Mẹo tìm kiếm

Có nhiều cách để tìm sản phẩm mà bạn đang cần tìm. Dưới đây là một số ví dụ:

  • Theo sản phẩm số - i7-5960X
  • Theo mã đặt hàng - BX80648I75960X
  • Theo mã SPEC - SR20Q
  • Theo tên thương hiệu - core m
  • Theo tên mã - Broadwell
  • Theo tần số - 4.40 GHz
  • Theo đồ họa bộ xử lý - Iris
  • Theo Socket - LGA2011-v3

Các tiêu chí ở trên không chỉ áp dụng để tìm kiếm bộ xử lý mà còn tìm kiếm các sản phẩm khác trong danh mục của chúng tôi bao gồm bo mạch chủ, chipset, nối mạng, máy chủ và khung vỏ.

Bộ lọc tính năng bộ xử lý

Bộ lọc được áp dụng

Số các sản phẩm phù hợp: 1316 Xuất thông số kỹ thuật đầy đủ
So sánh
So sánh tất cả
Tên sản phẩm Ngày phát hành Số lõi TDP Giá đề xuất cho khách hàng Đồ họa bộ xử lý
So sánh Intel® Xeon® Processor D-1540
(12M Cache, 2.00 GHz)
Q1'15 8 45 W N/A None
So sánh Intel® Xeon® Processor D-1520
(6M Cache, 2.20 GHz)
Q1'15 4 45 W N/A None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2658A v3
(30M Cache, 2.20 GHz)
Q1'15 12 105 W N/A
So sánh Intel® Core™ i7-4720HQ Processor
(6M Cache, up to 3.60 GHz)
Q1 '15 4 47 W TRAY: $378.00 Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i7-4722HQ Processor
(6M Cache, up to 3.40 GHz)
Q1 '15 4 37 W TRAY: $378.00 Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2438L v3
(25M Cache, 1.80 GHz)
Q1'15 10 70 W TRAY: $1555.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2428L v3
(20M Cache, 1.80 GHz)
Q1'15 8 55 W TRAY: $811.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2418L v3
(15M Cache, 2.00 GHz)
Q1'15 6 50 W TRAY: $472.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2408L v3
(10M Cache, 1.80 GHz)
Q1'15 4 45 W TRAY: $256.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-1428L v3
(20M Cache, 2.00 GHz)
Q1'15 8 65 W TRAY: $608.00
So sánh Intel® Core™ i7-5650U Processor
(4M Cache, up to 3.20 GHz)
Q1'15 2 15 W TRAY: $426.00 Intel® HD Graphics 6000
So sánh Intel® Core™ i7-5600U Processor
(4M Cache, up to 3.20 GHz)
Q1'15 2 15 W TRAY: $393.00 Intel® HD Graphics 5500
So sánh Intel® Core™ i7-5557U Processor
(4M Cache, up to 3.40 GHz)
Q1'15 2 28 W TRAY: $426.00 Intel® Iris™ Graphics 6100
So sánh Intel® Core™ i7-5550U Processor
(4M Cache, up to 3.00 GHz)
Q1'15 2 15 W TRAY: $426.00 Intel® HD Graphics 6000
So sánh Intel® Core™ i7-5500U Processor
(4M Cache, up to 3.00 GHz)
Q1'15 2 15 W TRAY: $393.00 Intel® HD Graphics 5500
So sánh Intel® Core™ i5-5350U Processor
(3M Cache, up to 2.90 GHz)
Q1'15 2 15 W TRAY: $315.00 Intel® HD Graphics 6000
So sánh Intel® Core™ i5-5300U Processor
(3M Cache, up to 2.90 GHz)
Q1'15 2 15 W TRAY: $281.00 Intel® HD Graphics 5500
So sánh Intel® Core™ i5-5287U Processor
(3M Cache, up to 3.30 GHz)
Q1'15 2 28 W TRAY: $315.00 Intel® Iris™ Graphics 6100
So sánh Intel® Core™ i5-5257U Processor
(3M Cache, up to 3.10 GHz)
Q1'15 2 28 W TRAY: $315.00 Intel® Iris™ Graphics 6100
So sánh Intel® Core™ i5-5250U Processor
(3M Cache, up to 2.70 GHz)
Q1'15 2 15 W TRAY: $315.00 Intel® HD Graphics 6000
So sánh Intel® Core™ i5-5200U Processor
(3M Cache, up to 2.70 GHz)
Q1'15 2 15 W TRAY: $281.00 Intel® HD Graphics 5500
So sánh Intel® Core™ i3-5157U Processor
(3M Cache, 2.50 GHz)
Q1'15 2 28 W TRAY: $315.00 Intel® Iris™ Graphics 6100
So sánh Intel® Core™ i3-5010U Processor
(3M Cache, 2.10 GHz)
Q1'15 2 15 W TRAY: $281.00 Intel® HD Graphics 5500
So sánh Intel® Core™ i3-5005U Processor
(3M Cache, 2.00 GHz)
Q1'15 2 15 W N/A Intel® HD Graphics 5500
So sánh Intel® Pentium® Processor 3805U
(2M Cache, 1.90 GHz)
Q1'15 2 15 W TRAY: $161.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor 3755U
(2M Cache, 1.70 GHz)
Q1'15 2 15 W TRAY: $107.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor 3205U
(2M Cache, 1.50 GHz)
Q1'15 2 15 W TRAY: $107.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ M-5Y71 Processor
(4M Cache, up to 2.90 GHz)
Q4'14 2 4,5 W TRAY: $281.00 Intel® HD Graphics 5300
So sánh Intel® Core™ M-5Y51 Processor
(4M Cache, up to 2.60 GHz)
Q4'14 2 4,5 W TRAY: $281.00 Intel® HD Graphics 5300
So sánh Intel® Core™ M-5Y31 Processor
(4M Cache, up to 2.40 GHz)
Q4'14 2 4,5 W TRAY: $281.00 Intel® HD Graphics 5300
So sánh Intel® Core™ M-5Y10c Processor
(4M Cache, up to 2.00 GHz)
Q4'14 2 4,5 W TRAY: $281.00 Intel® HD Graphics 5300
So sánh Intel® Atom™ Processor Z3570
(2M Cache, up to 2.00 GHz)
Q3'14 4 N/A
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2699 v3
(45M Cache, 2.30 GHz)
Q3'14 18 145 W N/A
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2698 v3
(40M Cache, 2.30 GHz)
Q3'14 16 135 W N/A
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2697 v3
(35M Cache, 2.60 GHz)
Q3'14 14 145 W BOX : $2706.00
TRAY: $2702.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2695 v3
(35M Cache, 2.30 GHz)
Q3'14 14 120 W BOX : $2428.00
TRAY: $2424.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2690 v3
(30M Cache, 2.60 GHz)
Q3'14 12 135 W BOX : $2094.00
TRAY: $2090.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2687W v3
(25M Cache, 3.10 GHz)
Q3'14 10 160 W BOX : $2145.00
TRAY: $2141.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2683 v3
(35M Cache, 2.00 GHz)
Q3'14 14 120 W TRAY: $1846.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2680 v3
(30M Cache, 2.50 GHz)
Q3'14 12 120 W BOX : $1749.00
TRAY: $1745.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2670 v3
(30M Cache, 2.30 GHz)
Q3'14 12 120 W BOX : $1593.00
TRAY: $1589.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2667 v3
(20M Cache, 3.20 GHz)
Q3'14 8 135 W TRAY: $2057.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2660 v3
(25M Cache, 2.60 GHz)
Q3'14 10 105 W BOX : $1449.00
TRAY: $1445.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2658 v3
(30M Cache, 2.20 GHz)
Q3'14 12 105 W TRAY: $1832.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2650L v3
(30M Cache, 1.80 GHz)
Q3'14 12 65 W TRAY: $1329.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2650 v3
(25M Cache, 2.30 GHz)
Q3'14 10 105 W BOX : $1171.00
TRAY: $1166.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2648L v3
(30M Cache, 1.80 GHz)
Q3'14 12 75 W TRAY: $1544.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2643 v3
(20M Cache, 3.40 GHz)
Q3'14 6 135 W TRAY: $1552.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2640 v3
(20M Cache, 2.60 GHz)
Q3'14 8 90 W BOX : $944.00
TRAY: $939.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2637 v3
(15M Cache, 3.50 GHz)
Q3'14 4 135 W TRAY: $996.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2630L v3
(20M Cache, 1.80 GHz)
Q3'14 8 55 W TRAY: $612.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2630 v3
(20M Cache, 2.40 GHz)
Q3'14 8 85 W BOX : $671.00
TRAY: $667.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2628L v3
(25M Cache, 2.00 GHz)
Q3'14 10 75 W TRAY: $1364.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2623 v3
(10M Cache, 3.00 GHz)
Q3'14 4 105 W TRAY: $444.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2620 v3
(15M Cache, 2.40 GHz)
Q3'14 6 85 W BOX : $422.00
TRAY: $417.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2618L v3
(20M Cache, 2.30 GHz)
Q3'14 8 75 W TRAY: $779.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2609 v3
(15M Cache, 1.90 GHz)
Q3'14 6 85 W BOX : $306.00
TRAY: $306.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2608L v3
(15M Cache, 2.00 GHz)
Q3'14 6 52 W TRAY: $441.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2603 v3
(15M Cache, 1.60 GHz)
Q3'14 6 85 W BOX : $217.00
TRAY: $213.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-1620 v3
(10M Cache, 3.50 GHz)
Q3'14 4 140 W BOX : $297.00
TRAY: $294.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-1630 v3
(10M Cache, 3.70 GHz)
Q3'14 4 140 W TRAY: $372.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-1650 v3
(15M Cache, 3.50 GHz)
Q3'14 6 140 W BOX : $586.00
TRAY: $583.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-1660 v3
(20M Cache, 3.00 GHz)
Q3'14 8 140 W TRAY: $1080.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-1680 v3
(20M Cache, 3.20 GHz)
Q3'14 8 140 W TRAY: $1723.00
So sánh Intel® Core™ M-5Y10 Processor
(4M Cache, up to 2.00 GHz)
Q3'14 2 4,5 W N/A Intel® HD Graphics 5300
So sánh Intel® Core™ M-5Y70 Processor
(4M Cache, up to 2.60 GHz)
Q3'14 2 4,5 W N/A Intel® HD Graphics 5300
So sánh Intel® Core™ M-5Y10a Processor
(4M Cache, up to 2.00 GHz)
Q3'14 2 4,5 W N/A Intel® HD Graphics 5300
So sánh Intel® Core™ i7-5960X Processor Extreme Edition
(20M Cache, up to 3.50 GHz)
Q3'14 8 140 W BOX : $1059.00
TRAY: $999.00
None
So sánh Intel® Core™ i7-5930K Processor
(15M Cache, up to 3.70 GHz)
Q3'14 6 140 W BOX : $594.00
TRAY: $583.00
None
So sánh Intel® Core™ i7-5820K Processor
(15M Cache, up to 3.60 GHz)
Q3'14 6 140 W BOX : $396.00
TRAY: $389.00
None
So sánh Intel® Core™ i7-4980HQ Processor
(6M Cache, up to 4.00 GHz)
Q3'14 4 47 W TRAY: $623.00 Intel® Iris™ Pro Graphics 5200
So sánh Intel® Core™ i7-4870HQ Processor
(6M Cache, up to 3.70 GHz)
Q3'14 4 47 W TRAY: $434.00 Intel® Iris™ Pro Graphics 5200
So sánh Intel® Core™ i7-4770HQ Processor
(6M Cache, up to 3.40 GHz)
Q3'14 4 47 W TRAY: $434.00 Intel® Iris™ Pro Graphics 5200
So sánh Intel® Core™ i7-4578U Processor
(4M Cache, up to 3.50 GHz)
Q3'14 2 28 W TRAY: $426.00 Intel® Iris™ Graphics 5100
So sánh Intel® Core™ i5-4308U Processor
(3M Cache, up to 3.30 GHz)
Q3'14 2 28 W TRAY: $315.00 Intel® Iris™ Graphics 5100
So sánh Intel® Core™ i5-4210H Processor
(3M Cache, up to 3.50 GHz)
Q3'14 2 47 W TRAY: $225.00 Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i5-4278U Processor
(3M Cache, up to 3.10 GHz)
Q3'14 2 28 W TRAY: $315.00 Intel® Iris™ Graphics 5100
So sánh Intel® Core™ i3-4360T Processor
(4M Cache, 3.20 GHz)
Q3'14 2 35 W TRAY: $138.00 Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i3-4370 Processor
(4M Cache, 3.80 GHz)
Q3'14 2 54 W BOX : $157.00
TRAY: $149.00
Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i3-4160T Processor
(3M Cache, 3.10 GHz)
Q3'14 2 35 W TRAY: $117.00 Intel® HD Graphics 4400
So sánh Intel® Core™ i3-4160 Processor
(3M Cache, 3.60 GHz)
Q3'14 2 54 W BOX : $117.00
TRAY: $117.00
Intel® HD Graphics 4400
So sánh Intel® Pentium® Processor N3540
(2M Cache, up to 2.66 GHz)
Q3'14 4 7,5 W TRAY: $161.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G3460
(3M Cache, 3.50 GHz)
Q3'14 2 53 W BOX : $93.00
TRAY: $86.00
Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G3450T
(3M Cache, 2.90 GHz)
Q3'14 2 35 W TRAY: $75.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G3250T
(3M Cache, 2.80 GHz)
Q3'14 2 35 W TRAY: $64.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G3250
(3M Cache, 3.20 GHz)
Q3'14 2 53 W BOX : $64.00
TRAY: $64.00
Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor N2940
(2M Cache, up to 2.25 GHz)
Q3'14 4 7,5 W TRAY: $107.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor N2840
(1M Cache, up to 2.58 GHz)
Q3'14 2 7,5 W TRAY: $107.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor N2808
(1M Cache, up to 2.25 GHz)
Q3'14 2 4,5 W TRAY: $107.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Atom™ Processor Z3530
(2M Cache, up to 1.33 GHz)
Q2'14 4 N/A
So sánh Intel® Core™ i7-4790K Processor
(8M Cache, up to 4.40 GHz)
Q2'14 4 88 W BOX : $350.00
TRAY: $339.00
Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i5-4690K Processor
(6M Cache, up to 3.90 GHz)
Q2'14 4 88 W BOX : $243.00
TRAY: $242.00
Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Pentium® Processor G3258
(3M Cache, 3.20 GHz)
Q2'14 2 53 W BOX : $72.00
TRAY: $72.00
Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Atom™ Processor Z3580
(2M Cache, up to 2.33 GHz)
Q2'14 4 N/A
So sánh Intel® Atom™ Processor Z3560
(2M Cache, up to 1.83 GHz)
Q2'14 4 N/A
So sánh Intel® Core™ i7-4785T Processor
(8M Cache, up to 3.20 GHz)
Q2'14 4 35 W TRAY: $303.00 Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i7-4790 Processor
(8M Cache, up to 4.00 GHz)
Q2'14 4 84 W BOX : $312.00
TRAY: $303.00
Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i7-4790S Processor
(8M Cache, up to 4.00 GHz)
Q2'14 4 65 W BOX : $312.00
TRAY: $303.00
Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i7-4790T Processor
(8M Cache, up to 3.90 GHz)
Q2'14 4 45 W TRAY: $303.00 Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i5-4690 Processor
(6M Cache, up to 3.90 GHz)
Q2'14 4 84 W BOX : $224.00
TRAY: $213.00
Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i5-4690S Processor
(6M Cache, up to 3.90 GHz)
Q2'14 4 65 W BOX : $224.00
TRAY: $213.00
Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i5-4690T Processor
(6M Cache, up to 3.50 GHz)
Q2'14 4 45 W TRAY: $213.00 Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i5-4590 Processor
(6M Cache, up to 3.70 GHz)
Q2'14 4 84 W BOX : $202.00
TRAY: $192.00
Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i5-4590S Processor
(6M Cache, up to 3.70 GHz)
Q2'14 4 65 W BOX : $202.00
TRAY: $192.00
Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i5-4590T Processor
(6M Cache, up to 3.00 GHz)
Q2'14 4 35 W TRAY: $192.00 Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i5-4460T Processor
(6M Cache, up to 2.70 GHz)
Q2'14 4 35 W TRAY: $182.00 Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i5-4460S Processor
(6M Cache, up to 3.40 GHz)
Q2'14 4 65 W TRAY: $182.00 Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i5-4460 Processor
(6M Cache, up to 3.40 GHz)
Q2'14 4 84 W BOX : $187.00
TRAY: $182.00
Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i3-4340TE Processor
(4M Cache, 2.60 GHz)
Q2'14 2 35 W TRAY: $138.00 Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i3-4350 Processor
(4M Cache, 3.60 GHz)
Q2'14 2 54 W BOX : $147.00
TRAY: $138.00
Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i3-4350T Processor
(4M Cache, 3.10 GHz)
Q2'14 2 35 W TRAY: $138.00 Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i3-4360 Processor
(4M Cache, 3.70 GHz)
Q2'14 2 54 W BOX : $147.00
TRAY: $138.00
Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i3-4150T Processor
(3M Cache, 3.00 GHz)
Q2'14 2 35 W TRAY: $117.00 Intel® HD Graphics 4400
So sánh Intel® Core™ i3-4150 Processor
(3M Cache, 3.50 GHz)
Q2'14 2 54 W BOX : $117.00
TRAY: $117.00
Intel® HD Graphics 4400
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1226 v3
(8M Cache, 3.30 GHz)
Q2'14 4 84 W BOX : $224.00
TRAY: $213.00
Intel® HD Graphics P4600
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1231 v3
(8M Cache, 3.40 GHz)
Q2'14 4 80 W BOX : $250.00
TRAY: $240.00
None
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1240L v3
(8M Cache, 2.00 GHz)
Q2'14 4 25 W TRAY: $278.00 None
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1241 v3
(8M Cache, 3.50 GHz)
Q2'14 4 80 W BOX : $273.00
TRAY: $262.00
None
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1246 v3
(8M Cache, 3.50 GHz)
Q2'14 4 84 W BOX : $287.00
TRAY: $276.00
Intel® HD Graphics P4600
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1271 v3
(8M Cache, 3.60 GHz)
Q2'14 4 80 W BOX : $339.00
TRAY: $328.00
None
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1275L v3
(8M Cache, 2.70 GHz)
Q2'14 4 45 W TRAY: $328.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1276 v3
(8M Cache, 3.60 GHz)
Q2'14 4 84 W BOX : $350.00
TRAY: $339.00
Intel® HD Graphics P4600
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1281 v3
(8M Cache, 3.70 GHz)
Q2'14 4 82 W TRAY: $612.00 None
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1286 v3
(8M Cache, 3.70 GHz)
Q2'14 4 84 W TRAY: $662.00 Intel® HD Graphics P4700
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1286L v3
(8M Cache, 3.20 GHz)
Q2'14 4 65 W TRAY: $774.00 Intel® HD Graphics P4700
So sánh Intel® Pentium® Processor G3450
(3M Cache, 3.40 GHz)
Q2'14 2 53 W BOX : $82.00
TRAY: $75.00
Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G3440T
(3M Cache, 2.80 GHz)
Q2'14 2 35 W TRAY: $75.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G3440
(3M Cache, 3.30 GHz)
Q2'14 2 53 W BOX : $82.00
TRAY: $75.00
Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G3240T
(3M Cache, 2.70 GHz)
Q2'14 2 35 W TRAY: $64.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G3240
(3M Cache, 3.10 GHz)
Q2'14 2 53 W BOX : $64.00
TRAY: $64.00
Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor G1850
(2M Cache, 2.90 GHz)
Q2'14 2 53 W BOX : $52.00
TRAY: $52.00
Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor G1840T
(2M Cache, 2.50 GHz)
Q2'14 2 35 W TRAY: $42.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor G1840
(2M Cache, 2.80 GHz)
Q2'14 2 53 W BOX : $42.00
TRAY: $42.00
Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i7-4710HQ Processor
(6M Cache, up to 3.50 GHz)
Q2'14 4 47 W TRAY: $378.00 Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i7-4710MQ Processor
(6M Cache, up to 3.50 GHz)
Q2'14 4 47 W TRAY: $378.00 Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i7-4712HQ Processor
(6M Cache, up to 3.30 GHz)
Q2'14 4 37 W TRAY: $378.00 Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i7-4712MQ Processor
(6M Cache, up to 3.30 GHz)
Q2'14 4 37 W TRAY: $378.00 Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i7-4760HQ Processor
(6M Cache, up to 3.30 GHz)
Q2'14 4 47 W TRAY: $434.00 Intel® Iris™ Pro Graphics 5200
So sánh Intel® Core™ i7-4510U Processor
(4M Cache, up to 3.10 GHz)
Q2'14 2 15 W TRAY: $393.00 Intel® HD Graphics 4400
So sánh Intel® Core™ i5-4422E Processor
(3M Cache, up to 2.90 GHz)
Q2'14 2 25 W TRAY: $266.00 Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i5-4410E Processor
(3M Cache, up to 2.90 GHz)
Q2'14 2 37 W TRAY: $266.00 Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i5-4210M Processor
(3M Cache, up to 3.20 GHz)
Q2'14 2 37 W TRAY: $225.00 Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i5-4210U Processor
(3M Cache, up to 2.70 GHz)
Q2'14 2 15 W TRAY: $281.00 Intel® HD Graphics 4400
So sánh Intel® Core™ i5-4220Y Processor
(3M Cache, up to 2.00 GHz)
Q2'14 2 11,5 W TRAY: $281.00 Intel® HD Graphics 4200
So sánh Intel® Core™ i5-4260U Processor
(3M Cache, up to 2.70 GHz)
Q2'14 2 15 W TRAY: $315.00 Intel® HD Graphics 5000
So sánh Intel® Core™ i3-4110E Processor
(3M Cache, 2.60 GHz)
Q2'14 2 37 W TRAY: $225.00 Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i3-4110M Processor
(3M Cache, 2.60 GHz)
Q2'14 2 37 W TRAY: $225.00 Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i3-4112E Processor
(3M Cache, 1.80 GHz)
Q2'14 2 25 W TRAY: $225.00 Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i3-4120U Processor
(3M Cache, 2.00 GHz)
Q2'14 2 15 W TRAY: $281.00 Intel® HD Graphics 4400
So sánh Intel® Core™ i3-4025U Processor
(3M Cache, 1.90 GHz)
Q2'14 2 15 W TRAY: $275.00 Intel® HD Graphics 4400
So sánh Intel® Core™ i3-4030U Processor
(3M Cache, 1.90 GHz)
Q2'14 2 15 W TRAY: $281.00 Intel® HD Graphics 4400
So sánh Intel® Core™ i3-4030Y Processor
(3M Cache, 1.60 GHz)
Q2'14 2 11,5 W TRAY: $281.00 Intel® HD Graphics 4200
So sánh Intel® Pentium® Processor 3560M
(2M Cache, 2.40 GHz)
Q2'14 2 37 W TRAY: $134.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor 2970M
(2M Cache, 2.20 GHz)
Q2'14 2 37 W TRAY: $75.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i7-4700EC Processor
(8M Cache, up to 2.70 GHz)
Q1'14 4 43 W TRAY: $459.00
So sánh Intel® Core™ i7-4702EC Processor
(8M Cache, up to 2.00 GHz)
Q1'14 4 27 W TRAY: $459.00
So sánh Intel® Core™ i5-4402EC Processor
(4M Cache, up to 2.50 GHz)
Q1'14 2 27 W TRAY: $324.00 None
So sánh Intel® Atom™ Processor Z3480
(1M Cache, up to 2.13 GHz)
Q1'14 2 N/A Integrated
So sánh Intel® Atom™ Processor Z3460
(1M Cache, up to 1.60 GHz)
Q1'14 2 N/A Integrated
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-4603 v2
(10M Cache, 2.20 GHz)
Q1'14 4 95 W TRAY: $551.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-4607 v2
(15M Cache, 2.60 GHz)
Q1'14 6 95 W TRAY: $885.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-4610 v2
(16M Cache, 2.30 GHz)
Q1'14 8 95 W TRAY: $1219.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-4620 v2
(20M Cache, 2.60 GHz)
Q1'14 8 95 W TRAY: $1611.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-4624L v2
(25M Cache, 1.90 GHz)
Q1'14 10 70 W TRAY: $2405.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-4627 v2
(16M Cache, 3.30 GHz)
Q1'14 8 130 W TRAY: $2108.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-4640 v2
(20M Cache, 2.20 GHz)
Q1'14 10 95 W TRAY: $2725.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-4650 v2
(25M Cache, 2.40 GHz)
Q1'14 10 95 W TRAY: $3616.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-4657L v2
(30M Cache, 2.40 GHz)
Q1'14 12 115 W TRAY: $4394.00
So sánh Intel® Celeron® Processor N2807
(1M Cache, up to 2.16 GHz)
Q1'14 2 4,3 W TRAY: $107.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-8850 v2
(24M Cache, 2.30 GHz)
Q1'14 12 105 W TRAY: $3059.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-8857 v2
(30M Cache, 3.00 GHz)
Q1'14 12 130 W TRAY: $3838.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-8870 v2
(30M Cache, 2.30 GHz)
Q1'14 15 130 W TRAY: $4616.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-8880 v2
(37.5M Cache, 2.50 GHz)
Q1'14 15 130 W TRAY: $5729.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-8880L v2
(37.5M Cache, 2.20 GHz)
Q1'14 15 105 W TRAY: $5729.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-8890 v2
(37.5M Cache, 2.80 GHz)
Q1'14 15 155 W TRAY: $6841.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-8891 v2
(37.5M Cache, 3.20 GHz)
Q1'14 10 155 W TRAY: $6841.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-8893 v2
(37.5M Cache, 3.40 GHz)
Q1'14 6 155 W TRAY: $6841.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-4809 v2
(12M Cache, 1.90 GHz)
Q1'14 6 105 W TRAY: $1223.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-4820 v2
(16M Cache, 2.00 GHz)
Q1'14 8 105 W TRAY: $1446.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-4830 v2
(20M Cache, 2.20 GHz)
Q1'14 10 105 W TRAY: $2059.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-4850 v2
(24M Cache, 2.30 GHz)
Q1'14 12 105 W TRAY: $2837.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-4860 v2
(30M Cache, 2.60 GHz)
Q1'14 12 130 W TRAY: $3838.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-4870 v2
(30M Cache, 2.30 GHz)
Q1'14 15 130 W TRAY: $4394.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-4880 v2
(37.5M Cache, 2.50 GHz)
Q1'14 15 130 W TRAY: $5506.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-4890 v2
(37.5M Cache, 2.80 GHz)
Q1'14 15 155 W TRAY: $6619.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-2850 v2
(24M Cache, 2.30 GHz)
Q1'14 12 105 W N/A
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-2870 v2
(30M Cache, 2.30 GHz)
Q1'14 15 130 W TRAY: $4227.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-2880 v2
(37.5M Cache, 2.50 GHz)
Q1'14 15 130 W TRAY: $5339.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-2890 v2
(37.5M Cache, 2.80 GHz)
Q1'14 15 155 W TRAY: $6451.00
So sánh Intel® Pentium® Processor N3530
(2M Cache, up to 2.58 GHz)
Q1'14 4 7,5 W TRAY: $161.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor N2930
(2M Cache, up to 2.16 GHz)
Q1'14 4 7,5 W TRAY: $107.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor N2830
(1M Cache, up to 2.41 GHz)
Q1'14 2 7,5 W TRAY: $107.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i7-4940MX Processor Extreme Edition
(8M Cache, up to 4.00 GHz)
Q1'14 4 57 W N/A Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i7-4910MQ Processor
(8M Cache, up to 3.90 GHz)
Q1'14 4 47 W BOX : $570.00
TRAY: $568.00
Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i7-4810MQ Processor
(6M Cache, up to 3.80 GHz)
Q1'14 4 47 W N/A Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i7-4860HQ Processor
(6M Cache, up to 3.60 GHz)
Q1'14 4 47 W TRAY: $434.00 Intel® Iris™ Pro Graphics 5200
So sánh Intel® Core™ i7-4610M Processor
(4M Cache, up to 3.70 GHz)
Q1'14 2 37 W N/A Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i5-4310M Processor
(3M Cache, up to 3.40 GHz)
Q1'14 2 37 W N/A Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i5-4310U Processor
(3M Cache, up to 3.00 GHz)
Q1'14 2 15 W TRAY: $281.00 Intel® HD Graphics 4400
So sánh Intel® Core™ i5-4340M Processor
(3M Cache, up to 3.60 GHz)
Q1'14 2 37 W TRAY: $266.00 Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i5-4360U Processor
(3M Cache, up to 3.00 GHz)
Q1'14 2 15 W N/A Intel® HD Graphics 5000
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2403 v2
(10M Cache, 1.80 GHz)
Q1'14 4 80 W TRAY: $192.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2407 v2
(10M Cache, 2.40 GHz)
Q1'14 4 80 W TRAY: $250.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2418L v2
(15M Cache, 2.00 GHz)
Q1'14 6 50 W TRAY: $607.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2420 v2
(15M Cache, 2.20 GHz)
Q1'14 6 80 W TRAY: $406.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2428L v2
(20M Cache, 1.80 GHz)
Q1'14 8 60 W TRAY: $1013.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2430 v2
(15M Cache, 2.50 GHz)
Q1'14 6 80 W TRAY: $551.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2430L v2
(15M Cache, 2.40 GHz)
Q1'14 6 60 W TRAY: $612.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2440 v2
(20M Cache, 1.90 GHz)
Q1'14 8 95 W TRAY: $832.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2448L v2
(25M Cache, 1.80 GHz)
Q1'14 10 70 W TRAY: $1424.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2450 v2
(20M Cache, 2.50 GHz)
Q1'14 8 95 W TRAY: $1107.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2450L v2
(25M Cache, 1.70 GHz)
Q1'14 10 60 W TRAY: $1219.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2470 v2
(25M Cache, 2.40 GHz)
Q1'14 10 95 W TRAY: $1440.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-1428L v2
(15M Cache, 2.20 GHz)
Q1'14 6 60 W TRAY: $494.00
So sánh Intel® Pentium® Processor 1405 v2
(6M Cache, 1.40 GHz)
Q1'14 2 40 W TRAY: $156.00
So sánh Intel® Celeron® Processor 2002E
(2M Cache, 1.50 GHz)
Q1'14 2 25 W TRAY: $86.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor 2000E
(2M Cache, 2.20 GHz)
Q1'14 2 37 W TRAY: $86.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor G1820TE
(2M Cache, 2.20 GHz)
Q1'14 2 35 W TRAY: $42.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor G1830
(2M Cache, 2.80 GHz)
Q1'14 2 53 W BOX : $52.00
TRAY: $52.00
Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor G1820T
(2M Cache, 2.40 GHz)
Q1'14 2 35 W TRAY: $42.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor G1820
(2M Cache, 2.70 GHz)
Q1'14 2 53 W BOX : $42.00
TRAY: $42.00
Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor 3558U
(2M Cache, 1.70 GHz)
Q4'13 2 15 W TRAY: $161.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor 3561Y
(2M Cache, 1.20 GHz)
Q4'13 2 11,5 W TRAY: $161.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor 2981U
(2M Cache, 1.60 GHz)
Q4'13 2 15 W N/A Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor 2961Y
(2M Cache, 1.10 GHz)
Q4'13 2 11,5 W N/A Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor 2957U
(2M Cache, 1.40 GHz)
Q4'13 2 15 W TRAY: $107.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor B925C
(4M Cache, 2.00 GHz)
Q4'13 2 15 W N/A
So sánh Intel® Pentium® Processor J2900
(2M Cache, up to 2.67 GHz)
Q4'13 4 10 W TRAY: $94.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor J1900
(2M Cache, up to 2.42 GHz)
Q4'13 4 10 W TRAY: $82.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor J1800
(1M Cache, up to 2.58 GHz)
Q4'13 2 10 W TRAY: $72.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor N3520
(2M Cache, up to 2.42 GHz)
Q4'13 4 7,5 W TRAY: $161.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor N2920
(2M Cache, up to 2.00 GHz)
Q4'13 4 7,5 W TRAY: $107.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor N2820
(1M Cache, up to 2.39 GHz)
Q4'13 2 7,5 W TRAY: $107.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor N2815
(1M Cache, up to 2.13 GHz)
Q4'13 2 7,5 W TRAY: $107.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor N2806
(1M Cache, up to 2.00 GHz)
Q4'13 2 4,5 W TRAY: $107.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor N3510
(2M Cache, 2.00 GHz)
Q3'13 4 7,5 W TRAY: $161.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor J2850
(2M Cache, 2.41 GHz)
Q3'13 4 10 W TRAY: $94.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor N2910
(2M Cache, 1.60 GHz)
Q3'13 4 7,5 W TRAY: $107.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor N2810
(1M Cache, 2.00 GHz)
Q3'13 2 7,5 W TRAY: $107.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor N2805
(1M Cache, 1.46 GHz)
Q3'13 2 4,3 W TRAY: $107.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor J1850
(2M Cache, 2.00 GHz)
Q3'13 4 10 W TRAY: $82.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor J1750
(1M Cache, 2.41 GHz)
Q3'13 2 10 W TRAY: $72.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i7-4960X Processor Extreme Edition
(15M Cache, up to 4.00 GHz)
Q3'13 6 130 W BOX : $1059.00
TRAY: $999.00
So sánh Intel® Core™ i7-4930K Processor
(12M Cache, up to 3.90 GHz)
Q3'13 6 130 W BOX : $594.00
TRAY: $583.00
So sánh Intel® Core™ i7-4820K Processor
(10M Cache, up to 3.90 GHz)
Q3'13 4 130 W BOX : $332.00
TRAY: $323.00
So sánh Intel® Core™ i3-3115C Processor
(4M Cache, 2.50 GHz)
Q3'13 2 25 W TRAY: $293.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2603 v2
(10M Cache, 1.80 GHz)
Q3'13 4 80 W TRAY: $202.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2609 v2
(10M Cache, 2.50 GHz)
Q3'13 4 80 W BOX : $299.00
TRAY: $294.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2618L v2
(15M Cache, 2.00 GHz)
Q3'13 6 50 W TRAY: $632.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2620 v2
(15M Cache, 2.10 GHz)
Q3'13 6 80 W BOX : $410.00
TRAY: $406.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2628L v2
(20M Cache, 1.90 GHz)
Q3'13 8 70 W TRAY: $1216.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2630 v2
(15M Cache, 2.60 GHz)
Q3'13 6 80 W BOX : $616.00
TRAY: $612.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2630L v2
(15M Cache, 2.40 GHz)
Q3'13 6 60 W TRAY: $612.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2637 v2
(15M Cache, 3.50 GHz)
Q3'13 4 130 W TRAY: $996.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2640 v2
(20M Cache, 2.00 GHz)
Q3'13 8 95 W BOX : $889.00
TRAY: $885.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2643 v2
(25M Cache, 3.50 GHz)
Q3'13 6 130 W TRAY: $1552.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2648L v2
(25M Cache, 1.90 GHz)
Q3'13 10 70 W TRAY: $1479.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2650 v2
(20M Cache, 2.60 GHz)
Q3'13 8 95 W BOX : $1171.00
TRAY: $1166.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2650L v2
(25M Cache, 1.70 GHz)
Q3'13 10 70 W TRAY: $1219.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2658 v2
(25M Cache, 2.40 GHz)
Q3'13 10 95 W TRAY: $1750.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2660 v2
(25M Cache, 2.20 GHz)
Q3'13 10 95 W BOX : $1393.00
TRAY: $1389.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2667 v2
(25M Cache, 3.30 GHz)
Q3'13 8 130 W TRAY: $2057.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2670 v2
(25M Cache, 2.50 GHz)
Q3'13 10 115 W BOX : $1556.00
TRAY: $1552.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2680 v2
(25M Cache, 2.80 GHz)
Q3'13 10 115 W BOX : $1727.00
TRAY: $1723.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2687W v2
(25M Cache, 3.40 GHz)
Q3'13 8 150 W BOX : $2112.00
TRAY: $2108.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2690 v2
(25M Cache, 3.00 GHz)
Q3'13 10 130 W BOX : $2061.00
TRAY: $2057.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2695 v2
(30M Cache, 2.40 GHz)
Q3'13 12 115 W BOX : $2340.00
TRAY: $2336.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2697 v2
(30M Cache, 2.70 GHz)
Q3'13 12 130 W BOX : $2618.00
TRAY: $2614.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-1620 v2
(10M Cache, 3.70 GHz)
Q3'13 4 130 W TRAY: $294.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-1650 v2
(12M Cache, 3.50 GHz)
Q3'13 6 130 W TRAY: $583.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-1660 v2
(15M Cache, 3.70 GHz)
Q3'13 6 130 W BOX : $1083.00
TRAY: $1080.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1105C v2
(8M Cache, 1.80 GHz)
Q3'13 4 25 W TRAY: $389.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1125C v2
(8M Cache, 2.50 GHz)
Q3'13 4 40 W TRAY: $545.00
So sánh Intel® Core™ i7-4960HQ Processor
(6M Cache, up to 3.80 GHz)
Q4'13 4 47 W TRAY: $623.00 Intel® Iris™ Pro Graphics 5200
So sánh Intel® Core™ i7-4771 Processor
(8M Cache, up to 3.90 GHz)
Q3'13 4 84 W BOX : $320.00
TRAY: $314.00
Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i7-4600M Processor
(4M Cache, up to 3.60 GHz)
Q4'13 2 37 W TRAY: $346.00 Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i7-4600U Processor
(4M Cache, up to 3.30 GHz)
Q3'13 2 15 W TRAY: $393.00 Intel® HD graphics 4400
So sánh Intel® Core™ i7-4610Y Processor
(4M Cache, up to 2.90 GHz)
Q3'13 2 11,5 W TRAY: $393.00 Intel® HD graphics 4200
So sánh Intel® Core™ i5-4402E Processor
(3M Cache, up to 2.70 GHz)
Q3'13 2 25 W TRAY: $266.00 Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i5-4400E Processor
(3M Cache, up to 3.30 GHz)
Q3'13 2 37 W TRAY: $266.00 Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i5-4440S Processor
(6M Cache, up to 3.30 GHz)
Q3'13 4 65 W BOX : $187.00
TRAY: $182.00
Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i5-4440 Processor
(6M Cache, up to 3.30 GHz)
Q3'13 4 84 W BOX : $187.00
TRAY: $182.00
Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i5-4300M Processor
(3M Cache, up to 3.30 GHz)
Q4'13 2 37 W BOX : $227.00
TRAY: $225.00
Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i5-4300U Processor
(3M Cache, up to 2.90 GHz)
Q3'13 2 15 W TRAY: $281.00 Intel® HD Graphics 4400
So sánh Intel® Core™ i5-4300Y Processor
(3M Cache, up to 2.30 GHz)
Q3'13 2 11,5 W TRAY: $281.00 Intel® HD graphics 4200
So sánh Intel® Core™ i5-4302Y Processor
(3M Cache, up to 2.30 GHz)
Q3'13 2 11,5 W N/A Intel® HD graphics 4200
So sánh Intel® Core™ i5-4330M Processor
(3M Cache, up to 3.50 GHz)
Q4'13 2 37 W N/A Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i5-4200H Processor
(3M Cache, up to 3.40 GHz)
Q4'13 2 47 W TRAY: $225.00 Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i5-4200M Processor
(3M Cache, up to 3.10 GHz)
Q4'13 2 37 W TRAY: $225.00 Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i5-4202Y Processor
(3M Cache, up to 2.00 GHz)
Q3'13 2 11,5 W TRAY: $281.00 Intel® HD graphics 4200
So sánh Intel® Core™ i5-4210Y Processor
(3M Cache, up to 1.90 GHz)
Q3'13 2 11,5 W TRAY: $281.00 Intel® HD Graphics 4200
So sánh Intel® Core™ i3-4330 Processor
(4M Cache, 3.50 GHz)
Q3'13 2 54 W BOX : $147.00
TRAY: $138.00
Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i3-4330T Processor
(4M Cache, 3.00 GHz)
Q3'13 2 35 W TRAY: $138.00 Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i3-4330TE Processor
(4M Cache, 2.40 GHz)
Q3'13 2 35 W TRAY: $122.00 Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i3-4340 Processor
(4M Cache, 3.60 GHz)
Q3'13 2 54 W BOX : $157.00
TRAY: $149.00
Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i3-4100E Processor
(3M Cache, 2.40 GHz)
Q3'13 2 37 W TRAY: $225.00 Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i3-4100M Processor
(3M Cache, 2.50 GHz)
Q4'13 2 37 W TRAY: $225.00 Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i3-4102E Processor
(3M Cache, 1.60 GHz)
Q3'13 2 25 W TRAY: $225.00 Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i3-4130T Processor
(3M Cache, 2.90 GHz)
Q3'13 2 35 W BOX : $117.00
TRAY: $117.00
Intel® HD graphics 4400
So sánh Intel® Core™ i3-4130 Processor
(3M Cache, 3.40 GHz)
Q3'13 2 54 W BOX : $117.00
TRAY: $117.00
Intel® HD graphics 4400
So sánh Intel® Core™ i3-4000M Processor
(3M Cache, 2.40 GHz)
Q4'13 2 37 W TRAY: $225.00 Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i3-4005U Processor
(3M Cache, 1.70 GHz)
Q3'13 2 15 W TRAY: $275.00 Intel® HD graphics 4400
So sánh Intel® Core™ i3-4012Y Processor
(3M Cache, 1.50 GHz)
Q3'13 2 11,5 W TRAY: $281.00 Intel® HD graphics 4200
So sánh Intel® Core™ i3-4020Y Processor
(3M Cache, 1.50 GHz)
Q3'13 2 11,5 W TRAY: $281.00 Intel® HD Graphics 4200
So sánh Intel® Core™ i5-3340 Processor
(6M Cache, up to 3.30 GHz)
Q3'13 4 77 W BOX : $187.00
TRAY: $182.00
Intel® HD Graphics 2500
So sánh Intel® Core™ i5-3340S Processor
(6M Cache, up to 3.30 GHz)
Q3'13 4 65 W BOX : $187.00
TRAY: $182.00
Intel® HD Graphics 2500
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1220L v3
(4M Cache, 1.10 GHz)
Q3'13 2 13 W TRAY: $193.00 None
So sánh Intel® Pentium® Processor G3430
(3M Cache, 3.30 GHz)
Q3'13 2 53 W BOX : $93.00
TRAY: $86.00
Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G3420T
(3M Cache, 2.70 GHz)
Q3'13 2 35 W TRAY: $75.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G3420
(3M Cache, 3.20 GHz)
Q3'13 2 53 W BOX : $82.00
TRAY: $75.00
Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G3320TE
(3M Cache, 2.30 GHz)
Q3'13 2 35 W TRAY: $70.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G3220T
(3M Cache, 2.60 GHz)
Q3'13 2 35 W TRAY: $64.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G3220
(3M Cache, 3.00 GHz)
Q3'13 2 53 W BOX : $64.00
TRAY: $64.00
Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor 3550M
(2M Cache, 2.30 GHz)
Q4'13 2 37 W TRAY: $134.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor 3556U
(2M Cache, 1.70 GHz)
Q3'13 2 15 W N/A Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor 3560Y
(2M Cache, 1.20 GHz)
Q3'13 2 11,5 W N/A Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor 2980U
(2M Cache, 1.60 GHz)
Q3'13 2 15 W TRAY: $107.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor 2955U
(2M Cache, 1.40 GHz)
Q3'13 2 15 W TRAY: $107.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor 2950M
(2M Cache, 2.00 GHz)
Q4'13 2 37 W TRAY: $75.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor G1630
(2M Cache, 2.80 GHz)
Q3'13 2 55 W BOX : $52.00
TRAY: $52.00
Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor G1620T
(2M Cache, 2.40 GHz)
Q3'13 2 35 W TRAY: $42.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor A1018
(1M Cache, 2.10 GHz)
Q3'13 2 35 W TRAY: $86.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i3-3245 Processor
(3M Cache, 3.40 GHz)
Q2'13 2 55 W BOX : $144.00
TRAY: $134.00
Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i3-3250 Processor
(3M Cache, 3.50 GHz)
Q2'13 2 55 W BOX : $117.00
TRAY: $117.00
Intel® HD Graphics 2500
So sánh Intel® Core™ i3-3250T Processor
(3M Cache, 3.00 GHz)
Q2'13 2 35 W TRAY: $117.00 Intel® HD Graphics 2500
So sánh Intel® Pentium® Processor G2140
(3M Cache, 3.30 GHz)
Q2'13 2 55 W BOX : $93.00
TRAY: $86.00
Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G2120T
(3M Cache, 2.70 GHz)
Q2'13 2 35 W TRAY: $75.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G2030T
(3M Cache, 2.60 GHz)
Q2'13 2 35 W TRAY: $64.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G2030
(3M Cache, 3.00 GHz)
Q2'13 2 55 W BOX : $64.00
TRAY: $64.00
Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor 2127U
(2M Cache, 1.90 GHz)
Q3'13 2 17 W TRAY: $134.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor 1017U
(2M Cache, 1.60 GHz)
Q3'13 2 17 W TRAY: $75.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor 1005M
(2M Cache, 1.90 GHz)
Q3'13 2 35 W TRAY: $75.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor G470
(1.5M Cache, 2.00 GHz)
Q2'13 1 35 W BOX : $37.00
TRAY: $37.00
Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i7-4950HQ Processor
(6M Cache, up to 3.60 GHz)
Q3'13 4 47 W TRAY: $623.00 Intel® Iris™ Pro Graphics 5200
So sánh Intel® Core™ i7-4850HQ Processor
(6M Cache, up to 3.50 GHz)
Q3'13 4 47 W TRAY: $434.00 Intel® Iris™ Pro Graphics 5200
So sánh Intel® Core™ i7-4750HQ Processor
(6M Cache, up to 3.20 GHz)
Q3'13 4 47 W TRAY: $434.00 Intel® Iris™ Pro Graphics 5200
So sánh Intel® Core™ i7-4770R Processor
(6M Cache, up to 3.90 GHz)
Q2'13 4 65 W TRAY: $358.00 Intel® Iris™ Pro Graphics 5200
So sánh Intel® Core™ i5-4670R Processor
(4M Cache, up to 3.70 GHz)
Q2'13 4 65 W TRAY: $276.00 Intel® Iris™ Pro Graphics 5200
So sánh Intel® Core™ i5-4570R Processor
(4M Cache, up to 3.20 GHz)
Q2'13 4 65 W TRAY: $255.00 Intel® Iris™ Pro Graphics 5200
So sánh Intel® Core™ i7-4650U Processor
(4M Cache, up to 3.30 GHz)
Q3'13 2 15 W TRAY: $426.00 Intel® HD graphics 5000
So sánh Intel® Core™ i7-4500U Processor
(4M Cache, up to 3.00 GHz)
Q3'13 2 15 W TRAY: $393.00 Intel® HD Graphics 4400
So sánh Intel® Core™ i7-4550U Processor
(4M Cache, up to 3.00 GHz)
Q3'13 2 15 W TRAY: $426.00 Intel® HD graphics 5000
So sánh Intel® Core™ i7-4558U Processor
(4M Cache, up to 3.30 GHz)
Q3'13 2 28 W TRAY: $426.00 Intel® Iris™ Graphics 5100
So sánh Intel® Core™ i5-4350U Processor
(3M Cache, up to 2.90 GHz)
Q3'13 2 15 W TRAY: $315.00 Intel® HD Graphics 5000
So sánh Intel® Core™ i5-4200U Processor
(3M Cache, up to 2.60 GHz)
Q3'13 2 15 W TRAY: $281.00 Intel® HD Graphics 4400
So sánh Intel® Core™ i5-4200Y Processor
(3M Cache, up to 1.90 GHz)
Q3'13 2 11,5 W TRAY: $281.00 Intel® HD Graphics 4200
So sánh Intel® Core™ i5-4250U Processor
(3M Cache, up to 2.60 GHz)
Q3'13 2 15 W TRAY: $315.00 Intel® HD graphics 5000
So sánh Intel® Core™ i5-4258U Processor
(3M Cache, up to 2.90 GHz)
Q3'13 2 28 W TRAY: $315.00 Intel® Iris™ Graphics 5100
So sánh Intel® Core™ i5-4288U Processor
(3M Cache, up to 3.10 GHz)
Q3'13 2 28 W TRAY: $315.00 Intel® Iris™ Graphics 5100
So sánh Intel® Core™ i3-4100U Processor
(3M Cache, 1.80 GHz)
Q3'13 2 15 W TRAY: $281.00 Intel® HD Graphics 4400
So sánh Intel® Core™ i3-4158U Processor
(3M Cache, 2.00 GHz)
Q3'13 2 28 W TRAY: $315.00 Intel® Iris™ Graphics 5100
So sánh Intel® Core™ i3-4010U Processor
(3M Cache, 1.70 GHz)
Q3'13 2 15 W TRAY: $281.00 Intel® HD Graphics 4400
So sánh Intel® Core™ i3-4010Y Processor
(3M Cache, 1.30 GHz)
Q3'13 2 11,5 W TRAY: $281.00 Intel® HD Graphics 4200
So sánh Intel® Core™ i7-4765T Processor
(8M Cache, up to 3.00 GHz)
Q2'13 4 35 W TRAY: $303.00 Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i7-4770 Processor
(8M Cache, up to 3.90 GHz)
Q2'13 4 84 W BOX : $312.00
TRAY: $303.00
Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i7-4770K Processor
(8M Cache, up to 3.90 GHz)
Q2'13 4 84 W BOX : $350.00
TRAY: $339.00
Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i7-4770S Processor
(8M Cache, up to 3.90 GHz)
Q2'13 4 65 W BOX : $305.00
TRAY: $303.00
Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i7-4770T Processor
(8M Cache, up to 3.70 GHz)
Q2'13 4 45 W TRAY: $303.00 Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i7-4770TE Processor
(8M Cache, up to 3.30 GHz)
Q2'13 4 45 W TRAY: $303.00 Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i5-4670 Processor
(6M Cache, up to 3.80 GHz)
Q2'13 4 84 W BOX : $224.00
TRAY: $213.00
Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i5-4670K Processor
(6M Cache, up to 3.80 GHz)
Q2'13 4 84 W BOX : $243.00
TRAY: $242.00
Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i5-4670S Processor
(6M Cache, up to 3.80 GHz)
Q2'13 4 65 W TRAY: $213.00 Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i5-4670T Processor
(6M Cache, up to 3.30 GHz)
Q2'13 4 45 W TRAY: $213.00 Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i5-4570 Processor
(6M Cache, up to 3.60 GHz)
Q2'13 4 84 W BOX : $202.00
TRAY: $192.00
Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i5-4570S Processor
(6M Cache, up to 3.60 GHz)
Q2'13 4 65 W BOX : $195.00
TRAY: $192.00
Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i5-4570T Processor
(4M Cache, up to 3.60 GHz)
Q2'13 2 35 W BOX : $195.00
TRAY: $192.00
Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i5-4570TE Processor
(4M Cache, up to 3.30 GHz)
Q2'13 2 35 W TRAY: $192.00 Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i5-4430S Processor
(6M Cache, up to 3.20 GHz)
Q2'13 4 65 W TRAY: $182.00 Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1220 v3
(8M Cache, 3.10 GHz)
Q2'13 4 80 W BOX : $203.00
TRAY: $193.00
None
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1225 v3
(8M Cache, 3.20 GHz)
Q2'13 4 84 W TRAY: $213.00
BOX : $224.00
Intel® HD Graphics P4600
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1230 v3
(8M Cache, 3.30 GHz)
Q2'13 4 80 W BOX : $250.00
TRAY: $240.00
None
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1230L v3
(8M Cache, 1.80 GHz)
Q2'13 4 25 W TRAY: $250.00 None
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1240 v3
(8M Cache, 3.40 GHz)
Q2'13 4 80 W BOX : $273.00
TRAY: $262.00
None
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1245 v3
(8M Cache, 3.40 GHz)
Q2'13 4 84 W BOX : $287.00
TRAY: $276.00
Intel® HD Graphics P4600
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1265L v3
(8M Cache, 2.50 GHz)
Q2'13 4 45 W TRAY: $294.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1268L v3
(8M Cache, 2.30 GHz)
Q2'13 4 45 W TRAY: $377.00 Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1270 v3
(8M Cache, 3.50 GHz)
Q2'13 4 80 W BOX : $339.00
TRAY: $328.00
None
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1275 v3
(8M Cache, 3.50 GHz)
Q2'13 4 84 W BOX : $350.00
TRAY: $339.00
Intel® HD Graphics P4600
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1280 v3
(8M Cache, 3.60 GHz)
Q2'13 4 82 W TRAY: $612.00 None
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1285 v3
(8M Cache, 3.60 GHz)
Q2'13 4 84 W TRAY: $662.00 Intel® HD Graphics P4700
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1285L v3
(8M Cache, 3.10 GHz)
Q2'13 4 65 W TRAY: $774.00 Intel® HD Graphics P4700
So sánh Intel® Core™ i7-4930MX Processor Extreme Edition
(8M Cache, up to 3.90 GHz)
Q2'13 4 57 W TRAY: $1096.00 Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i7-4900MQ Processor
(8M Cache, up to 3.80 GHz)
Q2'13 4 47 W BOX : $570.00
TRAY: $568.00
Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i7-4800MQ Processor
(6M Cache, up to 3.70 GHz)
Q2'13 4 47 W BOX : $380.00
TRAY: $378.00
Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i7-4700EQ Processor
(6M Cache, up to 3.40 GHz)
Q2'13 4 47 W TRAY: $378.00 Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i7-4700HQ Processor
(6M Cache, up to 3.40 GHz)
Q2'13 4 47 W TRAY: $378.00 Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i7-4702HQ Processor
(6M Cache, up to 3.20 GHz)
Q2'13 4 37 W TRAY: $378.00 Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i7-4702MQ Processor
(6M Cache, up to 3.20 GHz)
Q2'13 4 37 W TRAY: $378.00 Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i7-4700MQ Processor
(6M Cache, up to 3.40 GHz)
Q2'13 4 47 W TRAY: $378.00 Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i5-4430 Processor
(6M Cache, up to 3.20 GHz)
Q2'13 4 84 W BOX : $187.00
TRAY: $182.00
Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Atom™ Processor Z2520
(1M Cache, 1.20 GHz)
Q2'13 2 N/A Integrated
So sánh Intel® Atom™ Processor Z2580
(1M Cache, 2.00 GHz)
Q2'13 2 N/A Integrated
So sánh Intel® Atom™ Processor Z2560
(1M Cache, 1.60 GHz)
Q2'13 2 N/A Integrated
So sánh Intel® Celeron® Processor 1019Y
(2M Cache, 1.00 GHz)
Q2'13 2 10 W TRAY: $75.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i7-3687U Processor
(4M Cache, up to 3.30 GHz)
Q1'13 2 17 W TRAY: $346.00 Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i7-3537U Processor
(4M Cache, up to 3.10 GHz)
Q1'13 2 17 W TRAY: $346.00 Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i7-3540M Processor
(4M Cache, up to 3.70 GHz)
Q1'13 2 35 W TRAY: $346.00 Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i5-3437U Processor
(3M Cache, up to 2.90 GHz)
Q1'13 2 17 W TRAY: $225.00 Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i5-3337U Processor
(3M Cache, up to 2.70 GHz)
Q1'13 2 17 W TRAY: $225.00 Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i5-3340M Processor
(3M Cache, up to 3.40 GHz)
Q1'13 2 35 W TRAY: $225.00
BOX : $227.00
Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i5-3380M Processor
(3M Cache, up to 3.60 GHz)
Q1'13 2 35 W TRAY: $266.00
BOX : $269.00
Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i5-3230M Processor
(3M Cache, up to 3.20 GHz) BGA
Q1'13 2 35 W TRAY: $225.00 Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i5-3230M Processor
(3M Cache, up to 3.20 GHz) rPGA
Q1'13 2 35 W TRAY: $225.00 Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i3-3227U Processor
(3M Cache, 1.90 GHz)
Q1'13 2 17 W TRAY: $225.00 Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i3-3210 Processor
(3M Cache, 3.20 GHz)
Q1'13 2 55 W TRAY: $117.00
BOX : $117.00
Intel® HD Graphics 2500
So sánh Intel® Core™ i3-3130M Processor
(3M Cache, 2.60 GHz)
Q1'13 2 35 W TRAY: $225.00 Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Pentium® Processor G2130
(3M Cache, 3.20 GHz)
Q1'13 2 55 W BOX : $82.00
TRAY: $75.00
Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G2020T
(3M Cache, 2.50 GHz)
Q1'13 2 35 W TRAY: $64.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G2020
(3M Cache, 2.90 GHz)
Q1'13 2 55 W BOX : $64.00
TRAY: $64.00
Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G2010
(3M Cache, 2.80 GHz)
Q1'13 2 55 W BOX : $64.00
TRAY: $64.00
Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor 2030M
(2M Cache, 2.50 GHz)
Q1'13 2 35 W TRAY: $134.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor G1620
(2M Cache, 2.70 GHz)
Q1'13 2 55 W BOX : $42.00
TRAY: $42.00
Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor G1610T
(2M Cache, 2.30 GHz)
Q1'13 2 35 W TRAY: $42.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor G1610
(2M Cache, 2.60 GHz)
Q1'13 2 55 W BOX : $42.00
TRAY: $42.00
Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor 1047UE
(2M Cache, 1.40 GHz)
Q1'13 2 17 W TRAY: $134.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor 1037U
(2M Cache, 1.80 GHz)
Q1'13 2 17 W TRAY: $75.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor 1020M
(2M Cache, 2.10 GHz)
Q1'13 2 35 W TRAY: $75.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor 1020E
(2M Cache, 2.20 GHz)
Q1'13 2 35 W TRAY: $86.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor 1007U
(2M Cache, 1.50 GHz)
Q1'13 2 17 W TRAY: $75.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor 1000M
(2M Cache, 1.80 GHz)
Q1'13 2 35 W TRAY: $75.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor 927UE
(1M Cache, 1.50 GHz)
Q1'13 1 17 W TRAY: $107.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Atom™ Processor Z2420
(512K Cache, up to 1.20 GHZ)
Q1'13 1 N/A Integrated
So sánh Intel® Core™ i7-3689Y Processor
(4M Cache, up to 2.60 GHz)
Q1'13 2 13 W N/A Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i5-3439Y Processor
(3M Cache, up to 2.30 GHz)
Q1'13 2 13 W N/A Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i5-3339Y Processor
(3M Cache, up to 2.00 GHz)
Q1'13 2 13 W TRAY: $225.00 Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i3-3229Y Processor
(3M Cache, 1.40 GHz)
Q1'13 2 13 W N/A Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Pentium® Processor 2129Y
(2M Cache, 1.10 GHz)
Q1'13 2 10 W TRAY: $134.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i3-2348M Processor
(3M Cache, 2.30 GHz)
Q1'13 2 35 W N/A Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i3-2375M Processor
(3M Cache, 1.50 GHz)
Q1'13 2 17 W TRAY: $225.00
So sánh Intel® Core™ i7-3970X Processor Extreme Edition
(15M Cache, up to 4.00 GHz)
Q4'12 6 150 W TRAY: $999.00
BOX : $1059.00
So sánh Intel® Itanium® Processor 9560
(32M Cache, 2.53 GHz)
Q4'12 8 170 W TRAY: $4650.00
So sánh Intel® Itanium® Processor 9550
(32M Cache, 2.40 GHz)
Q4'12 4 170 W TRAY: $3750.00
So sánh Intel® Itanium® Processor 9540
(24M Cache, 2.13 GHz)
Q4'12 8 170 W TRAY: $2650.00
So sánh Intel® Itanium® Processor 9520
(20M Cache, 1.73 GHz)
Q4'12 4 130 W TRAY: $1350.00
So sánh Intel® Core™ i7-3940XM Processor Extreme Edition
(8M Cache, up to 3.90 GHz)
Q3'12 4 55 W TRAY: $1096.00 Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i7-3840QM Processor
(8M Cache, up to 3.80 GHz)
Q3'12 4 45 W TRAY: $568.00 Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i7-3740QM Processor
(6M Cache, up to 3.70 GHz)
Q3'12 4 45 W TRAY: $378.00
BOX : $380.00
Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i7-3630QM Processor
(6M Cache, up to 3.40 GHz)
Q3'12 4 45 W TRAY: $378.00 Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i7-3632QM Processor
(6M Cache, up to 3.20 GHz) BGA
Q3'12 4 35 W N/A Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i7-3632QM Processor
(6M Cache, up to 3.20 GHz) rPGA
Q3'12 4 35 W TRAY: $378.00 Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i7-3635QM Processor
(6M Cache, up to 3.40 GHz)
Q3'12 4 45 W N/A Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i3-3120M Processor
(3M Cache, 2.50 GHz)
Q3'12 2 35 W TRAY: $225.00 Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Pentium® Processor 2117U
(2M Cache, 1.80 GHz)
Q3'12 2 17 W TRAY: $134.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor 2020M
(2M Cache, 2.40 GHz)
Q3'12 2 35 W TRAY: $134.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor 987
(2M Cache, 1.50 GHz)
Q3'12 2 17 W TRAY: $134.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor 997
(2M Cache, 1.60 GHz)
Q3'12 2 17 W TRAY: $134.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor B830
(2M Cache, 1.80 GHz)
Q3'12 2 35 W TRAY: $86.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor 887
(2M Cache, 1.50 GHz)
Q3'12 2 17 W TRAY: $86.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Atom™ Processor Z2480
(512K Cache, up to 2.00 GHz)
Q3'12 1 N/A Integrated
So sánh Intel® Core™ i5-3330 Processor
(6M Cache, up to 3.20 GHz)
Q3'12 4 77 W BOX : $187.00
TRAY: $182.00
Intel® HD Graphics 2500
So sánh Intel® Core™ i5-3330S Processor
(6M Cache, up to 3.20 GHz)
Q3'12 4 65 W TRAY: $182.00 Intel® HD Graphics 2500
So sánh Intel® Core™ i5-3350P Processor
(6M Cache, up to 3.30 GHz)
Q3'12 4 69 W BOX : $177.00
TRAY: $177.00
So sánh Intel® Core™ i3-3220 Processor
(3M Cache, 3.30 GHz)
Q3'12 2 55 W BOX : $117.00
TRAY: $117.00
Intel® HD Graphics 2500
So sánh Intel® Core™ i3-3220T Processor
(3M Cache, 2.80 GHz)
Q3'12 2 35 W BOX : $117.00
TRAY: $117.00
Intel® HD Graphics 2500
So sánh Intel® Core™ i3-3225 Processor
(3M Cache, 3.30 GHz)
Q3'12 2 55 W TRAY: $134.00
BOX : $134.00
Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i3-3240 Processor
(3M Cache, 3.40 GHz)
Q3'12 2 55 W BOX : $117.00
TRAY: $117.00
Intel® HD Graphics 2500
So sánh Intel® Core™ i3-3240T Processor
(3M Cache, 2.90 GHz)
Q3'12 2 35 W TRAY: $117.00 Intel® HD Graphics 2500
So sánh Intel® Pentium® Processor G2120
(3M Cache, 3.10 GHz)
Q3'12 2 55 W BOX : $82.00
TRAY: $75.00
Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G2100T
(3M Cache, 2.60 GHz)
Q3'12 2 35 W TRAY: $75.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G645T
(3M Cache, 2.50 GHz)
Q3'12 2 35 W N/A Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G645
(3M Cache, 2.90 GHz)
Q3'12 2 65 W BOX : $64.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor G555
(2M Cache, 2.70 GHz)
Q3'12 2 65 W BOX : $52.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor G550T
(2M Cache, 2.20 GHz)
Q3'12 2 35 W N/A Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor G465
(1.5M Cache, 1.90 GHz)
Q3'12 1 35 W BOX : $37.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i3-2328M Processor
(3M Cache, 2.20 GHz)
Q3'12 2 35 W TRAY: $225.00 Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i3-2365M Processor
(3M Cache, 1.40 GHz)
Q3'12 2 17 W TRAY: $225.00
So sánh Intel® Core™ i3-3217UE Processor
(3M Cache, 1.60 GHz)
Q3'12 2 17 W TRAY: $261.00 Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i3-3120ME Processor
(3M Cache, 2.40 GHz)
Q3'12 2 35 W TRAY: $225.00 Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i3-3217U Processor
(3M Cache, 1.80 GHz)
Q2'12 2 17 W TRAY: $225.00 Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i3-3110M Processor
(3M Cache, 2.40 GHz)
Q2'12 2 35 W TRAY: $225.00 Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i3-2377M Processor
(3M Cache, 1.50 GHz)
Q2'12 2 17 W TRAY: $225.00
So sánh Intel® Pentium® Processor B980
(2M Cache, 2.40 GHz)
Q2'12 2 35 W TRAY: $134.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor B820
(2M Cache, 1.70 GHz)
Q3'12 2 35 W TRAY: $86.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor 877
(2M Cache, 1.40 GHz)
Q2'12 2 17 W N/A Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor 807
(1.5M Cache, 1.50 GHz)
Q2'12 1 17 W N/A Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i7-3517UE Processor
(4M Cache, up to 2.80 GHz)
Q2'12 2 17 W TRAY: $330.00 Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i7-3555LE Processor
(4M Cache, up to 3.20 GHz)
Q2'12 2 25 W TRAY: $360.00 Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i5-3610ME Processor
(3M Cache, up to 3.30 GHz)
Q2'12 2 35 W TRAY: $276.00 Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Pentium® Processor G870
(3M Cache, 3.10 GHz)
Q2'12 2 65 W BOX : $82.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G860T
(3M Cache, 2.60 GHz)
Q2'12 2 35 W N/A Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G640T
(3M Cache, 2.40 GHz)
Q2'12 2 35 W BOX : $72.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G640
(3M Cache, 2.80 GHz)
Q2'12 2 65 W BOX : $64.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor G550
(2M Cache, 2.60 GHz)
Q2'12 2 65 W BOX : $42.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor G540T
(2M Cache, 2.10 GHz)
Q2'12 2 35 W N/A Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i7-3667U Processor
(4M Cache, up to 3.20 GHz)
Q2'12 2 17 W TRAY: $346.00 Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i7-3517U Processor
(4M Cache, up to 3.00 GHz)
Q2'12 2 17 W TRAY: $346.00 Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i7-3520M Processor
(4M Cache, up to 3.60 GHz)
Q2'12 2 35 W TRAY: $346.00 Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i5-3570 Processor
(6M Cache, up to 3.80 GHz)
Q2'12 4 77 W BOX : $213.00
TRAY: $205.00
Intel® HD Graphics 2500
So sánh Intel® Core™ i5-3570S Processor
(6M Cache, up to 3.80 GHz)
Q2'12 4 65 W TRAY: $205.00 Intel® HD Graphics 2500
So sánh Intel® Core™ i5-3427U Processor
(3M Cache, up to 2.80 GHz)
Q2'12 2 17 W TRAY: $225.00 Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i5-3470 Processor
(6M Cache, up to 3.60 GHz)
Q2'12 4 77 W BOX : $195.00
TRAY: $184.00
Intel® HD Graphics 2500
So sánh Intel® Core™ i5-3470S Processor
(6M Cache, up to 3.60 GHz)
Q2'12 4 65 W BOX : $195.00
TRAY: $184.00
Intel® HD Graphics 2500
So sánh Intel® Core™ i5-3470T Processor
(3M Cache, up to 3.60 GHz)
Q2'12 2 35 W TRAY: $184.00 Intel® HD Graphics 2500
So sánh Intel® Core™ i5-3475S Processor
(6M Cache, up to 3.60 GHz)
Q2'12 4 65 W TRAY: $201.00 Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i5-3317U Processor
(3M Cache, up to 2.60 GHz)
Q2'12 2 17 W TRAY: $225.00 Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i5-3320M Processor
(3M Cache, up to 3.30 GHz)
Q2'12 2 35 W TRAY: $225.00
BOX : $227.00
Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i5-3360M Processor
(3M Cache, up to 3.50 GHz)
Q2'12 2 35 W TRAY: $266.00
BOX : $269.00
Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i5-3210M Processor
(3M Cache, up to 3.10 GHz) BGA
Q2'12 2 35 W TRAY: $225.00 Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i5-3210M Processor
(3M Cache, up to 3.10 GHz, rPGA
Q2'12 2 35 W TRAY: $225.00 Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i3-2115C Processor
(3M Cache, 2.00 GHz)
Q2'12 2 25 W TRAY: $293.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1105C
(6M Cache, 1.00 GHz)
Q2'12 4 25 W TRAY: $389.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1125C
(8M Cache, 2.00 GHz)
Q2'12 4 40 W TRAY: $519.00
So sánh Intel® Pentium® Processor B915C
(3M Cache, 1.50 GHz)
Q2'12 2 15 W TRAY: $168.00
So sánh Intel® Celeron® Processor 725C
(1.5M Cache, 1.30 GHz)
Q2'12 1 10 W TRAY: $90.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-4603
(10M Cache, 2.00 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Q2'12 4 95 W BOX : $555.00
TRAY: $551.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-4607
(12M Cache, 2.20 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Q2'12 6 95 W BOX : $889.00
TRAY: $885.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-4610
(15M Cache, 2.40 GHz, 7.20 GT/s Intel® QPI)
Q2'12 6 95 W BOX : $1223.00
TRAY: $1219.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-4617
(15M Cache, 2.90 GHz, 7.20 GT/s Intel® QPI)
Q2'12 6 130 W TRAY: $1611.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-4620
(16M Cache, 2.20 GHz, 7.20 GT/s Intel® QPI)
Q2'12 8 95 W TRAY: $1611.00
BOX : $1616.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-4640
(20M Cache, 2.40 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI)
Q2'12 8 95 W BOX : $2730.00
TRAY: $2725.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-4650
(20M Cache, 2.70 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI)
Q2'12 8 130 W BOX : $3620.00
TRAY: $3616.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-4650L
(20M Cache, 2.60 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI)
Q2'12 8 115 W BOX : $3620.00
TRAY: $3616.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2403
(10M Cache, 1.80 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Q2'12 4 80 W BOX : $195.00
TRAY: $188.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2407
(10M Cache, 2.20 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Q2'12 4 80 W BOX : $251.00
TRAY: $250.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2418L
(10M, 2.0 GHz, 6.4 GT/s Intel® QPI)
Q2'12 4 50 W TRAY: $454.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2420
(15M Cache, 1.90 GHz, 7.20 GT/s Intel® QPI)
Q2'12 6 95 W BOX : $391.00
TRAY: $387.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2428L
(15M, 1.8 GHz, 7.2 GT/s Intel® QPI)
Q2'12 6 60 W TRAY: $735.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2430
(15M Cache, 2.20 GHz, 7.20 GT/s Intel® QPI)
Q2'12 6 95 W BOX : $554.00
TRAY: $551.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2430L
(15M Cache, 2.00 GHz, 7.20 GT/s Intel® QPI)
Q2'12 6 60 W TRAY: $662.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2440
(15M Cache, 2.40 GHz, 7.20 GT/s Intel® QPI)
Q2'12 6 95 W BOX : $837.00
TRAY: $832.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2448L
(20M, 1.8 GHz, 8.0 GT/s Intel® QPI)
Q2'12 8 70 W TRAY: $1346.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2450
(20M Cache, 2.10 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI)
Q2'12 8 95 W BOX : $1112.00
TRAY: $1107.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2450L
(20M Cache, 1.80 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI)
Q2'12 8 70 W TRAY: $1107.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2470
(20M Cache, 2.30 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI)
Q2'12 8 95 W BOX : $1444.00
TRAY: $1440.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1220L v2
(3M Cache, 2.30 GHz)
Q2'12 2 17 W TRAY: $189.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1220 v2
(8M Cache, 3.10 GHz)
Q2'12 4 69 W BOX : $203.00
TRAY: $189.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1225 v2
(8M Cache, 3.20 GHz)
Q2'12 4 77 W BOX : $224.00
TRAY: $209.00
Intel® HD Graphics P4000
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1230 v2
(8M Cache, 3.30 GHz)
Q2'12 4 69 W BOX : $230.00
TRAY: $215.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1240 v2
(8M Cache, 3.40 GHz)
Q2'12 4 69 W BOX : $261.00
TRAY: $250.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1245 v2
(8M Cache, 3.40 GHz)
Q2'12 4 77 W BOX : $273.00
TRAY: $266.00
Intel® HD Graphics P4000
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1265L v2
(8M Cache, 2.50 GHz)
Q2'12 4 45 W BOX : $305.00
TRAY: $294.00
Intel® HD Graphics 2500
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1270 v2
(8M Cache, 3.50 GHz)
Q2'12 4 69 W BOX : $339.00
TRAY: $328.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1275 v2
(8M Cache, 3.50 GHz)
Q2'12 4 77 W BOX : $350.00
TRAY: $339.00
Intel® HD Graphics P4000
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1280 v2
(8M Cache, 3.60 GHz)
Q2'12 4 69 W BOX : $623.00
TRAY: $612.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1290 v2
(8M Cache, 3.70 GHz)
Q2'12 4 87 W TRAY: $885.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-1428L
(15M Cache, 1.8 GHz)
Q2'12 6 60 W TRAY: $480.00
So sánh Intel® Pentium® Processor 1405
(5M Cache, 1.2 GHz)
Q2'12 2 40 W TRAY: $143.00
So sánh Intel® Core™ i7-3920XM Processor Extreme Edition
(8M Cache, up to 3.80 GHz)
Q2'12 4 55 W TRAY: $1096.00 Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i7-3820QM Processor
(8M Cache, up to 3.70 GHz)
Q2'12 4 45 W TRAY: $568.00 Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i7-3720QM Processor
(6M Cache, up to 3.60 GHz)
Q2'12 4 45 W TRAY: $378.00 Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i7-3770 Processor
(8M Cache, up to 3.90 GHz)
Q2'12 4 77 W BOX : $305.00
TRAY: $294.00
Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i7-3770K Processor
(8M Cache, up to 3.90 GHz)
Q2'12 4 77 W BOX : $342.00
TRAY: $332.00
Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i7-3770S Processor
(8M Cache, up to 3.90 GHz)
Q2'12 4 65 W BOX : $305.00
TRAY: $294.00
Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i7-3770T Processor
(8M Cache, up to 3.70 GHz)
Q2'12 4 45 W TRAY: $294.00 Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i7-3610QE Processor
(6M Cache, up to 3.30 GHz)
Q2'12 4 45 W TRAY: $393.00 Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i7-3610QM Processor
(6M Cache, up to 3.30 GHz)
Q2'12 4 45 W TRAY: $378.00 Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i7-3612QE Processor
(6M Cache, up to 3.10 GHz)
Q2'12 4 35 W TRAY: $426.00 Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i7-3612QM Processor
(6M Cache, up to 3.10 GHz) BGA
Q2'12 4 35 W TRAY: $378.00 Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i7-3612QM Processor
(6M Cache, up to 3.10 GHz) rPGA
Q2'12 4 35 W TRAY: $378.00 Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i7-3615QE Processor
(6M Cache, up to 3.30 GHz)
Q2'12 4 45 W TRAY: $393.00 Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i7-3615QM Processor
(6M Cache, up to 3.30 GHz)
Q2'12 4 45 W TRAY: $378.00 Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i5-3550 Processor
(6M Cache, up to 3.70 GHz)
Q2'12 4 77 W BOX : $213.00
TRAY: $205.00
Intel® HD Graphics 2500
So sánh Intel® Core™ i5-3550S Processor
(6M Cache, up to 3.70 GHz)
Q2'12 4 65 W TRAY: $205.00 Intel® HD Graphics 2500
So sánh Intel® Core™ i5-3570K Processor
(6M Cache, up to 3.80 GHz)
Q2'12 4 77 W BOX : $235.00
TRAY: $225.00
Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i5-3570T Processor
(6M Cache, up to 3.30 GHz)
Q2'12 4 45 W TRAY: $205.00 Intel® HD Graphics 2500
So sánh Intel® Core™ i5-3450 Processor
(6M Cache, up to 3.50 GHz)
Q2'12 4 77 W TRAY: $184.00 Intel® HD Graphics 2500
So sánh Intel® Core™ i5-3450S Processor
(6M Cache, up to 3.50 GHz)
Q2'12 4 65 W TRAY: $184.00 Intel® HD Graphics 2500
So sánh Intel® Atom™ Processor Z2460
(512K Cache, up to 1.60 GHz)
Q2'12 1 N/A Integrated
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2603
(10M Cache, 1.80 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Q1'12 4 80 W BOX : $207.00
TRAY: $198.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2609
(10M Cache, 2.40 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Q1'12 4 80 W BOX : $299.00
TRAY: $294.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2620
(15M Cache, 2.00 GHz, 7.20 GT/s Intel® QPI)
Q1'12 6 95 W BOX : $410.00
TRAY: $406.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2630
(15M Cache, 2.30 GHz, 7.20 GT/s Intel® QPI)
Q1'12 6 95 W BOX : $616.00
TRAY: $612.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2630L
(15M Cache, 2.00 GHz, 7.20 GT/s Intel® QPI)
Q1'12 6 60 W TRAY: $662.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2637
(5M Cache, 3.00 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI)
Q1'12 2 80 W TRAY: $885.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2640
(15M Cache, 2.50 GHz, 7.20 GT/s Intel® QPI)
Q1'12 6 95 W BOX : $889.00
TRAY: $885.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2643
(10M Cache, 3.30 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI)
Q1'12 4 130 W TRAY: $885.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2648L
(20M, 1.80 GHz, 8.0 GT/s Intel® QPI)
Q1'12 8 70 W TRAY: $1346.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2650
(20M Cache, 2.00 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI)
Q1'12 8 95 W BOX : $1112.00
TRAY: $1107.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2650L
(20M Cache, 1.80 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI)
Q1'12 8 70 W TRAY: $1107.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2658
(20M, 2.10 GHz, 8.0 GT/s Intel® QPI)
Q1'12 8 95 W TRAY: $1479.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2660
(20M Cache, 2.20 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI)
Q1'12 8 95 W BOX : $1333.00
TRAY: $1329.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2665
(20M Cache, 2.40 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI)
Q1'12 8 115 W BOX : $1444.00
TRAY: $1440.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2667
(15M Cache, 2.90 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI)
Q1'12 6 130 W TRAY: $1552.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2670
(20M Cache, 2.60 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI)
Q1'12 8 115 W BOX : $1556.00
TRAY: $1552.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2680
(20M Cache, 2.70 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI)
Q1'12 8 130 W BOX : $1727.00
TRAY: $1723.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2687W
(20M Cache, 3.10 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI)
Q1'12 8 150 W BOX : $1890.00
TRAY: $1885.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2690
(20M Cache, 2.90 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI)
Q1'12 8 135 W BOX : $2061.00
TRAY: $2057.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-1620
(10M Cache, 3.60 GHz, 0.0 GT/s Intel® QPI)
Q1'12 4 130 W TRAY: $294.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-1650
(12M Cache, 3.20 GHz, 0.0 GT/s Intel® QPI)
Q1'12 6 130 W TRAY: $583.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-1660
(15M Cache, 3.30 GHz, 0.0 GT/s Intel® QPI)
Q1'12 6 130 W BOX : $1083.00
TRAY: $1080.00
So sánh Intel® Core™ i7-3820 Processor
(10M Cache, up to 3.80 GHz)
Q1'12 4 130 W TRAY: $294.00
BOX : $305.00
So sánh Intel® Core™ i5-2550K Processor
(6M Cache, up to 3.80 GHz)
Q1'12 4 95 W BOX : $235.00
So sánh Intel® Core™ i5-2450P Processor
(6M Cache, up to 3.50 GHz)
Q1'12 4 95 W BOX : $205.00
So sánh Intel® Core™ i5-2380P Processor
(6M Cache, up to 3.40 GHz)
Q1'12 4 95 W BOX : $187.00
So sánh Intel® Core™ i5-2450M Processor
(3M Cache, up to 3.10 GHz)
Q1'12 2 35 W TRAY: $225.00 Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i3-2370M Processor
(3M Cache, 2.40 GHz)
Q1'12 2 35 W TRAY: $225.00 Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Pentium® Processor B970
(2M Cache, 2.30 GHz)
Q1'12 2 35 W TRAY: $125.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor 977
(2M Cache, 1.40 GHz)
Q1'12 2 17 W N/A Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor B815
(2M Cache, 1.60 GHz)
Q1'12 2 35 W TRAY: $86.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor 867
(2M Cache, 1.30 GHz)
Q1'12 2 17 W N/A Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor B720
(1.5M Cache, 1.70 GHz)
Q1'12 1 35 W N/A Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor 797
(1.5M Cache, 1.50 GHz)
Q1'12 1 17 W N/A Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Atom™ Processor N2800
(1M Cache, 1.86 GHz)
Q4'11 2 6,5 W TRAY: $47.00 Integrated
So sánh Intel® Atom™ Processor N2600
(1M Cache, 1.6 GHz)
Q4'11 2 3,5 W TRAY: $42.00 Integrated
So sánh Intel® Celeron® Processor G460
(1.5M Cache, 1.80 GHz)
Q4'11 1 35 W BOX : $37.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor 807UE
(1M Cache, 1.00 GHz)
Q4'11 1 10 W TRAY: $114.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i7-3960X Processor Extreme Edition
(15M Cache, up to 3.90 GHz)
Q4'11 6 130 W TRAY: $999.00
BOX : $1059.00
So sánh Intel® Core™ i7-3930K Processor
(12M Cache, up to 3.80 GHz)
Q4'11 6 130 W TRAY: $583.00
BOX : $594.00
So sánh Intel® Core™ i7-2700K Processor
(8M Cache, up to 3.90 GHz)
Q4'11 4 95 W N/A Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i7-2670QM Processor
(6M Cache, up to 3.10 GHz)
Q4'11 4 45 W TRAY: $378.00 Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i7-2675QM Processor
(6M Cache, up to 3.10 GHz)
Q4'11 4 45 W TRAY: $378.00 Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i5-2430M Processor
(3M Cache, up to 3.00 GHz)
Q4'11 2 35 W TRAY: $225.00 Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i5-2435M Processor
(3M Cache, up to 3.00 GHz)
Q4'11 2 35 W TRAY: $225.00 Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i3-2350M Processor
(3M Cache, 2.30 GHz)
Q4'11 2 35 W TRAY: $225.00 Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i3-2367M Processor
(3M Cache, 1.40 GHz)
Q4'11 2 17 W TRAY: $250.00 Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Pentium® Processor B960
(2M Cache, 2.20 GHz)
Q4'11 2 35 W TRAY: $134.00 - $209.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor 967
(2M Cache, 1.30 GHz)
Q4'11 2 17 W N/A Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i7-2960XM Processor Extreme Edition
(8M Cache, up to 3.70 GHz)
Q4'11 4 55 W N/A Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i7-2860QM Processor
(8M Cache, up to 3.60 GHz)
Q4'11 4 45 W TRAY: $568.00 Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i7-2760QM Processor
(6M Cache, up to 3.50 GHz)
Q4'11 4 45 W TRAY: $378.00 Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i7-2640M Processor
(4M Cache, up to 3.50 GHz)
Q4'11 2 35 W TRAY: $346.00 Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i5-2320 Processor
(6M Cache, up to 3.30 GHz)
Q3'11 4 95 W N/A Intel® HD Graphics 2000
So sánh Intel® Core™ i3-2120T Processor
(3M Cache, 2.60 GHz)
Q3'11 2 35 W BOX : $121.00 Intel® HD Graphics 2000
So sánh Intel® Core™ i3-2130 Processor
(3M Cache, 3.40 GHz)
Q3'11 2 65 W BOX : $117.00 Intel® HD Graphics 2000
So sánh Intel® Core™ i3-2125 Processor
(3M Cache, 3.30 GHz)
Q3'11 2 65 W BOX : $144.00 Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Pentium® Processor G860
(3M Cache, 3.00 GHz)
Q3'11 2 65 W BOX : $75.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G632
(3M Cache, 2.70 GHz)
Q3'11 2 65 W N/A Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G630T
(3M Cache, 2.30 GHz)
Q3'11 2 35 W BOX : $72.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G630
(3M Cache, 2.70 GHz)
Q3'11 2 65 W BOX : $64.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G6951
(3M Cache, 2.80 GHz)
Q3'11 2 73 W N/A Integrated
So sánh Intel® Celeron® Processor B840
(2M Cache, 1.90 GHz)
Q3'11 2 35 W TRAY: $86.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor G540
(2M Cache, 2.50 GHz)
Q3'11 2 65 W TRAY: $41.00
BOX : $42.00
Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor G530T
(2M Cache, 2.00 GHz)
Q3'11 2 35 W N/A Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor G530
(2M Cache, 2.40 GHz)
Q3'11 2 65 W BOX : $42.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor 787
(1.5M Cache, 1.30 GHz)
Q3'11 1 17 W N/A Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor 827E
(1.5M Cache, 1.40 GHz)
Q3'11 1 17 W TRAY: $104.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor B710
(1.5M Cache, 1.60 GHz)
Q3'11 1 35 W N/A Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor 857
(2M Cache, 1.20 GHz)
Q3'11 2 17 W N/A Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i7-980 Processor
(12M Cache, 3.33 GHz, 4.8 GT/s Intel® QPI)
Q2'11 6 130 W BOX : $594.00
So sánh Intel® Core™ i7-2677M Processor
(4M Cache, up to 2.90 GHz)
Q2'11 2 17 W N/A Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i7-2637M Processor
(4M Cache, up to 2.80 GHz)
Q2'11 2 17 W N/A Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i5-2557M Processor
(3M Cache, up to 2.70 GHz)
Q2'11 2 17 W N/A Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i5-2467M Processor
(3M Cache, up to 2.30 GHz)
Q2'11 2 17 W N/A Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i3-2330E Processor
(3M Cache, 2.20 GHz)
Q2'11 2 35 W TRAY: $218.00 Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i3-2330M Processor
(3M Cache, 2.20 GHz)
Q2'11 2 35 W TRAY: $225.00 Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i3-2340UE Processor
(3M Cache, 1.30 GHz)
Q2'11 2 17 W TRAY: $243.00 Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i3-2357M Processor
(3M Cache, 1.30 GHz)
Q2'11 2 17 W N/A Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Pentium® Processor B950
(2M Cache, 2.10 GHz)
Q2'11 2 35 W TRAY: $134.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor B940
(2M Cache, 2.00 GHz)
Q2'11 2 35 W N/A Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor 957
(2M Cache, 1.20 GHz)
Q2'11 2 17 W N/A
So sánh Intel® Celeron® Processor B810E
(2M Cache, 1.60 GHz)
Q2'11 2 35 W TRAY: $83.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor B800
(2M Cache, 1.50 GHz)
Q2'11 2 35 W TRAY: $80.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor 847E
(2M Cache, 1.10 GHz)
Q2'11 2 17 W TRAY: $129.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor 847
(2M Cache, 1.10 GHz)
Q2'11 2 17 W TRAY: $134.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i5-2405S Processor
(6M Cache, up to 3.30 GHz)
Q2'11 4 65 W N/A Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i5-2310 Processor
(6M Cache, up to 3.20 GHz)
Q2'11 4 95 W N/A Intel® HD Graphics 2000
So sánh Intel® Atom™ Processor Z625
(512K Cache, 1.90 GHz)
Q2'10 1 2,2 W N/A Integrated
So sánh Intel® Atom™ Processor Z615
(512K Cache, 1.60 GHz)
Q2'10 1 2,2 W N/A Integrated
So sánh Intel® Atom™ Processor Z600
(512K Cache, 1.20 GHz)
Q2'10 1 1,3 W N/A Integrated
So sánh Intel® Atom™ Processor Z670
(512K Cache, 1.50 GHz)
Q2'11 1 3 W N/A Integrated
So sánh Intel® Atom™ Processor Z650
(512K Cache, 1.20 GHz)
Q2'11 1 3 W N/A Integrated
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-8830
(24M Cache, 2.13 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Q2'11 8 105 W TRAY: $2280.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-8837
(24M Cache, 2.66 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Q2'11 8 130 W TRAY: $2280.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-8850
(24M Cache, 2.00 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Q2'11 10 130 W TRAY: $3059.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-8860
(24M Cache, 2.26 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Q2'11 10 130 W TRAY: $4061.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-8867L
(30M Cache, 2.13 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Q2'11 10 105 W TRAY: $4172.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-8870
(30M Cache, 2.40 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Q2'11 10 130 W TRAY: $4616.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-4807
(18M Cache, 1.86 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
Q2'11 6 95 W TRAY: $890.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-4820
(18M Cache, 2.00 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)
Q2'11 8 105 W TRAY: $1446.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-4830
(24M Cache, 2.13 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Q2'11 8 105 W BOX : $2059.00
TRAY: $2059.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-4850
(24M Cache, 2.00 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Q2'11 10 130 W TRAY: $2837.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-4860
(24M Cache, 2.26 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Q2'11 10 130 W TRAY: $3838.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-4870
(30M Cache, 2.40 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Q2'11 10 130 W BOX : $4394.00
TRAY: $4394.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-2803
(18M Cache, 1.73 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
Q2'11 6 105 W TRAY: $774.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-2820
(18M Cache, 2.00 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)
Q2'11 8 105 W TRAY: $1334.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-2830
(24M Cache, 2.13 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Q2'11 8 105 W TRAY: $1779.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-2850
(24M Cache, 2.00 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Q2'11 10 130 W TRAY: $2558.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-2860
(24M Cache, 2.26 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Q2'11 10 130 W TRAY: $3670.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-2870
(30M Cache, 2.40 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Q2'11 10 130 W TRAY: $4227.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1220
(8M Cache, 3.10 GHz)
Q2'11 4 80 W TRAY: $189.00
BOX : $203.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1220L
(3M Cache, 2.20 GHz)
Q2'11 2 20 W TRAY: $189.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1225
(6M Cache, 3.10 GHz)
Q2'11 4 95 W TRAY: $194.00
BOX : $209.00
Intel® HD Graphics P3000
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1230
(8M Cache, 3.20 GHz)
Q2'11 4 80 W TRAY: $215.00
BOX : $230.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1235
(8M Cache, 3.20 GHz)
Q2'11 4 95 W TRAY: $240.00
BOX : $250.00
Intel® HD Graphics P3000
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1240
(8M Cache, 3.30 GHz)
Q2'11 4 80 W TRAY: $250.00
BOX : $261.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1245
(8M Cache, 3.30 GHz)
Q2'11 4 95 W TRAY: $262.00
BOX : $273.00
Intel® HD Graphics P3000
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1260L
(8M Cache, 2.40 GHz)
Q2'11 4 45 W TRAY: $294.00 Intel® HD Graphics 2000
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1270
(8M Cache, 3.40 GHz)
Q2'11 4 80 W TRAY: $328.00
BOX : $339.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1275
(8M Cache, 3.40 GHz)
Q2'11 4 95 W TRAY: $339.00
BOX : $350.00
Intel® HD Graphics P3000
So sánh Intel® Celeron® Processor B810
(2M Cache, 1.60 GHz)
Q1'11 2 35 W TRAY: $83.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Atom™ Processor N570
(1M Cache, 1.66 GHz)
Q1'11 2 8,5 W N/A Integrated
So sánh Intel® Core™ i7-2655LE Processor
(4M Cache, up to 2.90 GHz)
Q1'11 2 25 W TRAY: $339.00 Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i7-2610UE Processor
(4M Cache, up to 2.40 GHz)
Q1'11 2 17 W TRAY: $310.00 Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i7-2620M Processor
(4M Cache, up to 3.40 GHz)
Q1'11 2 35 W TRAY: $346.00 Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i5-2520M Processor
(3M Cache, up to 3.20 GHz)
Q1'11 2 35 W TRAY: $225.00 Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i5-2540M Processor
(3M Cache, up to 3.30 GHz)
Q1'11 2 35 W TRAY: $266.00
BOX : $269.00
Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i5-2510E Processor
(3M Cache, up to 3.10 GHz)
Q1'11 2 35 W TRAY: $261.00 Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i5-2515E Processor
(3M Cache, up to 3.10 GHz)
Q1'11 2 35 W TRAY: $264.00 Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i5-2390T Processor
(3M Cache, up to 3.50 GHz)
Q1'11 2 35 W N/A Intel® HD Graphics 2000
So sánh Intel® Core™ i3-2100 Processor
(3M Cache, 3.10 GHz)
Q1'11 2 65 W BOX : $120.00 Intel® HD Graphics 2000
So sánh Intel® Core™ i3-2100T Processor
(3M Cache, 2.50 GHz)
Q1'11 2 35 W BOX : $132.00 Intel® HD Graphics 2000
So sánh Intel® Core™ i3-2120 Processor
(3M Cache, 3.30 GHz)
Q1'11 2 65 W BOX : $120.00
TRAY: $116.00
Intel® HD Graphics 2000
So sánh Intel® Core™ i7-2629M Processor
(4M Cache, up to 3.00 GHz)
Q1'11 2 25 W N/A Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i7-2649M Processor
(4M Cache, up to 3.20 GHz)
Q1'11 2 25 W N/A Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i7-2657M Processor
(4M Cache, up to 2.70 GHz)
Q1'11 2 17 W N/A Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i7-2617M Processor
(4M Cache, up to 2.60 GHz)
Q1'11 2 17 W N/A Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i5-2537M Processor
(3M Cache, up to 2.30 GHz)
Q1'11 2 17 W N/A Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i5-2410M Processor
(3M Cache, up to 2.90 GHz)
Q1'11 2 35 W N/A Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i3-2310M Processor
(3M Cache, 2.10 GHz)
Q1'11 2 35 W TRAY: $225.00 Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Xeon® Processor X5690
(12M Cache, 3.46 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Q1'11 6 130 W TRAY: $1663.00
BOX : $1666.00
So sánh Intel® Xeon® Processor X5687
(12M Cache, 3.60 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Q1'11 4 130 W TRAY: $1663.00
So sánh Intel® Xeon® Processor X5675
(12M Cache, 3.06 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Q1'11 6 95 W TRAY: $1440.00
BOX : $1443.00
So sánh Intel® Xeon® Processor X5672
(12M Cache, 3.20 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Q1'11 4 95 W TRAY: $1440.00
So sánh Intel® Xeon® Processor X5647
(12M Cache, 2.93 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)
Q1'11 4 130 W TRAY: $774.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5649
(12M Cache, 2.53 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)
Q1'11 6 80 W TRAY: $774.00
BOX : $777.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5607
(8M Cache, 2.26 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
Q1'11 4 80 W TRAY: $276.00
BOX : $279.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5606
(8M Cache, 2.13 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
Q1'11 4 80 W TRAY: $219.00
BOX : $227.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5603
(4M Cache, 1.60 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
Q1'11 4 80 W TRAY: $188.00
BOX : $195.00
So sánh Intel® Xeon® Processor W3690
(12M Cache, 3.46 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Q1'11 6 130 W N/A
So sánh Intel® Core™ i7-990X Processor Extreme Edition
(12M Cache, 3.46 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Q1'11 6 130 W BOX : $1059.00
So sánh Intel® Core™ i7-2920XM Processor Extreme Edition
(8M Cache, up to 3.50 GHz)
Q1'11 4 55 W N/A Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i7-2820QM Processor
(8M Cache, up to 3.40 GHz)
Q1'11 4 45 W TRAY: $568.00
BOX : $570.00
Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i7-2720QM Processor
(6M Cache, up to 3.30 GHz)
Q1'11 4 45 W TRAY: $378.00 Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i7-2710QE Processor
(6M Cache, up to 3.00 GHz)
Q1'11 4 45 W TRAY: $363.00 Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i7-2715QE Processor
(6M Cache, up to 3.00 GHz)
Q1'11 4 45 W TRAY: $363.00 Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i7-2630QM Processor
(6M Cache, up to 2.90 GHz)
Q1'11 4 45 W N/A Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i7-2635QM Processor
(6M Cache, up to 2.90 GHz)
Q1'11 4 45 W TRAY: $378.00 Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i7-2600 Processor
(8M Cache, up to 3.80 GHz)
Q1'11 4 95 W TRAY: $289.00 Intel® HD Graphics 2000
So sánh Intel® Core™ i7-2600K Processor
(8M Cache, up to 3.80 GHz)
Q1'11 4 95 W N/A Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i7-2600S Processor
(8M Cache, up to 3.80 GHz)
Q1'11 4 65 W N/A Intel® HD Graphics 2000
So sánh Intel® Core™ i5-2500 Processor
(6M Cache, up to 3.70 GHz)
Q1'11 4 95 W N/A Intel® HD Graphics 2000
So sánh Intel® Core™ i5-2500K Processor
(6M Cache, up to 3.70 GHz)
Q1'11 4 95 W N/A Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i5-2500S Processor
(6M Cache, up to 3.70 GHz)
Q1'11 4 65 W N/A Intel® HD Graphics 2000
So sánh Intel® Core™ i5-2500T Processor
(6M Cache, up to 3.30 GHz)
Q1'11 4 45 W TRAY: $205.00 Intel® HD Graphics 2000
So sánh Intel® Core™ i5-2400 Processor
(6M Cache, up to 3.40 GHz)
Q1'11 4 95 W TRAY: $182.00 Intel® HD Graphics 2000
So sánh Intel® Core™ i5-2400S Processor
(6M Cache, up to 3.30 GHz)
Q1'11 4 65 W N/A Intel® HD Graphics 2000
So sánh Intel® Core™ i5-2300 Processor
(6M Cache, up to 3.10 GHz)
Q1'11 4 95 W BOX : $187.00 Intel® HD Graphics 2000
So sánh Intel® Pentium® Processor G6960
(3M Cache, 2.93 GHz)
Q1'11 2 73 W N/A Integrated
So sánh Intel® Pentium® Processor U5600
(3M Cache, 1.33 GHz)
Q1'11 2 18 W N/A Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor U3600
(2M Cache, 1.20 GHz)
Q1'11 2 18 W TRAY: $134.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Atom™ Processor E665CT
(512K Cache, 1.3 GHz)
Q4'10 1 7 W N/A Integrated
So sánh Intel® Atom™ Processor E665C
(512K Cache, 1.3 GHz)
Q4'10 1 7 W N/A Integrated
So sánh Intel® Atom™ Processor E645CT
(512K Cache, 1.0 GHz)
Q4'10 1 7 W N/A Integrated
So sánh Intel® Atom™ Processor E645C
(512K Cache, 1.0 GHz)
Q4'10 1 7 W N/A Integrated
So sánh Intel® Core™ i3-560 Processor
(4M Cache, 3.33 GHz)
Q3'10 2 73 W BOX : $117.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i5-760 Processor
(8M Cache, 2.80 GHz)
Q3'10 4 95 W BOX : $213.00
So sánh Intel® Core™ i7-875K Processor
(8M Cache, 2.93 GHz)
Q2'10 4 95 W BOX : $353.00
So sánh Intel® Core™ i7-880 Processor
(8M Cache, 3.06 GHz)
Q2'10 4 95 W N/A
So sánh Intel® Core™ i5-655K Processor
(4M Cache, 3.20 GHz)
Q2'10 2 73 W BOX : $177.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i3-550 Processor
(4M Cache, 3.20 GHz)
Q2'10 2 73 W BOX : $117.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Xeon® Processor X3480
(8M Cache, 3.06 GHz)
Q2'10 4 95 W BOX : $623.00
So sánh Intel® Atom™ Processor N475
(512K Cache, 1.83 GHz)
Q2'10 1 6,5 W N/A Integrated
So sánh Intel® Atom™ Processor N455
(512K Cache, 1.66 GHz)
Q2'10 1 6,5 W TRAY: $64.00 Integrated
So sánh Intel® Pentium® Processor E6700
(2M Cache, 3.20 GHz, 1066 FSB)
Q2'10 2 65 W N/A
So sánh Intel® Core™ i7-660UM Processor
(4M Cache, 1.33 GHz)
Q2'10 2 18 W N/A Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i5-540UM Processor
(3M Cache, 1.20 GHz)
Q2'10 2 18 W N/A Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i5-430UM Processor
(3M cache, 1.20 GHz)
Q2'10 2 18 W N/A Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i3-330UM Processor
(3M cache, 1.20 GHz)
Q2'10 2 18 W N/A Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor U5400
(3M Cache, 1.20 GHz)
Q2'10 2 18 W N/A Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor U3400
(2M Cache, 1.06 GHz)
Q2'10 2 18 W N/A Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor P4500
(2M Cache, 1.86 GHz)
Q1'10 2 35 W TRAY: $77.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i7-980X Processor Extreme Edition
(12M Cache, 3.33 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Q1'10 6 130 W BOX : $1059.00
So sánh Intel® Xeon® Processor X5680
(12M Cache, 3.33 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Q1'10 6 130 W TRAY: $1663.00
BOX : $1666.00
So sánh Intel® Xeon® Processor X5677
(12M Cache, 3.46 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Q1'10 4 130 W TRAY: $1663.00
So sánh Intel® Xeon® Processor X5670
(12M Cache, 2.93 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Q1'10 6 95 W TRAY: $1440.00
BOX : $1443.00
So sánh Intel® Xeon® Processor X5667
(12M Cache, 3.06 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Q1'10 4 95 W TRAY: $1440.00
So sánh Intel® Xeon® Processor X5660
(12M Cache, 2.80 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Q1'10 6 95 W TRAY: $1219.00
BOX : $1222.00
So sánh Intel® Xeon® Processor X5650
(12M Cache, 2.66 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Q1'10 6 95 W TRAY: $996.00
BOX : $999.00
So sánh Intel® Xeon® Processor L5640
(12M Cache, 2.26 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)
Q1'10 6 60 W BOX : $999.00
TRAY: $996.00
So sánh Intel® Xeon® Processor L5630
(12M Cache, 2.13 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)
Q1'10 4 40 W BOX : $554.00
TRAY: $551.00
So sánh Intel® Xeon® Processor L5609
(12M Cache, 1.86 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
Q1'10 4 40 W TRAY: $440.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5645
(12M Cache, 2.40 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)
Q1'10 6 80 W TRAY: $611.00
BOX : $554.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5640
(12M Cache, 2.66 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)
Q1'10 4 80 W TRAY: $774.00
BOX : $777.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5630
(12M Cache, 2.53 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)
Q1'10 4 80 W TRAY: $551.00
BOX : $554.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5620
(12M Cache, 2.40 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)
Q1'10 4 80 W TRAY: $429.00
BOX : $391.00
So sánh Intel® Xeon® Processor W3680
(12M Cache, 3.33 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Q1'10 6 130 W BOX : $594.00
So sánh Intel® Xeon® Processor L3406
(4M Cache, 2.26 GHz)
Q1'10 2 30 W BOX : $201.00
So sánh Intel® Core™ i7-860S Processor
(8M Cache, 2.53 GHz)
Q1'10 4 82 W BOX : $362.00
So sánh Intel® Core™ i7-610E Processor
(4M Cache, 2.53 GHz)
Q1'10 2 35 W TRAY: $273.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i7-620LE Processor
(4M Cache, 2.00 GHz)
Q1'10 2 25 W TRAY: $279.00 Integrated
So sánh Intel® Core™ i7-620LM Processor
(4M Cache, 2.00 GHz)
Q1'10 2 25 W N/A Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i7-620M Processor
(4M Cache, 2.66 GHz)
Q1'10 2 35 W TRAY: $294.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i7-620UE Processor
(4M Cache, 1.06 GHz)
Q1'10 2 18 W TRAY: $270.00 Integrated
So sánh Intel® Core™ i7-620UM Processor
(4M Cache, 1.06 GHz)
Q1'10 2 18 W N/A Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i7-640LM Processor
(4M Cache, 2.13 GHz)
Q1'10 2 25 W N/A Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i7-640UM Processor
(4M Cache, 1.20 GHz)
Q1'10 2 18 W N/A Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i5-750S Processor
(8M Cache, 2.40 GHz)
Q1'10 4 82 W BOX : $279.00
So sánh Intel® Core™ i5-670 Processor
(4M Cache, 3.46 GHz)
Q1'10 2 73 W BOX : $305.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i5-661 Processor
(4M Cache, 3.33 GHz)
Q1'10 2 87 W BOX : $177.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i5-660 Processor
(4M Cache, 3.33 GHz)
Q1'10 2 73 W TRAY: $198.00
BOX : $177.00
Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i5-650 Processor
(4M Cache, 3.20 GHz)
Q1'10 2 73 W BOX : $177.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i5-540M Processor
(3M Cache, 2.53 GHz)
Q1'10 2 35 W BOX : $269.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i5-520UM Processor
(3M Cache, 1.06 GHz)
Q1'10 2 18 W N/A Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i5-520M Processor
(3M Cache, 2.40 GHz)
Q1'10 2 35 W TRAY: $218.00
BOX : $227.00
Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i5-520E Processor
(3M Cache, 2.40 GHz)
Q1'10 2 35 W TRAY: $218.00 Integrated
So sánh Intel® Core™ i3-540 Processor
(4M Cache, 3.06 GHz)
Q1'10 2 73 W TRAY: $112.00
BOX : $117.00
Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i3-530 Processor
(4M Cache, 2.93 GHz)
Q1'10 2 73 W BOX : $117.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G6950
(3M Cache, 2.80 GHz)
Q1'10 2 73 W TRAY: $81.00
BOX : $96.00
Integrated
So sánh Intel® Xeon® Processor W3565
(8M Cache, 3.20 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
Q4'09 4 130 W BOX : $305.00
So sánh Intel® Core™ i7-960 Processor
(8M Cache, 3.20 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
Q4'09 4 130 W BOX : $305.00
So sánh Intel® Core™ i7-920XM Processor Extreme Edition
(8M Cache, 2.00 GHz)
Q3'09 4 55 W N/A
So sánh Intel® Core™ i7-820QM Processor
(8M Cache, 1.73 GHz)
Q3'09 4 45 W N/A
So sánh Intel® Core™ i7-720QM Processor
(6M Cache, 1.60 GHz)
Q3'09 4 45 W BOX : $380.00
So sánh Intel® Core™ i7-860 Processor
(8M Cache, 2.80 GHz)
Q3'09 4 95 W TRAY: $272.00
BOX : $305.00
So sánh Intel® Core™ i7-870 Processor
(8M Cache, 2.93 GHz)
Q3'09 4 95 W BOX : $305.00
So sánh Intel® Core™ i5-750 Processor
(8M Cache, 2.66 GHz)
Q3'09 4 95 W TRAY: $198.00
BOX : $213.00
So sánh Intel® Xeon® Processor X3470
(8M Cache, 2.93 GHz)
Q3'09 4 95 W BOX : $339.00
So sánh Intel® Xeon® Processor X3460
(8M Cache, 2.80 GHz)
Q3'09 4 95 W BOX : $339.00
So sánh Intel® Xeon® Processor X3450
(8M Cache, 2.66 GHz)
Q3'09 4 95 W TRAY: $269.00
BOX : $261.00
So sánh Intel® Xeon® Processor X3440
(8M Cache, 2.53 GHz)
Q3'09 4 95 W BOX : $230.00
So sánh Intel® Xeon® Processor X3430
(8M Cache, 2.40 GHz)
Q3'09 4 95 W TRAY: $224.00
BOX : $203.00
So sánh Intel® Xeon® Processor L3426
(8M Cache, 1.86 GHz)
Q3'09 4 45 W BOX : $305.00
So sánh Intel® Celeron® Processor SU2300
(1M Cache, 1.20 GHz, 800 MHz FSB)
Q3'09 2 10 W N/A
So sánh Intel® Celeron® Processor E3200
(1M Cache, 2.40 GHz, 800 MHz FSB)
Q3'09 2 65 W BOX : $47.00
So sánh Intel® Celeron® Processor E3300
(1M Cache, 2.50 GHz, 800 MHz FSB)
Q3'09 2 65 W BOX : $47.00
So sánh Intel® Core™2 Quad Processor Q9505
(6M Cache, 2.83 GHz, 1333 MHz FSB)
Q3'09 4 95 W BOX : $234.00
So sánh Intel® Core™2 Quad Processor Q9505S
(6M Cache, 2.83 GHz, 1333 MHz FSB)
Q3'09 4 65 W N/A
So sánh Intel® Pentium® Processor E6500
(2M Cache, 2.93 GHz, 1066 FSB)
Q1'08 2 65 W TRAY: $68.00
BOX : $75.00
So sánh Intel® Pentium® Processor E6500K
(2M Cache, 2.93 GHz, 1066 MHz FSB)
Q3'09 2 65 W N/A
So sánh Intel® Xeon® Processor W5590
(8M Cache, 3.33 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Q3'09 4 130 W BOX : $1666.00
So sánh Intel® Xeon® Processor L5530
(8M Cache, 2.40 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)
Q3'09 4 60 W TRAY: $744.00
BOX : $777.00
So sánh Intel® Xeon® Processor W3580
(8M Cache, 3.33 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Q3'09 4 130 W BOX : $1059.00
So sánh Intel® Xeon® Processor W3550
(8M Cache, 3.06 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
Q3'09 4 130 W BOX : $305.00
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor P7550
(3M Cache, 2.26 GHz, 1066 MHz FSB)
Q3'09 2 25 W N/A
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor T6500
(2M Cache, 2.10 GHz, 800 MHz FSB)
Q2'09 2 35 W N/A
So sánh Intel® Core™ i7-975 Processor Extreme Edition
(8M Cache, 3.33 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Q2'09 4 130 W BOX : $1059.00
So sánh Intel® Core™ i7-950 Processor
(8M Cache, 3.06 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
Q2'09 4 130 W TRAY: $294.00
BOX : $305.00
So sánh Intel® Celeron® Processor E1600
(512K Cache, 2.40 GHz, 800 MHz FSB)
Q2'09 2 65 W BOX : $58.00
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor E7600
(3M Cache, 3.06 GHz, 1066 MHz FSB)
Q2'09 2 65 W BOX : $147.00
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor P8800
(3M Cache, 2.66 GHz, 1066 MHz FSB)
Q2'09 2 25 W BOX : $253.00
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor P9700
(6M Cache, 2.80 GHz, 1066 MHz FSB)
Q2'09 2 28 W N/A
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor T9900
(6M Cache, 3.06 GHz, 1066 MHz FSB)
Q2'09 2 35 W N/A
So sánh Intel® Pentium® Processor E6300
(2M Cache, 2.80 GHz, 1066 MHz FSB)
Q2'09 2 65 W BOX : $77.00
So sánh Intel® Core™2 Quad Processor Q8400
(4M Cache, 2.66 GHz, 1333 MHz FSB)
Q2'09 4 95 W BOX : $179.00
So sánh Intel® Core™2 Quad Processor Q8400S
(4M Cache, 2.66 GHz, 1333 MHz FSB)
Q2'09 4 65 W BOX : $232.00
So sánh Intel® Atom™ Processor Z550
(512K Cache, 2.00 GHz, 533 MHz FSB)
Q2'09 1 2,4 W N/A
So sánh Intel® Xeon® Processor X5570
(8M Cache, 2.93 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Q1'09 4 95 W TRAY: $1386.00
BOX : $1443.00
So sánh Intel® Xeon® Processor X5560
(8M Cache, 2.80 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Q1'09 4 95 W TRAY: $1172.00
BOX : $1222.00
So sánh Intel® Xeon® Processor X5550
(8M Cache, 2.66 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Q1'09 4 95 W TRAY: $958.00
BOX : $999.00
So sánh Intel® Xeon® Processor W5580
(8M Cache, 3.20 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Q1'09 4 130 W TRAY: $1600.00
BOX : $1666.00
So sánh Intel® Xeon® Processor L5520
(8M Cache, 2.26 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)
Q1'09 4 60 W TRAY: $530.00
BOX : $554.00
So sánh Intel® Xeon® Processor L5518
(8M Cache, 2.13 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)
Q1'09 4 60 W TRAY: $553.00
So sánh Intel® Xeon® Processor L5508
(8M Cache, 2.00 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)
Q1'09 2 38 W TRAY: $441.00
So sánh Intel® Xeon® Processor L5506
(4M Cache, 2.13 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
Q1'09 4 60 W TRAY: $423.00
BOX : $443.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5540
(8M Cache, 2.53 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)
Q1'09 4 80 W TRAY: $940.00
BOX : $777.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5530
(8M Cache, 2.40 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)
Q1'09 4 80 W TRAY: $530.00
BOX : $554.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5520
(8M Cache, 2.26 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)
Q1'09 4 80 W TRAY: $387.00
BOX : $391.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5506
(4M Cache, 2.13 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
Q1'09 4 80 W TRAY: $219.00
BOX : $227.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5504
(4M Cache, 2.00 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
Q1'09 4 80 W TRAY: $242.00
BOX : $235.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5502
(4M Cache, 1.86 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
Q1'09 2 80 W TRAY: $188.00
BOX : $195.00
So sánh Intel® Xeon® Processor W3570
(8M Cache, 3.20 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Q1'09 4 130 W BOX : $1059.00
So sánh Intel® Xeon® Processor W3540
(8M Cache, 2.93 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
Q1'09 4 130 W BOX : $594.00
So sánh Intel® Xeon® Processor W3520
(8M Cache, 2.66 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
Q1'09 4 130 W BOX : $305.00
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor SL9600
(6M Cache, 2.13 GHz, 1066 MHz FSB)
Q1'09 2 17 W N/A
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor SP9600
(6M Cache, 2.53 GHz, 1066 MHz FSB)
Q1'09 2 25 W N/A
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor SU9600
(3M Cache, 1.60 GHz, 800 MHz, FSB)
Q1'09 2 10 W N/A
So sánh Intel® Core™2 Solo Processor ULV SU3500
(3M Cache, 1.40 GHz, 800 MHz FSB)
Q2'09 1 5,5 W N/A
So sánh Intel® Atom™ Processor Z530P
(512K Cache, 1.60 GHz, 533 MHz FSB)
Q2'08 1 2,2 W TRAY: $65.00
So sánh Intel® Atom™ Processor Z520PT
(512K Cache, 1.33 GHz, 533 MHz FSB)
Q2'08 1 2,2 W TRAY: $50.00
So sánh Intel® Atom™ Processor Z510PT
(512K Cache, 1.10 GHz, 400 MHz FSB)
Q2'08 1 2,2 W TRAY: $27.00
So sánh Intel® Atom™ Processor Z510P
(512K Cache, 1.10 GHz, 400 MHz FSB)
Q2'08 1 2,2 W TRAY: $20.00
So sánh Intel® Xeon® Processor X3380
(12M Cache, 3.16 GHz, 1333 MHz FSB)
Q1'09 4 95 W BOX : $562.00
So sánh Intel® Xeon® Processor L3110
(6M Cache, 3.00 GHz, 1333 MHz FSB)
Q1'09 2 45 W BOX : $243.00
So sánh Intel® Xeon® Processor L3360
(12M Cache, 2.83 GHz, 1333 MHz FSB)
Q1'09 4 65 W BOX : $340.00
So sánh Intel® Pentium® Processor E5400
(2M Cache, 2.70 GHz, 800 MHz FSB)
Q1'09 2 65 W BOX : $67.00
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor E7500
(3M Cache, 2.93 GHz, 1066 MHz FSB)
Q1'09 2 65 W BOX : $125.00
So sánh Intel® Core™2 Quad Processor Q8200S
(4M Cache, 2.33 GHz, 1333 MHz FSB)
Q1'09 4 65 W BOX : $232.00
So sánh Intel® Core™2 Quad Processor Q9400S
(6M Cache, 2.66 GHz, 1333 MHz FSB)
Q1'09 4 65 W BOX : $254.00
So sánh Intel® Core™2 Quad Processor Q9550S
(12M Cache, 2.83 GHz, 1333 MHz FSB)
Q1'09 4 65 W BOX : $340.00
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor P7450
(3M Cache, 2.13 GHz, 1066 MHz FSB)
Q1'09 2 25 W N/A
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor SL9380
(6M Cache, 1.80 GHz, 800 MHz FSB)
Q3'08 2 17 W TRAY: $253.00
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor P8700
(3M Cache, 2.53 GHz, 1066 MHz FSB)
Q4'08 2 25 W N/A
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor P9600
(6M Cache, 2.66 GHz, 1066 MHz FSB)
Q4'08 2 25 W N/A
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor T9800
(6M Cache, 2.93 GHz, 1066 MHz FSB)
Q4'08 2 35 W N/A
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor T9550
(6M Cache, 2.66 GHz, 1066 MHz FSB)
Q4'08 2 35 W N/A
So sánh Intel® Core™2 Quad Processor Q9000
(6M Cache, 2.00 GHz, 1066 MHz FSB)
Q1'09 4 45 W BOX : $364.00
So sánh Intel® Pentium® Processor E5300
(2M Cache, 2.60 GHz, 800 MHz FSB)
Q1'08 2 65 W TRAY: $62.00
BOX : $72.00
So sánh Intel® Celeron® Processor E1500
(512K Cache, 2.20 GHz, 800 MHz FSB)
Q3'06 2 65 W TRAY: $39.00
BOX : $47.00
So sánh Intel® Core™2 Quad Processor Q8300
(4M Cache, 2.50 GHz, 1333 MHz FSB)
Q4'08 4 95 W BOX : $179.00
So sánh Intel® Core™ i7-965 Processor Extreme Edition
(8M Cache, 3.20 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Q4'08 4 130 W BOX : $990.00
So sánh Intel® Core™ i7-920 Processor
(8M Cache, 2.66 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
Q4'08 4 130 W BOX : $305.00
So sánh Intel® Core™ i7-940 Processor
(8M Cache, 2.93 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
Q4'08 4 130 W BOX : $555.00
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor E7400
(3M Cache, 2.80 GHz, 1066 MHz FSB)
Q1'08 2 65 W TRAY: $110.00
BOX : $125.00
So sánh Intel® Xeon® Processor X5270
(6M Cache, 3.50 GHz, 1333 MHz FSB)
Q3'08 2 80 W N/A
So sánh Intel® Xeon® Processor L5215
(6M Cache, 1.86 GHz, 1066 MHz FSB)
Q3'08 2 20 W N/A
So sánh Intel® Xeon® Processor L3014
(3M Cache, 2.40 GHz, 1066 MHz FSB)
Q1'08 1 30 W N/A
So sánh Intel® Xeon® Processor X7460
(16M Cache, 2.66 GHz, 1066 MHz FSB)
Q3'08 6 130 W BOX : $2837.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E7450
(12M Cache, 2.40 GHz, 1066 MHz FSB)
Q3'08 6 90 W BOX : $2391.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E7440
(16M Cache, 2.40 GHz, 1066 MHz FSB)
Q3'08 4 90 W BOX : $2059.00
So sánh Intel® Xeon® Processor X5492
(12M Cache, 3.40 GHz, 1600 MHz FSB)
Q3'08 4 150 W N/A
So sánh Intel® Xeon® Processor X5470
(12M Cache, 3.33 GHz, 1333 MHz FSB)
Q3'08 4 120 W BOX : $1467.00
So sánh Intel® Xeon® Processor L5430
(12M Cache, 2.66 GHz, 1333 MHz FSB)
Q3'08 4 50 W BOX : $601.00
So sánh Intel® Pentium® Processor E5200
(2M Cache, 2.50 GHz, 800 MHz FSB)
Q3'08 2 65 W BOX : $72.00
So sánh Intel® Core™2 Quad Processor Q8200
(4M Cache, 2.33 GHz, 1333 MHz FSB)
Q3'08 4 95 W BOX : $179.00
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor SL9300
(6M Cache, 1.60 GHz, 1066 MHz FSB)
Q3'08 2 17 W N/A
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor SL9400
(6M Cache, 1.86 GHz, 1066 MHz FSB)
Q3'08 2 17 W TRAY: $253.00
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor SP9300
(6M Cache, 2.26 GHz, 1066 MHz FSB)
Q3'08 2 25 W TRAY: $253.00
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor SP9400
(6M Cache, 2.40 GHz, 1066 MHz FSB)
Q3'08 2 25 W N/A
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor SU9300
(3M Cache, 1.20 GHz, 800 MHz FSB)
Q3'08 2 10 W TRAY: $248.00
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor SU9400
(3M Cache, 1.40 GHz, 800 MHz FSB)
Q3'08 2 10 W N/A
So sánh Intel® Core™2 Extreme Processor QX9300
(12M Cache, 2.53 GHz, 1066 MHz FSB)
Q3'08 4 45 W N/A
So sánh Intel® Core™2 Quad Processor Q9100
(12M Cache, 2.26 GHz, 1066 MHz FSB)
Q3'08 4 45 W N/A
So sánh Intel® Core™2 Solo Processor ULV SU3300
(3M Cache, 1.20 GHz, 800 MHz FSB)
Q3'08 1 5,5 W N/A
So sánh Intel® Xeon® Processor X3370
(12M Cache, 3.00 GHz, 1333 MHz FSB)
Q3'08 4 95 W BOX : $339.00
So sánh Intel® Xeon® Processor X3330
(6M Cache, 2.66 GHz, 1333 MHz FSB)
Q3'08 4 95 W BOX : $202.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E3120
(6M Cache, 3.16 GHz, 1333 MHz FSB)
Q3'08 2 65 W N/A
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor E7300
(3M Cache, 2.66 GHz, 1066 MHz FSB)
Q3'08 2 65 W BOX : $117.00
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor E8600
(6M Cache, 3.33 GHz, 1333 MHz FSB)
Q3'08 2 65 W BOX : $285.00
So sánh Intel® Core™2 Quad Processor Q9400
(6M Cache, 2.66 GHz, 1333 MHz FSB)
Q3'08 4 95 W TRAY: $180.00
BOX : $200.00
So sánh Intel® Core™2 Quad Processor Q9650
(12M Cache, 3.00 GHz, 1333 MHz FSB)
Q3'08 4 95 W BOX : $339.00
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor P8400
(3M Cache, 2.26 GHz, 1066 MHz FSB)
Q3'08 2 25 W TRAY: $201.00
BOX : $211.00
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor P8600
(3M Cache, 2.40 GHz, 1066 MHz FSB)
Q3'08 2 25 W BOX : $211.00
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor P9500
(6M Cache, 2.53 GHz, 1066 MHz FSB)
Q3'08 2 25 W BOX : $364.00
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor T9600
(6M Cache, 2.80 GHz, 1066 MHz FSB)
Q3'08 2 35 W N/A
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor T9400
(6M Cache, 2.53 GHz, 1066 MHz FSB)
Q3'08 2 35 W TRAY: $260.00
BOX : $331.00
So sánh Intel® Core™2 Extreme Processor X9100
(6M Cache, 3.06 GHz, 1066 MHz FSB)
Q3'08 2 44 W N/A
So sánh Intel® Atom™ Processor N270
(512K Cache, 1.60 GHz, 533 MHz FSB)
Q2'08 1 2,5 W TRAY: $32.00
So sánh Intel® Celeron® Processor E1400
(512K Cache, 2.00 GHz, 800 MHz FSB)
Q2'08 2 65 W N/A
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor E7200
(3M Cache, 2.53 GHz, 1066 MHz FSB)
Q2'08 2 65 W N/A
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor E8300
(6M Cache, 2.83 GHz, 1333 MHz FSB)
Q2'08 2 65 W N/A
So sánh Intel® Atom™ Processor Z540
(512K Cache, 1.86 GHz, 533 MHz FSB)
Q2'08 1 2,4 W N/A
So sánh Intel® Atom™ Processor Z530
(512K Cache, 1.60 GHz, 533 MHz FSB)
Q2'08 1 2 W TRAY: $65.00
So sánh Intel® Atom™ Processor Z520
(512K Cache, 1.33 GHz, 533 MHz FSB)
Q2'08 1 2 W N/A
So sánh Intel® Atom™ Processor Z510
(512K Cache, 1.10 GHz, 400 MHz FSB)
Q2'08 1 2 W TRAY: $20.00
So sánh Intel® Atom™ Processor Z500
(512K Cache, 800 MHz, 400 MHz FSB)
Q2'08 1 0,65 W N/A
So sánh Intel® Xeon® Processor L5408
(12M Cache, 2.13 GHz, 1066 MHz FSB)
Q1'08 4 40 W TRAY: $494.00
So sánh Intel® Xeon® Processor L5318
(8M Cache, 1.60 GHz, 1066 MHz FSB)
Q1'07 4 40 W N/A
So sánh Intel® Xeon® Processor E5240
(6M Cache, 3.00 GHz, 1333 MHz FSB)
Q1'08 2 65 W TRAY: $649.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5220
(6M Cache, 2.33 GHz, 1333 MHz FSB)
Q1'08 2 65 W TRAY: $317.00
So sánh Intel® Pentium® Processor E2220
(1M Cache, 2.40 GHz, 800 MHz FSB)
Q1'08 2 65 W N/A
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor T5670
(2M Cache, 1.80 GHz, 800 MHz FSB)
Q2'08 2 35 W N/A
So sánh Intel® Core™2 Extreme Processor QX9775
(12M Cache, 3.20 GHz, 1600 MHz FSB)
Q1'08 4 150 W N/A
So sánh Intel® Xeon® Processor L5420
(12M Cache, 2.50 GHz, 1333 MHz FSB)
Q1'08 4 50 W BOX : $413.00
So sánh Intel® Xeon® Processor L5410
(12M Cache, 2.33 GHz, 1333 MHz FSB)
Q1'08 4 50 W TRAY: $393.00
BOX : $351.00
So sánh Intel® Xeon® Processor X3360
(12M Cache, 2.83 GHz, 1333 MHz FSB)
Q1'08 4 95 W BOX : $287.00
So sánh Intel® Xeon® Processor X3350
(12M Cache, 2.66 GHz, 1333 MHz FSB)
Q1'08 4 95 W BOX : $268.00
So sánh Intel® Xeon® Processor X3320
(6M Cache, 2.50 GHz, 1333 MHz FSB)
Q1'08 4 95 W N/A
So sánh Intel® Core™2 Extreme Processor QX9770
(12M Cache, 3.20 GHz, 1600 MHz FSB)
Q1'08 4 136 W N/A
So sánh Intel® Core™2 Quad Processor Q9300
(6M Cache, 2.50 GHz, 1333 MHz FSB)
Q1'08 4 95 W BOX : $200.00
So sánh Intel® Core™2 Quad Processor Q9450
(12M Cache, 2.66 GHz, 1333 MHz FSB)
Q1'08 4 95 W N/A
So sánh Intel® Core™2 Quad Processor Q9550
(12M Cache, 2.83 GHz, 1333 MHz FSB)
Q1'08 4 95 W BOX : $287.00
So sánh Intel® Celeron® Processor E1200
(512K Cache, 1.60 GHz, 800 MHz FSB)
Q1'08 2 65 W N/A
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor E8500
(6M Cache, 3.16 GHz, 1333 MHz FSB)
Q1'08 2 65 W BOX : $200.00
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor E8400
(6M Cache, 3.00 GHz, 1333 MHz FSB)
Q1'08 2 65 W TRAY: $149.00
BOX : $179.00
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor E8200
(6M Cache, 2.66 GHz, 1333 MHz FSB)
Q1'08 2 65 W N/A
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor E8190
(6M Cache, 2.66 GHz, 1333 MHz FSB)
Q1'08 2 65 W N/A
So sánh Intel® Xeon® Processor E3110
(6M Cache, 3.00 GHz, 1333 MHz FSB)
Q1'08 2 65 W BOX : $179.00
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor T8300
(3M Cache, 2.40 GHz, 800 MHz FSB)
Q1'08 2 35 W N/A
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor T8100
(3M Cache, 2.10 GHz, 800 MHz FSB)
Q1'08 2 35 W N/A
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor T9500
(6M Cache, 2.60 GHz, 800 MHz FSB)
Q1'08 2 35 W N/A
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor T9300
(6M Cache, 2.50 GHz, 800 MHz FSB)
Q1'08 2 35 W N/A
So sánh Intel® Core™2 Extreme Processor X9000
(6M Cache, 2.80 GHz, 800 MHz FSB)
Q1'08 2 44 W N/A
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor U7700
(2M Cache, 1.33 GHz, 533 MHz FSB) Socket P
Q1'08 2 10 W N/A
So sánh Intel® Pentium® Processor E2200
(1M Cache, 2.20 GHz, 800 MHz FSB)
Q4'07 2 65 W N/A
So sánh Intel® Xeon® Processor X5482
(12M Cache, 3.20 GHz, 1600 MHz FSB)
Q4'07 4 150 W N/A
So sánh Intel® Xeon® Processor X5472
(12M Cache, 3.00 GHz, 1600 MHz FSB)
Q4'07 4 120 W N/A
So sánh Intel® Xeon® Processor X5460
(12M Cache, 3.16 GHz, 1333 MHz FSB)
Q4'07 4 120 W BOX : $1245.00
So sánh Intel® Xeon® Processor X5450
(12M Cache, 3.00 GHz, 1333 MHz FSB)
Q4'07 4 120 W BOX : $912.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5472
(12M Cache, 3.00 GHz, 1600 MHz FSB)
Q4'07 4 80 W N/A
So sánh Intel® Xeon® Processor E5462
(12M Cache, 2.80 GHz, 1600 MHz FSB)
Q4'07 4 80 W N/A
So sánh Intel® Xeon® Processor E5450
(12M Cache, 3.00 GHz, 1333 MHz FSB)
Q4'07 4 80 W BOX : $969.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5440
(12M Cache, 2.83 GHz, 1333 MHz FSB)
Q1'08 4 80 W TRAY: $703.00
BOX : $735.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5430
(12M Cache, 2.66 GHz, 1333 MHz FSB)
Q4'07 4 80 W BOX : $491.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5420
(12M Cache, 2.50 GHz, 1333 MHz FSB)
Q4'07 4 80 W BOX : $347.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5410
(12M Cache, 2.33 GHz, 1333 MHz FSB)
Q4'07 4 80 W BOX : $284.00
So sánh Intel® Xeon® Processor X5272
(6M Cache, 3.40 GHz, 1600 MHz FSB)
Q4'07 2 80 W N/A
So sánh Intel® Xeon® Processor X5260
(6M Cache, 3.33 GHz, 1333 MHz FSB)
Q4'07 2 80 W N/A
So sánh Intel® Xeon® Processor E5205
(6M Cache, 1.86 GHz, 1066 MHz FSB)
Q4'07 2 65 W TRAY: $177.00
So sánh Intel® Xeon® Processor 3065
(4M Cache, 2.33 GHz, 1333 MHz FSB)
Q4'07 2 65 W N/A
So sánh Intel® Core™2 Extreme Processor QX9650
(12M Cache, 3.00 GHz, 1333 MHz FSB)
Q4'07 4 130 W N/A
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor E4600
(2M Cache, 2.40 GHz, 800 MHz FSB)
Q4'07 2 65 W N/A
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor L7700
(4M Cache, 1.80 GHz, 800 MHz FSB)
Q3'07 2 17 W N/A
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor T7800
(4M Cache, 2.60 GHz, 800 MHz FSB)
Q3'07 2 35 W N/A
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor T7250
(2M Cache, 2.00 GHz, 800 MHz FSB)
Q3'07 2 35 W N/A
So sánh Intel® Core™2 Solo Processor U2100
(1M Cache, 1.06 GHz, 533 MHz FSB)
Q3'07 1 5,5 W N/A
So sánh Intel® Core™2 Solo Processor U2200
(1M Cache, 1.20 GHz, 533 MHz FSB)
Q3'07 1 5,5 W N/A
So sánh Intel® Core™2 Extreme Processor X7900
(4M Cache, 2.80 GHz, 800 MHz FSB)
Q3'07 2 44 W N/A
So sánh Intel® Xeon® Processor X5365
(8M Cache, 3.00 GHz, 1333 MHz FSB)
Q3'07 4 150 W N/A
So sánh Intel® Xeon® Processor X3230
(8M Cache, 2.66 GHz, 1066 MHz FSB)
Q3'07 4 95 W BOX : $287.00
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor E4500
(2M Cache, 2.20 GHz, 800 MHz FSB)
Q3'07 2 65 W N/A
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor E6540
(4M Cache, 2.33 GHz, 1333 MHz FSB)
Q3'07 2 65 W N/A
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor E6550
(4M Cache, 2.33 GHz, 1333 MHz FSB)
Q3'07 2 65 W N/A
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor E6750
(4M Cache, 2.66 GHz, 1333 MHz FSB)
Q3'07 2 65 W N/A
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor E6850
(4M Cache, 3.00 GHz, 1333 MHz FSB)
Q3'07 2 65 W N/A
So sánh Intel® Core™2 Extreme Processor QX6850
(8M Cache, 3.00 GHz, 1333 MHz FSB)
Q3'07 4 130 W N/A
So sánh