Các mẹo tìm kiếm

Có nhiều cách để tìm sản phẩm mà bạn đang cần tìm. Dưới đây là một số ví dụ:

  • Theo Số Hiệu Sản Phẩm - i7-5960X
  • Theo Mã Đặt Hàng - BX80648I75960X
  • Theo Mã THÔNG SỐ - SR20Q
  • Theo Tên Thương Hiệu - core m
  • Theo Tên Mã - Haswell
  • Theo Tần Số - 4,40 GHz
  • Theo đồ họa bộ xử lý - Iris
  • Theo Socket - LGA2011-v3

Các tiêu chí ở trên không chỉ áp dụng để tìm kiếm bộ xử lý mà còn tìm kiếm các sản phẩm khác trong danh mục của chúng tôi bao gồm bo mạch chủ, chipset, nối mạng, máy chủ và khung vỏ.

Bộ lọc tính năng bộ xử lý

Bộ lọc được áp dụng

Số các sản phẩm phù hợp: 388 Xuất thông số kỹ thuật đầy đủ
So sánh
So sánh tất cả
Tên sản phẩm Ngày phát hành Giá đề xuất cho khách hàng Số lõi TDP Đồ họa bộ xử lý
So sánh Intel® Core™ i7-7700 Processor
(8M Cache, up to 4.20 GHz)
Q1'17 $303.00 - $312.00 4 65 W Intel® HD Graphics 630
So sánh Intel® Core™ i7-7700K Processor
(8M Cache, up to 4.50 GHz)
Q1'17 $339.00 - $350.00 4 91 W Intel® HD Graphics 630
So sánh Intel® Core™ i7-7700T Processor
(8M Cache, up to 3.80 GHz)
Q1'17 $303.00 - $312.00 4 35 W Intel® HD Graphics 630
So sánh Intel® Core™ i5-7400T Processor
(6M Cache, up to 3.00 GHz)
Q1'17 $182.00 - $187.00 4 35 W Intel® HD Graphics 630
So sánh Intel® Core™ i5-7400 Processor
(6M Cache, up to 3.50 GHz)
Q1'17 $182.00 4 65 W Intel® HD Graphics 630
So sánh Intel® Core™ i5-7500 Processor
(6M Cache, up to 3.80 GHz)
Q1'17 $192.00 - $202.00 4 65 W Intel® HD Graphics 630
So sánh Intel® Core™ i5-7500T Processor
(6M Cache, up to 3.30 GHz)
Q1'17 $192.00 - $202.00 4 35 W Intel® HD Graphics 630
So sánh Intel® Core™ i5-7600T Processor
(6M Cache, up to 3.70 GHz)
Q1'17 $213.00 - $224.00 4 35 W Intel® HD Graphics 630
So sánh Intel® Core™ i5-7600K Processor
(6M Cache, up to 4.20 GHz)
Q1'17 $242.00 - $243.00 4 91 W Intel® HD Graphics 630
So sánh Intel® Core™ i5-7600 Processor
(6M Cache, up to 4.10 GHz)
Q1'17 $213.00 - $224.00 4 65 W Intel® HD Graphics 630
So sánh Intel® Core™ i3-7101E Processor
(3M Cache, 3.90 GHz)
Q1'17 $117.00 2 54 W Intel® HD Graphics 610
So sánh Intel® Core™ i3-7101TE Processor
(3M Cache, 3.40 GHz)
Q1'17 $117.00 2 35 W Intel® HD Graphics 610
So sánh Intel® Core™ i3-7100T Processor
(3M Cache, 3.40 GHz)
Q1'17 $117.00 2 35 W Intel® HD Graphics 630
So sánh Intel® Core™ i3-7100 Processor
(3M Cache, 3.90 GHz)
Q1'17 $117.00 2 51 W Intel® HD Graphics 630
So sánh Intel® Core™ i3-7350K Processor
(4M Cache, 4.20 GHz)
Q1'17 $168.00 - $179.00 2 60 W Intel® HD Graphics 630
So sánh Intel® Core™ i3-7320 Processor
(4M Cache, 4.10 GHz)
Q1'17 $149.00 - $157.00 2 51 W Intel® HD Graphics 630
So sánh Intel® Core™ i3-7300 Processor
(4M Cache, 4.00 GHz)
Q1'17 $138.00 - $147.00 2 51 W Intel® HD Graphics 630
So sánh Intel® Core™ i3-7300T Processor
(4M Cache, 3.50 GHz)
Q1'17 $138.00 - $147.00 2 35 W Intel® HD Graphics 630
So sánh Intel® Pentium® Processor G4600T
(3M Cache, 3.00 GHz)
Q1'17 $75.00 2 35 W Intel® HD Graphics 630
So sánh Intel® Pentium® Processor G4600
(3M Cache, 3.60 GHz)
Q1'17 $75.00 - $82.00 2 51 W Intel® HD Graphics 630
So sánh Intel® Pentium® Processor G4620
(3M Cache, 3.70 GHz)
Q1'17 $86.00 - $93.00 2 51 W Intel® HD Graphics 630
So sánh Intel® Pentium® Processor G4560T
(3M Cache, 2.90 GHz)
Q1'17 $64.00 2 35 W Intel® HD Graphics 610
So sánh Intel® Pentium® Processor G4560
(3M Cache, 3.50 GHz)
Q1'17 $64.00 2 54 W Intel® HD Graphics 610
So sánh Intel® Celeron® Processor G3950
(2M Cache, 3.00 GHz)
Q1'17 $52.00 2 51 W Intel® HD Graphics 610
So sánh Intel® Celeron® Processor G3930T
(2M Cache, 2.70 GHz)
Q1'17 $42.00 2 35 W Intel® HD Graphics 610
So sánh Intel® Celeron® Processor G3930
(2M Cache, 2.90 GHz)
Q1'17 $42.00 2 51 W Intel® HD Graphics 610
So sánh Intel® Celeron® Processor J3455
(2M Cache, up to 2.3 GHz)
Q3'16 $107.00 4 10 W Intel® HD Graphics 500
So sánh Intel® Celeron® Processor J3355
(2M Cache, up to 2.5 GHz)
Q3'16 $107.00 2 10 W Intel® HD Graphics 500
So sánh Intel® Core™ i7-6950X Processor Extreme Edition
(25M Cache, up to 3.50 GHz)
Q2'16 $1723.00 - $1743.00 10 140 W None
So sánh Intel® Core™ i7-6900K Processor
(20M Cache, up to 3.70 GHz)
Q2'16 $1089.00 - $1109.00 8 140 W None
So sánh Intel® Core™ i7-6850K Processor
(15M Cache, up to 3.80 GHz)
Q2'16 $617.00 - $628.00 6 140 W None
So sánh Intel® Core™ i7-6800K Processor
(15M Cache, up to 3.60 GHz)
Q2'16 $434.00 - $441.00 6 140 W None
So sánh Intel® Core™ i7-6785R Processor
(8M Cache, up to 3.90 GHz)
Q2'16 N/A 4 65 W Intel® Iris™ Pro Graphics 580
So sánh Intel® Core™ i5-6685R Processor
(6M Cache, up to 3.80 GHz)
Q2'16 N/A 4 65 W Intel® Iris™ Pro Graphics 580
So sánh Intel® Core™ i5-6585R Processor
(6M Cache, up to 3.60 GHz)
Q2'16 N/A 4 65 W Intel® Iris™ Pro Graphics 580
So sánh Intel® Core™ i5-6402P Processor
(6M Cache, up to 3.40 GHz)
Q4'15 $182.00 - $187.00 4 65 W Intel® HD Graphics 510
So sánh Intel® Core™ i3-6098P Processor
(3M Cache, 3.60 GHz)
Q4'15 $117.00 2 54 W Intel® HD Graphics 510
So sánh Intel® Celeron® Processor G3920
(2M Cache, 2.90 GHz)
Q4'15 $52.00 2 51 W Intel® HD Graphics 510
So sánh Intel® Celeron® Processor G3900T
(2M Cache, 2.60 GHz)
Q4'15 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics 510
So sánh Intel® Celeron® Processor G3900
(2M Cache, 2.80 GHz)
Q4'15 $42.00 2 51 W Intel® HD Graphics 510
So sánh Intel® Core™ i7-6700T Processor
(8M Cache, up to 3.60 GHz)
Q3'15 $303.00 4 35 W Intel® HD Graphics 530
So sánh Intel® Core™ i7-6700 Processor
(8M Cache, up to 4.00 GHz)
Q3'15 $303.00 - $312.00 4 65 W Intel® HD Graphics 530
So sánh Intel® Core™ i5-6600 Processor
(6M Cache, up to 3.90 GHz)
Q3'15 $213.00 - $224.00 4 65 W Intel® HD Graphics 530
So sánh Intel® Core™ i5-6600T Processor
(6M Cache, up to 3.50 GHz)
Q3'15 $213.00 4 35 W Intel® HD Graphics 530
So sánh Intel® Core™ i5-6500 Processor
(6M Cache, up to 3.60 GHz)
Q3'15 $192.00 - $202.00 4 65 W Intel® HD Graphics 530
So sánh Intel® Core™ i5-6500T Processor
(6M Cache, up to 3.10 GHz)
Q3'15 $192.00 4 35 W Intel® HD Graphics 530
So sánh Intel® Core™ i5-6400 Processor
(6M Cache, up to 3.30 GHz)
Q3'15 $182.00 - $187.00 4 65 W Intel® HD Graphics 530
So sánh Intel® Core™ i5-6400T Processor
(6M Cache, up to 2.80 GHz)
Q3'15 $182.00 4 35 W Intel® HD Graphics 530
So sánh Intel® Core™ i3-6300 Processor
(4M Cache, 3.80 GHz)
Q3'15 $138.00 - $147.00 2 51 W Intel® HD Graphics 530
So sánh Intel® Core™ i3-6300T Processor
(4M Cache, 3.30 GHz)
Q3'15 $138.00 - $147.00 2 35 W Intel® HD Graphics 530
So sánh Intel® Core™ i3-6320 Processor
(4M Cache, 3.90 GHz)
Q3'15 $149.00 - $157.00 2 51 W Intel® HD Graphics 530
So sánh Intel® Core™ i3-6100 Processor
(3M Cache, 3.70 GHz)
Q3'15 $117.00 2 51 W Intel® HD Graphics 530
So sánh Intel® Core™ i3-6100T Processor
(3M Cache, 3.20 GHz)
Q3'15 $117.00 2 35 W Intel® HD Graphics 530
So sánh Intel® Pentium® Processor G4500
(3M Cache, 3.50 GHz)
Q3'15 $75.00 - $82.00 2 51 W Intel® HD Graphics 530
So sánh Intel® Pentium® Processor G4500T
(3M Cache, 3.00 GHz)
Q3'15 $75.00 2 35 W Intel® HD Graphics 530
So sánh Intel® Pentium® Processor G4520
(3M Cache, 3.60 GHz)
Q3'15 $86.00 - $93.00 2 51 W Intel® HD Graphics 530
So sánh Intel® Pentium® Processor G4400
(3M Cache, 3.30 GHz)
Q3'15 $64.00 2 54 W Intel® HD Graphics 510
So sánh Intel® Pentium® Processor G4400T
(3M Cache, 2.90 GHz)
Q3'15 $64.00 2 35 W Intel® HD Graphics 510
So sánh Intel® Core™ i7-6700K Processor
(8M Cache, up to 4.20 GHz)
Q3'15 $339.00 - $350.00 4 91 W Intel® HD Graphics 530
So sánh Intel® Core™ i5-6600K Processor
(6M Cache, up to 3.90 GHz)
Q3'15 $242.00 - $243.00 4 91 W Intel® HD Graphics 530
So sánh Intel® Core™ i7-5775R Processor
(6M Cache, up to 3.80 GHz)
Q2'15 $348.00 4 65 W Intel® Iris™ Pro Graphics 6200
So sánh Intel® Core™ i7-5775C Processor
(6M Cache, up to 3.70 GHz)
Q2'15 $366.00 - $377.00 4 65 W Intel® Iris™ Pro Graphics 6200
So sánh Intel® Core™ i5-5675R Processor
(4M Cache, up to 3.60 GHz)
Q2'15 $265.00 4 65 W Intel® Iris™ Pro Graphics 6200
So sánh Intel® Core™ i5-5675C Processor
(4M Cache, up to 3.60 GHz)
Q2'15 $276.00 - $277.00 4 65 W Intel® Iris™ Pro Graphics 6200
So sánh Intel® Core™ i5-5575R Processor
(4M Cache, up to 3.30 GHz)
Q2'15 $244.00 4 65 W Intel® Iris™ Pro Graphics 6200
So sánh Intel® Core™ i3-4370T Processor
(4M Cache, 3.30 GHz)
Q1'15 $138.00 2 35 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i3-4170T Processor
(3M Cache, 3.20 GHz)
Q1'15 $117.00 2 35 W Intel® HD Graphics 4400
So sánh Intel® Core™ i3-4170 Processor
(3M Cache, 3.70 GHz)
Q1'15 $117.00 2 54 W Intel® HD Graphics 4400
So sánh Intel® Pentium® Processor G3470
(3M Cache, 3.60 GHz)
Q1'15 $86.00 2 53 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G3460T
(3M Cache, 3.00 GHz)
Q1'15 $75.00 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G3260T
(3M Cache, 2.90 GHz)
Q1'15 $64.00 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G3260
(3M Cache, 3.30 GHz)
Q1'15 $64.00 2 53 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i7-5960X Processor Extreme Edition
(20M Cache, up to 3.50 GHz)
Q3'14 $999.00 - $1059.00 8 140 W None
So sánh Intel® Core™ i7-5930K Processor
(15M Cache, up to 3.70 GHz)
Q3'14 $583.00 - $594.00 6 140 W None
So sánh Intel® Core™ i7-5820K Processor
(15M Cache, up to 3.60 GHz)
Q3'14 $389.00 - $396.00 6 140 W None
So sánh Intel® Core™ i3-4360T Processor
(4M Cache, 3.20 GHz)
Q3'14 $138.00 2 35 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i3-4370 Processor
(4M Cache, 3.80 GHz)
Q3'14 $138.00 - $147.00 2 54 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i3-4160T Processor
(3M Cache, 3.10 GHz)
Q3'14 $117.00 2 35 W Intel® HD Graphics 4400
So sánh Intel® Core™ i3-4160 Processor
(3M Cache, 3.60 GHz)
Q3'14 $117.00 2 54 W Intel® HD Graphics 4400
So sánh Intel® Pentium® Processor G3460
(3M Cache, 3.50 GHz)
Q3'14 $75.00 - $82.00 2 53 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G3450T
(3M Cache, 2.90 GHz)
Q3'14 $75.00 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G3250T
(3M Cache, 2.80 GHz)
Q3'14 $64.00 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G3250
(3M Cache, 3.20 GHz)
Q3'14 $50.00 - $64.00 2 53 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i7-4790K Processor
(8M Cache, up to 4.40 GHz)
Q2'14 $339.00 - $350.00 4 88 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i5-4690K Processor
(6M Cache, up to 3.90 GHz)
Q2'14 $242.00 - $243.00 4 88 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Pentium® Processor G3258
(3M Cache, 3.20 GHz)
Q2'14 $72.00 2 53 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i7-4785T Processor
(8M Cache, up to 3.20 GHz)
Q2'14 $303.00 4 35 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i7-4790 Processor
(8M Cache, up to 4.00 GHz)
Q2'14 $303.00 - $312.00 4 84 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i7-4790S Processor
(8M Cache, up to 4.00 GHz)
Q2'14 $303.00 - $312.00 4 65 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i7-4790T Processor
(8M Cache, up to 3.90 GHz)
Q2'14 $303.00 4 45 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i5-4690 Processor
(6M Cache, up to 3.90 GHz)
Q2'14 $213.00 - $224.00 4 84 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i5-4690S Processor
(6M Cache, up to 3.90 GHz)
Q2'14 $213.00 - $224.00 4 65 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i5-4690T Processor
(6M Cache, up to 3.50 GHz)
Q2'14 $213.00 4 45 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i5-4590 Processor
(6M Cache, up to 3.70 GHz)
Q2'14 $192.00 - $202.00 4 84 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i5-4590S Processor
(6M Cache, up to 3.70 GHz)
Q2'14 $192.00 - $202.00 4 65 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i5-4590T Processor
(6M Cache, up to 3.00 GHz)
Q2'14 $192.00 4 35 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i5-4460T Processor
(6M Cache, up to 2.70 GHz)
Q2'14 $182.00 4 35 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i5-4460S Processor
(6M Cache, up to 3.40 GHz)
Q2'14 $182.00 4 65 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i5-4460 Processor
(6M Cache, up to 3.40 GHz)
Q2'14 $182.00 - $187.00 4 84 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i3-4350 Processor
(4M Cache, 3.60 GHz)
Q2'14 $138.00 - $147.00 2 54 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i3-4350T Processor
(4M Cache, 3.10 GHz)
Q2'14 $138.00 2 35 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i3-4360 Processor
(4M Cache, 3.70 GHz)
Q2'14 $138.00 - $147.00 2 54 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i3-4150T Processor
(3M Cache, 3.00 GHz)
Q2'14 $117.00 2 35 W Intel® HD Graphics 4400
So sánh Intel® Core™ i3-4150 Processor
(3M Cache, 3.50 GHz)
Q2'14 $117.00 2 54 W Intel® HD Graphics 4400
So sánh Intel® Pentium® Processor G3450
(3M Cache, 3.40 GHz)
Q2'14 $75.00 - $82.00 2 53 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G3440T
(3M Cache, 2.80 GHz)
Q2'14 $75.00 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G3440
(3M Cache, 3.30 GHz)
Q2'14 $75.00 - $82.00 2 53 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G3240T
(3M Cache, 2.70 GHz)
Q2'14 $64.00 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G3240
(3M Cache, 3.10 GHz)
Q2'14 $54.00 - $64.00 2 53 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor G1850
(2M Cache, 2.90 GHz)
Q2'14 $52.00 2 53 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor G1840T
(2M Cache, 2.50 GHz)
Q2'14 $42.00 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor G1840
(2M Cache, 2.80 GHz)
Q2'14 $42.00 2 53 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor G1830
(2M Cache, 2.80 GHz)
Q1'14 $52.00 2 53 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor G1820T
(2M Cache, 2.40 GHz)
Q1'14 $42.00 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor G1820
(2M Cache, 2.70 GHz)
Q1'14 $42.00 2 53 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor J2900
(2M Cache, up to 2.67 GHz)
Q4'13 $94.00 4 10 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor J1900
(2M Cache, up to 2.42 GHz)
Q4'13 $82.00 4 10 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor J1800
(1M Cache, up to 2.58 GHz)
Q4'13 $72.00 2 10 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor J2850
(2M Cache, 2.41 GHz)
Q3'13 N/A 4 10 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor J1850
(2M Cache, 2.00 GHz)
Q3'13 N/A 4 10 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor J1750
(1M Cache, 2.41 GHz)
Q3'13 N/A 2 10 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i7-4960X Processor Extreme Edition
(15M Cache, up to 4.00 GHz)
Q3'13 $999.00 - $1059.00 6 130 W
So sánh Intel® Core™ i7-4930K Processor
(12M Cache, up to 3.90 GHz)
Q3'13 $583.00 - $594.00 6 130 W
So sánh Intel® Core™ i7-4820K Processor
(10M Cache, up to 3.90 GHz)
Q3'13 $323.00 - $332.00 4 130 W
So sánh Intel® Core™ i7-4771 Processor
(8M Cache, up to 3.90 GHz)
Q3'13 $314.00 - $320.00 4 84 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i5-4440S Processor
(6M Cache, up to 3.30 GHz)
Q3'13 $182.00 - $187.00 4 65 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i5-4440 Processor
(6M Cache, up to 3.30 GHz)
Q3'13 $182.00 - $187.00 4 84 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i3-4330 Processor
(4M Cache, 3.50 GHz)
Q3'13 $138.00 - $147.00 2 54 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i3-4330T Processor
(4M Cache, 3.00 GHz)
Q3'13 $138.00 2 35 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i3-4340 Processor
(4M Cache, 3.60 GHz)
Q3'13 $149.00 - $157.00 2 54 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i3-4130T Processor
(3M Cache, 2.90 GHz)
Q3'13 $117.00 2 35 W Intel® HD graphics 4400
So sánh Intel® Core™ i3-4130 Processor
(3M Cache, 3.40 GHz)
Q3'13 $117.00 2 54 W Intel® HD graphics 4400
So sánh Intel® Core™ i5-3340 Processor
(6M Cache, up to 3.30 GHz)
Q3'13 $182.00 - $187.00 4 77 W Intel® HD Graphics 2500
So sánh Intel® Core™ i5-3340S Processor
(6M Cache, up to 3.30 GHz)
Q3'13 $182.00 - $187.00 4 65 W Intel® HD Graphics 2500
So sánh Intel® Pentium® Processor G3430
(3M Cache, 3.30 GHz)
Q3'13 $86.00 - $93.00 2 53 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G3420T
(3M Cache, 2.70 GHz)
Q3'13 $75.00 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G3420
(3M Cache, 3.20 GHz)
Q3'13 $75.00 - $82.00 2 53 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G3220T
(3M Cache, 2.60 GHz)
Q3'13 $64.00 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G3220
(3M Cache, 3.00 GHz)
Q3'13 $54.00 - $64.00 2 53 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor G1630
(2M Cache, 2.80 GHz)
Q3'13 $52.00 2 55 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor G1620T
(2M Cache, 2.40 GHz)
Q3'13 $42.00 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i3-3245 Processor
(3M Cache, 3.40 GHz)
Q2'13 $134.00 - $144.00 2 55 W Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i3-3250 Processor
(3M Cache, 3.50 GHz)
Q2'13 $117.00 2 55 W Intel® HD Graphics 2500
So sánh Intel® Core™ i3-3250T Processor
(3M Cache, 3.00 GHz)
Q2'13 $117.00 2 35 W Intel® HD Graphics 2500
So sánh Intel® Pentium® Processor G2140
(3M Cache, 3.30 GHz)
Q2'13 $86.00 - $93.00 2 55 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G2120T
(3M Cache, 2.70 GHz)
Q2'13 $75.00 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G2030T
(3M Cache, 2.60 GHz)
Q2'13 $64.00 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G2030
(3M Cache, 3.00 GHz)
Q2'13 $64.00 2 55 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor G470
(1.5M Cache, 2.00 GHz)
Q2'13 $37.00 1 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i7-4770R Processor
(6M Cache, up to 3.90 GHz)
Q2'13 $358.00 4 65 W Intel® Iris™ Pro Graphics 5200
So sánh Intel® Core™ i5-4670R Processor
(4M Cache, up to 3.70 GHz)
Q2'13 $276.00 4 65 W Intel® Iris™ Pro Graphics 5200
So sánh Intel® Core™ i5-4570R Processor
(4M Cache, up to 3.20 GHz)
Q2'13 $255.00 4 65 W Intel® Iris™ Pro Graphics 5200
So sánh Intel® Core™ i7-4765T Processor
(8M Cache, up to 3.00 GHz)
Q2'13 $303.00 4 35 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i7-4770 Processor
(8M Cache, up to 3.90 GHz)
Q2'13 $303.00 - $312.00 4 84 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i7-4770K Processor
(8M Cache, up to 3.90 GHz)
Q2'13 $339.00 - $350.00 4 84 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i7-4770S Processor
(8M Cache, up to 3.90 GHz)
Q2'13 $303.00 - $305.00 4 65 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i7-4770T Processor
(8M Cache, up to 3.70 GHz)
Q2'13 $303.00 4 45 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i5-4670 Processor
(6M Cache, up to 3.80 GHz)
Q2'13 $213.00 - $224.00 4 84 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i5-4670K Processor
(6M Cache, up to 3.80 GHz)
Q2'13 $242.00 - $243.00 4 84 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i5-4670S Processor
(6M Cache, up to 3.80 GHz)
Q2'13 $213.00 4 65 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i5-4670T Processor
(6M Cache, up to 3.30 GHz)
Q2'13 $213.00 4 45 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i5-4570 Processor
(6M Cache, up to 3.60 GHz)
Q2'13 $192.00 - $202.00 4 84 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i5-4570S Processor
(6M Cache, up to 3.60 GHz)
Q2'13 $192.00 - $195.00 4 65 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i5-4570T Processor
(4M Cache, up to 3.60 GHz)
Q2'13 $192.00 - $195.00 2 35 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i5-4430S Processor
(6M Cache, up to 3.20 GHz)
Q2'13 $182.00 4 65 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i5-4430 Processor
(6M Cache, up to 3.20 GHz)
Q2'13 $182.00 - $187.00 4 84 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i3-3210 Processor
(3M Cache, 3.20 GHz)
Q1'13 $117.00 2 55 W Intel® HD Graphics 2500
So sánh Intel® Pentium® Processor G2130
(3M Cache, 3.20 GHz)
Q1'13 $75.00 - $82.00 2 55 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G2020T
(3M Cache, 2.50 GHz)
Q1'13 $64.00 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G2020
(3M Cache, 2.90 GHz)
Q1'13 $64.00 2 55 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G2010
(3M Cache, 2.80 GHz)
Q1'13 $64.00 2 55 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor G1620
(2M Cache, 2.70 GHz)
Q1'13 $41.00 - $42.00 2 55 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor G1610T
(2M Cache, 2.30 GHz)
Q1'13 $42.00 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor G1610
(2M Cache, 2.60 GHz)
Q1'13 $42.00 2 55 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i7-3970X Processor Extreme Edition
(15M Cache, up to 4.00 GHz)
Q4'12 $1059.00 6 150 W
So sánh Intel® Core™ i5-3330 Processor
(6M Cache, up to 3.20 GHz)
Q3'12 $182.00 - $187.00 4 77 W Intel® HD Graphics 2500
So sánh Intel® Core™ i5-3330S Processor
(6M Cache, up to 3.20 GHz)
Q3'12 $182.00 4 65 W Intel® HD Graphics 2500
So sánh Intel® Core™ i5-3350P Processor
(6M Cache, up to 3.30 GHz)
Q3'12 $177.00 4 69 W None
So sánh Intel® Core™ i3-3220 Processor
(3M Cache, 3.30 GHz)
Q3'12 $113.00 - $117.00 2 55 W Intel® HD Graphics 2500
So sánh Intel® Core™ i3-3220T Processor
(3M Cache, 2.80 GHz)
Q3'12 $117.00 2 35 W Intel® HD Graphics 2500
So sánh Intel® Core™ i3-3225 Processor
(3M Cache, 3.30 GHz)
Q3'12 $134.00 2 55 W Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i3-3240 Processor
(3M Cache, 3.40 GHz)
Q3'12 $117.00 2 55 W Intel® HD Graphics 2500
So sánh Intel® Core™ i3-3240T Processor
(3M Cache, 2.90 GHz)
Q3'12 $117.00 2 35 W Intel® HD Graphics 2500
So sánh Intel® Pentium® Processor G2120
(3M Cache, 3.10 GHz)
Q3'12 $67.00 - $82.00 2 55 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G2100T
(3M Cache, 2.60 GHz)
Q3'12 $75.00 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G645T
(3M Cache, 2.50 GHz)
Q3'12 $64.00 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G645
(3M Cache, 2.90 GHz)
Q3'12 $64.00 2 65 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor G555
(2M Cache, 2.70 GHz)
Q3'12 $52.00 2 65 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor G550T
(2M Cache, 2.20 GHz)
Q3'12 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor G465
(1.5M Cache, 1.90 GHz)
Q3'12 $37.00 1 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G870
(3M Cache, 3.10 GHz)
Q2'12 $82.00 2 65 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G860T
(3M Cache, 2.60 GHz)
Q2'12 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G640T
(3M Cache, 2.40 GHz)
Q2'12 $64.00 - $72.00 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G640
(3M Cache, 2.80 GHz)
Q2'12 $64.00 2 65 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor G550
(2M Cache, 2.60 GHz)
Q2'12 $42.00 2 65 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor G540T
(2M Cache, 2.10 GHz)
Q2'12 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i5-3570 Processor
(6M Cache, up to 3.80 GHz)
Q2'12 $213.00 4 77 W Intel® HD Graphics 2500
So sánh Intel® Core™ i5-3570S Processor
(6M Cache, up to 3.80 GHz)
Q2'12 $205.00 4 65 W Intel® HD Graphics 2500
So sánh Intel® Core™ i5-3470 Processor
(6M Cache, up to 3.60 GHz)
Q2'12 $184.00 - $195.00 4 77 W Intel® HD Graphics 2500
So sánh Intel® Core™ i5-3470S Processor
(6M Cache, up to 3.60 GHz)
Q2'12 $195.00 4 65 W Intel® HD Graphics 2500
So sánh Intel® Core™ i5-3470T Processor
(3M Cache, up to 3.60 GHz)
Q2'12 $184.00 2 35 W Intel® HD Graphics 2500
So sánh Intel® Core™ i5-3475S Processor
(6M Cache, up to 3.60 GHz)
Q2'12 $201.00 4 65 W Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i7-3770 Processor
(8M Cache, up to 3.90 GHz)
Q2'12 $277.00 - $305.00 4 77 W Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i7-3770K Processor
(8M Cache, up to 3.90 GHz)
Q2'12 $332.00 - $342.00 4 77 W Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i7-3770S Processor
(8M Cache, up to 3.90 GHz)
Q2'12 $294.00 - $305.00 4 65 W Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i7-3770T Processor
(8M Cache, up to 3.70 GHz)
Q2'12 $294.00 4 45 W Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i5-3550 Processor
(6M Cache, up to 3.70 GHz)
Q2'12 $205.00 - $213.00 4 77 W Intel® HD Graphics 2500
So sánh Intel® Core™ i5-3550S Processor
(6M Cache, up to 3.70 GHz)
Q2'12 $199.00 4 65 W Intel® HD Graphics 2500
So sánh Intel® Core™ i5-3570K Processor
(6M Cache, up to 3.80 GHz)
Q2'12 $225.00 - $235.00 4 77 W Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i5-3570T Processor
(6M Cache, up to 3.30 GHz)
Q2'12 $205.00 4 45 W Intel® HD Graphics 2500
So sánh Intel® Core™ i5-3450 Processor
(6M Cache, up to 3.50 GHz)
Q2'12 $195.00 4 77 W Intel® HD Graphics 2500
So sánh Intel® Core™ i5-3450S Processor
(6M Cache, up to 3.50 GHz)
Q2'12 $184.00 - $195.00 4 65 W Intel® HD Graphics 2500
So sánh Intel® Core™ i7-3820 Processor
(10M Cache, up to 3.80 GHz)
Q1'12 $294.00 - $305.00 4 130 W
So sánh Intel® Core™ i5-2550K Processor
(6M Cache, up to 3.80 GHz)
Q1'12 $235.00 4 95 W
So sánh Intel® Core™ i5-2450P Processor
(6M Cache, up to 3.50 GHz)
Q1'12 $205.00 4 95 W
So sánh Intel® Core™ i5-2380P Processor
(6M Cache, up to 3.40 GHz)
Q1'12 $187.00 4 95 W
So sánh Intel® Celeron® Processor G460
(1.5M Cache, 1.80 GHz)
Q4'11 $37.00 1 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i7-3960X Processor Extreme Edition
(15M Cache, up to 3.90 GHz)
Q4'11 $999.00 - $1059.00 6 130 W
So sánh Intel® Core™ i7-3930K Processor
(12M Cache, up to 3.80 GHz)
Q4'11 $594.00 6 130 W
So sánh Intel® Core™ i7-2700K Processor
(8M Cache, up to 3.90 GHz)
Q4'11 N/A 4 95 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i5-2320 Processor
(6M Cache, up to 3.30 GHz)
Q3'11 $177.00 4 95 W Intel® HD Graphics 2000
So sánh Intel® Core™ i3-2120T Processor
(3M Cache, 2.60 GHz)
Q3'11 $121.00 2 35 W Intel® HD Graphics 2000
So sánh Intel® Core™ i3-2130 Processor
(3M Cache, 3.40 GHz)
Q3'11 $117.00 2 65 W Intel® HD Graphics 2000
So sánh Intel® Core™ i3-2125 Processor
(3M Cache, 3.30 GHz)
Q3'11 $134.00 - $144.00 2 65 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Pentium® Processor G860
(3M Cache, 3.00 GHz)
Q3'11 $75.00 2 65 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G632
(3M Cache, 2.70 GHz)
Q3'11 N/A 2 65 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G630T
(3M Cache, 2.30 GHz)
Q3'11 $72.00 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G630
(3M Cache, 2.70 GHz)
Q3'11 $64.00 2 65 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G6951
(3M Cache, 2.80 GHz)
Q3'11 N/A 2 73 W Integrated
So sánh Intel® Celeron® Processor G540
(2M Cache, 2.50 GHz)
Q3'11 $40.00 - $42.00 2 65 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor G530T
(2M Cache, 2.00 GHz)
Q3'11 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor G530
(2M Cache, 2.40 GHz)
Q3'11 $42.00 2 65 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i7-980 Processor
(12M Cache, 3.33 GHz, 4.8 GT/s Intel® QPI)
Q2'11 $594.00 6 130 W
So sánh Intel® Core™ i5-2405S Processor
(6M Cache, up to 3.30 GHz)
Q2'11 N/A 4 65 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i5-2310 Processor
(6M Cache, up to 3.20 GHz)
Q2'11 N/A 4 95 W Intel® HD Graphics 2000
So sánh Intel® Core™ i5-2390T Processor
(3M Cache, up to 3.50 GHz)
Q1'11 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics 2000
So sánh Intel® Core™ i3-2100 Processor
(3M Cache, 3.10 GHz)
Q1'11 $120.00 2 65 W Intel® HD Graphics 2000
So sánh Intel® Core™ i3-2100T Processor
(3M Cache, 2.50 GHz)
Q1'11 $132.00 2 35 W Intel® HD Graphics 2000
So sánh Intel® Core™ i3-2120 Processor
(3M Cache, 3.30 GHz)
Q1'11 $111.00 - $120.00 2 65 W Intel® HD Graphics 2000
So sánh Intel® Core™ i7-990X Processor Extreme Edition
(12M Cache, 3.46 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Q1'11 $1059.00 6 130 W
So sánh Intel® Core™ i7-2600 Processor
(8M Cache, up to 3.80 GHz)
Q1'11 $266.00 4 95 W Intel® HD Graphics 2000
So sánh Intel® Core™ i7-2600K Processor
(8M Cache, up to 3.80 GHz)
Q1'11 N/A 4 95 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i7-2600S Processor
(8M Cache, up to 3.80 GHz)
Q1'11 N/A 4 65 W Intel® HD Graphics 2000
So sánh Intel® Core™ i5-2500 Processor
(6M Cache, up to 3.70 GHz)
Q1'11 N/A 4 95 W Intel® HD Graphics 2000
So sánh Intel® Core™ i5-2500K Processor
(6M Cache, up to 3.70 GHz)
Q1'11 N/A 4 95 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i5-2500S Processor
(6M Cache, up to 3.70 GHz)
Q1'11 N/A 4 65 W Intel® HD Graphics 2000
So sánh Intel® Core™ i5-2500T Processor
(6M Cache, up to 3.30 GHz)
Q1'11 N/A 4 45 W Intel® HD Graphics 2000
So sánh Intel® Core™ i5-2400 Processor
(6M Cache, up to 3.40 GHz)
Q1'11 $177.00 4 95 W Intel® HD Graphics 2000
So sánh Intel® Core™ i5-2400S Processor
(6M Cache, up to 3.30 GHz)
Q1'11 N/A 4 65 W Intel® HD Graphics 2000
So sánh Intel® Core™ i5-2300 Processor
(6M Cache, up to 3.10 GHz)
Q1'11 $187.00 4 95 W Intel® HD Graphics 2000
So sánh Intel® Pentium® Processor G6960
(3M Cache, 2.93 GHz)
Q1'11 N/A 2 73 W Integrated
So sánh Intel® Core™ i3-560 Processor
(4M Cache, 3.33 GHz)
Q3'10 $117.00 2 73 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i5-760 Processor
(8M Cache, 2.80 GHz)
Q3'10 $213.00 4 95 W
So sánh Intel® Core™ i7-875K Processor
(8M Cache, 2.93 GHz)
Q2'10 $353.00 4 95 W
So sánh Intel® Core™ i7-880 Processor
(8M Cache, 3.06 GHz)
Q2'10 N/A 4 95 W
So sánh Intel® Core™ i5-655K Processor
(4M Cache, 3.20 GHz)
Q2'10 $177.00 2 73 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i3-550 Processor
(4M Cache, 3.20 GHz)
Q2'10 $117.00 2 73 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor E6700
(2M Cache, 3.20 GHz, 1066 FSB)
Q2'10 N/A 2 65 W
So sánh Intel® Core™ i7-980X Processor Extreme Edition
(12M Cache, 3.33 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Q1'10 $1059.00 6 130 W
So sánh Intel® Core™ i7-860S Processor
(8M Cache, 2.53 GHz)
Q1'10 $362.00 4 82 W
So sánh Intel® Core™ i5-750S Processor
(8M Cache, 2.40 GHz)
Q1'10 $279.00 4 82 W
So sánh Intel® Core™ i5-670 Processor
(4M Cache, 3.46 GHz)
Q1'10 $305.00 2 73 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i5-661 Processor
(4M Cache, 3.33 GHz)
Q1'10 $177.00 2 87 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i5-660 Processor
(4M Cache, 3.33 GHz)
Q1'10 $177.00 - $193.00 2 73 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i5-650 Processor
(4M Cache, 3.20 GHz)
Q1'10 $177.00 2 73 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i3-540 Processor
(4M Cache, 3.06 GHz)
Q1'10 $109.00 - $117.00 2 73 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i3-530 Processor
(4M Cache, 2.93 GHz)
Q1'10 $117.00 2 73 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G6950
(3M Cache, 2.80 GHz)
Q1'10 $77.00 - $96.00 2 73 W Integrated
So sánh Intel® Core™ i7-960 Processor
(8M Cache, 3.20 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
Q4'09 $305.00 4 130 W
So sánh Intel® Core™ i7-860 Processor
(8M Cache, 2.80 GHz)
Q3'09 $257.00 - $305.00 4 95 W
So sánh Intel® Core™ i7-870 Processor
(8M Cache, 2.93 GHz)
Q3'09 $305.00 4 95 W
So sánh Intel® Core™ i5-750 Processor
(8M Cache, 2.66 GHz)
Q3'09 $193.00 - $213.00 4 95 W
So sánh Intel® Celeron® Processor E3200
(1M Cache, 2.40 GHz, 800 MHz FSB)
Q3'09 $47.00 2 65 W
So sánh Intel® Celeron® Processor E3300
(1M Cache, 2.50 GHz, 800 MHz FSB)
Q3'09 $47.00 2 65 W
So sánh Intel® Core™2 Quad Processor Q9505
(6M Cache, 2.83 GHz, 1333 MHz FSB)
Q3'09 $234.00 4 95 W
So sánh Intel® Core™2 Quad Processor Q9505S
(6M Cache, 2.83 GHz, 1333 MHz FSB)
Q3'09 N/A 4 65 W
So sánh Intel® Pentium® Processor E6500
(2M Cache, 2.93 GHz, 1066 FSB)
Q1'08 $68.00 - $75.00 2 65 W
So sánh Intel® Pentium® Processor E6500K
(2M Cache, 2.93 GHz, 1066 MHz FSB)
Q3'09 N/A 2 65 W
So sánh Intel® Core™ i7-975 Processor Extreme Edition
(8M Cache, 3.33 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Q2'09 $1059.00 4 130 W
So sánh Intel® Core™ i7-950 Processor
(8M Cache, 3.06 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
Q2'09 $305.00 4 130 W
So sánh Intel® Celeron® Processor E1600
(512K Cache, 2.40 GHz, 800 MHz FSB)
Q2'09 $58.00 2 65 W
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor E7600
(3M Cache, 3.06 GHz, 1066 MHz FSB)
Q2'09 $147.00 2 65 W
So sánh Intel® Pentium® Processor E6300
(2M Cache, 2.80 GHz, 1066 MHz FSB)
Q2'09 $77.00 2 65 W
So sánh Intel® Core™2 Quad Processor Q8400
(4M Cache, 2.66 GHz, 1333 MHz FSB)
Q2'09 $179.00 4 95 W
So sánh Intel® Core™2 Quad Processor Q8400S
(4M Cache, 2.66 GHz, 1333 MHz FSB)
Q2'09 $232.00 4 65 W
So sánh Intel® Pentium® Processor E5400
(2M Cache, 2.70 GHz, 800 MHz FSB)
Q1'09 $67.00 2 65 W
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor E7500
(3M Cache, 2.93 GHz, 1066 MHz FSB)
Q1'09 $125.00 2 65 W
So sánh Intel® Core™2 Quad Processor Q8200S
(4M Cache, 2.33 GHz, 1333 MHz FSB)
Q1'09 $232.00 4 65 W
So sánh Intel® Core™2 Quad Processor Q9400S
(6M Cache, 2.66 GHz, 1333 MHz FSB)
Q1'09 $254.00 4 65 W
So sánh Intel® Core™2 Quad Processor Q9550S
(12M Cache, 2.83 GHz, 1333 MHz FSB)
Q1'09 $340.00 4 65 W
So sánh Intel® Pentium® Processor E5300
(2M Cache, 2.60 GHz, 800 MHz FSB)
Q1'08 $62.00 - $72.00 2 65 W
So sánh Intel® Celeron® Processor E1500
(512K Cache, 2.20 GHz, 800 MHz FSB)
Q3'06 $47.00 2 65 W
So sánh Intel® Core™2 Quad Processor Q8300
(4M Cache, 2.50 GHz, 1333 MHz FSB)
Q4'08 $179.00 4 95 W
So sánh Intel® Core™ i7-965 Processor Extreme Edition
(8M Cache, 3.20 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Q4'08 $990.00 4 130 W
So sánh Intel® Core™ i7-920 Processor
(8M Cache, 2.66 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
Q4'08 $305.00 4 130 W
So sánh Intel® Core™ i7-940 Processor
(8M Cache, 2.93 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
Q4'08 $555.00 4 130 W
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor E7400
(3M Cache, 2.80 GHz, 1066 MHz FSB)
Q1'08 $110.00 - $125.00 2 65 W
So sánh Intel® Pentium® Processor E5200
(2M Cache, 2.50 GHz, 800 MHz FSB)
Q3'08 $72.00 2 65 W
So sánh Intel® Core™2 Quad Processor Q8200
(4M Cache, 2.33 GHz, 1333 MHz FSB)
Q3'08 $179.00 4 95 W
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor E7300
(3M Cache, 2.66 GHz, 1066 MHz FSB)
Q3'08 $117.00 2 65 W
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor E8600
(6M Cache, 3.33 GHz, 1333 MHz FSB)
Q3'08 $285.00 2 65 W
So sánh Intel® Core™2 Quad Processor Q9400
(6M Cache, 2.66 GHz, 1333 MHz FSB)
Q3'08 $180.00 - $200.00 4 95 W
So sánh Intel® Core™2 Quad Processor Q9650
(12M Cache, 3.00 GHz, 1333 MHz FSB)
Q3'08 $339.00 4 95 W
So sánh Intel® Celeron® Processor E1400
(512K Cache, 2.00 GHz, 800 MHz FSB)
Q2'08 N/A 2 65 W
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor E7200
(3M Cache, 2.53 GHz, 1066 MHz FSB)
Q2'08 N/A 2 65 W
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor E8300
(6M Cache, 2.83 GHz, 1333 MHz FSB)
Q2'08 N/A 2 65 W
So sánh Intel® Pentium® Processor E2220
(1M Cache, 2.40 GHz, 800 MHz FSB)
Q1'08 N/A 2 65 W
So sánh Intel® Core™2 Extreme Processor QX9775
(12M Cache, 3.20 GHz, 1600 MHz FSB)
Q1'08 N/A 4 150 W
So sánh Intel® Core™2 Extreme Processor QX9770
(12M Cache, 3.20 GHz, 1600 MHz FSB)
Q1'08 N/A 4 136 W
So sánh Intel® Core™2 Quad Processor Q9300
(6M Cache, 2.50 GHz, 1333 MHz FSB)
Q1'08 $200.00 4 95 W
So sánh Intel® Core™2 Quad Processor Q9450
(12M Cache, 2.66 GHz, 1333 MHz FSB)
Q1'08 N/A 4 95 W
So sánh Intel® Core™2 Quad Processor Q9550
(12M Cache, 2.83 GHz, 1333 MHz FSB)
Q1'08 $287.00 4 95 W
So sánh Intel® Celeron® Processor E1200
(512K Cache, 1.60 GHz, 800 MHz FSB)
Q1'08 N/A 2 65 W
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor E8500
(6M Cache, 3.16 GHz, 1333 MHz FSB)
Q1'08 $200.00 2 65 W
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor E8400
(6M Cache, 3.00 GHz, 1333 MHz FSB)
Q1'08 $149.00 - $179.00 2 65 W
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor E8200
(6M Cache, 2.66 GHz, 1333 MHz FSB)
Q1'08 N/A 2 65 W
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor E8190
(6M Cache, 2.66 GHz, 1333 MHz FSB)
Q1'08 N/A 2 65 W
So sánh Intel® Pentium® Processor E2200
(1M Cache, 2.20 GHz, 800 MHz FSB)
Q4'07 N/A 2 65 W
So sánh Intel® Core™2 Extreme Processor QX9650
(12M Cache, 3.00 GHz, 1333 MHz FSB)
Q4'07 N/A 4 130 W
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor E4600
(2M Cache, 2.40 GHz, 800 MHz FSB)
Q4'07 N/A 2 65 W
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor E4500
(2M Cache, 2.20 GHz, 800 MHz FSB)
Q3'07 N/A 2 65 W
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor E6540
(4M Cache, 2.33 GHz, 1333 MHz FSB)
Q3'07 N/A 2 65 W
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor E6550
(4M Cache, 2.33 GHz, 1333 MHz FSB)
Q3'07 N/A 2 65 W
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor E6750
(4M Cache, 2.66 GHz, 1333 MHz FSB)
Q3'07 N/A 2 65 W
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor E6850
(4M Cache, 3.00 GHz, 1333 MHz FSB)
Q3'07 N/A 2 65 W
So sánh Intel® Core™2 Extreme Processor QX6850
(8M Cache, 3.00 GHz, 1333 MHz FSB)
Q3'07 N/A 4 130 W
So sánh Intel® Core™2 Quad Processor Q6700
(8M Cache, 2.66 GHz, 1066 MHz FSB)
Q3'07 N/A 4 105 W
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor E4400
(2M Cache, 2.00 GHz, 800 MHz FSB)
Q2'07 N/A 2 65 W
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor E6320
(4M Cache, 1.86 GHz, 1066 MHz FSB)
Q2'07 N/A 2 65 W
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor E6420
(4M Cache, 2.13 GHz, 1066 MHz FSB)
Q2'07 N/A 2 65 W
So sánh Intel® Core™2 Extreme Processor QX6800
(8M Cache, 2.93 GHz, 1066 MHz FSB)
Q2'07 N/A 4 130 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 1.83 GHz, 1M Cache, 667 MHz FSB Q1'07 N/A 1 27 W
So sánh Intel® Pentium® D Processor 935
(4M Cache, 3.20 GHz, 800 MHz FSB)
Q1'07 $84.00 2 95 W
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor E4300
(2M Cache, 1.80 GHz, 800 MHz FSB)
Q3'06 N/A 2 65 W
So sánh Intel® Core™2 Quad Processor Q6600
(8M Cache, 2.40 GHz, 1066 MHz FSB)
Q1'07 N/A 4 105 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 651 supporting HT Technology
(2M Cache, 3.40 GHz, 800 MHz FSB)
Q2'06 N/A 1 86 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 1.66 GHz, 1M Cache, 667 MHz FSB Q1'06 N/A 1 27 W
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor E6300
(2M Cache, 1.86 GHz, 1066 MHz FSB)
Q3'06 N/A 2 65 W
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor E6400
(2M Cache, 2.13 GHz, 1066 MHz FSB)
Q3'06 N/A 2 65 W
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor E6600
(4M Cache, 2.40 GHz, 1066 MHz FSB)
Q3'06 N/A 2 65 W
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor E6700
(4M Cache, 2.66 GHz, 1066 MHz FSB)
Q3'06 N/A 2 65 W
So sánh Intel® Core™ i3-2102 Processor
(3M Cache, 3.10 GHz)
Q2'11 N/A 2 65 W Intel® HD Graphics 2000
So sánh Intel® Core™ i3-2105 Processor
(3M Cache, 3.10 GHz)
Q2'11 $134.00 2 65 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i7-930 Processor
(8M Cache, 2.80 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
Q1'10 $305.00 4 130 W
So sánh Intel® Core™ i7-970 Processor
(12M Cache, 3.20 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
Q3'10 $594.00 6 130 W
So sánh Intel® Core™ i7-870S Processor
(8M Cache, 2.66 GHz)
Q2'10 N/A 4 82 W
So sánh Intel® Core™ i5-680 Processor
(4M Cache, 3.60 GHz)
Q2'10 $305.00 2 73 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor J4205
(2M Cache, up to 2.6 GHz)
$161.00 4 10 W Intel® HD Graphics 505
So sánh Intel® Pentium® Processor G850
(3M Cache, 2.90 GHz)
Q2'11 $67.00 - $75.00 2 65 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G840
(3M Cache, 2.80 GHz)
Q2'11 $75.00 2 65 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G622
(3M Cache, 2.60 GHz)
Q2'11 N/A 2 65 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G620T
(3M Cache, 2.20 GHz)
Q2'11 $70.00 - $77.00 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G620
(3M Cache, 2.60 GHz)
Q2'11 $64.00 2 65 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 630 supporting HT Technology
(2M Cache, 3.00 GHz, 800 MHz FSB)
Q4'05 N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 631 supporting HT Technology
(2M Cache, 3.00 GHz, 800 MHz FSB)
Q1'06 N/A 1 86 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 640 supporting HT Technology
(2M Cache, 3.20 GHz, 800 MHz FSB)
Q1'05 N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 641 supporting HT Technology
(2M Cache, 3.20 GHz, 800 MHz FSB)
Q1'06 N/A 1 86 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 650 supporting HT Technology
(2M Cache, 3.40 GHz, 800 MHz FSB)
Q1'05 N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 660 supporting HT Technology
(2M Cache, 3.60 GHz, 800 MHz FSB)
Q1'05 N/A 1 115 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 661 supporting HT Technology
(2M Cache, 3.60 GHz, 800 MHz FSB)
Q1'06 N/A 1 86 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 662 supporting HT Technology
(2M Cache, 3.60 GHz, 800 MHz FSB)
Q4'05 N/A 1 115 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 670 supporting HT Technology
(2M Cache, 3.80 GHz, 800 MHz FSB)
Q2'05 N/A 1 115 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 672 supporting HT Technology
(2M Cache, 3.80 GHz, 800 MHz FSB)
Q4'05 N/A 1 115 W
So sánh Intel® Pentium® D Processor 830
(2M Cache, 3.00 GHz, 800 MHz FSB)
Q2'05 $316.00 2 130 W
So sánh Intel® Pentium® D Processor 840
(2M Cache, 3.20 GHz, 800 MHz FSB)
Q2'05 $423.00 2 130 W
So sánh Intel® Pentium® D Processor 915
(4M Cache, 2.80 GHz, 800 MHz FSB)
Q3'06 $74.00 2 95 W
So sánh Intel® Pentium® D Processor 920
(4M Cache, 2.80 GHz, 800 MHz FSB)
Q1'06 N/A 2 95 W
So sánh Intel® Pentium® D Processor 925
(4M Cache, 3.00 GHz, 800 MHz FSB)
Q3'06 $74.00 2 95 W
So sánh Intel® Pentium® D Processor 930
(4M Cache, 3.00 GHz, 800 MHz FSB)
Q1'06 $178.00 2 95 W
So sánh Intel® Pentium® D Processor 940
(4M Cache, 3.20 GHz, 800 MHz FSB)
Q1'06 $183.00 2 130 W
So sánh Intel® Pentium® D Processor 945
(4M Cache, 3.40 GHz, 800 MHz FSB)
Q3'06 $163.00 2 95 W
So sánh Intel® Pentium® D Processor 950
(4M Cache, 3.40 GHz, 800 MHz FSB)
Q1'06 $224.00 2 130 W
So sánh Intel® Pentium® D Processor 960
(4M Cache, 3.60 GHz, 800 MHz FSB)
Q2'06 $316.00 2 130 W
So sánh Intel® Pentium® D Processor 920
(4M Cache, 2.8 GHz, 800 MHz FSB)
Q1'06 N/A 2 95 W
So sánh Intel® Pentium® Processor E2140
(1M Cache, 1.60 GHz, 800 MHz FSB)
Q2'07 N/A 2 65 W
So sánh Intel® Pentium® Processor E2160
(1M Cache, 1.80 GHz, 800 MHz FSB)
Q3'06 N/A 2 65 W
So sánh Intel® Pentium® Processor E2180
(1M Cache, 2.00 GHz, 800 MHz FSB)
Q3'07 N/A 2 65 W
So sánh Intel® Pentium® Processor E5500
(2M Cache, 2.80 GHz, 800 MHz FSB)
Q2'10 $72.00 2 65 W
So sánh Intel® Pentium® Processor E5700
(2M Cache, 3.00 GHz, 800 MHz FSB)
Q3'10 $64.00 2 65 W
So sánh Intel® Pentium® Processor E5800
(2M Cache, 3.20 GHz, 800 MHz FSB)
Q4'10 $72.00 2 65 W
So sánh Intel® Pentium® Processor E6600
(2M Cache, 3.06 GHz, 1066 FSB)
Q1'10 $75.00 2 65 W
So sánh Intel® Pentium® Processor E6800
(2M Cache, 3.33 GHz, 1066 FSB)
Q3'10 $93.00 2 65 W
So sánh Intel® Celeron® Processor E3400
(1M Cache, 2.60 GHz, 800 MHz FSB)
Q1'10 $42.00 2 65 W
So sánh Intel® Celeron® Processor E3500
(1M Cache, 2.70 GHz, 800 MHz FSB)
Q3'10 $52.00 2 65 W
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor E4700
(2M Cache, 2.60 GHz, 800 MHz FSB)
Q1'08 N/A 2 65 W
So sánh Intel® Core™2 Extreme Processor QX6700
(8M Cache, 2.66 GHz, 1066 MHz FSB)
Q4'06 N/A 4 130 W
So sánh Intel® Core™2 Extreme Processor X6800
(4M Cache, 2.93 GHz, 1066 MHz FSB)
Q3'06 N/A 2 75 W
So sánh Intel® Core™2 Quad Processor Q9500
(6M Cache, 2.83 GHz, 1333 MHz FSB)
N/A 4 95 W