
Q2'16 $406.00 4 140 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-1620 v4
(10M Cache, 3.50 GHz)
Q2'16 $294.00 - $297.00 4 140 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-8893 v4
(60M Cache, 3.20 GHz)
Q2'16 $6841.00 4 140 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-8891 v4
(60M Cache, 2.80 GHz)
Q2'16 $6841.00 10 165 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-8890 v4
(60M Cache, 2.20 GHz)
Q2'16 $7174.00 24 165 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-8880 v4
(55M Cache, 2.20 GHz)
Q2'16 $5895.00 22 150 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-8870 v4
(50M Cache, 2.10 GHz)
Q2'16 $4672.00 20 140 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-8867 v4
(45M Cache, 2.40 GHz)
Q2'16 $4672.00 18 165 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-8860 v4
(45M Cache, 2.20 GHz)
Q2'16 $4061.00 18 140 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-4850 v4
(40M Cache, 2.10 GHz)
Q2'16 $3003.00 16 115 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-4830 v4
(35M Cache, 2.00 GHz)
Q2'16 $2170.00 14 115 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-4820 v4
(25M Cache, 2.00 GHz)
Q2'16 $1502.00 10 115 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-4809 v4
(20M Cache, 2.10 GHz)
Q2'16 $1223.00 8 115 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1585 v5
(8M Cache, 3.50 GHz)
Q2'16 $556.00 4 65 W Intel® Iris™ Pro Graphics P580
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1585L v5
(8M Cache, 3.00 GHz)
Q2'16 $445.00 4 45 W Intel® Iris™ Pro Graphics P580
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1565L v5
(8M Cache, 2.50 GHz)
Q2'16 $417.00 4 35 W Intel® Iris™ Pro Graphics P580
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1578L v5
(8M Cache, 2.00 GHz)
Q2'16 $449.00 4 45 W Intel® Iris™ Pro Graphics P580
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1558L v5
(8M Cache, 1.90 GHz)
Q2'16 $396.00 4 45 W Intel® Iris Pro Graphics P555
So sánh Intel® Core™ i7-6785R Processor
(8M Cache, up to 3.90 GHz)
Q2'16 N/A 4 65 W Intel® Iris™ Pro Graphics 580
So sánh Intel® Core™ i5-6685R Processor
(6M Cache, up to 3.80 GHz)
Q2'16 N/A 4 65 W Intel® Iris™ Pro Graphics 580
So sánh Intel® Core™ i5-6585R Processor
(6M Cache, up to 3.60 GHz)
Q2'16 N/A 4 65 W Intel® Iris™ Pro Graphics 580
So sánh Intel® Xeon® Processor D-1559
(18M Cache, 1.50 GHz)
Q2'16 $883.00 12 45 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor D-1539
(12M Cache, 1.60 GHz)
Q2'16 $590.00 8 35 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor D-1529
(6M Cache, 1.30 GHz)
Q2'16 $324.00 4 20 W None
So sánh Intel® Pentium® Processor D1519
(6M Cache, 1.50 GHz)
Q2'16 $200.00 4 25 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2699 v4
(55M Cache, 2.20 GHz)
Q1'16 $4115.00 22 145 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2698 v4
(50M Cache, 2.20 GHz)
Q1'16 $3226.00 20 135 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2697 v4
(45M Cache, 2.30 GHz)
Q1'16 $2702.00 18 145 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2697A v4
(40M Cache, 2.60 GHz)
Q1'16 $2891.00 16 145 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2695 v4
(45M Cache, 2.10 GHz)
Q1'16 $2424.00 - $2428.00 18 120 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2690 v4
(35M Cache, 2.60 GHz)
Q1'16 $2090.00 - $2094.00 14 135 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2687W v4
(30M Cache, 3.00 GHz)
Q1'16 $2141.00 - $2145.00 12 160 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2683 v4
(40M Cache, 2.10 GHz)
Q1'16 $1846.00 16 120 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2680 v4
(35M Cache, 2.40 GHz)
Q1'16 $1745.00 14 120 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2667 v4
(25M Cache, 3.20 GHz)
Q1'16 $2057.00 8 135 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2660 v4
(35M Cache, 2.00 GHz)
Q1'16 $1445.00 14 105 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2650 v4
(30M Cache, 2.20 GHz)
Q1'16 $1166.00 - $1171.00 12 105 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2650L v4
(35M Cache, 1.70 GHz)
Q1'16 $1329.00 14 65 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2643 v4
(20M Cache, 3.40 GHz)
Q1'16 $1552.00 6 135 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2640 v4
(25M Cache, 2.40 GHz)
Q1'16 $939.00 10 90 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2637 v4
(15M Cache, 3.50 GHz)
Q1'16 $996.00 4 135 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2630 v4
(25M Cache, 2.20 GHz)
Q1'16 $667.00 - $671.00 10 85 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2630L v4
(25M Cache, 1.80 GHz)
Q1'16 $612.00 10 55 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2623 v4
(10M Cache, 2.60 GHz)
Q1'16 $444.00 4 85 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2620 v4
(20M Cache, 2.10 GHz)
Q1'16 $417.00 - $422.00 8 85 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2609 v4
(20M Cache, 1.70 GHz)
Q1'16 $306.00 - $310.00 8 85 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2603 v4
(15M Cache, 1.70 GHz)
Q1'16 $213.00 6 85 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2658 v4
(35M Cache, 2.30 GHz)
Q1'16 $1832.00 14 105 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2648L v4
(35M Cache, 1.80 GHz)
Q1'16 $1544.00 14 75 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2628L v4
(30M Cache, 1.90 GHz)
Q1'16 $1364.00 12 75 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2618L v4
(25M Cache, 2.20 GHz)
Q1'16 $779.00 10 75 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2608L v4
(20M Cache, 1.60 GHz)
Q1'16 $363.00 8 50 W None
So sánh Intel® Core™ i7-6660U Processor
(4M Cache, up to 3.40 GHz)
Q1'16 $415.00 2 15 W Intel® Iris™ Graphics 540
So sánh Intel® Xeon® Processor D-1567
(18M Cache, 2.10 GHz)
Q1'16 $1299.00 12 65 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor D-1557
(18M Cache, 1.50 GHz)
Q1'16 $844.00 12 45 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor D-1577
(24M Cache, 1.30 GHz)
Q1'16 $1477.00 16 45 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor D-1571
(24M Cache, 1.30 GHz)
Q1'16 $1222.00 16 45 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1575M v5
(8M Cache, 3.00 GHz)
Q1'16 $1207.00 4 45 W Intel® Iris™ Pro Graphics P580
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1545M v5
(8M Cache, 2.90 GHz)
Q1'16 $679.00 4 45 W Intel® Iris™ Pro Graphics P580
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1515M v5
(8M Cache, 2.80 GHz)
Q1'16 $489.00 4 45 W Intel® Iris™ Pro Graphics P580
So sánh Intel® Xeon® Processor D-1548
(12M Cache, 2.00 GHz)
Q4'15 $675.00 8 45 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor D-1541
(12M Cache, 2.10 GHz)
Q4'15 $581.00 8 45 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor D-1537
(12M Cache, 1.70 GHz)
Q4'15 $571.00 8 35 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor D-1531
(9M Cache, 2.20 GHz)
Q4'15 $348.00 6 45 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor D-1528
(9M Cache, 1.90 GHz)
Q4'15 $389.00 6 35 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor D-1527
(6M Cache, 2.20 GHz)
Q4'15 $259.00 4 35 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor D-1521
(6M Cache, 2.40 GHz)
Q4'15 $199.00 4 45 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor D-1518
(6M Cache, 2.20 GHz)
Q4'15 $234.00 4 35 W None
So sánh Intel® Pentium® Processor D1517
(6M Cache, 1.60 GHz)
Q4'15 $194.00 4 25 W None
So sánh Intel® Pentium® Processor D1509
(3M Cache, 1.50 GHz)
Q4'15 $156.00 2 19 W None
So sánh Intel® Pentium® Processor D1508
(3M Cache, 2.20 GHz)
Q4'15 $129.00 2 25 W None
So sánh Intel® Pentium® Processor D1507
(3M Cache, 1.20 GHz)
Q4'15 $103.00 2 20 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1280 v5
(8M Cache, 3.70 GHz)
Q4'15 $612.00 4 80 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1275 v5
(8M Cache, 3.60 GHz)
Q4'15 $339.00 - $350.00 4 80 W Intel® HD Graphics P530
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1270 v5
(8M Cache, 3.60 GHz)
Q4'15 $328.00 - $339.00 4 80 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1260L v5
(8M Cache, 2.90 GHz)
Q4'15 $294.00 4 45 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1245 v5
(8M Cache, 3.50 GHz)
Q4'15 $284.00 - $294.00 4 80 W Intel® HD Graphics P530
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1240L v5
(8M Cache, 2.10 GHz)
Q4'15 $278.00 4 25 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1240 v5
(8M Cache, 3.50 GHz)
Q4'15 $272.00 - $282.00 4 80 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1235L v5
(8M Cache, 2.00 GHz)
Q4'15 $250.00 4 25 W Intel® HD Graphics P530
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1230 v5
(8M Cache, 3.40 GHz)
Q4'15 $250.00 - $261.00 4 80 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1225 v5
(8M Cache, 3.30 GHz)
Q4'15 $213.00 - $224.00 4 80 W Intel® HD Graphics P530
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1220 v5
(8M Cache, 3.00 GHz)
Q4'15 $193.00 - $203.00 4 80 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1268L v5
(8M Cache, 2.40 GHz)
Q4'15 $377.00 4 35 W Intel® HD Graphics P530
So sánh Intel® Core™ i7-6822EQ Processor
(8M Cache, up to 2.80 GHz)
Q4'15 $378.00 4 25 W Intel® HD Graphics 530
So sánh Intel® Core™ i7-6820EQ Processor
(8M Cache, up to 3.50 GHz)
Q4'15 $378.00 4 45 W Intel® HD Graphics 530
So sánh Intel® Core™ i7-6700TE Processor
(8M Cache, up to 3.40 GHz)
Q4'15 $303.00 4 35 W Intel® HD Graphics 530
So sánh Intel® Core™ i5-6500TE Processor
(6M Cache, up to 3.30 GHz)
Q4'15 $192.00 4 35 W Intel® HD Graphics 530
So sánh Intel® Core™ i5-6440EQ Processor
(6M Cache, up to 3.40 GHz)
Q4'15 $250.00 4 45 W Intel® HD Graphics 530
So sánh Intel® Core™ i5-6442EQ Processor
(6M Cache, up to 2.70 GHz)
Q4'15 $250.00 4 25 W Intel® HD Graphics 530
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1505L v5
(8M Cache, 2.00 GHz)
Q4'15 $433.00 4 25 W Intel® HD Graphics P530
So sánh Intel® Core™ i7-6920HQ Processor
(8M Cache, up to 3.80 GHz)
Q3'15 $568.00 4 45 W Intel® HD Graphics 530
So sánh Intel® Core™ i7-6820HQ Processor
(8M Cache, up to 3.60 GHz)
Q3'15 $378.00 4 45 W Intel® HD Graphics 530
So sánh Intel® Core™ i7-6650U Processor
(4M Cache, up to 3.40 GHz)
Q3'15 $415.00 2 15 W Intel® Iris™ Graphics 540
So sánh Intel® Core™ i7-6600U Processor
(4M Cache, up to 3.40 GHz)
Q3'15 $393.00 2 15 W Intel® HD Graphics 520
So sánh Intel® Core™ i5-6440HQ Processor
(6M Cache, up to 3.50 GHz)
Q3'15 $250.00 4 45 W Intel® HD Graphics 530
So sánh Intel® Core™ i5-6360U Processor
(4M Cache, up to 3.10 GHz)
Q3'15 $304.00 2 15 W Intel® Iris™ Graphics 540
So sánh Intel® Core™ i5-6300U Processor
(3M Cache, up to 3.00 GHz)
Q3'15 $281.00 2 15 W Intel® HD Graphics 520
So sánh Intel® Core™ m7-6Y75 Processor
(4M Cache, up to 3.10 GHz)
Q3'15 $393.00 2 4,5 W Intel® HD Graphics 515
So sánh Intel® Core™ m5-6Y57 Processor
(4M Cache, up to 2.80 GHz)
Q3'15 $281.00 2 4,5 W Intel® HD Graphics 515
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1535M v5
(8M Cache, 2.90 GHz)
Q3'15 $623.00 4 45 W Intel® HD Graphics P530
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1505M v5
(8M Cache, 2.80 GHz)
Q3'15 $434.00 4 45 W Intel® HD Graphics P530
So sánh Intel® Core™ i7-6700T Processor
(8M Cache, up to 3.60 GHz)
Q3'15 $303.00 4 35 W Intel® HD Graphics 530
So sánh Intel® Core™ i7-6700 Processor
(8M Cache, up to 4.00 GHz)
Q3'15 $303.00 - $312.00 4 65 W Intel® HD Graphics 530
So sánh Intel® Core™ i5-6600 Processor
(6M Cache, up to 3.90 GHz)
Q3'15 $213.00 - $224.00 4 65 W Intel® HD Graphics 530
So sánh Intel® Core™ i5-6600T Processor
(6M Cache, up to 3.50 GHz)
Q3'15 $213.00 4 35 W Intel® HD Graphics 530
So sánh Intel® Core™ i5-6500 Processor
(6M Cache, up to 3.60 GHz)
Q3'15 $192.00 - $202.00 4 65 W Intel® HD Graphics 530
So sánh Intel® Core™ i5-6500T Processor
(6M Cache, up to 3.10 GHz)
Q3'15 $192.00 4 35 W Intel® HD Graphics 530
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1285L v4
(6M Cache, 3.40 GHz)
Q2'15 $445.00 4 65 W Intel® Iris™ Pro Graphics P6300
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1285 v4
(6M Cache, 3.50 GHz)
Q2'15 $556.00 4 95 W Intel® Iris™ Pro Graphics P6300
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1265L v4
(6M Cache, 2.30 GHz)
Q2'15 $417.00 4 35 W Intel® Iris™ Pro Graphics P6300
So sánh Intel® Core™ i7-5850EQ Processor
(6M Cache, up to 3.40 GHz)
Q2'15 $435.00 4 47 W Intel® Iris™ Pro Graphics 6200
So sánh Intel® Core™ i7-5700EQ Processor
(6M Cache, up to 3.40 GHz)
Q2'15 $378.00 4 47 W Intel® HD Graphics 5600
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1278L v4
(6M Cache, 2.00 GHz)
Q2'15 $449.00 4 47 W Intel® Iris™ Pro Graphics P6300
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1258L v4
(6M Cache, 1.80 GHz)
Q2'15 $393.00 4 47 W Intel® HD Graphics P5700
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-4669 v3
(45M Cache, 2.10 GHz)
Q2'15 $7007.00 18 135 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-4667 v3
(40M Cache, 2.00 GHz)
Q2'15 $5729.00 16 135 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-4660 v3
(35M Cache, 2.10 GHz)
Q2'15 $4727.00 14 120 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-4655 v3
(30M Cache, 2.90 GHz)
Q2'15 $4616.00 6 135 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-4650 v3
(30M Cache, 2.10 GHz)
Q2'15 $3838.00 12 105 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-4640 v3
(30M Cache, 1.90 GHz)
Q2'15 $2859.00 12 105 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-4627 v3
(25M Cache, 2.60 GHz)
Q2'15 $2225.00 10 135 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-4620 v3
(25M Cache, 2.00 GHz)
Q2'15 $1668.00 10 105 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-4610 v3
(25M Cache, 1.70 GHz)
Q2'15 $1219.00 10 105 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-4648 v3
(30M Cache, 1.70 GHz)
Q2'15 $2405.00 12 105 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-4850 v3
(35M Cache, 2.20 GHz)
Q2'15 $3003.00 14 115 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-4830 v3
(30M Cache, 2.10 GHz)
Q2'15 $2170.00 12 115 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-4820 v3
(25M Cache, 1.90 GHz)
Q2'15 $1502.00 10 115 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-4809 v3
(20M Cache, 2.00 GHz)
Q2'15 $1223.00 8 115 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-8893 v3
(45M Cache, 3.20 GHz)
Q2'15 $6841.00 4 140 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-8891 v3
(45M Cache, 2.80 GHz)
Q2'15 $6841.00 10 165 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-8890 v3
(45M Cache, 2.50 GHz)
Q2'15 $7174.00 18 165 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-8880L v3
(45M Cache, 2.00 GHz)
Q2'15 $6063.00 18 115 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-8880 v3
(45M Cache, 2.30 GHz)
Q2'15 $5895.00 18 150 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-8870 v3
(45M Cache, 2.10 GHz)
Q2'15 $4672.00 18 140 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-8867 v3
(45M Cache, 2.50 GHz)
Q2'15 $4672.00 16 165 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-8860 v3
(40M Cache, 2.20 GHz)
Q2'15 $4061.00 16 140 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor D-1540
(12M Cache, 2.00 GHz)
Q1'15 $581.00 8 45 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor D-1520
(6M Cache, 2.20 GHz)
Q1'15 $199.00 4 45 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2658A v3
(30M Cache, 2.20 GHz)
Q1'15 $1832.00 12 105 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2438L v3
(25M Cache, 1.80 GHz)
Q1'15 $1555.00 10 70 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2428L v3
(20M Cache, 1.80 GHz)
Q1'15 $811.00 8 55 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2418L v3
(15M Cache, 2.00 GHz)
Q1'15 $472.00 6 50 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2408L v3
(10M Cache, 1.80 GHz)
Q1'15 $256.00 4 45 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-1428L v3
(20M Cache, 2.00 GHz)
Q1'15 $608.00 8 65 W None
So sánh Intel® Core™ i7-5650U Processor
(4M Cache, up to 3.20 GHz)
Q1'15 $426.00 2 15 W Intel® HD Graphics 6000
So sánh Intel® Core™ i7-5600U Processor
(4M Cache, up to 3.20 GHz)
Q1'15 $393.00 2 15 W Intel® HD Graphics 5500
So sánh Intel® Core™ i5-5350U Processor
(3M Cache, up to 2.90 GHz)
Q1'15 $315.00 2 15 W Intel® HD Graphics 6000
So sánh Intel® Core™ i5-5300U Processor
(3M Cache, up to 2.90 GHz)
Q1'15 $281.00 2 15 W Intel® HD Graphics 5500
So sánh Intel® Core™ M-5Y71 Processor
(4M Cache, up to 2.90 GHz)
Q4'14 $281.00 2 4,5 W Intel® HD Graphics 5300
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2699 v3
(45M Cache, 2.30 GHz)
Q3'14 N/A 18 145 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2698 v3
(40M Cache, 2.30 GHz)
Q3'14 N/A 16 135 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2697 v3
(35M Cache, 2.60 GHz)
Q3'14 $2702.00 - $2706.00 14 145 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2695 v3
(35M Cache, 2.30 GHz)
Q3'14 $2424.00 - $2428.00 14 120 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2690 v3
(30M Cache, 2.60 GHz)
Q3'14 $2090.00 - $2094.00 12 135 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2687W v3
(25M Cache, 3.10 GHz)
Q3'14 $2141.00 - $2145.00 10 160 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2683 v3
(35M Cache, 2.00 GHz)
Q3'14 $1846.00 14 120 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2680 v3
(30M Cache, 2.50 GHz)
Q3'14 $1745.00 - $1749.00 12 120 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2670 v3
(30M Cache, 2.30 GHz)
Q3'14 $1589.00 - $1593.00 12 120 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2667 v3
(20M Cache, 3.20 GHz)
Q3'14 $2057.00 8 135 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2660 v3
(25M Cache, 2.60 GHz)
Q3'14 $1445.00 - $1449.00 10 105 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2650L v3
(30M Cache, 1.80 GHz)
Q3'14 $1329.00 12 65 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2650 v3
(25M Cache, 2.30 GHz)
Q3'14 $1166.00 - $1171.00 10 105 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2643 v3
(20M Cache, 3.40 GHz)
Q3'14 $1552.00 6 135 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2640 v3
(20M Cache, 2.60 GHz)
Q3'14 $939.00 - $944.00 8 90 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2637 v3
(15M Cache, 3.50 GHz)
Q3'14 $996.00 4 135 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2630L v3
(20M Cache, 1.80 GHz)
Q3'14 $612.00 8 55 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2630 v3
(20M Cache, 2.40 GHz)
Q3'14 $667.00 - $671.00 8 85 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2623 v3
(10M Cache, 3.00 GHz)
Q3'14 $444.00 4 105 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2620 v3
(15M Cache, 2.40 GHz)
Q3'14 $417.00 - $422.00 6 85 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2609 v3
(15M Cache, 1.90 GHz)
Q3'14 $306.00 6 85 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2603 v3
(15M Cache, 1.60 GHz)
Q3'14 $213.00 - $217.00 6 85 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-1620 v3
(10M Cache, 3.50 GHz)
Q3'14 $294.00 - $297.00 4 140 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-1630 v3
(10M Cache, 3.70 GHz)
Q3'14 $372.00 4 140 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-1650 v3
(15M Cache, 3.50 GHz)
Q3'14 $583.00 - $586.00 6 140 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-1660 v3
(20M Cache, 3.00 GHz)
Q3'14 $1080.00 8 140 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-1680 v3
(20M Cache, 3.20 GHz)
Q3'14 $1723.00 8 140 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2658 v3
(30M Cache, 2.20 GHz)
Q3'14 $1832.00 12 105 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2648L v3
(30M Cache, 1.80 GHz)
Q3'14 $1544.00 12 75 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2628L v3
(25M Cache, 2.00 GHz)
Q3'14 $1364.00 10 75 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2618L v3
(20M Cache, 2.30 GHz)
Q3'14 $779.00 8 75 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2608L v3
(15M Cache, 2.00 GHz)
Q3'14 $441.00 6 52 W None
So sánh Intel® Core™ M-5Y70 Processor
(4M Cache, up to 2.60 GHz)
Q3'14 N/A 2 4,5 W Intel® HD Graphics 5300
So sánh Intel® Core™ i7-4980HQ Processor
(6M Cache, up to 4.00 GHz)
Q3'14 $623.00 4 47 W Intel® Iris™ Pro Graphics 5200
So sánh Intel® Core™ i7-4870HQ Processor
(6M Cache, up to 3.70 GHz)
Q3'14 $434.00 4 47 W Intel® Iris™ Pro Graphics 5200
So sánh Intel® Core™ i7-4770HQ Processor
(6M Cache, up to 3.40 GHz)
Q3'14 $434.00 4 47 W Intel® Iris™ Pro Graphics 5200
So sánh Intel® Core™ i7-4785T Processor
(8M Cache, up to 3.20 GHz)
Q2'14 $303.00 4 35 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i7-4790 Processor
(8M Cache, up to 4.00 GHz)
Q2'14 $303.00 - $312.00 4 84 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i7-4790S Processor
(8M Cache, up to 4.00 GHz)
Q2'14 $303.00 - $312.00 4 65 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i7-4790T Processor
(8M Cache, up to 3.90 GHz)
Q2'14 $303.00 4 45 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i5-4690 Processor
(6M Cache, up to 3.90 GHz)
Q2'14 $213.00 - $224.00 4 84 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i5-4690S Processor
(6M Cache, up to 3.90 GHz)
Q2'14 $213.00 - $224.00 4 65 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i5-4690T Processor
(6M Cache, up to 3.50 GHz)
Q2'14 $213.00 4 45 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i5-4590 Processor
(6M Cache, up to 3.70 GHz)
Q2'14 $192.00 - $202.00 4 84 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i5-4590S Processor
(6M Cache, up to 3.70 GHz)
Q2'14 $192.00 - $202.00 4 65 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i5-4590T Processor
(6M Cache, up to 3.00 GHz)
Q2'14 $192.00 4 35 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1226 v3
(8M Cache, 3.30 GHz)
Q2'14 $213.00 - $224.00 4 84 W Intel® HD Graphics P4600
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1231 v3
(8M Cache, 3.40 GHz)
Q2'14 $240.00 - $250.00 4 80 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1240L v3
(8M Cache, 2.00 GHz)
Q2'14 $278.00 4 25 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1241 v3
(8M Cache, 3.50 GHz)
Q2'14 $262.00 - $273.00 4 80 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1246 v3
(8M Cache, 3.50 GHz)
Q2'14 $276.00 - $287.00 4 84 W Intel® HD Graphics P4600
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1271 v3
(8M Cache, 3.60 GHz)
Q2'14 $328.00 - $339.00 4 80 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1275L v3
(8M Cache, 2.70 GHz)
Q2'14 $328.00 4 45 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1276 v3
(8M Cache, 3.60 GHz)
Q2'14 $339.00 - $350.00 4 84 W Intel® HD Graphics P4600
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1281 v3
(8M Cache, 3.70 GHz)
Q2'14 $612.00 4 82 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1286 v3
(8M Cache, 3.70 GHz)
Q2'14 $662.00 4 84 W Intel® HD Graphics P4700
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1286L v3
(8M Cache, 3.20 GHz)
Q2'14 $774.00 4 65 W Intel® HD Graphics P4700
So sánh Intel® Core™ i7-4760HQ Processor
(6M Cache, up to 3.30 GHz)
Q2'14 $434.00 4 47 W Intel® Iris™ Pro Graphics 5200
So sánh Intel® Core™ i5-4422E Processor
(3M Cache, up to 2.90 GHz)
Q2'14 $266.00 2 25 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i5-4410E Processor
(3M Cache, up to 2.90 GHz)
Q2'14 $266.00 2 37 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i7-4700EC Processor
(8M Cache, up to 2.70 GHz)
Q1'14 $459.00 4 43 W
So sánh Intel® Core™ i7-4702EC Processor
(8M Cache, up to 2.00 GHz)
Q1'14 $459.00 4 27 W
So sánh Intel® Core™ i5-4402EC Processor
(4M Cache, up to 2.50 GHz)
Q1'14 $324.00 2 27 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-4603 v2
(10M Cache, 2.20 GHz)
Q1'14 $551.00 4 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-4607 v2
(15M Cache, 2.60 GHz)
Q1'14 $885.00 6 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-4610 v2
(16M Cache, 2.30 GHz)
Q1'14 $1219.00 8 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-4620 v2
(20M Cache, 2.60 GHz)
Q1'14 $1611.00 8 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-4627 v2
(16M Cache, 3.30 GHz)
Q1'14 $2108.00 8 130 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-4640 v2
(20M Cache, 2.20 GHz)
Q1'14 $2725.00 10 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-4650 v2
(25M Cache, 2.40 GHz)
Q1'14 $3616.00 10 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-4657L v2
(30M Cache, 2.40 GHz)
Q1'14 $4394.00 12 115 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-4624L v2
(25M Cache, 1.90 GHz)
Q1'14 $2405.00 10 70 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-8850 v2
(24M Cache, 2.30 GHz)
Q1'14 $3059.00 12 105 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-8857 v2
(30M Cache, 3.00 GHz)
Q1'14 $3838.00 12 130 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-8870 v2
(30M Cache, 2.30 GHz)
Q1'14 $4616.00 15 130 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-8880 v2
(37.5M Cache, 2.50 GHz)
Q1'14 $5729.00 15 130 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-8880L v2
(37.5M Cache, 2.20 GHz)
Q1'14 $5729.00 15 105 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-8890 v2
(37.5M Cache, 2.80 GHz)
Q1'14 $6841.00 15 155 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-8891 v2
(37.5M Cache, 3.20 GHz)
Q1'14 $6841.00 10 155 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-8893 v2
(37.5M Cache, 3.40 GHz)
Q1'14 $6841.00 6 155 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-4809 v2
(12M Cache, 1.90 GHz)
Q1'14 $1223.00 6 105 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-4820 v2
(16M Cache, 2.00 GHz)
Q1'14 $1446.00 8 105 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-4830 v2
(20M Cache, 2.20 GHz)
Q1'14 $2059.00 10 105 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-4850 v2
(24M Cache, 2.30 GHz)
Q1'14 $2837.00 12 105 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-4860 v2
(30M Cache, 2.60 GHz)
Q1'14 $3838.00 12 130 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-4870 v2
(30M Cache, 2.30 GHz)
Q1'14 $4394.00 15 130 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-4880 v2
(37.5M Cache, 2.50 GHz)
Q1'14 $5506.00 15 130 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-4890 v2
(37.5M Cache, 2.80 GHz)
Q1'14 $6619.00 15 155 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-2850 v2
(24M Cache, 2.30 GHz)
Q1'14 N/A 12 105 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-2870 v2
(30M Cache, 2.30 GHz)
Q1'14 $4227.00 15 130 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-2880 v2
(37.5M Cache, 2.50 GHz)
Q1'14 $5339.00 15 130 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-2890 v2
(37.5M Cache, 2.80 GHz)
Q1'14 $6451.00 15 155 W
So sánh Intel® Core™ i7-4940MX Processor Extreme Edition
(8M Cache, up to 4.00 GHz)
Q1'14 N/A 4 57 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i7-4910MQ Processor
(8M Cache, up to 3.90 GHz)
Q1'14 $568.00 - $570.00 4 47 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i7-4810MQ Processor
(6M Cache, up to 3.80 GHz)
Q1'14 $378.00 4 47 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i7-4860HQ Processor
(6M Cache, up to 3.60 GHz)
Q1'14 $434.00 4 47 W Intel® Iris™ Pro Graphics 5200
So sánh Intel® Core™ i7-4610M Processor
(4M Cache, up to 3.70 GHz)
Q1'14 N/A 2 37 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i5-4310M Processor
(3M Cache, up to 3.40 GHz)
Q1'14 N/A 2 37 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i5-4310U Processor
(3M Cache, up to 3.00 GHz)
Q1'14 $281.00 2 15 W Intel® HD Graphics 4400
So sánh Intel® Core™ i5-4340M Processor
(3M Cache, up to 3.60 GHz)
Q1'14 $266.00 2 37 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i5-4360U Processor
(3M Cache, up to 3.00 GHz)
Q1'14 N/A 2 15 W Intel® HD Graphics 5000
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2403 v2
(10M Cache, 1.80 GHz)
Q1'14 $192.00 4 80 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2407 v2
(10M Cache, 2.40 GHz)
Q1'14 $250.00 4 80 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2420 v2
(15M Cache, 2.20 GHz)
Q1'14 $406.00 6 80 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2430 v2
(15M Cache, 2.50 GHz)
Q1'14 $551.00 6 80 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2430L v2
(15M Cache, 2.40 GHz)
Q1'14 $612.00 6 60 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2440 v2
(20M Cache, 1.90 GHz)
Q1'14 $832.00 8 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2450 v2
(20M Cache, 2.50 GHz)
Q1'14 $1107.00 8 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2450L v2
(25M Cache, 1.70 GHz)
Q1'14 $1219.00 10 60 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2470 v2
(25M Cache, 2.40 GHz)
Q1'14 $1440.00 10 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2418L v2
(15M Cache, 2.00 GHz)
Q1'14 $607.00 6 50 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2428L v2
(20M Cache, 1.80 GHz)
Q1'14 $1013.00 8 60 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2448L v2
(25M Cache, 1.80 GHz)
Q1'14 $1424.00 10 70 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-1428L v2
(15M Cache, 2.20 GHz)
Q1'14 $494.00 6 60 W
So sánh Intel® Pentium® Processor 1405 v2
(6M Cache, 1.40 GHz)
Q1'14 $156.00 2 40 W
So sánh Intel® Pentium® Processor B925C
(4M Cache, 2.00 GHz)
Q4'13 N/A 2 15 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2603 v2
(10M Cache, 1.80 GHz)
Q3'13 $202.00 4 80 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2609 v2
(10M Cache, 2.50 GHz)
Q3'13 $294.00 - $299.00 4 80 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2620 v2
(15M Cache, 2.10 GHz)
Q3'13 $406.00 - $410.00 6 80 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2630 v2
(15M Cache, 2.60 GHz)
Q3'13 $612.00 - $616.00 6 80 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2630L v2
(15M Cache, 2.40 GHz)
Q3'13 $612.00 6 60 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2637 v2
(15M Cache, 3.50 GHz)
Q3'13 $996.00 4 130 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2640 v2
(20M Cache, 2.00 GHz)
Q3'13 $885.00 - $889.00 8 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2643 v2
(25M Cache, 3.50 GHz)
Q3'13 $1552.00 6 130 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2650 v2
(20M Cache, 2.60 GHz)
Q3'13 $1166.00 - $1171.00 8 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2650L v2
(25M Cache, 1.70 GHz)
Q3'13 $1219.00 10 70 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2660 v2
(25M Cache, 2.20 GHz)
Q3'13 $1389.00 - $1393.00 10 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2667 v2
(25M Cache, 3.30 GHz)
Q3'13 $2057.00 8 130 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2670 v2
(25M Cache, 2.50 GHz)
Q3'13 $1552.00 - $1556.00 10 115 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2680 v2
(25M Cache, 2.80 GHz)
Q3'13 $1723.00 - $1727.00 10 115 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2687W v2
(25M Cache, 3.40 GHz)
Q3'13 $2108.00 - $2112.00 8 150 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2690 v2
(25M Cache, 3.00 GHz)
Q3'13 $2057.00 - $2061.00 10 130 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2695 v2
(30M Cache, 2.40 GHz)
Q3'13 $2336.00 - $2340.00 12 115 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2697 v2
(30M Cache, 2.70 GHz)
Q3'13 $2614.00 - $2618.00 12 130 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-1620 v2
(10M Cache, 3.70 GHz)
Q3'13 $294.00 4 130 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-1650 v2
(12M Cache, 3.50 GHz)
Q3'13 $583.00 6 130 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-1660 v2
(15M Cache, 3.70 GHz)
Q3'13 $1080.00 - $1083.00 6 130 W
So sánh Intel® Core™ i3-3115C Processor
(4M Cache, 2.50 GHz)
Q3'13 $293.00 2 25 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2618L v2
(15M Cache, 2.00 GHz)
Q3'13 $632.00 6 50 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2628L v2
(20M Cache, 1.90 GHz)
Q3'13 $1216.00 8 70 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2648L v2
(25M Cache, 1.90 GHz)
Q3'13 $1479.00 10 70 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2658 v2
(25M Cache, 2.40 GHz)
Q3'13 $1750.00 10 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1105C v2
(8M Cache, 1.80 GHz)
Q3'13 $389.00 4 25 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1125C v2
(8M Cache, 2.50 GHz)
Q3'13 $545.00 4 40 W
So sánh Intel® Core™ i7-4771 Processor
(8M Cache, up to 3.90 GHz)
Q3'13 $314.00 - $320.00 4 84 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i7-4960HQ Processor
(6M Cache, up to 3.80 GHz)
Q4'13 $623.00 4 47 W Intel® Iris™ Pro Graphics 5200
So sánh Intel® Core™ i7-4600M Processor
(4M Cache, up to 3.60 GHz)
Q4'13 $346.00 2 37 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i7-4600U Processor
(4M Cache, up to 3.30 GHz)
Q3'13 $393.00 2 15 W Intel® HD Graphics 4400
So sánh Intel® Core™ i7-4610Y Processor
(4M Cache, up to 2.90 GHz)
Q3'13 $393.00 2 11,5 W Intel® HD graphics 4200
So sánh Intel® Core™ i5-4300M Processor
(3M Cache, up to 3.30 GHz)
Q4'13 $225.00 - $227.00 2 37 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i5-4300U Processor
(3M Cache, up to 2.90 GHz)
Q3'13 $281.00 2 15 W Intel® HD Graphics 4400
So sánh Intel® Core™ i5-4300Y Processor
(3M Cache, up to 2.30 GHz)
Q3'13 $281.00 2 11,5 W Intel® HD graphics 4200
So sánh Intel® Core™ i5-4302Y Processor
(3M Cache, up to 2.30 GHz)
Q3'13 N/A 2 11,5 W Intel® HD graphics 4200
So sánh Intel® Core™ i5-4330M Processor
(3M Cache, up to 3.50 GHz)
Q4'13 $266.00 2 37 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1220L v3
(4M Cache, 1.10 GHz)
Q3'13 $193.00 2 13 W None
So sánh Intel® Core™ i5-4402E Processor
(3M Cache, up to 2.70 GHz)
Q3'13 $266.00 2 25 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i5-4400E Processor
(3M Cache, up to 3.30 GHz)
Q3'13 $266.00 2 37 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i7-4950HQ Processor
(6M Cache, up to 3.60 GHz)
Q3'13 $623.00 4 47 W Intel® Iris™ Pro Graphics 5200
So sánh Intel® Core™ i7-4850HQ Processor
(6M Cache, up to 3.50 GHz)
Q3'13 $434.00 4 47 W Intel® Iris™ Pro Graphics 5200
So sánh Intel® Core™ i7-4750HQ Processor
(6M Cache, up to 3.20 GHz)
Q3'13 $434.00 4 47 W Intel® Iris™ Pro Graphics 5200
So sánh Intel® Core™ i7-4650U Processor
(4M Cache, up to 3.30 GHz)
Q3'13 $426.00 2 15 W Intel® HD Graphics 5000
So sánh Intel® Core™ i5-4350U Processor
(3M Cache, up to 2.90 GHz)
Q3'13 $315.00 2 15 W Intel® HD Graphics 5000
So sánh Intel® Core™ i7-4765T Processor
(8M Cache, up to 3.00 GHz)
Q2'13 $303.00 4 35 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i7-4770 Processor
(8M Cache, up to 3.90 GHz)
Q2'13 $303.00 - $312.00 4 84 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i7-4770S Processor
(8M Cache, up to 3.90 GHz)
Q2'13 $303.00 - $305.00 4 65 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i7-4770T Processor
(8M Cache, up to 3.70 GHz)
Q2'13 $303.00 4 45 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i5-4670 Processor
(6M Cache, up to 3.80 GHz)
Q2'13 $213.00 - $224.00 4 84 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i5-4670S Processor
(6M Cache, up to 3.80 GHz)
Q2'13 $213.00 4 65 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i5-4670T Processor
(6M Cache, up to 3.30 GHz)
Q2'13 $213.00 4 45 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i5-4570 Processor
(6M Cache, up to 3.60 GHz)
Q2'13 $192.00 - $202.00 4 84 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i5-4570S Processor
(6M Cache, up to 3.60 GHz)
Q2'13 $192.00 - $195.00 4 65 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i5-4570T Processor
(4M Cache, up to 3.60 GHz)
Q2'13 $192.00 - $195.00 2 35 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1220 v3
(8M Cache, 3.10 GHz)
Q2'13 $193.00 - $203.00 4 80 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1225 v3
(8M Cache, 3.20 GHz)
Q2'13 $213.00 - $224.00 4 84 W Intel® HD Graphics P4600
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1230 v3
(8M Cache, 3.30 GHz)
Q2'13 $240.00 - $250.00 4 80 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1230L v3
(8M Cache, 1.80 GHz)
Q2'13 $250.00 4 25 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1240 v3
(8M Cache, 3.40 GHz)
Q2'13 $262.00 - $273.00 4 80 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1245 v3
(8M Cache, 3.40 GHz)
Q2'13 $276.00 - $287.00 4 84 W Intel® HD Graphics P4600
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1265L v3
(8M Cache, 2.50 GHz)
Q2'13 $294.00 4 45 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1270 v3
(8M Cache, 3.50 GHz)
Q2'13 $328.00 - $339.00 4 80 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1275 v3
(8M Cache, 3.50 GHz)
Q2'13 $339.00 - $350.00 4 84 W Intel® HD Graphics P4600
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1280 v3
(8M Cache, 3.60 GHz)
Q2'13 $612.00 4 82 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1285 v3
(8M Cache, 3.60 GHz)
Q2'13 $662.00 4 84 W Intel® HD Graphics P4700
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1285L v3
(8M Cache, 3.10 GHz)
Q2'13 $774.00 4 65 W Intel® HD Graphics P4700
So sánh Intel® Core™ i7-4770TE Processor
(8M Cache, up to 3.30 GHz)
Q2'13 $303.00 4 45 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i5-4570TE Processor
(4M Cache, up to 3.30 GHz)
Q2'13 $192.00 2 35 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1268L v3
(8M Cache, 2.30 GHz)
Q2'13 $377.00 4 45 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i7-4930MX Processor Extreme Edition
(8M Cache, up to 3.90 GHz)
Q2'13 $1096.00 4 57 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i7-4900MQ Processor
(8M Cache, up to 3.80 GHz)
Q2'13 $568.00 - $570.00 4 47 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i7-4800MQ Processor
(6M Cache, up to 3.70 GHz)
Q2'13 $378.00 - $380.00 4 47 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i7-4700EQ Processor
(6M Cache, up to 3.40 GHz)
Q2'13 $378.00 4 47 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i7-3687U Processor
(4M Cache, up to 3.30 GHz)
Q1'13 $346.00 2 17 W Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i7-3540M Processor
(4M Cache, up to 3.70 GHz)
Q1'13 $346.00 2 35 W Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i5-3437U Processor
(3M Cache, up to 2.90 GHz)
Q1'13 $225.00 2 17 W Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i5-3340M Processor
(3M Cache, up to 3.40 GHz)
Q1'13 $225.00 - $227.00 2 35 W Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i5-3380M Processor
(3M Cache, up to 3.60 GHz)
Q1'13 $266.00 - $269.00 2 35 W Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i7-3689Y Processor
(4M Cache, up to 2.60 GHz)
Q1'13 N/A 2 13 W Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i5-3439Y Processor
(3M Cache, up to 2.30 GHz)
Q1'13 N/A 2 13 W Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i7-3940XM Processor Extreme Edition
(8M Cache, up to 3.90 GHz)
Q3'12 $1096.00 4 55 W Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i7-3840QM Processor
(8M Cache, up to 3.80 GHz)
Q3'12 $568.00 4 45 W Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i7-3740QM Processor
(6M Cache, up to 3.70 GHz)
Q3'12 $378.00 - $380.00 4 45 W Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i7-3517UE Processor
(4M Cache, up to 2.80 GHz)
Q2'12 $289.00 2 17 W Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i7-3555LE Processor
(4M Cache, up to 3.20 GHz)
Q2'12 $316.00 2 25 W Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i5-3610ME Processor
(3M Cache, up to 3.30 GHz)
Q2'12 $243.00 2 35 W Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i5-3570 Processor
(6M Cache, up to 3.80 GHz)
Q2'12 $213.00 4 77 W Intel® HD Graphics 2500
So sánh Intel® Core™ i5-3570S Processor
(6M Cache, up to 3.80 GHz)
Q2'12 $205.00 4 65 W Intel® HD Graphics 2500
So sánh Intel® Core™ i5-3470 Processor
(6M Cache, up to 3.60 GHz)
Q2'12 $184.00 - $195.00 4 77 W Intel® HD Graphics 2500
So sánh Intel® Core™ i5-3470S Processor
(6M Cache, up to 3.60 GHz)
Q2'12 $195.00 4 65 W Intel® HD Graphics 2500
So sánh Intel® Core™ i5-3470T Processor
(3M Cache, up to 3.60 GHz)
Q2'12 $184.00 2 35 W Intel® HD Graphics 2500
So sánh Intel® Core™ i5-3475S Processor
(6M Cache, up to 3.60 GHz)
Q2'12 $201.00 4 65 W Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i7-3667U Processor
(4M Cache, up to 3.20 GHz)
Q2'12 $346.00 2 17 W Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i7-3520M Processor
(4M Cache, up to 3.60 GHz)
Q2'12 $346.00 2 35 W Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i5-3427U Processor
(3M Cache, up to 2.80 GHz)
Q2'12 $225.00 2 17 W Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i5-3320M Processor
(3M Cache, up to 3.30 GHz)
Q2'12 $225.00 - $227.00 2 35 W Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i5-3360M Processor
(3M Cache, up to 3.50 GHz)
Q2'12 $266.00 - $269.00 2 35 W Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i3-2115C Processor
(3M Cache, 2.00 GHz)
Q2'12 $293.00 2 25 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1105C
(6M Cache, 1.00 GHz)
Q2'12 $389.00 4 25 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1125C
(8M Cache, 2.00 GHz)
Q2'12 $519.00 4 40 W
So sánh Intel® Pentium® Processor B915C
(3M Cache, 1.50 GHz)
Q2'12 $168.00 2 15 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 725C
(1.5M Cache, 1.30 GHz)
Q2'12 $90.00 1 10 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-4603
(10M Cache, 2.00 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Q2'12 $551.00 - $555.00 4 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-4607
(12M Cache, 2.20 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Q2'12 $885.00 - $889.00 6 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-4610
(15M Cache, 2.40 GHz, 7.20 GT/s Intel® QPI)
Q2'12 $1219.00 - $1223.00 6 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-4617
(15M Cache, 2.90 GHz, 7.20 GT/s Intel® QPI)
Q2'12 $1611.00 6 130 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-4620
(16M Cache, 2.20 GHz, 7.20 GT/s Intel® QPI)
Q2'12 $1611.00 - $1616.00 8 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-4640
(20M Cache, 2.40 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI)
Q2'12 $2725.00 - $2730.00 8 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-4650
(20M Cache, 2.70 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI)
Q2'12 $3616.00 - $3620.00 8 130 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-4650L
(20M Cache, 2.60 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI)
Q2'12 $3616.00 - $3620.00 8 115 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2403
(10M Cache, 1.80 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Q2'12 $188.00 - $195.00 4 80 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2407
(10M Cache, 2.20 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Q2'12 $250.00 - $251.00 4 80 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2420
(15M Cache, 1.90 GHz, 7.20 GT/s Intel® QPI)
Q2'12 $387.00 - $391.00 6 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2430
(15M Cache, 2.20 GHz, 7.20 GT/s Intel® QPI)
Q2'12 $526.00 - $554.00 6 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2430L
(15M Cache, 2.00 GHz, 7.20 GT/s Intel® QPI)
Q2'12 $662.00 6 60 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2440
(15M Cache, 2.40 GHz, 7.20 GT/s Intel® QPI)
Q2'12 $832.00 - $837.00 6 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2450
(20M Cache, 2.10 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI)
Q2'12 $1107.00 - $1112.00 8 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2450L
(20M Cache, 1.80 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI)
Q2'12 $1107.00 8 70 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2470
(20M Cache, 2.30 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI)
Q2'12 $1440.00 - $1444.00 8 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1220L v2
(3M Cache, 2.30 GHz)
Q2'12 $189.00 2 17 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1220 v2
(8M Cache, 3.10 GHz)
Q2'12 $189.00 - $203.00 4 69 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1225 v2
(8M Cache, 3.20 GHz)
Q2'12 $186.00 - $224.00 4 77 W Intel® HD Graphics P4000
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1230 v2
(8M Cache, 3.30 GHz)
Q2'12 $215.00 - $230.00 4 69 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1240 v2
(8M Cache, 3.40 GHz)
Q2'12 $250.00 - $261.00 4 69 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1245 v2
(8M Cache, 3.40 GHz)
Q2'12 $266.00 - $273.00 4 77 W Intel® HD Graphics P4000
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1265L v2
(8M Cache, 2.50 GHz)
Q2'12 $294.00 - $305.00 4 45 W Intel® HD Graphics 2500
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1270 v2
(8M Cache, 3.50 GHz)
Q2'12 $328.00 - $339.00 4 69 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1275 v2
(8M Cache, 3.50 GHz)
Q2'12 $324.00 - $350.00 4 77 W Intel® HD Graphics P4000
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1280 v2
(8M Cache, 3.60 GHz)
Q2'12 $612.00 - $623.00 4 69 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1290 v2
(8M Cache, 3.70 GHz)
Q2'12 $885.00 4 87 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2418L
(10M, 2.0 GHz, 6.4 GT/s Intel® QPI)
Q2'12 $435.00 4 50 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2428L
(15M, 1.8 GHz, 7.2 GT/s Intel® QPI)
Q2'12 $703.00 6 60 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2448L
(20M, 1.8 GHz, 8.0 GT/s Intel® QPI)
Q2'12 $1286.00 8 70 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-1428L
(15M Cache, 1.8 GHz)
Q2'12 $480.00 6 60 W
So sánh Intel® Pentium® Processor 1405
(5M Cache, 1.2 GHz)
Q2'12 N/A 2 40 W
So sánh Intel® Core™ i7-3770 Processor
(8M Cache, up to 3.90 GHz)
Q2'12 $277.00 - $305.00 4 77 W Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i7-3770S Processor
(8M Cache, up to 3.90 GHz)
Q2'12 $294.00 - $305.00 4 65 W Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i7-3770T Processor
(8M Cache, up to 3.70 GHz)
Q2'12 $294.00 4 45 W Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i5-3550 Processor
(6M Cache, up to 3.70 GHz)
Q2'12 $205.00 - $213.00 4 77 W Intel® HD Graphics 2500
So sánh Intel® Core™ i5-3550S Processor
(6M Cache, up to 3.70 GHz)
Q2'12 $199.00 4 65 W Intel® HD Graphics 2500
So sánh Intel® Core™ i5-3570T Processor
(6M Cache, up to 3.30 GHz)
Q2'12 $205.00 4 45 W Intel® HD Graphics 2500
So sánh Intel® Core™ i7-3920XM Processor Extreme Edition
(8M Cache, up to 3.80 GHz)
Q2'12 $1096.00 4 55 W Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i7-3820QM Processor
(8M Cache, up to 3.70 GHz)
Q2'12 $568.00 4 45 W Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i7-3720QM Processor
(6M Cache, up to 3.60 GHz)
Q2'12 $378.00 4 45 W Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i7-3610QE Processor
(6M Cache, up to 3.30 GHz)
Q2'12 $345.00 4 45 W Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i7-3612QE Processor
(6M Cache, up to 3.10 GHz)
Q2'12 $375.00 4 35 W Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i7-3615QE Processor
(6M Cache, up to 3.30 GHz)
Q2'12 $345.00 4 45 W Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2603
(10M Cache, 1.80 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Q1'12 $198.00 - $207.00 4 80 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2609
(10M Cache, 2.40 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Q1'12 $294.00 - $299.00 4 80 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2620
(15M Cache, 2.00 GHz, 7.20 GT/s Intel® QPI)
Q1'12 $370.00 - $410.00 6 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2630
(15M Cache, 2.30 GHz, 7.20 GT/s Intel® QPI)
Q1'12 $612.00 - $616.00 6 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2630L
(15M Cache, 2.00 GHz, 7.20 GT/s Intel® QPI)
Q1'12 $662.00 6 60 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2637
(5M Cache, 3.00 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI)
Q1'12 $885.00 2 80 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2640
(15M Cache, 2.50 GHz, 7.20 GT/s Intel® QPI)
Q1'12 $885.00 - $889.00 6 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2643
(10M Cache, 3.30 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI)
Q1'12 $885.00 4 130 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2650
(20M Cache, 2.00 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI)
Q1'12 $1107.00 - $1112.00 8 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2650L
(20M Cache, 1.80 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI)
Q1'12 $1107.00 8 70 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2660
(20M Cache, 2.20 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI)
Q1'12 $1329.00 - $1333.00 8 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2665
(20M Cache, 2.40 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI)
Q1'12 $1440.00 - $1444.00 8 115 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2667
(15M Cache, 2.90 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI)
Q1'12 $1552.00 6 130 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2670
(20M Cache, 2.60 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI)
Q1'12 $1552.00 - $1556.00 8 115 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2680
(20M Cache, 2.70 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI)
Q1'12 $1723.00 - $1727.00 8 130 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2687W
(20M Cache, 3.10 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI)
Q1'12 $1885.00 - $1890.00 8 150 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2690
(20M Cache, 2.90 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI)
Q1'12 $2057.00 - $2061.00 8 135 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-1620
(10M Cache, 3.60 GHz, 0.0 GT/s Intel® QPI)
Q1'12 $294.00 4 130 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-1650
(12M Cache, 3.20 GHz, 0.0 GT/s Intel® QPI)
Q1'12 $583.00 6 130 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-1660
(15M Cache, 3.30 GHz, 0.0 GT/s Intel® QPI)
Q1'12 $1080.00 - $1083.00 6 130 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2648L
(20M, 1.80 GHz, 8.0 GT/s Intel® QPI)
Q1'12 $1293.00 8 70 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2658
(20M, 2.10 GHz, 8.0 GT/s Intel® QPI)
Q1'12 $1479.00 8 95 W
So sánh Intel® Core™ i7-2960XM Processor Extreme Edition
(8M Cache, up to 3.70 GHz)
Q4'11 N/A 4 55 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i7-2860QM Processor
(8M Cache, up to 3.60 GHz)
Q4'11 $568.00 4 45 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i7-2760QM Processor
(6M Cache, up to 3.50 GHz)
Q4'11 $378.00 4 45 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i7-2640M Processor
(4M Cache, up to 3.50 GHz)
Q4'11 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1290
(8M Cache, 3.60 GHz)
Q3'11 N/A 4 95 W
So sánh Intel® Core™ i7-2677M Processor
(4M Cache, up to 2.90 GHz)
Q2'11 N/A 2 17 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i7-2637M Processor
(4M Cache, up to 2.80 GHz)
Q2'11 N/A 2 17 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i5-2557M Processor
(3M Cache, up to 2.70 GHz)
Q2'11 N/A 2 17 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-8830
(24M Cache, 2.13 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Q2'11 $2280.00 8 105 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-8837
(24M Cache, 2.66 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Q2'11 $2280.00 8 130 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-8850
(24M Cache, 2.00 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Q2'11 $3059.00 10 130 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-8860
(24M Cache, 2.26 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Q2'11 $4061.00 10 130 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-8867L
(30M Cache, 2.13 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Q2'11 $4172.00 10 105 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-8870
(30M Cache, 2.40 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Q2'11 $4616.00 10 130 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-4807
(18M Cache, 1.86 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
Q2'11 $890.00 6 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-4820
(18M Cache, 2.00 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)
Q2'11 $1446.00 8 105 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-4830
(24M Cache, 2.13 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Q2'11 $2059.00 8 105 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-4850
(24M Cache, 2.00 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Q2'11 $2837.00 10 130 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-4860
(24M Cache, 2.26 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Q2'11 $3838.00 10 130 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-4870
(30M Cache, 2.40 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Q2'11 $4394.00 10 130 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-2803
(18M Cache, 1.73 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
Q2'11 $774.00 6 105 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-2820
(18M Cache, 2.00 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)
Q2'11 $1334.00 8 105 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-2830
(24M Cache, 2.13 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Q2'11 $1779.00 8 105 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-2850
(24M Cache, 2.00 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Q2'11 $2558.00 10 130 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-2860
(24M Cache, 2.26 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Q2'11 $3670.00 10 130 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-2870
(30M Cache, 2.40 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Q2'11 $4227.00 10 130 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1220
(8M Cache, 3.10 GHz)
Q2'11 $189.00 - $203.00 4 80 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1220L
(3M Cache, 2.20 GHz)
Q2'11 $189.00 2 20 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1225
(6M Cache, 3.10 GHz)
Q2'11 $178.00 - $209.00 4 95 W Intel® HD Graphics P3000
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1230
(8M Cache, 3.20 GHz)
Q2'11 $230.00 4 80 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1235
(8M Cache, 3.20 GHz)
Q2'11 $250.00 4 95 W Intel® HD Graphics P3000
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1240
(8M Cache, 3.30 GHz)
Q2'11 $250.00 - $261.00 4 80 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1245
(8M Cache, 3.30 GHz)
Q2'11 $262.00 - $273.00 4 95 W Intel® HD Graphics P3000
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1260L
(8M Cache, 2.40 GHz)
Q2'11 $294.00 4 45 W Intel® HD Graphics 2000
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1270
(8M Cache, 3.40 GHz)
Q2'11 $328.00 - $339.00 4 80 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1275
(8M Cache, 3.40 GHz)
Q2'11 $320.00 - $350.00 4 95 W Intel® HD Graphics P3000
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1280
(8M Cache, 3.50 GHz)
Q2'11 $612.00 - $623.00 4 95 W
So sánh Intel® Core™ i7-2655LE Processor
(4M Cache, up to 2.90 GHz)
Q1'11 $312.00 2 25 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i7-2610UE Processor
(4M Cache, up to 2.40 GHz)
Q1'11 $287.00 2 17 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i5-2390T Processor
(3M Cache, up to 3.50 GHz)
Q1'11 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics 2000
So sánh Intel® Core™ i7-2620M Processor
(4M Cache, up to 3.40 GHz)
Q1'11 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i5-2520M Processor
(3M Cache, up to 3.20 GHz)
Q1'11 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i5-2540M Processor
(3M Cache, up to 3.30 GHz)
Q1'11 $269.00 2 35 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i5-2510E Processor
(3M Cache, up to 3.10 GHz)
Q1'11 $241.00 2 35 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i5-2515E Processor
(3M Cache, up to 3.10 GHz)
Q1'11 $254.00 2 35 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i7-2629M Processor
(4M Cache, up to 3.00 GHz)
Q1'11 N/A 2 25 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i7-2649M Processor
(4M Cache, up to 3.20 GHz)
Q1'11 N/A 2 25 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i7-2657M Processor
(4M Cache, up to 2.70 GHz)
Q1'11 N/A 2 17 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i7-2617M Processor
(4M Cache, up to 2.60 GHz)
Q1'11 N/A 2 17 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i5-2537M Processor
(3M Cache, up to 2.30 GHz)
Q1'11 N/A 2 17 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Xeon® Processor X5690
(12M Cache, 3.46 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Q1'11 $1663.00 - $1666.00 6 130 W
So sánh Intel® Xeon® Processor X5687
(12M Cache, 3.60 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Q1'11 $1663.00 4 130 W
So sánh Intel® Xeon® Processor X5675
(12M Cache, 3.06 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Q1'11 $1440.00 - $1443.00 6 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor X5672
(12M Cache, 3.20 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Q1'11 N/A 4 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor X5647
(12M Cache, 2.93 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)
Q1'11 $774.00 4 130 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5649
(12M Cache, 2.53 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)
Q1'11 $774.00 - $777.00 6 80 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5607
(8M Cache, 2.26 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
Q1'11 $276.00 - $279.00 4 80 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5606
(8M Cache, 2.13 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
Q1'11 $219.00 - $227.00 4 80 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5603
(4M Cache, 1.60 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
Q1'11 $188.00 - $195.00 4 80 W
So sánh Intel® Xeon® Processor W3690
(12M Cache, 3.46 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Q1'11 N/A 6 130 W
So sánh Intel® Core™ i7-2600 Processor
(8M Cache, up to 3.80 GHz)
Q1'11 $266.00 4 95 W Intel® HD Graphics 2000
So sánh Intel® Core™ i7-2600S Processor
(8M Cache, up to 3.80 GHz)
Q1'11 N/A 4 65 W Intel® HD Graphics 2000
So sánh Intel® Core™ i5-2500 Processor
(6M Cache, up to 3.70 GHz)
Q1'11 N/A 4 95 W Intel® HD Graphics 2000
So sánh Intel® Core™ i5-2500S Processor
(6M Cache, up to 3.70 GHz)
Q1'11 N/A 4 65 W Intel® HD Graphics 2000
So sánh Intel® Core™ i5-2500T Processor
(6M Cache, up to 3.30 GHz)
Q1'11 N/A 4 45 W Intel® HD Graphics 2000
So sánh Intel® Core™ i5-2400 Processor
(6M Cache, up to 3.40 GHz)
Q1'11 $177.00 4 95 W Intel® HD Graphics 2000
So sánh Intel® Core™ i5-2400S Processor
(6M Cache, up to 3.30 GHz)
Q1'11 N/A 4 65 W Intel® HD Graphics 2000
So sánh Intel® Core™ i7-2920XM Processor Extreme Edition
(8M Cache, up to 3.50 GHz)
Q1'11 N/A 4 55 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i7-2820QM Processor
(8M Cache, up to 3.40 GHz)
Q1'11 $570.00 4 45 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i7-2720QM Processor
(6M Cache, up to 3.30 GHz)
Q1'11 N/A 4 45 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i7-2710QE Processor
(6M Cache, up to 3.00 GHz)
Q1'11 $308.00 4 45 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i7-2715QE Processor
(6M Cache, up to 3.00 GHz)
Q1'11 $308.00 4 45 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i7-880 Processor
(8M Cache, 3.06 GHz)
Q2'10 N/A 4 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor X3480
(8M Cache, 3.06 GHz)
Q2'10 $623.00 4 95 W
So sánh Intel® Core™ i7-660UM Processor
(4M Cache, 1.33 GHz)
Q2'10 N/A 2 18 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i5-540UM Processor
(3M Cache, 1.20 GHz)
Q2'10 N/A 2 18 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Xeon® Processor X5680
(12M Cache, 3.33 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Q1'10 $1663.00 - $1666.00 6 130 W
So sánh Intel® Xeon® Processor X5677
(12M Cache, 3.46 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Q1'10 $1663.00 4 130 W
So sánh Intel® Xeon® Processor X5670
(12M Cache, 2.93 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Q1'10 $1440.00 - $1443.00 6 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor X5667
(12M Cache, 3.06 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Q1'10 $1440.00 4 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor X5660
(12M Cache, 2.80 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Q1'10 $1219.00 - $1222.00 6 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor X5650
(12M Cache, 2.66 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Q1'10 $996.00 - $999.00 6 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor L5640
(12M Cache, 2.26 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)
Q1'10 $996.00 - $999.00 6 60 W
So sánh Intel® Xeon® Processor L5638
(12M Cache, 2.00 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)
Q1'10 $541.00 6 60 W
So sánh Intel® Xeon® Processor L5630
(12M Cache, 2.13 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)
Q1'10 $551.00 - $554.00 4 40 W
So sánh Intel® Xeon® Processor L5618
(12M Cache, 1.87 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)
Q1'10 $451.00 4 40 W
So sánh Intel® Xeon® Processor L5609
(12M Cache, 1.86 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
Q1'10 $440.00 4 40 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5645
(12M Cache, 2.40 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)
Q1'10 $541.00 - $554.00 6 80 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5640
(12M Cache, 2.66 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)
Q1'10 $774.00 - $777.00 4 80 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5630
(12M Cache, 2.53 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)
Q1'10 $551.00 - $554.00 4 80 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5620
(12M Cache, 2.40 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)
Q1'10 $379.00 - $391.00 4 80 W
So sánh Intel® Xeon® Processor W3680
(12M Cache, 3.33 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Q1'10 $594.00 6 130 W
So sánh Intel® Xeon® Processor L3406
(4M Cache, 2.26 GHz)
Q1'10 $201.00 2 30 W
So sánh Intel® Core™ i7-860S Processor
(8M Cache, 2.53 GHz)
Q1'10 $362.00 4 82 W
So sánh Intel® Core™ i5-670 Processor
(4M Cache, 3.46 GHz)
Q1'10 $305.00 2 73 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i5-660 Processor
(4M Cache, 3.33 GHz)
Q1'10 $177.00 - $193.00 2 73 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i5-650 Processor
(4M Cache, 3.20 GHz)
Q1'10 $177.00 2 73 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i7-610E Processor
(4M Cache, 2.53 GHz)
Q1'10 $232.00 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i7-620LM Processor
(4M Cache, 2.00 GHz)
Q1'10 N/A 2 25 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i7-620M Processor
(4M Cache, 2.66 GHz)
Q1'10 $250.00 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i7-620UM Processor
(4M Cache, 1.06 GHz)
Q1'10 N/A 2 18 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i7-640LM Processor
(4M Cache, 2.13 GHz)
Q1'10 N/A 2 25 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i7-640UM Processor
(4M Cache, 1.20 GHz)
Q1'10 N/A 2 18 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i5-540M Processor
(3M Cache, 2.53 GHz)
Q1'10 $269.00 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i5-520UM Processor
(3M Cache, 1.06 GHz)
Q1'10 N/A 2 18 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i5-520M Processor
(3M Cache, 2.40 GHz)
Q1'10 $210.00 - $227.00 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i7-620LE Processor
(4M Cache, 2.00 GHz)
Q1'10 $247.00 2 25 W Integrated
So sánh Intel® Core™ i7-620UE Processor
(4M Cache, 1.06 GHz)
Q1'10 $248.00 2 18 W Integrated
So sánh Intel® Core™ i5-520E Processor
(3M Cache, 2.40 GHz)
Q1'10 $210.00 2 35 W Integrated
So sánh Intel® Core™ i7-920XM Processor Extreme Edition
(8M Cache, 2.00 GHz)
Q3'09 N/A 4 55 W
So sánh Intel® Core™ i7-820QM Processor
(8M Cache, 1.73 GHz)
Q3'09 N/A 4 45 W
So sánh Intel® Core™ i7-720QM Processor
(6M Cache, 1.60 GHz)
Q3'09 $380.00 4 45 W
So sánh Intel® Core™ i7-860 Processor
(8M Cache, 2.80 GHz)
Q3'09 $257.00 - $305.00 4 95 W
So sánh Intel® Core™ i7-870 Processor
(8M Cache, 2.93 GHz)
Q3'09 $305.00 4 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor X3470
(8M Cache, 2.93 GHz)
Q3'09 $339.00 4 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor X3460
(8M Cache, 2.80 GHz)
Q3'09 $328.00 - $339.00 4 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor X3450
(8M Cache, 2.66 GHz)
Q3'09 $237.00 - $261.00 4 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor X3440
(8M Cache, 2.53 GHz)
Q3'09 $230.00 4 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor X3430
(8M Cache, 2.40 GHz)
Q3'09 $203.00 - $224.00 4 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor L3426
(8M Cache, 1.86 GHz)
Q3'09 $305.00 4 45 W
So sánh Intel® Core™2 Quad Processor Q9505
(6M Cache, 2.83 GHz, 1333 MHz FSB)
Q3'09 $234.00 4 95 W
So sánh Intel® Core™2 Quad Processor Q9505S
(6M Cache, 2.83 GHz, 1333 MHz FSB)
Q3'09 N/A 4 65 W
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor P8800
(3M Cache, 2.66 GHz, 1066 MHz FSB)
Q2'09 $253.00 2 25 W
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor P9700
(6M Cache, 2.80 GHz, 1066 MHz FSB)
Q2'09 N/A 2 28 W
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor T9900
(6M Cache, 3.06 GHz, 1066 MHz FSB)
Q2'09 N/A 2 35 W
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor SL9600
(6M Cache, 2.13 GHz, 1066 MHz FSB)
Q1'09 N/A 2 17 W
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor SP9600
(6M Cache, 2.53 GHz, 1066 MHz FSB)
Q1'09 N/A 2 25 W
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor SU9600
(3M Cache, 1.60 GHz, 800 MHz, FSB)
Q1'09 N/A 2 10 W
So sánh Intel® Core™2 Solo Processor ULV SU3500
(3M Cache, 1.40 GHz, 800 MHz FSB)
Q2'09 N/A 1 5,5 W
So sánh Intel® Core™2 Quad Processor Q9400S
(6M Cache, 2.66 GHz, 1333 MHz FSB)
Q1'09 $254.00 4 65 W
So sánh Intel® Core™2 Quad Processor Q9550S
(12M Cache, 2.83 GHz, 1333 MHz FSB)
Q1'09 $340.00 4 65 W
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor SL9380
(6M Cache, 1.80 GHz, 800 MHz FSB)
Q3'08 $247.00 2 17 W
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor P8700
(3M Cache, 2.53 GHz, 1066 MHz FSB)
Q4'08 N/A 2 25 W
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor P9600
(6M Cache, 2.66 GHz, 1066 MHz FSB)
Q4'08 N/A 2 25 W
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor T9800
(6M Cache, 2.93 GHz, 1066 MHz FSB)
Q4'08 N/A 2 35 W
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor T9550
(6M Cache, 2.66 GHz, 1066 MHz FSB)
Q4'08 N/A 2 35 W
So sánh Intel® Core™2 Quad Processor Q9000
(6M Cache, 2.00 GHz, 1066 MHz FSB)
Q1'09 $364.00 4 45 W
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor SL9300
(6M Cache, 1.60 GHz, 1066 MHz FSB)
Q3'08 N/A 2 17 W
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor SL9400
(6M Cache, 1.86 GHz, 1066 MHz FSB)
Q3'08 $247.00 2 17 W
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor SP9300
(6M Cache, 2.26 GHz, 1066 MHz FSB)
Q3'08 $247.00 2 25 W
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor SP9400
(6M Cache, 2.40 GHz, 1066 MHz FSB)
Q3'08 N/A 2 25 W
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor SU9300
(3M Cache, 1.20 GHz, 800 MHz FSB)
Q3'08 $245.00 2 10 W
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor SU9400
(3M Cache, 1.40 GHz, 800 MHz FSB)
Q3'08 N/A 2 10 W
So sánh Intel® Core™2 Quad Processor Q9100
(12M Cache, 2.26 GHz, 1066 MHz FSB)
Q3'08 N/A 4 45 W
So sánh Intel® Core™2 Solo Processor ULV SU3300
(3M Cache, 1.20 GHz, 800 MHz FSB)
Q3'08 N/A 1 5,5 W
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor E8600
(6M Cache, 3.33 GHz, 1333 MHz FSB)
Q3'08 $285.00 2 65 W
So sánh Intel® Core™2 Quad Processor Q9400
(6M Cache, 2.66 GHz, 1333 MHz FSB)
Q3'08 $180.00 - $200.00 4 95 W
So sánh Intel® Core™2 Quad Processor Q9650
(12M Cache, 3.00 GHz, 1333 MHz FSB)
Q3'08 $339.00 4 95 W
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor P8400
(3M Cache, 2.26 GHz, 1066 MHz FSB)
Q3'08 $199.00 - $211.00 2 25 W
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor P8600
(3M Cache, 2.40 GHz, 1066 MHz FSB)
Q3'08 $211.00 2 25 W
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor P9500
(6M Cache, 2.53 GHz, 1066 MHz FSB)
Q3'08 $364.00 2 25 W
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor T9600
(6M Cache, 2.80 GHz, 1066 MHz FSB)
Q3'08 N/A 2 35 W
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor T9400
(6M Cache, 2.53 GHz, 1066 MHz FSB)
Q3'08 $250.00 - $331.00 2 35 W
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor E8300
(6M Cache, 2.83 GHz, 1333 MHz FSB)
Q2'08 N/A 2 65 W
So sánh Intel® Core™2 Quad Processor Q9300
(6M Cache, 2.50 GHz, 1333 MHz FSB)
Q1'08 $200.00 4 95 W
So sánh Intel® Core™2 Quad Processor Q9450
(12M Cache, 2.66 GHz, 1333 MHz FSB)
Q1'08 N/A 4 95 W
So sánh Intel® Core™2 Quad Processor Q9550
(12M Cache, 2.83 GHz, 1333 MHz FSB)
Q1'08 $287.00 4 95 W
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor E8500
(6M Cache, 3.16 GHz, 1333 MHz FSB)
Q1'08 $200.00 2 65 W
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor E8400
(6M Cache, 3.00 GHz, 1333 MHz FSB)
Q1'08 $149.00 - $179.00 2 65 W
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor E8200
(6M Cache, 2.66 GHz, 1333 MHz FSB)
Q1'08 N/A 2 65 W
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor E8190
(6M Cache, 2.66 GHz, 1333 MHz FSB)
Q1'08 N/A 2 65 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 3065
(4M Cache, 2.33 GHz, 1333 MHz FSB)
Q4'07 N/A 2 65 W
So sánh Intel® Xeon® Processor L5335
(8M Cache, 2.00 GHz, 1333 MHz FSB)
Q3'07 N/A 4 50 W
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor E6550
(4M Cache, 2.33 GHz, 1333 MHz FSB)
Q3'07 N/A 2 65 W
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor E6750
(4M Cache, 2.66 GHz, 1333 MHz FSB)
Q3'07 N/A 2 65 W
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor E6850
(4M Cache, 3.00 GHz, 1333 MHz FSB)
Q3'07 N/A 2 65 W
So sánh Intel® Core™ i7-870S Processor
(8M Cache, 2.66 GHz)
Q2'10 N/A 4 82 W
So sánh Intel® Core™ i5-680 Processor
(4M Cache, 3.60 GHz)
Q2'10 $305.00 2 73 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i7-940XM Processor Extreme Edition
(8M Cache, 2.13 GHz)
Q3'10 N/A 4 55 W
So sánh Intel® Core™ i7-840QM Processor
(8M Cache, 1.86 GHz)
Q3'10 $570.00 4 45 W
So sánh Intel® Core™ i7-740QM Processor
(6M cache, 1.73 GHz)
Q3'10 $380.00 4 45 W
So sánh Intel® Core™ i7-640M Processor
(4M Cache, 2.80 GHz)
Q3'10 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i7-660LM Processor
(4M Cache, 2.26 GHz)
Q3'10 N/A 2 25 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i7-660UE Processor
(4M Cache, 1.33 GHz)
Q1'10 $248.00 2 18 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i7-680UM Processor
(4M Cache, 1.46 GHz)
Q3'10 N/A 2 18 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i5-580M Processor
(3M Cache, 2.66 GHz)
Q3'10 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i5-560UM Processor
(3M Cache, 1.33 GHz)
Q3'10 N/A 2 18 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i5-560M Processor
(3M Cache, 2.66 GHz)
Q3'10 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Xeon® Processor W3670
(12M Cache, 3.20 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
Q3'10 $594.00 6 130 W