Các mẹo tìm kiếm

Có nhiều cách để tìm sản phẩm mà bạn đang cần tìm. Dưới đây là một số ví dụ:

  • Theo Số Hiệu Sản Phẩm - i7-5960X
  • Theo Mã Đặt Hàng - BX80648I75960X
  • Theo Mã THÔNG SỐ - SR20Q
  • Theo Tên Thương Hiệu - core m
  • Theo Tên Mã - Haswell
  • Theo Tần Số - 4,40 GHz
  • Theo đồ họa bộ xử lý - Iris
  • Theo Socket - LGA2011-v3

Các tiêu chí ở trên không chỉ áp dụng để tìm kiếm bộ xử lý mà còn tìm kiếm các sản phẩm khác trong danh mục của chúng tôi bao gồm bo mạch chủ, chipset, nối mạng, máy chủ và khung vỏ.

Bộ lọc tính năng bộ xử lý

Bộ lọc được áp dụng

Số các sản phẩm phù hợp: 194 Xuất thông số kỹ thuật đầy đủ
So sánh
So sánh tất cả
Tên sản phẩm Ngày phát hành Giá đề xuất cho khách hàng Số lõi TDP Đồ họa bộ xử lý
So sánh Intel® Core™ i7-7700 Processor
(8M Cache, up to 4.20 GHz)
Q1'17 $303.00 - $312.00 4 65 W Intel® HD Graphics 630
So sánh Intel® Core™ i7-7700K Processor
(8M Cache, up to 4.50 GHz)
Q1'17 $339.00 - $350.00 4 91 W Intel® HD Graphics 630
So sánh Intel® Core™ i7-7700T Processor
(8M Cache, up to 3.80 GHz)
Q1'17 $303.00 - $312.00 4 35 W Intel® HD Graphics 630
So sánh Intel® Core™ i3-7101E Processor
(3M Cache, 3.90 GHz)
Q1'17 $117.00 2 54 W Intel® HD Graphics 610
So sánh Intel® Core™ i3-7101TE Processor
(3M Cache, 3.40 GHz)
Q1'17 $117.00 2 35 W Intel® HD Graphics 610
So sánh Intel® Core™ i3-7100T Processor
(3M Cache, 3.40 GHz)
Q1'17 $117.00 2 35 W Intel® HD Graphics 630
So sánh Intel® Core™ i3-7100 Processor
(3M Cache, 3.90 GHz)
Q1'17 $117.00 2 51 W Intel® HD Graphics 630
So sánh Intel® Core™ i3-7350K Processor
(4M Cache, 4.20 GHz)
Q1'17 $168.00 - $179.00 2 60 W Intel® HD Graphics 630
So sánh Intel® Core™ i3-7320 Processor
(4M Cache, 4.10 GHz)
Q1'17 $149.00 - $157.00 2 51 W Intel® HD Graphics 630
So sánh Intel® Core™ i3-7300 Processor
(4M Cache, 4.00 GHz)
Q1'17 $138.00 - $147.00 2 51 W Intel® HD Graphics 630
So sánh Intel® Core™ i3-7300T Processor
(4M Cache, 3.50 GHz)
Q1'17 $138.00 - $147.00 2 35 W Intel® HD Graphics 630
So sánh Intel® Pentium® Processor G4600T
(3M Cache, 3.00 GHz)
Q1'17 $75.00 2 35 W Intel® HD Graphics 630
So sánh Intel® Pentium® Processor G4600
(3M Cache, 3.60 GHz)
Q1'17 $75.00 - $82.00 2 51 W Intel® HD Graphics 630
So sánh Intel® Pentium® Processor G4620
(3M Cache, 3.70 GHz)
Q1'17 $86.00 - $93.00 2 51 W Intel® HD Graphics 630
So sánh Intel® Pentium® Processor G4560T
(3M Cache, 2.90 GHz)
Q1'17 $64.00 2 35 W Intel® HD Graphics 610
So sánh Intel® Pentium® Processor G4560
(3M Cache, 3.50 GHz)
Q1'17 $64.00 2 54 W Intel® HD Graphics 610
So sánh Intel® Core™ i7-6950X Processor Extreme Edition
(25M Cache, up to 3.50 GHz)
Q2'16 $1723.00 - $1743.00 10 140 W None
So sánh Intel® Core™ i7-6900K Processor
(20M Cache, up to 3.70 GHz)
Q2'16 $1089.00 - $1109.00 8 140 W None
So sánh Intel® Core™ i7-6850K Processor
(15M Cache, up to 3.80 GHz)
Q2'16 $617.00 - $628.00 6 140 W None
So sánh Intel® Core™ i7-6800K Processor
(15M Cache, up to 3.60 GHz)
Q2'16 $434.00 - $441.00 6 140 W None
So sánh Intel® Core™ i7-6785R Processor
(8M Cache, up to 3.90 GHz)
Q2'16 N/A 4 65 W Intel® Iris™ Pro Graphics 580
So sánh Intel® Core™ i3-6098P Processor
(3M Cache, 3.60 GHz)
Q4'15 $117.00 2 54 W Intel® HD Graphics 510
So sánh Intel® Core™ i7-6700T Processor
(8M Cache, up to 3.60 GHz)
Q3'15 $303.00 4 35 W Intel® HD Graphics 530
So sánh Intel® Core™ i7-6700 Processor
(8M Cache, up to 4.00 GHz)
Q3'15 $303.00 - $312.00 4 65 W Intel® HD Graphics 530
So sánh Intel® Core™ i3-6300 Processor
(4M Cache, 3.80 GHz)
Q3'15 $138.00 - $147.00 2 51 W Intel® HD Graphics 530
So sánh Intel® Core™ i3-6300T Processor
(4M Cache, 3.30 GHz)
Q3'15 $138.00 - $147.00 2 35 W Intel® HD Graphics 530
So sánh Intel® Core™ i3-6320 Processor
(4M Cache, 3.90 GHz)
Q3'15 $149.00 - $157.00 2 51 W Intel® HD Graphics 530
So sánh Intel® Core™ i3-6100 Processor
(3M Cache, 3.70 GHz)
Q3'15 $117.00 2 51 W Intel® HD Graphics 530
So sánh Intel® Core™ i3-6100T Processor
(3M Cache, 3.20 GHz)
Q3'15 $117.00 2 35 W Intel® HD Graphics 530
So sánh Intel® Core™ i7-6700K Processor
(8M Cache, up to 4.20 GHz)
Q3'15 $339.00 - $350.00 4 91 W Intel® HD Graphics 530
So sánh Intel® Core™ i7-5775R Processor
(6M Cache, up to 3.80 GHz)
Q2'15 $348.00 4 65 W Intel® Iris™ Pro Graphics 6200
So sánh Intel® Core™ i7-5775C Processor
(6M Cache, up to 3.70 GHz)
Q2'15 $366.00 - $377.00 4 65 W Intel® Iris™ Pro Graphics 6200
So sánh Intel® Core™ i3-4370T Processor
(4M Cache, 3.30 GHz)
Q1'15 $138.00 2 35 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i3-4170T Processor
(3M Cache, 3.20 GHz)
Q1'15 $117.00 2 35 W Intel® HD Graphics 4400
So sánh Intel® Core™ i3-4170 Processor
(3M Cache, 3.70 GHz)
Q1'15 $117.00 2 54 W Intel® HD Graphics 4400
So sánh Intel® Core™ i7-5960X Processor Extreme Edition
(20M Cache, up to 3.50 GHz)
Q3'14 $999.00 - $1059.00 8 140 W None
So sánh Intel® Core™ i7-5930K Processor
(15M Cache, up to 3.70 GHz)
Q3'14 $583.00 - $594.00 6 140 W None
So sánh Intel® Core™ i7-5820K Processor
(15M Cache, up to 3.60 GHz)
Q3'14 $389.00 - $396.00 6 140 W None
So sánh Intel® Core™ i3-4360T Processor
(4M Cache, 3.20 GHz)
Q3'14 $138.00 2 35 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i3-4370 Processor
(4M Cache, 3.80 GHz)
Q3'14 $138.00 - $147.00 2 54 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i3-4160T Processor
(3M Cache, 3.10 GHz)
Q3'14 $117.00 2 35 W Intel® HD Graphics 4400
So sánh Intel® Core™ i3-4160 Processor
(3M Cache, 3.60 GHz)
Q3'14 $117.00 2 54 W Intel® HD Graphics 4400
So sánh Intel® Core™ i7-4790K Processor
(8M Cache, up to 4.40 GHz)
Q2'14 $339.00 - $350.00 4 88 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i7-4785T Processor
(8M Cache, up to 3.20 GHz)
Q2'14 $303.00 4 35 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i7-4790 Processor
(8M Cache, up to 4.00 GHz)
Q2'14 $303.00 - $312.00 4 84 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i7-4790S Processor
(8M Cache, up to 4.00 GHz)
Q2'14 $303.00 - $312.00 4 65 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i7-4790T Processor
(8M Cache, up to 3.90 GHz)
Q2'14 $303.00 4 45 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i3-4350 Processor
(4M Cache, 3.60 GHz)
Q2'14 $138.00 - $147.00 2 54 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i3-4350T Processor
(4M Cache, 3.10 GHz)
Q2'14 $138.00 2 35 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i3-4360 Processor
(4M Cache, 3.70 GHz)
Q2'14 $138.00 - $147.00 2 54 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i3-4150T Processor
(3M Cache, 3.00 GHz)
Q2'14 $117.00 2 35 W Intel® HD Graphics 4400
So sánh Intel® Core™ i3-4150 Processor
(3M Cache, 3.50 GHz)
Q2'14 $117.00 2 54 W Intel® HD Graphics 4400
So sánh Intel® Core™ i7-4960X Processor Extreme Edition
(15M Cache, up to 4.00 GHz)
Q3'13 $999.00 - $1059.00 6 130 W
So sánh Intel® Core™ i7-4930K Processor
(12M Cache, up to 3.90 GHz)
Q3'13 $583.00 - $594.00 6 130 W
So sánh Intel® Core™ i7-4820K Processor
(10M Cache, up to 3.90 GHz)
Q3'13 $323.00 - $332.00 4 130 W
So sánh Intel® Core™ i7-4771 Processor
(8M Cache, up to 3.90 GHz)
Q3'13 $314.00 - $320.00 4 84 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i3-4330 Processor
(4M Cache, 3.50 GHz)
Q3'13 $138.00 - $147.00 2 54 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i3-4330T Processor
(4M Cache, 3.00 GHz)
Q3'13 $138.00 2 35 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i3-4340 Processor
(4M Cache, 3.60 GHz)
Q3'13 $149.00 - $157.00 2 54 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i3-4130T Processor
(3M Cache, 2.90 GHz)
Q3'13 $117.00 2 35 W Intel® HD graphics 4400
So sánh Intel® Core™ i3-4130 Processor
(3M Cache, 3.40 GHz)
Q3'13 $117.00 2 54 W Intel® HD graphics 4400
So sánh Intel® Core™ i3-3245 Processor
(3M Cache, 3.40 GHz)
Q2'13 $134.00 - $144.00 2 55 W Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i3-3250 Processor
(3M Cache, 3.50 GHz)
Q2'13 $117.00 2 55 W Intel® HD Graphics 2500
So sánh Intel® Core™ i3-3250T Processor
(3M Cache, 3.00 GHz)
Q2'13 $117.00 2 35 W Intel® HD Graphics 2500
So sánh Intel® Celeron® Processor G470
(1.5M Cache, 2.00 GHz)
Q2'13 $37.00 1 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i7-4770R Processor
(6M Cache, up to 3.90 GHz)
Q2'13 $358.00 4 65 W Intel® Iris™ Pro Graphics 5200
So sánh Intel® Core™ i7-4765T Processor
(8M Cache, up to 3.00 GHz)
Q2'13 $303.00 4 35 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i7-4770 Processor
(8M Cache, up to 3.90 GHz)
Q2'13 $303.00 - $312.00 4 84 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i7-4770K Processor
(8M Cache, up to 3.90 GHz)
Q2'13 $339.00 - $350.00 4 84 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i7-4770S Processor
(8M Cache, up to 3.90 GHz)
Q2'13 $303.00 - $305.00 4 65 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i7-4770T Processor
(8M Cache, up to 3.70 GHz)
Q2'13 $303.00 4 45 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i5-4570T Processor
(4M Cache, up to 3.60 GHz)
Q2'13 $192.00 - $195.00 2 35 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i3-3210 Processor
(3M Cache, 3.20 GHz)
Q1'13 $117.00 2 55 W Intel® HD Graphics 2500
So sánh Intel® Core™ i7-3970X Processor Extreme Edition
(15M Cache, up to 4.00 GHz)
Q4'12 $1059.00 6 150 W
So sánh Intel® Core™ i3-3220 Processor
(3M Cache, 3.30 GHz)
Q3'12 $113.00 - $117.00 2 55 W Intel® HD Graphics 2500
So sánh Intel® Core™ i3-3220T Processor
(3M Cache, 2.80 GHz)
Q3'12 $117.00 2 35 W Intel® HD Graphics 2500
So sánh Intel® Core™ i3-3225 Processor
(3M Cache, 3.30 GHz)
Q3'12 $134.00 2 55 W Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i3-3240 Processor
(3M Cache, 3.40 GHz)
Q3'12 $117.00 2 55 W Intel® HD Graphics 2500
So sánh Intel® Core™ i3-3240T Processor
(3M Cache, 2.90 GHz)
Q3'12 $117.00 2 35 W Intel® HD Graphics 2500
So sánh Intel® Celeron® Processor G465
(1.5M Cache, 1.90 GHz)
Q3'12 $37.00 1 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i5-3470T Processor
(3M Cache, up to 3.60 GHz)
Q2'12 $184.00 2 35 W Intel® HD Graphics 2500
So sánh Intel® Core™ i7-3770 Processor
(8M Cache, up to 3.90 GHz)
Q2'12 $277.00 - $305.00 4 77 W Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i7-3770K Processor
(8M Cache, up to 3.90 GHz)
Q2'12 $332.00 - $342.00 4 77 W Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i7-3770S Processor
(8M Cache, up to 3.90 GHz)
Q2'12 $294.00 - $305.00 4 65 W Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i7-3770T Processor
(8M Cache, up to 3.70 GHz)
Q2'12 $294.00 4 45 W Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Atom™ Processor D2550
(1M Cache, 1.86 GHz)
Q1'12 $47.00 2 10 W Integrated
So sánh Intel® Core™ i7-3820 Processor
(10M Cache, up to 3.80 GHz)
Q1'12 $294.00 - $305.00 4 130 W
So sánh Intel® Celeron® Processor G460
(1.5M Cache, 1.80 GHz)
Q4'11 $37.00 1 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i7-3960X Processor Extreme Edition
(15M Cache, up to 3.90 GHz)
Q4'11 $999.00 - $1059.00 6 130 W
So sánh Intel® Core™ i7-3930K Processor
(12M Cache, up to 3.80 GHz)
Q4'11 $594.00 6 130 W
So sánh Intel® Core™ i7-2700K Processor
(8M Cache, up to 3.90 GHz)
Q4'11 N/A 4 95 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Atom™ Processor D2700
(1M Cache, 2.13 GHz)
Q3'11 N/A 2 10 W Integrated
So sánh Intel® Core™ i3-2120T Processor
(3M Cache, 2.60 GHz)
Q3'11 $121.00 2 35 W Intel® HD Graphics 2000
So sánh Intel® Core™ i3-2130 Processor
(3M Cache, 3.40 GHz)
Q3'11 $117.00 2 65 W Intel® HD Graphics 2000
So sánh Intel® Core™ i3-2125 Processor
(3M Cache, 3.30 GHz)
Q3'11 $134.00 - $144.00 2 65 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i7-980 Processor
(12M Cache, 3.33 GHz, 4.8 GT/s Intel® QPI)
Q2'11 $594.00 6 130 W
So sánh Intel® Core™ i5-2390T Processor
(3M Cache, up to 3.50 GHz)
Q1'11 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics 2000
So sánh Intel® Core™ i3-2100 Processor
(3M Cache, 3.10 GHz)
Q1'11 $120.00 2 65 W Intel® HD Graphics 2000
So sánh Intel® Core™ i3-2100T Processor
(3M Cache, 2.50 GHz)
Q1'11 $132.00 2 35 W Intel® HD Graphics 2000
So sánh Intel® Core™ i3-2120 Processor
(3M Cache, 3.30 GHz)
Q1'11 $111.00 - $120.00 2 65 W Intel® HD Graphics 2000
So sánh Intel® Core™ i7-990X Processor Extreme Edition
(12M Cache, 3.46 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Q1'11 $1059.00 6 130 W
So sánh Intel® Core™ i7-2600 Processor
(8M Cache, up to 3.80 GHz)
Q1'11 $266.00 4 95 W Intel® HD Graphics 2000
So sánh Intel® Core™ i7-2600K Processor
(8M Cache, up to 3.80 GHz)
Q1'11 N/A 4 95 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i7-2600S Processor
(8M Cache, up to 3.80 GHz)
Q1'11 N/A 4 65 W Intel® HD Graphics 2000
So sánh Intel® Core™ i3-560 Processor
(4M Cache, 3.33 GHz)
Q3'10 $117.00 2 73 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Atom™ Processor D525
(1M Cache, 1.80 GHz)
Q2'10 $63.00 2 13 W Integrated
So sánh Intel® Atom™ Processor D425
(512K Cache, 1.80 GHz)
Q2'10 $42.00 1 10 W Integrated
So sánh Intel® Core™ i7-875K Processor
(8M Cache, 2.93 GHz)
Q2'10 $353.00 4 95 W
So sánh Intel® Core™ i7-880 Processor
(8M Cache, 3.06 GHz)
Q2'10 N/A 4 95 W
So sánh Intel® Core™ i5-655K Processor
(4M Cache, 3.20 GHz)
Q2'10 $177.00 2 73 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i3-550 Processor
(4M Cache, 3.20 GHz)
Q2'10 $117.00 2 73 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i7-980X Processor Extreme Edition
(12M Cache, 3.33 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Q1'10 $1059.00 6 130 W
So sánh Intel® Core™ i7-860S Processor
(8M Cache, 2.53 GHz)
Q1'10 $362.00 4 82 W
So sánh Intel® Core™ i5-670 Processor
(4M Cache, 3.46 GHz)
Q1'10 $305.00 2 73 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i5-661 Processor
(4M Cache, 3.33 GHz)
Q1'10 $177.00 2 87 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i5-660 Processor
(4M Cache, 3.33 GHz)
Q1'10 $177.00 - $193.00 2 73 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i5-650 Processor
(4M Cache, 3.20 GHz)
Q1'10 $177.00 2 73 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i3-540 Processor
(4M Cache, 3.06 GHz)
Q1'10 $109.00 - $117.00 2 73 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i3-530 Processor
(4M Cache, 2.93 GHz)
Q1'10 $117.00 2 73 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i7-960 Processor
(8M Cache, 3.20 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
Q4'09 $305.00 4 130 W
So sánh Intel® Core™ i7-860 Processor
(8M Cache, 2.80 GHz)
Q3'09 $257.00 - $305.00 4 95 W
So sánh Intel® Core™ i7-870 Processor
(8M Cache, 2.93 GHz)
Q3'09 $305.00 4 95 W
So sánh Intel® Core™ i7-975 Processor Extreme Edition
(8M Cache, 3.33 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Q2'09 $1059.00 4 130 W
So sánh Intel® Core™ i7-950 Processor
(8M Cache, 3.06 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
Q2'09 $305.00 4 130 W
So sánh Intel® Core™ i7-965 Processor Extreme Edition
(8M Cache, 3.20 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Q4'08 $990.00 4 130 W
So sánh Intel® Core™ i7-920 Processor
(8M Cache, 2.66 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
Q4'08 $305.00 4 130 W
So sánh Intel® Core™ i7-940 Processor
(8M Cache, 2.93 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
Q4'08 $555.00 4 130 W
So sánh Intel® Atom™ Processor 330
(1M Cache, 1.60 GHz, 533 MHz FSB)
Q3'08 N/A 2 8 W
So sánh Intel® Atom™ Processor 230
(512K Cache, 1.60 GHz, 533 MHz FSB)
Q2'08 $29.00 1 4 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 651 supporting HT Technology
(2M Cache, 3.40 GHz, 800 MHz FSB)
Q2'06 N/A 1 86 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 531 supporting HT Technology
(1M Cache, 3.00 GHz, 800 MHz FSB)
Q2'04 N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 551 supporting HT Technology
(1M Cache, 3.40 GHz, 800 MHz FSB)
Q2'05 N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 2.80E GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB Q1'04 N/A 1 89 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 3.00 GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB Q1'04 N/A 1 89 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 3.00E GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB Q2'04 N/A 1 89 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 3.20 GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB Q1'04 N/A 1 103 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 3.20E GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB Q1'04 N/A 1 103 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 3.40 GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB Q1'04 N/A 1 103 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 3.40E GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB Q1'04 N/A 1 103 W
So sánh Intel® Core™ i3-2102 Processor
(3M Cache, 3.10 GHz)
Q2'11 N/A 2 65 W Intel® HD Graphics 2000
So sánh Intel® Core™ i3-2105 Processor
(3M Cache, 3.10 GHz)
Q2'11 $134.00 2 65 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i7-930 Processor
(8M Cache, 2.80 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
Q1'10 $305.00 4 130 W
So sánh Intel® Core™ i7-970 Processor
(12M Cache, 3.20 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
Q3'10 $594.00 6 130 W
So sánh Intel® Core™ i7-870S Processor
(8M Cache, 2.66 GHz)
Q2'10 N/A 4 82 W
So sánh Intel® Core™ i5-680 Processor
(4M Cache, 3.60 GHz)
Q2'10 $305.00 2 73 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Atom™ Processor D510
(1M Cache, 1.66 GHz)
Q1'10 $63.00 2 13 W Integrated
So sánh Intel® Atom™ Processor D410
(512K Cache, 1.66 GHz)
Q1'10 $43.00 1 10 W Integrated
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 517 supporting HT Technology
(1M Cache, 2.93 GHz, 533 MHz FSB)
Q3'05 N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 520 supporting HT Technology
(1M Cache, 2.80 GHz, 800 MHz FSB)
Q2'04 N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 520/520J supporting HT Technology
(1M Cache, 2.80 GHz, 800 MHz FSB)
N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 520/521 supporting HT Technology
(1M Cache, 2.80 GHz, 800 MHz FSB)
N/A 1 89 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 520/521 supporting HT Technology
(1M Cache, 2.80E GHz, 800 MHz FSB)
N/A 1 89 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 520J supporting HT Technology
(1M Cache, 2.80 GHz, 800 MHz FSB)
Q4'04 N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 521 supporting HT Technology
(1M Cache, 2.80 GHz, 800 MHz FSB)
Q3'05 N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 524 supporting HT Technology
(1M Cache, 3.06 GHz, 533 MHz FSB)
Q2'06 N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 530/530J supporting HT Technology
(1M Cache, 3.00 GHz, 800 MHz FSB)
Q2'04 N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 530J supporting HT Technology
(1M Cache, 3.00 GHz, 800 MHz FSB)
Q4'04 N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 540/540J supporting HT Technology
(1M Cache, 3.20 GHz, 800 MHz FSB)
Q2'04 N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 540J supporting HT Technology
(1M Cache, 3.20 GHz, 800 MHz FSB)
Q4'05 N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 541 supporting HT Technology
(1M Cache, 3.20 GHz, 800 MHz FSB)
Q3'04 N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 550 supporting HT Technology
(1M Cache, 3.40 GHz, 800 MHz FSB)
Q2'04 N/A 1 115 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 550/550J supporting HT Technology
(1M Cache, 3.40 GHz, 800 MHz FSB)
N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 550J supporting HT Technology
(1M Cache, 3.40 GHz, 800 MHz FSB)
Q4'04 N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 560/560J supporting HT Technology
(1M Cache, 3.60 GHz, 800 MHz FSB)
N/A 1 115 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 560J supporting HT Technology
(1M Cache, 3.60 GHz, 800 MHz FSB)
N/A 1 115 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 561 supporting HT Technology
(1M Cache, 3.60 GHz, 800 MHz FSB)
Q3'05 N/A 1 115 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 570J supporting HT Technology
(1M Cache, 3.80 GHz, 800 MHz FSB)
Q4'04 N/A 1 115 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 571 supporting HT Technology
(1M Cache, 3.80 GHz, 800 MHz FSB)
Q3'05 N/A 1 115 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 620 supporting HT Technology
(2M Cache, 2.80 GHz, 800 MHz FSB)
N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 630 supporting HT Technology
(2M Cache, 3.00 GHz, 800 MHz FSB)
Q4'05 N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 631 supporting HT Technology
(2M Cache, 3.00 GHz, 800 MHz FSB)
Q1'06 N/A 1 86 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 640 supporting HT Technology
(2M Cache, 3.20 GHz, 800 MHz FSB)
Q1'05 N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 641 supporting HT Technology
(2M Cache, 3.20 GHz, 800 MHz FSB)
Q1'06 N/A 1 86 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 650 supporting HT Technology
(2M Cache, 3.40 GHz, 800 MHz FSB)
Q1'05 N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 660 supporting HT Technology
(2M Cache, 3.60 GHz, 800 MHz FSB)
Q1'05 N/A 1 115 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 661 supporting HT Technology
(2M Cache, 3.60 GHz, 800 MHz FSB)
Q1'06 N/A 1 86 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 662 supporting HT Technology
(2M Cache, 3.60 GHz, 800 MHz FSB)
Q4'05 N/A 1 115 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 670 supporting HT Technology
(2M Cache, 3.80 GHz, 800 MHz FSB)
Q2'05 N/A 1 115 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 672 supporting HT Technology
(2M Cache, 3.80 GHz, 800 MHz FSB)
Q4'05 N/A 1 115 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 745 supporting HT Technology
(512K Cache, 3.00 GHz, 800 MHz FSB)
N/A 1 81,9 W
So sánh Pentium® 4 Processor Extreme Edition supporting HT Technology 3.46 GHz, 2M Cache, 1066 MHz FSB Q4'04 N/A 1 110,7 W
So sánh Pentium® 4 Processor Extreme Edition supporting HT Technology 3.73 GHz, 2M Cache, 1066 MHz FSB Q4'04 N/A 1 115 W
So sánh Pentium® 4 Processor Extreme Edition supporting HT Technology 3.20 GHz, 2M Cache, 800 MHz FSB N/A 1 92,1 W
So sánh Pentium® 4 Processor Extreme Edition supporting HT Technology 3.40 GHz, 2M Cache, 800 MHz FSB N/A 1 102,9 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 3.06 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB N/A 1 81,8 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 2.40 GHz, 512K Cache, 800 MHz FSB N/A 1 66,2 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 2.60 GHz, 512K Cache, 800 MHz FSB N/A 1 69 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 2.80 GHz, 512K Cache, 800 MHz FSB N/A 1 69,7 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 3.20 GHz, 512K Cache, 800 MHz FSB N/A 1 82 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 3.40 GHz, 512K Cache, 800 MHz FSB N/A 1 89 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 2.40 GHz, 1M Cache, 533 MHz FSB N/A 1 89 W
So sánh Intel® Pentium® Processor Extreme Edition 840
(2M Cache, 3.20 GHz, 800 MHz FSB)
Q2'05 N/A 2 130 W
So sánh Intel® Pentium® Processor Extreme Edition 955
(4M Cache, 3.46 GHz, 1066 MHz FSB)
Q1'06 $999.00 2 130 W
So sánh Intel® Pentium® Processor Extreme Edition 965
(4M Cache, 3.73 GHz, 1066 MHz FSB)
Q1'06 $999.00 2 130 W