Các mẹo tìm kiếm

Có nhiều cách để tìm sản phẩm mà bạn đang cần tìm. Dưới đây là một số ví dụ:

  • Theo Số Hiệu Sản Phẩm - i7-5960X
  • Theo Mã Đặt Hàng - BX80648I75960X
  • Theo Mã THÔNG SỐ - SR20Q
  • Theo Tên Thương Hiệu - core m
  • Theo Tên Mã - Haswell
  • Theo Tần Số - 4,40 GHz
  • Theo đồ họa bộ xử lý - Iris
  • Theo Socket - LGA2011-v3

Các tiêu chí ở trên không chỉ áp dụng để tìm kiếm bộ xử lý mà còn tìm kiếm các sản phẩm khác trong danh mục của chúng tôi bao gồm bo mạch chủ, chipset, nối mạng, máy chủ và khung vỏ.

Bộ lọc tính năng bộ xử lý

Bộ lọc được áp dụng

Số các sản phẩm phù hợp: 1043 Xuất thông số kỹ thuật đầy đủ
So sánh
So sánh tất cả
Tên sản phẩm Ngày phát hành Giá đề xuất cho khách hàng Số lõi TDP Đồ họa bộ xử lý
So sánh Intel® Core™ i7-7700 Processor
(8M Cache, up to 4.20 GHz)
Q1'17 $303.00 - $312.00 4 65 W Intel® HD Graphics 630
So sánh Intel® Core™ i7-7700K Processor
(8M Cache, up to 4.50 GHz)
Q1'17 $339.00 - $350.00 4 91 W Intel® HD Graphics 630
So sánh Intel® Core™ i7-7700T Processor
(8M Cache, up to 3.80 GHz)
Q1'17 $303.00 - $312.00 4 35 W Intel® HD Graphics 630
So sánh Intel® Core™ i3-7101E Processor
(3M Cache, 3.90 GHz)
Q1'17 $117.00 2 54 W Intel® HD Graphics 610
So sánh Intel® Core™ i3-7101TE Processor
(3M Cache, 3.40 GHz)
Q1'17 $117.00 2 35 W Intel® HD Graphics 610
So sánh Intel® Core™ i3-7100T Processor
(3M Cache, 3.40 GHz)
Q1'17 $117.00 2 35 W Intel® HD Graphics 630
So sánh Intel® Core™ i3-7100 Processor
(3M Cache, 3.90 GHz)
Q1'17 $117.00 2 51 W Intel® HD Graphics 630
So sánh Intel® Core™ i3-7350K Processor
(4M Cache, 4.20 GHz)
Q1'17 $168.00 - $179.00 2 60 W Intel® HD Graphics 630
So sánh Intel® Core™ i3-7320 Processor
(4M Cache, 4.10 GHz)
Q1'17 $149.00 - $157.00 2 51 W Intel® HD Graphics 630
So sánh Intel® Core™ i3-7300 Processor
(4M Cache, 4.00 GHz)
Q1'17 $138.00 - $147.00 2 51 W Intel® HD Graphics 630
So sánh Intel® Core™ i3-7300T Processor
(4M Cache, 3.50 GHz)
Q1'17 $138.00 - $147.00 2 35 W Intel® HD Graphics 630
So sánh Intel® Pentium® Processor G4600T
(3M Cache, 3.00 GHz)
Q1'17 $75.00 2 35 W Intel® HD Graphics 630
So sánh Intel® Pentium® Processor G4600
(3M Cache, 3.60 GHz)
Q1'17 $75.00 - $82.00 2 51 W Intel® HD Graphics 630
So sánh Intel® Pentium® Processor G4620
(3M Cache, 3.70 GHz)
Q1'17 $86.00 - $93.00 2 51 W Intel® HD Graphics 630
So sánh Intel® Pentium® Processor G4560T
(3M Cache, 2.90 GHz)
Q1'17 $64.00 2 35 W Intel® HD Graphics 610
So sánh Intel® Pentium® Processor G4560
(3M Cache, 3.50 GHz)
Q1'17 $64.00 2 54 W Intel® HD Graphics 610
So sánh Intel® Core™ i7-7567U Processor
(4M Cache, up to 4.00 GHz)
Q1'17 N/A 2 28 W Intel® Iris™ Plus Graphics 650
So sánh Intel® Core™ i7-7560U Processor
(4M Cache, up to 3.80 GHz)
Q1'17 N/A 2 15 W Intel® Iris™ Plus Graphics 640
So sánh Intel® Core™ i7-7660U Processor
(4M Cache, up to 4.00 GHz)
Q1'17 N/A 2 15 W Intel® Iris™ Plus Graphics 640
So sánh Intel® Core™ i7-7600U Processor
(4M Cache, up to 3.90 GHz)
Q1'17 $393.00 2 15 W Intel® HD Graphics 620
So sánh Intel® Core™ i7-7700HQ Processor
(6M Cache, up to 3.80 GHz)
Q1'17 N/A 4 45 W Intel® HD Graphics 630
So sánh Intel® Core™ i7-7820HQ Processor
(8M Cache, up to 3.90 GHz)
Q1'17 N/A 4 45 W Intel® HD Graphics 630
So sánh Intel® Core™ i7-7820HK Processor
(8M Cache, up to 3.90 GHz)
Q1'17 N/A 4 45 W Intel® HD Graphics 630
So sánh Intel® Core™ i7-7920HQ Processor
(8M Cache, up to 4.10 GHz)
Q1'17 N/A 4 45 W Intel® HD Graphics 630
So sánh Intel® Core™ i5-7Y57 Processor
(4M Cache, up to 3.30 GHz)
Q1'17 $281.00 2 4,5 W Intel® HD Graphics 615
So sánh Intel® Core™ i5-7287U Processor
(4M Cache, up to 3.70 GHz)
Q1'17 N/A 2 28 W Intel® Iris™ Plus Graphics 650
So sánh Intel® Core™ i5-7267U Processor
(4M Cache, up to 3.50 GHz)
Q1'17 N/A 2 28 W Intel® Iris™ Plus Graphics 650
So sánh Intel® Core™ i5-7260U Processor
(4M Cache, up to 3.40 GHz)
Q1'17 N/A 2 15 W Intel® Iris™ Plus Graphics 640
So sánh Intel® Core™ i5-7360U Processor
(4M Cache, up to 3.60 GHz)
Q1'17 N/A 2 15 W Intel® Iris™ Plus Graphics 640
So sánh Intel® Core™ i5-7300U Processor
(3M Cache, up to 3.50 GHz)
Q1'17 $281.00 2 15 W Intel® HD Graphics 620
So sánh Intel® Core™ i3-7167U Processor
(3M Cache, 2.80 GHz)
Q1'17 N/A 2 28 W Intel® Iris™ Plus Graphics 650
So sánh Intel® Core™ i3-7100H Processor
(3M Cache, 3.00 GHz)
Q1'17 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics 630
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1505M v6
(8M Cache, 3.00 GHz)
Q1'17 N/A 4 45 W Intel® HD Graphics P630
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1535M v6
(8M Cache, 3.10 GHz)
Q1'17 N/A 4 45 W Intel® HD Graphics P630
So sánh Intel® Pentium® Processor 4415U
(2M Cache, 2.30 GHz)
Q1'17 N/A 2 15 W Intel® HD Graphics 610
So sánh Intel® Pentium® Processor 4410Y
(2M Cache, 1.50 GHz)
Q1'17 N/A 2 6 W Intel® HD Graphics 615
So sánh Intel® Core™ i7-7820EQ Processor
(8M Cache, up to 3.70 GHz)
Q1'17 $378.00 4 45 W Intel® HD Graphics 630
So sánh Intel® Core™ i3-7102E Processor
(3M Cache, 2.10 GHz)
Q1'17 $225.00 2 25 W Intel® HD Graphics 630
So sánh Intel® Core™ i3-7100E Processor
(3M Cache, 2.90 GHz)
Q1'17 $225.00 2 35 W Intel® HD Graphics 630
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1505L v6
(8M Cache, 2.20 GHz)
Q1'17 $433.00 4 25 W Intel® HD Graphics P630
So sánh Intel® Core™ i3-6006U Processor
(3M Cache, 2.00 GHz)
Q4'16 $281.00 2 15 W Intel® HD Graphics 520
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2699A v4
(55M Cache, 2.40 GHz)
04'16 $4938.00 22 145 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2699R v4
(55M Cache, 2.20 GHz)
04'16 $4560.00 22 145 W None
So sánh Intel® Core™ i3-6157U Processor
(3M Cache, 2.40 GHz)
Q3'16 $304.00 2 28 W Intel® Iris™ Graphics 550
So sánh Intel® Core™ i7-7Y75 Processor
(4M Cache, up to 3.60 GHz)
Q3'16 $393.00 2 4,5 W Intel® HD Graphics 615
So sánh Intel® Core™ i7-7500U Processor
(4M Cache, up to 3.50 GHz )
Q3'16 $393.00 2 15 W Intel® HD Graphics 620
So sánh Intel® Core™ i5-7Y54 Processor
(4M Cache, up to 3.20 GHz)
Q3'16 $281.00 2 4,5 W Intel® HD Graphics 615
So sánh Intel® Core™ i5-7200U Processor
(3M Cache, up to 3.10 GHz)
Q3'16 $281.00 2 15 W Intel® HD Graphics 620
So sánh Intel® Core™ i3-7100U Processor
(3M Cache, 2.40 GHz)
Q3'16 $281.00 2 15 W Intel® HD Graphics 620
So sánh Intel® Core™ m3-7Y30 Processor
(4M Cache, 2.60 GHz )
Q3'16 $281.00 2 4,5 W Intel® HD Graphics 615
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-4669 v4
(55M Cache, 2.20 GHz)
Q2'16 $7007.00 22 135 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-4667 v4
(45M Cache, 2.20 GHz)
Q2'16 $5729.00 18 135 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-4660 v4
(40M Cache, 2.20 GHz)
Q2'16 $4727.00 16 120 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-4655 v4
(30M Cache, 2.50 GHz)
Q2'16 $4616.00 8 135 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-4650 v4
(35M Cache, 2.20 GHz)
Q2'16 $3838.00 14 105 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-4640 v4
(30M Cache, 2.10 GHz)
Q2'16 $2837.00 12 105 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-4620 v4
(25M Cache, 2.10 GHz)
Q2'16 $1668.00 10 105 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-4610 v4
(25M Cache, 1.80 GHz)
Q2'16 $1219.00 10 105 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-4628L v4
(35M Cache, 1.80 GHz)
Q2'16 $2535.00 14 75 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-1680 v4
(20M Cache, 3.40 GHz)
Q2'16 $1723.00 8 140 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-1660 v4
(20M Cache, 3.20 GHz)
Q2'16 $1113.00 8 140 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-1650 v4
(15M Cache, 3.60 GHz)
Q2'16 $617.00 - $621.00 6 140 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-1630 v4
(10M Cache, 3.70 GHz)
Q2'16 $406.00 4 140 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-1620 v4
(10M Cache, 3.50 GHz)
Q2'16 $294.00 - $297.00 4 140 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-8893 v4
(60M Cache, 3.20 GHz)
Q2'16 $6841.00 4 140 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-8891 v4
(60M Cache, 2.80 GHz)
Q2'16 $6841.00 10 165 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-8890 v4
(60M Cache, 2.20 GHz)
Q2'16 $7174.00 24 165 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-8880 v4
(55M Cache, 2.20 GHz)
Q2'16 $5895.00 22 150 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-8870 v4
(50M Cache, 2.10 GHz)
Q2'16 $4672.00 20 140 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-8867 v4
(45M Cache, 2.40 GHz)
Q2'16 $4672.00 18 165 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-8860 v4
(45M Cache, 2.20 GHz)
Q2'16 $4061.00 18 140 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-4850 v4
(40M Cache, 2.10 GHz)
Q2'16 $3003.00 16 115 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-4830 v4
(35M Cache, 2.00 GHz)
Q2'16 $2170.00 14 115 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-4820 v4
(25M Cache, 2.00 GHz)
Q2'16 $1502.00 10 115 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-4809 v4
(20M Cache, 2.10 GHz)
Q2'16 $1223.00 8 115 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1585 v5
(8M Cache, 3.50 GHz)
Q2'16 $556.00 4 65 W Intel® Iris™ Pro Graphics P580
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1585L v5
(8M Cache, 3.00 GHz)
Q2'16 $445.00 4 45 W Intel® Iris™ Pro Graphics P580
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1565L v5
(8M Cache, 2.50 GHz)
Q2'16 $417.00 4 35 W Intel® Iris™ Pro Graphics P580
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1578L v5
(8M Cache, 2.00 GHz)
Q2'16 $449.00 4 45 W Intel® Iris™ Pro Graphics P580
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1558L v5
(8M Cache, 1.90 GHz)
Q2'16 $396.00 4 45 W Intel® Iris Pro Graphics P555
So sánh Intel® Core™ i7-6950X Processor Extreme Edition
(25M Cache, up to 3.50 GHz)
Q2'16 $1723.00 - $1743.00 10 140 W None
So sánh Intel® Core™ i7-6900K Processor
(20M Cache, up to 3.70 GHz)
Q2'16 $1089.00 - $1109.00 8 140 W None
So sánh Intel® Core™ i7-6850K Processor
(15M Cache, up to 3.80 GHz)
Q2'16 $617.00 - $628.00 6 140 W None
So sánh Intel® Core™ i7-6800K Processor
(15M Cache, up to 3.60 GHz)
Q2'16 $434.00 - $441.00 6 140 W None
So sánh Intel® Core™ i7-6785R Processor
(8M Cache, up to 3.90 GHz)
Q2'16 N/A 4 65 W Intel® Iris™ Pro Graphics 580
So sánh Intel® Xeon® Processor D-1559
(18M Cache, 1.50 GHz)
Q2'16 $883.00 12 45 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor D-1539
(12M Cache, 1.60 GHz)
Q2'16 $590.00 8 35 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor D-1529
(6M Cache, 1.30 GHz)
Q2'16 $324.00 4 20 W None
So sánh Intel® Pentium® Processor D1519
(6M Cache, 1.50 GHz)
Q2'16 $200.00 4 25 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2699 v4
(55M Cache, 2.20 GHz)
Q1'16 $4115.00 22 145 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2698 v4
(50M Cache, 2.20 GHz)
Q1'16 $3226.00 20 135 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2697 v4
(45M Cache, 2.30 GHz)
Q1'16 $2702.00 18 145 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2697A v4
(40M Cache, 2.60 GHz)
Q1'16 $2891.00 16 145 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2695 v4
(45M Cache, 2.10 GHz)
Q1'16 $2424.00 - $2428.00 18 120 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2690 v4
(35M Cache, 2.60 GHz)
Q1'16 $2090.00 - $2094.00 14 135 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2687W v4
(30M Cache, 3.00 GHz)
Q1'16 $2141.00 - $2145.00 12 160 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2683 v4
(40M Cache, 2.10 GHz)
Q1'16 $1846.00 16 120 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2680 v4
(35M Cache, 2.40 GHz)
Q1'16 $1745.00 14 120 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2667 v4
(25M Cache, 3.20 GHz)
Q1'16 $2057.00 8 135 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2660 v4
(35M Cache, 2.00 GHz)
Q1'16 $1445.00 14 105 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2650 v4
(30M Cache, 2.20 GHz)
Q1'16 $1166.00 - $1171.00 12 105 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2650L v4
(35M Cache, 1.70 GHz)
Q1'16 $1329.00 14 65 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2643 v4
(20M Cache, 3.40 GHz)
Q1'16 $1552.00 6 135 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2640 v4
(25M Cache, 2.40 GHz)
Q1'16 $939.00 10 90 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2637 v4
(15M Cache, 3.50 GHz)
Q1'16 $996.00 4 135 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2630 v4
(25M Cache, 2.20 GHz)
Q1'16 $667.00 - $671.00 10 85 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2630L v4
(25M Cache, 1.80 GHz)
Q1'16 $612.00 10 55 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2623 v4
(10M Cache, 2.60 GHz)
Q1'16 $444.00 4 85 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2620 v4
(20M Cache, 2.10 GHz)
Q1'16 $417.00 - $422.00 8 85 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2658 v4
(35M Cache, 2.30 GHz)
Q1'16 $1832.00 14 105 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2648L v4
(35M Cache, 1.80 GHz)
Q1'16 $1544.00 14 75 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2628L v4
(30M Cache, 1.90 GHz)
Q1'16 $1364.00 12 75 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2618L v4
(25M Cache, 2.20 GHz)
Q1'16 $779.00 10 75 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2608L v4
(20M Cache, 1.60 GHz)
Q1'16 $363.00 8 50 W None
So sánh Intel® Core™ i7-6660U Processor
(4M Cache, up to 3.40 GHz)
Q1'16 $415.00 2 15 W Intel® Iris™ Graphics 540
So sánh Intel® Xeon® Processor D-1567
(18M Cache, 2.10 GHz)
Q1'16 $1299.00 12 65 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor D-1557
(18M Cache, 1.50 GHz)
Q1'16 $844.00 12 45 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor D-1577
(24M Cache, 1.30 GHz)
Q1'16 $1477.00 16 45 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor D-1571
(24M Cache, 1.30 GHz)
Q1'16 $1222.00 16 45 W None
So sánh Intel® Core™ i7-6970HQ Processor
(8M Cache, up to 3.70 GHz)
Q1'16 $623.00 4 45 W Intel® Iris™ Pro Graphics 580
So sánh Intel® Core™ i7-6870HQ Processor
(8M Cache, up to 3.60 GHz)
Q1'16 $434.00 4 45 W Intel® Iris™ Pro Graphics 580
So sánh Intel® Core™ i7-6770HQ Processor
(6M Cache, up to 3.50 GHz)
Q1'16 $434.00 4 45 W Intel® Iris™ Pro Graphics 580
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1575M v5
(8M Cache, 3.00 GHz)
Q1'16 $1207.00 4 45 W Intel® Iris™ Pro Graphics P580
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1545M v5
(8M Cache, 2.90 GHz)
Q1'16 $679.00 4 45 W Intel® Iris™ Pro Graphics P580
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1515M v5
(8M Cache, 2.80 GHz)
Q1'16 $489.00 4 45 W Intel® Iris™ Pro Graphics P580
So sánh Intel® Core™ i3-6098P Processor
(3M Cache, 3.60 GHz)
Q4'15 $117.00 2 54 W Intel® HD Graphics 510
So sánh Intel® Xeon® Processor D-1548
(12M Cache, 2.00 GHz)
Q4'15 $675.00 8 45 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor D-1541
(12M Cache, 2.10 GHz)
Q4'15 $581.00 8 45 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor D-1537
(12M Cache, 1.70 GHz)
Q4'15 $571.00 8 35 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor D-1531
(9M Cache, 2.20 GHz)
Q4'15 $348.00 6 45 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor D-1528
(9M Cache, 1.90 GHz)
Q4'15 $389.00 6 35 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor D-1527
(6M Cache, 2.20 GHz)
Q4'15 $259.00 4 35 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor D-1521
(6M Cache, 2.40 GHz)
Q4'15 $199.00 4 45 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor D-1518
(6M Cache, 2.20 GHz)
Q4'15 $234.00 4 35 W None
So sánh Intel® Pentium® Processor D1517
(6M Cache, 1.60 GHz)
Q4'15 $194.00 4 25 W None
So sánh Intel® Pentium® Processor D1508
(3M Cache, 2.20 GHz)
Q4'15 $129.00 2 25 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1280 v5
(8M Cache, 3.70 GHz)
Q4'15 $612.00 4 80 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1275 v5
(8M Cache, 3.60 GHz)
Q4'15 $339.00 - $350.00 4 80 W Intel® HD Graphics P530
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1270 v5
(8M Cache, 3.60 GHz)
Q4'15 $328.00 - $339.00 4 80 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1260L v5
(8M Cache, 2.90 GHz)
Q4'15 $294.00 4 45 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1245 v5
(8M Cache, 3.50 GHz)
Q4'15 $284.00 - $294.00 4 80 W Intel® HD Graphics P530
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1240L v5
(8M Cache, 2.10 GHz)
Q4'15 $278.00 4 25 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1240 v5
(8M Cache, 3.50 GHz)
Q4'15 $272.00 - $282.00 4 80 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1230 v5
(8M Cache, 3.40 GHz)
Q4'15 $250.00 - $261.00 4 80 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1268L v5
(8M Cache, 2.40 GHz)
Q4'15 $377.00 4 35 W Intel® HD Graphics P530
So sánh Intel® Core™ i7-6822EQ Processor
(8M Cache, up to 2.80 GHz)
Q4'15 $378.00 4 25 W Intel® HD Graphics 530
So sánh Intel® Core™ i7-6820EQ Processor
(8M Cache, up to 3.50 GHz)
Q4'15 $378.00 4 45 W Intel® HD Graphics 530
So sánh Intel® Core™ i7-6700TE Processor
(8M Cache, up to 3.40 GHz)
Q4'15 $303.00 4 35 W Intel® HD Graphics 530
So sánh Intel® Core™ i3-6100E Processor
(3M Cache, 2.70 GHz)
Q4'15 $225.00 2 35 W Intel® HD Graphics 530
So sánh Intel® Core™ i3-6102E Processor
(3M Cache, 1.90 GHz)
Q4'15 $225.00 2 25 W Intel® HD Graphics 530
So sánh Intel® Core™ i3-6100TE Processor
(4M Cache, 2.70 GHz)
Q4'15 $117.00 2 35 W Intel® HD Graphics 530
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1505L v5
(8M Cache, 2.00 GHz)
Q4'15 $433.00 4 25 W Intel® HD Graphics P530
So sánh Intel® Core™ i7-6920HQ Processor
(8M Cache, up to 3.80 GHz)
Q3'15 $568.00 4 45 W Intel® HD Graphics 530
So sánh Intel® Core™ i7-6820HQ Processor
(8M Cache, up to 3.60 GHz)
Q3'15 $378.00 4 45 W Intel® HD Graphics 530
So sánh Intel® Core™ i7-6820HK Processor
(8M Cache, up to 3.60 GHz)
Q3'15 $378.00 4 45 W Intel® HD Graphics 530
So sánh Intel® Core™ i7-6700HQ Processor
(6M Cache, up to 3.50 GHz)
Q3'15 $378.00 4 45 W Intel® HD Graphics 530
So sánh Intel® Core™ i7-6650U Processor
(4M Cache, up to 3.40 GHz)
Q3'15 $415.00 2 15 W Intel® Iris™ Graphics 540
So sánh Intel® Core™ i7-6600U Processor
(4M Cache, up to 3.40 GHz)
Q3'15 $393.00 2 15 W Intel® HD Graphics 520
So sánh Intel® Core™ i7-6560U Processor
(4M Cache, up to 3.20 GHz)
Q3'15 N/A 2 15 W Intel® Iris™ Graphics 540
So sánh Intel® Core™ i7-6500U Processor
(4M Cache, up to 3.10 GHz)
Q3'15 $393.00 2 15 W Intel® HD Graphics 520
So sánh Intel® Core™ i5-6360U Processor
(4M Cache, up to 3.10 GHz)
Q3'15 $304.00 2 15 W Intel® Iris™ Graphics 540
So sánh Intel® Core™ i5-6300U Processor
(3M Cache, up to 3.00 GHz)
Q3'15 $281.00 2 15 W Intel® HD Graphics 520
So sánh Intel® Core™ i5-6200U Processor
(3M Cache, up to 2.80 GHz)
Q3'15 $281.00 2 15 W Intel® HD Graphics 520
So sánh Intel® Core™ i5-6260U Processor
(4M Cache, up to 2.90 GHz)
Q3'15 $304.00 2 15 W Intel® Iris™ Graphics 540
So sánh Intel® Core™ i5-6267U Processor
(4M Cache, up to 3.30 GHz)
Q3'15 $304.00 2 28 W Intel® Iris™ Graphics 550
So sánh Intel® Core™ i5-6287U Processor
(4M Cache, up to 3.50 GHz)
Q3'15 $304.00 2 28 W Intel® Iris™ Graphics 550
So sánh Intel® Core™ i3-6100H Processor
(3M Cache, 2.70 GHz)
Q3'15 $225.00 2 35 W Intel® HD Graphics 530
So sánh Intel® Core™ i3-6100U Processor
(3M Cache, 2.30 GHz)
Q3'15 $281.00 2 15 W Intel® HD Graphics 520
So sánh Intel® Core™ i3-6167U Processor
(3M Cache, 2.70 GHz)
Q3'15 $304.00 2 28 W Intel® Iris™ Graphics 550
So sánh Intel® Core™ m7-6Y75 Processor
(4M Cache, up to 3.10 GHz)
Q3'15 $393.00 2 4,5 W Intel® HD Graphics 515
So sánh Intel® Core™ m5-6Y57 Processor
(4M Cache, up to 2.80 GHz)
Q3'15 $281.00 2 4,5 W Intel® HD Graphics 515
So sánh Intel® Core™ m5-6Y54 Processor
(4M Cache, up to 2.70 GHz)
Q3'15 $281.00 2 4,5 W Intel® HD Graphics 515
So sánh Intel® Core™ m3-6Y30 Processor
(4M Cache, up to 2.20 GHz)
Q3'15 $281.00 2 4,5 W Intel® HD Graphics 515
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1535M v5
(8M Cache, 2.90 GHz)
Q3'15 $623.00 4 45 W Intel® HD Graphics P530
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1505M v5
(8M Cache, 2.80 GHz)
Q3'15 $434.00 4 45 W Intel® HD Graphics P530
So sánh Intel® Pentium® Processor 4405Y
(2M Cache, 1.50 GHz)
Q3'15 $161.00 2 6 W Intel® HD Graphics 515
So sánh Intel® Pentium® Processor 4405U
(2M Cache, 2.10 GHz)
Q3'15 $161.00 2 15 W Intel® HD Graphics 510
So sánh Intel® Core™ i7-6700T Processor
(8M Cache, up to 3.60 GHz)
Q3'15 $303.00 4 35 W Intel® HD Graphics 530
So sánh Intel® Core™ i7-6700 Processor
(8M Cache, up to 4.00 GHz)
Q3'15 $303.00 - $312.00 4 65 W Intel® HD Graphics 530
So sánh Intel® Core™ i3-6300 Processor
(4M Cache, 3.80 GHz)
Q3'15 $138.00 - $147.00 2 51 W Intel® HD Graphics 530
So sánh Intel® Core™ i3-6300T Processor
(4M Cache, 3.30 GHz)
Q3'15 $138.00 - $147.00 2 35 W Intel® HD Graphics 530
So sánh Intel® Core™ i3-6320 Processor
(4M Cache, 3.90 GHz)
Q3'15 $149.00 - $157.00 2 51 W Intel® HD Graphics 530
So sánh Intel® Core™ i3-6100 Processor
(3M Cache, 3.70 GHz)
Q3'15 $117.00 2 51 W Intel® HD Graphics 530
So sánh Intel® Core™ i3-6100T Processor
(3M Cache, 3.20 GHz)
Q3'15 $117.00 2 35 W Intel® HD Graphics 530
So sánh Intel® Core™ i7-6700K Processor
(8M Cache, up to 4.20 GHz)
Q3'15 $339.00 - $350.00 4 91 W Intel® HD Graphics 530
So sánh Intel® Core™ i7-6567U Processor
(4M Cache, up to 3.60 GHz)
Q3'15 N/A 2 28 W Intel® Iris™ Graphics 550
So sánh Intel® Core™ i7-5775R Processor
(6M Cache, up to 3.80 GHz)
Q2'15 $348.00 4 65 W Intel® Iris™ Pro Graphics 6200
So sánh Intel® Core™ i7-5775C Processor
(6M Cache, up to 3.70 GHz)
Q2'15 $366.00 - $377.00 4 65 W Intel® Iris™ Pro Graphics 6200
So sánh Intel® Core™ i7-5950HQ Processor
(6M Cache, up to 3.80 GHz)
Q2'15 $623.00 4 47 W Intel® Iris™ Pro Graphics 6200
So sánh Intel® Core™ i7-5850HQ Processor
(6M Cache, up to 3.60 GHz)
Q2'15 $434.00 4 47 W Intel® Iris™ Pro Graphics 6200
So sánh Intel® Core™ i7-5750HQ Processor
(6M Cache, up to 3.40 GHz)
Q2'15 $434.00 4 47 W Intel® Iris™ Pro Graphics 6200
So sánh Intel® Core™ i7-5700HQ Processor
(6M Cache, up to 3.50 GHz)
Q2'15 $378.00 4 47 W Intel® HD Graphics 5600
So sánh Intel® Core™ i5-5350H Processor
(4M Cache, up to 3.50 GHz)
Q2'15 $289.00 2 47 W Intel® Iris™ Pro Graphics 6200
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1285L v4
(6M Cache, 3.40 GHz)
Q2'15 $445.00 4 65 W Intel® Iris™ Pro Graphics P6300
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1285 v4
(6M Cache, 3.50 GHz)
Q2'15 $556.00 4 95 W Intel® Iris™ Pro Graphics P6300
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1265L v4
(6M Cache, 2.30 GHz)
Q2'15 $417.00 4 35 W Intel® Iris™ Pro Graphics P6300
So sánh Intel® Core™ i7-5850EQ Processor
(6M Cache, up to 3.40 GHz)
Q2'15 $435.00 4 47 W Intel® Iris™ Pro Graphics 6200
So sánh Intel® Core™ i7-5700EQ Processor
(6M Cache, up to 3.40 GHz)
Q2'15 $378.00 4 47 W Intel® HD Graphics 5600
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1278L v4
(6M Cache, 2.00 GHz)
Q2'15 $449.00 4 47 W Intel® Iris™ Pro Graphics P6300
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1258L v4
(6M Cache, 1.80 GHz)
Q2'15 $393.00 4 47 W Intel® HD Graphics P5700
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-4669 v3
(45M Cache, 2.10 GHz)
Q2'15 $7007.00 18 135 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-4667 v3
(40M Cache, 2.00 GHz)
Q2'15 $5729.00 16 135 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-4660 v3
(35M Cache, 2.10 GHz)
Q2'15 $4727.00 14 120 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-4655 v3
(30M Cache, 2.90 GHz)
Q2'15 $4616.00 6 135 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-4650 v3
(30M Cache, 2.10 GHz)
Q2'15 $3838.00 12 105 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-4640 v3
(30M Cache, 1.90 GHz)
Q2'15 $2859.00 12 105 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-4620 v3
(25M Cache, 2.00 GHz)
Q2'15 $1668.00 10 105 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-4610 v3
(25M Cache, 1.70 GHz)
Q2'15 $1219.00 10 105 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-4648 v3
(30M Cache, 1.70 GHz)
Q2'15 $2405.00 12 105 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-4850 v3
(35M Cache, 2.20 GHz)
Q2'15 $3003.00 14 115 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-4830 v3
(30M Cache, 2.10 GHz)
Q2'15 $2170.00 12 115 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-4820 v3
(25M Cache, 1.90 GHz)
Q2'15 $1502.00 10 115 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-4809 v3
(20M Cache, 2.00 GHz)
Q2'15 $1223.00 8 115 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-8893 v3
(45M Cache, 3.20 GHz)
Q2'15 $6841.00 4 140 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-8891 v3
(45M Cache, 2.80 GHz)
Q2'15 $6841.00 10 165 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-8890 v3
(45M Cache, 2.50 GHz)
Q2'15 $7174.00 18 165 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-8880L v3
(45M Cache, 2.00 GHz)
Q2'15 $6063.00 18 115 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-8880 v3
(45M Cache, 2.30 GHz)
Q2'15 $5895.00 18 150 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-8870 v3
(45M Cache, 2.10 GHz)
Q2'15 $4672.00 18 140 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-8867 v3
(45M Cache, 2.50 GHz)
Q2'15 $4672.00 16 165 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-8860 v3
(40M Cache, 2.20 GHz)
Q2'15 $4061.00 16 140 W None
So sánh Intel® Core™ i3-4370T Processor
(4M Cache, 3.30 GHz)
Q1'15 $138.00 2 35 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i3-4170T Processor
(3M Cache, 3.20 GHz)
Q1'15 $117.00 2 35 W Intel® HD Graphics 4400
So sánh Intel® Core™ i3-4170 Processor
(3M Cache, 3.70 GHz)
Q1'15 $117.00 2 54 W Intel® HD Graphics 4400
So sánh Intel® Core™ i3-5020U Processor
(3M Cache, 2.20 GHz)
Q1'15 $281.00 2 15 W Intel® HD Graphics 5500
So sánh Intel® Core™ i3-5015U Processor
(3M Cache, 2.10 GHz)
Q1'15 $275.00 2 15 W Intel® HD Graphics 5500
So sánh Intel® Pentium® Processor 3825U
(2M Cache, 1.90 GHz)
Q1'15 $161.00 2 15 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Xeon® Processor D-1540
(12M Cache, 2.00 GHz)
Q1'15 $581.00 8 45 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor D-1520
(6M Cache, 2.20 GHz)
Q1'15 $199.00 4 45 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2658A v3
(30M Cache, 2.20 GHz)
Q1'15 $1832.00 12 105 W None
So sánh Intel® Core™ i7-4720HQ Processor
(6M Cache, up to 3.60 GHz)
Q1 '15 $378.00 4 47 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i7-4722HQ Processor
(6M Cache, up to 3.40 GHz)
Q1 '15 $378.00 4 37 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2438L v3
(25M Cache, 1.80 GHz)
Q1'15 $1555.00 10 70 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2428L v3
(20M Cache, 1.80 GHz)
Q1'15 $811.00 8 55 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2418L v3
(15M Cache, 2.00 GHz)
Q1'15 $472.00 6 50 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2408L v3
(10M Cache, 1.80 GHz)
Q1'15 $256.00 4 45 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-1428L v3
(20M Cache, 2.00 GHz)
Q1'15 $608.00 8 65 W None
So sánh Intel® Core™ i7-5650U Processor
(4M Cache, up to 3.20 GHz)
Q1'15 $426.00 2 15 W Intel® HD Graphics 6000
So sánh Intel® Core™ i7-5600U Processor
(4M Cache, up to 3.20 GHz)
Q1'15 $393.00 2 15 W Intel® HD Graphics 5500
So sánh Intel® Core™ i7-5557U Processor
(4M Cache, up to 3.40 GHz)
Q1'15 $426.00 2 28 W Intel® Iris™ Graphics 6100
So sánh Intel® Core™ i7-5550U Processor
(4M Cache, up to 3.00 GHz)
Q1'15 $426.00 2 15 W Intel® HD Graphics 6000
So sánh Intel® Core™ i7-5500U Processor
(4M Cache, up to 3.00 GHz)
Q1'15 $393.00 2 15 W Intel® HD Graphics 5500
So sánh Intel® Core™ i5-5350U Processor
(3M Cache, up to 2.90 GHz)
Q1'15 $315.00 2 15 W Intel® HD Graphics 6000
So sánh Intel® Core™ i5-5300U Processor
(3M Cache, up to 2.90 GHz)
Q1'15 $281.00 2 15 W Intel® HD Graphics 5500
So sánh Intel® Core™ i5-5287U Processor
(3M Cache, up to 3.30 GHz)
Q1'15 $315.00 2 28 W Intel® Iris™ Graphics 6100
So sánh Intel® Core™ i5-5257U Processor
(3M Cache, up to 3.10 GHz)
Q1'15 $315.00 2 28 W Intel® Iris™ Graphics 6100
So sánh Intel® Core™ i5-5250U Processor
(3M Cache, up to 2.70 GHz)
Q1'15 $315.00 2 15 W Intel® HD Graphics 6000
So sánh Intel® Core™ i5-5200U Processor
(3M Cache, up to 2.70 GHz)
Q1'15 $281.00 2 15 W Intel® HD Graphics 5500
So sánh Intel® Core™ i3-5157U Processor
(3M Cache, 2.50 GHz)
Q1'15 $315.00 2 28 W Intel® Iris™ Graphics 6100
So sánh Intel® Core™ i3-5010U Processor
(3M Cache, 2.10 GHz)
Q1'15 $281.00 2 15 W Intel® HD Graphics 5500
So sánh Intel® Core™ i3-5005U Processor
(3M Cache, 2.00 GHz)
Q1'15 $275.00 2 15 W Intel® HD Graphics 5500
So sánh Intel® Core™ M-5Y71 Processor
(4M Cache, up to 2.90 GHz)
Q4'14 $281.00 2 4,5 W Intel® HD Graphics 5300
So sánh Intel® Core™ M-5Y51 Processor
(4M Cache, up to 2.60 GHz)
Q4'14 $281.00 2 4,5 W Intel® HD Graphics 5300
So sánh Intel® Core™ M-5Y31 Processor
(4M Cache, up to 2.40 GHz)
Q4'14 $281.00 2 4,5 W Intel® HD Graphics 5300
So sánh Intel® Core™ M-5Y10c Processor
(4M Cache, up to 2.00 GHz)
Q4'14 $281.00 2 4,5 W Intel® HD Graphics 5300
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2699 v3
(45M Cache, 2.30 GHz)
Q3'14 N/A 18 145 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2698 v3
(40M Cache, 2.30 GHz)
Q3'14 N/A 16 135 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2697 v3
(35M Cache, 2.60 GHz)
Q3'14 $2702.00 - $2706.00 14 145 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2695 v3
(35M Cache, 2.30 GHz)
Q3'14 $2424.00 - $2428.00 14 120 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2690 v3
(30M Cache, 2.60 GHz)
Q3'14 $2090.00 - $2094.00 12 135 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2687W v3
(25M Cache, 3.10 GHz)
Q3'14 $2141.00 - $2145.00 10 160 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2683 v3
(35M Cache, 2.00 GHz)
Q3'14 $1846.00 14 120 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2680 v3
(30M Cache, 2.50 GHz)
Q3'14 $1745.00 - $1749.00 12 120 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2670 v3
(30M Cache, 2.30 GHz)
Q3'14 $1589.00 - $1593.00 12 120 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2667 v3
(20M Cache, 3.20 GHz)
Q3'14 $2057.00 8 135 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2660 v3
(25M Cache, 2.60 GHz)
Q3'14 $1445.00 - $1449.00 10 105 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2650L v3
(30M Cache, 1.80 GHz)
Q3'14 $1329.00 12 65 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2650 v3
(25M Cache, 2.30 GHz)
Q3'14 $1166.00 - $1171.00 10 105 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2643 v3
(20M Cache, 3.40 GHz)
Q3'14 $1552.00 6 135 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2640 v3
(20M Cache, 2.60 GHz)
Q3'14 $939.00 - $944.00 8 90 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2637 v3
(15M Cache, 3.50 GHz)
Q3'14 $996.00 4 135 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2630L v3
(20M Cache, 1.80 GHz)
Q3'14 $612.00 8 55 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2630 v3
(20M Cache, 2.40 GHz)
Q3'14 $667.00 - $671.00 8 85 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2623 v3
(10M Cache, 3.00 GHz)
Q3'14 $444.00 4 105 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2620 v3
(15M Cache, 2.40 GHz)
Q3'14 $417.00 - $422.00 6 85 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-1620 v3
(10M Cache, 3.50 GHz)
Q3'14 $294.00 - $297.00 4 140 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-1630 v3
(10M Cache, 3.70 GHz)
Q3'14 $372.00 4 140 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-1650 v3
(15M Cache, 3.50 GHz)
Q3'14 $583.00 - $586.00 6 140 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-1660 v3
(20M Cache, 3.00 GHz)
Q3'14 $1080.00 8 140 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-1680 v3
(20M Cache, 3.20 GHz)
Q3'14 $1723.00 8 140 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2658 v3
(30M Cache, 2.20 GHz)
Q3'14 $1832.00 12 105 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2648L v3
(30M Cache, 1.80 GHz)
Q3'14 $1544.00 12 75 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2628L v3
(25M Cache, 2.00 GHz)
Q3'14 $1364.00 10 75 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2618L v3
(20M Cache, 2.30 GHz)
Q3'14 $779.00 8 75 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2608L v3
(15M Cache, 2.00 GHz)
Q3'14 $441.00 6 52 W None
So sánh Intel® Core™ M-5Y10 Processor
(4M Cache, up to 2.00 GHz)
Q3'14 N/A 2 4,5 W Intel® HD Graphics 5300
So sánh Intel® Core™ M-5Y70 Processor
(4M Cache, up to 2.60 GHz)
Q3'14 N/A 2 4,5 W Intel® HD Graphics 5300
So sánh Intel® Core™ M-5Y10a Processor
(4M Cache, up to 2.00 GHz)
Q3'14 N/A 2 4,5 W Intel® HD Graphics 5300
So sánh Intel® Core™ i7-5960X Processor Extreme Edition
(20M Cache, up to 3.50 GHz)
Q3'14 $999.00 - $1059.00 8 140 W None
So sánh Intel® Core™ i7-5930K Processor
(15M Cache, up to 3.70 GHz)
Q3'14 $583.00 - $594.00 6 140 W None
So sánh Intel® Core™ i7-5820K Processor
(15M Cache, up to 3.60 GHz)
Q3'14 $389.00 - $396.00 6 140 W None
So sánh Intel® Core™ i3-4360T Processor
(4M Cache, 3.20 GHz)
Q3'14 $138.00 2 35 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i3-4370 Processor
(4M Cache, 3.80 GHz)
Q3'14 $138.00 - $147.00 2 54 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i3-4160T Processor
(3M Cache, 3.10 GHz)
Q3'14 $117.00 2 35 W Intel® HD Graphics 4400
So sánh Intel® Core™ i3-4160 Processor
(3M Cache, 3.60 GHz)
Q3'14 $117.00 2 54 W Intel® HD Graphics 4400
So sánh Intel® Core™ i7-4980HQ Processor
(6M Cache, up to 4.00 GHz)
Q3'14 $623.00 4 47 W Intel® Iris™ Pro Graphics 5200
So sánh Intel® Core™ i7-4870HQ Processor
(6M Cache, up to 3.70 GHz)
Q3'14 $434.00 4 47 W Intel® Iris™ Pro Graphics 5200
So sánh Intel® Core™ i7-4770HQ Processor
(6M Cache, up to 3.40 GHz)
Q3'14 $434.00 4 47 W Intel® Iris™ Pro Graphics 5200
So sánh Intel® Core™ i7-4578U Processor
(4M Cache, up to 3.50 GHz)
Q3'14 $426.00 2 28 W Intel® Iris™ Graphics 5100
So sánh Intel® Core™ i5-4308U Processor
(3M Cache, up to 3.30 GHz)
Q3'14 $315.00 2 28 W Intel® Iris™ Graphics 5100
So sánh Intel® Core™ i5-4210H Processor
(3M Cache, up to 3.50 GHz)
Q3'14 $225.00 2 47 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i5-4278U Processor
(3M Cache, up to 3.10 GHz)
Q3'14 $315.00 2 28 W Intel® Iris™ Graphics 5100
So sánh Intel® Core™ i7-4790K Processor
(8M Cache, up to 4.40 GHz)
Q2'14 $339.00 - $350.00 4 88 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i7-4785T Processor
(8M Cache, up to 3.20 GHz)
Q2'14 $303.00 4 35 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i7-4790 Processor
(8M Cache, up to 4.00 GHz)
Q2'14 $303.00 - $312.00 4 84 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i7-4790S Processor
(8M Cache, up to 4.00 GHz)
Q2'14 $303.00 - $312.00 4 65 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i7-4790T Processor
(8M Cache, up to 3.90 GHz)
Q2'14 $303.00 4 45 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i3-4350 Processor
(4M Cache, 3.60 GHz)
Q2'14 $138.00 - $147.00 2 54 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i3-4350T Processor
(4M Cache, 3.10 GHz)
Q2'14 $138.00 2 35 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i3-4360 Processor
(4M Cache, 3.70 GHz)
Q2'14 $138.00 - $147.00 2 54 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i3-4150T Processor
(3M Cache, 3.00 GHz)
Q2'14 $117.00 2 35 W Intel® HD Graphics 4400
So sánh Intel® Core™ i3-4150 Processor
(3M Cache, 3.50 GHz)
Q2'14 $117.00 2 54 W Intel® HD Graphics 4400
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1231 v3
(8M Cache, 3.40 GHz)
Q2'14 $240.00 - $250.00 4 80 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1240L v3
(8M Cache, 2.00 GHz)
Q2'14 $278.00 4 25 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1241 v3
(8M Cache, 3.50 GHz)
Q2'14 $262.00 - $273.00 4 80 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1246 v3
(8M Cache, 3.50 GHz)
Q2'14 $276.00 - $287.00 4 84 W Intel® HD Graphics P4600
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1271 v3
(8M Cache, 3.60 GHz)
Q2'14 $328.00 - $339.00 4 80 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1275L v3
(8M Cache, 2.70 GHz)
Q2'14 $328.00 4 45 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1276 v3
(8M Cache, 3.60 GHz)
Q2'14 $339.00 - $350.00 4 84 W Intel® HD Graphics P4600
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1281 v3
(8M Cache, 3.70 GHz)
Q2'14 $612.00 4 82 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1286 v3
(8M Cache, 3.70 GHz)
Q2'14 $662.00 4 84 W Intel® HD Graphics P4700
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1286L v3
(8M Cache, 3.20 GHz)
Q2'14 $774.00 4 65 W Intel® HD Graphics P4700
So sánh Intel® Core™ i3-4340TE Processor
(4M Cache, 2.60 GHz)
Q2'14 $138.00 2 35 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i7-4710HQ Processor
(6M Cache, up to 3.50 GHz)
Q2'14 $378.00 4 47 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i7-4710MQ Processor
(6M Cache, up to 3.50 GHz)
Q2'14 $378.00 4 47 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i7-4712HQ Processor
(6M Cache, up to 3.30 GHz)
Q2'14 $378.00 4 37 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i7-4712MQ Processor
(6M Cache, up to 3.30 GHz)
Q2'14 $378.00 4 37 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i7-4760HQ Processor
(6M Cache, up to 3.30 GHz)
Q2'14 $434.00 4 47 W Intel® Iris™ Pro Graphics 5200
So sánh Intel® Core™ i7-4510U Processor
(4M Cache, up to 3.10 GHz)
Q2'14 $393.00 2 15 W Intel® HD Graphics 4400
So sánh Intel® Core™ i5-4210M Processor
(3M Cache, up to 3.20 GHz)
Q2'14 $225.00 2 37 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i5-4210U Processor
(3M Cache, up to 2.70 GHz)
Q2'14 $281.00 2 15 W Intel® HD Graphics 4400
So sánh Intel® Core™ i5-4220Y Processor
(3M Cache, up to 2.00 GHz)
Q2'14 $281.00 2 11,5 W Intel® HD Graphics 4200
So sánh Intel® Core™ i5-4260U Processor
(3M Cache, up to 2.70 GHz)
Q2'14 $315.00 2 15 W Intel® HD Graphics 5000
So sánh Intel® Core™ i3-4110M Processor
(3M Cache, 2.60 GHz)
Q2'14 $225.00 2 37 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i3-4120U Processor
(3M Cache, 2.00 GHz)
Q2'14 $281.00 2 15 W Intel® HD Graphics 4400
So sánh Intel® Core™ i3-4025U Processor
(3M Cache, 1.90 GHz)
Q2'14 $275.00 2 15 W Intel® HD Graphics 4400
So sánh Intel® Core™ i3-4030U Processor
(3M Cache, 1.90 GHz)
Q2'14 $281.00 2 15 W Intel® HD Graphics 4400
So sánh Intel® Core™ i3-4030Y Processor
(3M Cache, 1.60 GHz)
Q2'14 $281.00 2 11,5 W Intel® HD Graphics 4200
So sánh Intel® Core™ i5-4422E Processor
(3M Cache, up to 2.90 GHz)
Q2'14 $266.00 2 25 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i5-4410E Processor
(3M Cache, up to 2.90 GHz)
Q2'14 $266.00 2 37 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i3-4110E Processor
(3M Cache, 2.60 GHz)
Q2'14 $225.00 2 37 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i3-4112E Processor
(3M Cache, 1.80 GHz)
Q2'14 $225.00 2 25 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i7-4700EC Processor
(8M Cache, up to 2.70 GHz)
Q1'14 $459.00 4 43 W
So sánh Intel® Core™ i7-4702EC Processor
(8M Cache, up to 2.00 GHz)
Q1'14 $459.00 4 27 W
So sánh Intel® Core™ i5-4402EC Processor
(4M Cache, up to 2.50 GHz)
Q1'14 $324.00 2 27 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-4603 v2
(10M Cache, 2.20 GHz)
Q1'14 $551.00 4 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-4607 v2
(15M Cache, 2.60 GHz)
Q1'14 $885.00 6 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-4610 v2
(16M Cache, 2.30 GHz)
Q1'14 $1219.00 8 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-4620 v2
(20M Cache, 2.60 GHz)
Q1'14 $1611.00 8 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-4640 v2
(20M Cache, 2.20 GHz)
Q1'14 $2725.00 10 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-4650 v2
(25M Cache, 2.40 GHz)
Q1'14 $3616.00 10 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-4657L v2
(30M Cache, 2.40 GHz)
Q1'14 $4394.00 12 115 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-4624L v2
(25M Cache, 1.90 GHz)
Q1'14 $2405.00 10 70 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-8850 v2
(24M Cache, 2.30 GHz)
Q1'14 $3059.00 12 105 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-8870 v2
(30M Cache, 2.30 GHz)
Q1'14 $4616.00 15 130 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-8880 v2
(37.5M Cache, 2.50 GHz)
Q1'14 $5729.00 15 130 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-8880L v2
(37.5M Cache, 2.20 GHz)
Q1'14 $5729.00 15 105 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-8890 v2
(37.5M Cache, 2.80 GHz)
Q1'14 $6841.00 15 155 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-8891 v2
(37.5M Cache, 3.20 GHz)
Q1'14 $6841.00 10 155 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-8893 v2
(37.5M Cache, 3.40 GHz)
Q1'14 $6841.00 6 155 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-4809 v2
(12M Cache, 1.90 GHz)
Q1'14 $1223.00 6 105 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-4820 v2
(16M Cache, 2.00 GHz)
Q1'14 $1446.00 8 105 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-4830 v2
(20M Cache, 2.20 GHz)
Q1'14 $2059.00 10 105 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-4850 v2
(24M Cache, 2.30 GHz)
Q1'14 $2837.00 12 105 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-4860 v2
(30M Cache, 2.60 GHz)
Q1'14 $3838.00 12 130 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-4870 v2
(30M Cache, 2.30 GHz)
Q1'14 $4394.00 15 130 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-4880 v2
(37.5M Cache, 2.50 GHz)
Q1'14 $5506.00 15 130 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-4890 v2
(37.5M Cache, 2.80 GHz)
Q1'14 $6619.00 15 155 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-2850 v2
(24M Cache, 2.30 GHz)
Q1'14 N/A 12 105 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-2870 v2
(30M Cache, 2.30 GHz)
Q1'14 $4227.00 15 130 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-2880 v2
(37.5M Cache, 2.50 GHz)
Q1'14 $5339.00 15 130 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-2890 v2
(37.5M Cache, 2.80 GHz)
Q1'14 $6451.00 15 155 W
So sánh Intel® Core™ i7-4940MX Processor Extreme Edition
(8M Cache, up to 4.00 GHz)
Q1'14 N/A 4 57 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i7-4910MQ Processor
(8M Cache, up to 3.90 GHz)
Q1'14 $568.00 - $570.00 4 47 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i7-4810MQ Processor
(6M Cache, up to 3.80 GHz)
Q1'14 $378.00 4 47 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i7-4860HQ Processor
(6M Cache, up to 3.60 GHz)
Q1'14 $434.00 4 47 W Intel® Iris™ Pro Graphics 5200
So sánh Intel® Core™ i7-4610M Processor
(4M Cache, up to 3.70 GHz)
Q1'14 N/A 2 37 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i5-4310M Processor
(3M Cache, up to 3.40 GHz)
Q1'14 N/A 2 37 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i5-4310U Processor
(3M Cache, up to 3.00 GHz)
Q1'14 $281.00 2 15 W Intel® HD Graphics 4400
So sánh Intel® Core™ i5-4340M Processor
(3M Cache, up to 3.60 GHz)
Q1'14 $266.00 2 37 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i5-4360U Processor
(3M Cache, up to 3.00 GHz)
Q1'14 N/A 2 15 W Intel® HD Graphics 5000
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2420 v2
(15M Cache, 2.20 GHz)
Q1'14 $406.00 6 80 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2430 v2
(15M Cache, 2.50 GHz)
Q1'14 $551.00 6 80 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2430L v2
(15M Cache, 2.40 GHz)
Q1'14 $612.00 6 60 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2440 v2
(20M Cache, 1.90 GHz)
Q1'14 $832.00 8 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2450 v2
(20M Cache, 2.50 GHz)
Q1'14 $1107.00 8 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2450L v2
(25M Cache, 1.70 GHz)
Q1'14 $1219.00 10 60 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2470 v2
(25M Cache, 2.40 GHz)
Q1'14 $1440.00 10 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2418L v2
(15M Cache, 2.00 GHz)
Q1'14 $607.00 6 50 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2428L v2
(20M Cache, 1.80 GHz)
Q1'14 $1013.00 8 60 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2448L v2
(25M Cache, 1.80 GHz)
Q1'14 $1424.00 10 70 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-1428L v2
(15M Cache, 2.20 GHz)
Q1'14 $494.00 6 60 W
So sánh Intel® Pentium® Processor B925C
(4M Cache, 2.00 GHz)
Q4'13 N/A 2 15 W
So sánh Intel® Core™ i7-4960X Processor Extreme Edition
(15M Cache, up to 4.00 GHz)
Q3'13 $999.00 - $1059.00 6 130 W
So sánh Intel® Core™ i7-4930K Processor
(12M Cache, up to 3.90 GHz)
Q3'13 $583.00 - $594.00 6 130 W
So sánh Intel® Core™ i7-4820K Processor
(10M Cache, up to 3.90 GHz)
Q3'13 $323.00 - $332.00 4 130 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2620 v2
(15M Cache, 2.10 GHz)
Q3'13 $406.00 - $410.00 6 80 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2630 v2
(15M Cache, 2.60 GHz)
Q3'13 $612.00 - $616.00 6 80 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2630L v2
(15M Cache, 2.40 GHz)
Q3'13 $612.00 6 60 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2637 v2
(15M Cache, 3.50 GHz)
Q3'13 $996.00 4 130 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2640 v2
(20M Cache, 2.00 GHz)
Q3'13 $885.00 - $889.00 8 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2643 v2
(25M Cache, 3.50 GHz)
Q3'13 $1552.00 6 130 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2650 v2
(20M Cache, 2.60 GHz)
Q3'13 $1166.00 - $1171.00 8 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2650L v2
(25M Cache, 1.70 GHz)
Q3'13 $1219.00 10 70 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2660 v2
(25M Cache, 2.20 GHz)
Q3'13 $1389.00 - $1393.00 10 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2667 v2
(25M Cache, 3.30 GHz)
Q3'13 $2057.00 8 130 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2670 v2
(25M Cache, 2.50 GHz)
Q3'13 $1552.00 - $1556.00 10 115 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2680 v2
(25M Cache, 2.80 GHz)
Q3'13 $1723.00 - $1727.00 10 115 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2687W v2
(25M Cache, 3.40 GHz)
Q3'13 $2108.00 - $2112.00 8 150 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2690 v2
(25M Cache, 3.00 GHz)
Q3'13 $2057.00 - $2061.00 10 130 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2695 v2
(30M Cache, 2.40 GHz)
Q3'13 $2336.00 - $2340.00 12 115 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2697 v2
(30M Cache, 2.70 GHz)
Q3'13 $2614.00 - $2618.00 12 130 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-1620 v2
(10M Cache, 3.70 GHz)
Q3'13 $294.00 4 130 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-1650 v2
(12M Cache, 3.50 GHz)
Q3'13 $583.00 6 130 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-1660 v2
(15M Cache, 3.70 GHz)
Q3'13 $1080.00 - $1083.00 6 130 W
So sánh Intel® Core™ i3-3115C Processor
(4M Cache, 2.50 GHz)
Q3'13 $293.00 2 25 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2618L v2
(15M Cache, 2.00 GHz)
Q3'13 $632.00 6 50 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2628L v2
(20M Cache, 1.90 GHz)
Q3'13 $1216.00 8 70 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2648L v2
(25M Cache, 1.90 GHz)
Q3'13 $1479.00 10 70 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2658 v2
(25M Cache, 2.40 GHz)
Q3'13 $1750.00 10 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1105C v2
(8M Cache, 1.80 GHz)
Q3'13 $389.00 4 25 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1125C v2
(8M Cache, 2.50 GHz)
Q3'13 $545.00 4 40 W
So sánh Intel® Core™ i7-4771 Processor
(8M Cache, up to 3.90 GHz)
Q3'13 $314.00 - $320.00 4 84 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i3-4330 Processor
(4M Cache, 3.50 GHz)
Q3'13 $138.00 - $147.00 2 54 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i3-4330T Processor
(4M Cache, 3.00 GHz)
Q3'13 $138.00 2 35 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i3-4340 Processor
(4M Cache, 3.60 GHz)
Q3'13 $149.00 - $157.00 2 54 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i3-4130T Processor
(3M Cache, 2.90 GHz)
Q3'13 $117.00 2 35 W Intel® HD graphics 4400
So sánh Intel® Core™ i3-4130 Processor
(3M Cache, 3.40 GHz)
Q3'13 $117.00 2 54 W Intel® HD graphics 4400
So sánh Intel® Core™ i7-4960HQ Processor
(6M Cache, up to 3.80 GHz)
Q4'13 $623.00 4 47 W Intel® Iris™ Pro Graphics 5200
So sánh Intel® Core™ i7-4600M Processor
(4M Cache, up to 3.60 GHz)
Q4'13 $346.00 2 37 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i7-4600U Processor
(4M Cache, up to 3.30 GHz)
Q3'13 $393.00 2 15 W Intel® HD Graphics 4400
So sánh Intel® Core™ i7-4610Y Processor
(4M Cache, up to 2.90 GHz)
Q3'13 $393.00 2 11,5 W Intel® HD graphics 4200
So sánh Intel® Core™ i5-4300M Processor
(3M Cache, up to 3.30 GHz)
Q4'13 $225.00 - $227.00 2 37 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i5-4300U Processor
(3M Cache, up to 2.90 GHz)
Q3'13 $281.00 2 15 W Intel® HD Graphics 4400
So sánh Intel® Core™ i5-4300Y Processor
(3M Cache, up to 2.30 GHz)
Q3'13 $281.00 2 11,5 W Intel® HD graphics 4200
So sánh Intel® Core™ i5-4302Y Processor
(3M Cache, up to 2.30 GHz)
Q3'13 N/A 2 11,5 W Intel® HD graphics 4200
So sánh Intel® Core™ i5-4330M Processor
(3M Cache, up to 3.50 GHz)
Q4'13 $266.00 2 37 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i5-4200H Processor
(3M Cache, up to 3.40 GHz)
Q4'13 $225.00 2 47 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i5-4200M Processor
(3M Cache, up to 3.10 GHz)
Q4'13 $225.00 2 37 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i5-4202Y Processor
(3M Cache, up to 2.00 GHz)
Q3'13 $281.00 2 11,5 W Intel® HD graphics 4200
So sánh Intel® Core™ i5-4210Y Processor
(3M Cache, up to 1.90 GHz)
Q3'13 $281.00 2 11,5 W Intel® HD Graphics 4200
So sánh Intel® Core™ i3-4100M Processor
(3M Cache, 2.50 GHz)
Q4'13 $225.00 2 37 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i3-4000M Processor
(3M Cache, 2.40 GHz)
Q4'13 $225.00 2 37 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i3-4005U Processor
(3M Cache, 1.70 GHz)
Q3'13 $275.00 2 15 W Intel® HD graphics 4400
So sánh Intel® Core™ i3-4012Y Processor
(3M Cache, 1.50 GHz)
Q3'13 $281.00 2 11,5 W Intel® HD graphics 4200
So sánh Intel® Core™ i3-4020Y Processor
(3M Cache, 1.50 GHz)
Q3'13 $281.00 2 11,5 W Intel® HD Graphics 4200
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1220L v3
(4M Cache, 1.10 GHz)
Q3'13 $193.00 2 13 W None
So sánh Intel® Core™ i5-4402E Processor
(3M Cache, up to 2.70 GHz)
Q3'13 $266.00 2 25 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i5-4400E Processor
(3M Cache, up to 3.30 GHz)
Q3'13 $266.00 2 37 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i3-4330TE Processor
(4M Cache, 2.40 GHz)
Q3'13 $122.00 2 35 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i3-4100E Processor
(3M Cache, 2.40 GHz)
Q3'13 $225.00 2 37 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i3-4102E Processor
(3M Cache, 1.60 GHz)
Q3'13 $225.00 2 25 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i3-3245 Processor
(3M Cache, 3.40 GHz)
Q2'13 $134.00 - $144.00 2 55 W Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i3-3250 Processor
(3M Cache, 3.50 GHz)
Q2'13 $117.00 2 55 W Intel® HD Graphics 2500
So sánh Intel® Core™ i3-3250T Processor
(3M Cache, 3.00 GHz)
Q2'13 $117.00 2 35 W Intel® HD Graphics 2500
So sánh Intel® Celeron® Processor G470
(1.5M Cache, 2.00 GHz)
Q2'13 $37.00 1 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i7-4950HQ Processor
(6M Cache, up to 3.60 GHz)
Q3'13 $623.00 4 47 W Intel® Iris™ Pro Graphics 5200
So sánh Intel® Core™ i7-4850HQ Processor
(6M Cache, up to 3.50 GHz)
Q3'13 $434.00 4 47 W Intel® Iris™ Pro Graphics 5200
So sánh Intel® Core™ i7-4750HQ Processor
(6M Cache, up to 3.20 GHz)
Q3'13 $434.00 4 47 W Intel® Iris™ Pro Graphics 5200
So sánh Intel® Core™ i7-4770R Processor
(6M Cache, up to 3.90 GHz)
Q2'13 $358.00 4 65 W Intel® Iris™ Pro Graphics 5200
So sánh Intel® Core™ i7-4650U Processor
(4M Cache, up to 3.30 GHz)
Q3'13 $426.00 2 15 W Intel® HD Graphics 5000
So sánh Intel® Core™ i7-4500U Processor
(4M Cache, up to 3.00 GHz)
Q3'13 $393.00 2 15 W Intel® HD Graphics 4400
So sánh Intel® Core™ i7-4550U Processor
(4M Cache, up to 3.00 GHz)
Q3'13 $426.00 2 15 W Intel® HD Graphics 5000
So sánh Intel® Core™ i7-4558U Processor
(4M Cache, up to 3.30 GHz)
Q3'13 $426.00 2 28 W Intel® Iris™ Graphics 5100
So sánh Intel® Core™ i5-4350U Processor
(3M Cache, up to 2.90 GHz)
Q3'13 $315.00 2 15 W Intel® HD Graphics 5000
So sánh Intel® Core™ i5-4200U Processor
(3M Cache, up to 2.60 GHz)
Q3'13 $281.00 2 15 W Intel® HD Graphics 4400
So sánh Intel® Core™ i5-4200Y Processor
(3M Cache, up to 1.90 GHz)
Q3'13 $281.00 2 11,5 W Intel® HD Graphics 4200
So sánh Intel® Core™ i5-4250U Processor
(3M Cache, up to 2.60 GHz)
Q3'13 $315.00 2 15 W Intel® HD Graphics 5000
So sánh Intel® Core™ i5-4258U Processor
(3M Cache, up to 2.90 GHz)
Q3'13 $315.00 2 28 W Intel® Iris™ Graphics 5100
So sánh Intel® Core™ i5-4288U Processor
(3M Cache, up to 3.10 GHz)
Q3'13 $315.00 2 28 W Intel® Iris™ Graphics 5100
So sánh Intel® Core™ i3-4100U Processor
(3M Cache, 1.80 GHz)
Q3'13 $281.00 2 15 W Intel® HD Graphics 4400
So sánh Intel® Core™ i3-4158U Processor
(3M Cache, 2.00 GHz)
Q3'13 $315.00 2 28 W Intel® Iris™ Graphics 5100
So sánh Intel® Core™ i3-4010U Processor
(3M Cache, 1.70 GHz)
Q3'13 $281.00 2 15 W Intel® HD Graphics 4400
So sánh Intel® Core™ i3-4010Y Processor
(3M Cache, 1.30 GHz)
Q3'13 $281.00 2 11,5 W Intel® HD Graphics 4200
So sánh Intel® Core™ i7-4765T Processor
(8M Cache, up to 3.00 GHz)
Q2'13 $303.00 4 35 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i7-4770 Processor
(8M Cache, up to 3.90 GHz)
Q2'13 $303.00 - $312.00 4 84 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i7-4770K Processor
(8M Cache, up to 3.90 GHz)
Q2'13 $339.00 - $350.00 4 84 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i7-4770S Processor
(8M Cache, up to 3.90 GHz)
Q2'13 $303.00 - $305.00 4 65 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i7-4770T Processor
(8M Cache, up to 3.70 GHz)
Q2'13 $303.00 4 45 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i5-4570T Processor
(4M Cache, up to 3.60 GHz)
Q2'13 $192.00 - $195.00 2 35 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1230 v3
(8M Cache, 3.30 GHz)
Q2'13 $240.00 - $250.00 4 80 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1230L v3
(8M Cache, 1.80 GHz)
Q2'13 $250.00 4 25 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1240 v3
(8M Cache, 3.40 GHz)
Q2'13 $262.00 - $273.00 4 80 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1245 v3
(8M Cache, 3.40 GHz)
Q2'13 $276.00 - $287.00 4 84 W Intel® HD Graphics P4600
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1265L v3
(8M Cache, 2.50 GHz)
Q2'13 $294.00 4 45 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1270 v3
(8M Cache, 3.50 GHz)
Q2'13 $328.00 - $339.00 4 80 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1275 v3
(8M Cache, 3.50 GHz)
Q2'13 $339.00 - $350.00 4 84 W Intel® HD Graphics P4600
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1280 v3
(8M Cache, 3.60 GHz)
Q2'13 $612.00 4 82 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1285 v3
(8M Cache, 3.60 GHz)
Q2'13 $662.00 4 84 W Intel® HD Graphics P4700
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1285L v3
(8M Cache, 3.10 GHz)
Q2'13 $774.00 4 65 W Intel® HD Graphics P4700
So sánh Intel® Core™ i7-4770TE Processor
(8M Cache, up to 3.30 GHz)
Q2'13 $303.00 4 45 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i5-4570TE Processor
(4M Cache, up to 3.30 GHz)
Q2'13 $192.00 2 35 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1268L v3
(8M Cache, 2.30 GHz)
Q2'13 $377.00 4 45 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i7-4930MX Processor Extreme Edition
(8M Cache, up to 3.90 GHz)
Q2'13 $1096.00 4 57 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i7-4900MQ Processor
(8M Cache, up to 3.80 GHz)
Q2'13 $568.00 - $570.00 4 47 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i7-4800MQ Processor
(6M Cache, up to 3.70 GHz)
Q2'13 $378.00 - $380.00 4 47 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i7-4700HQ Processor
(6M Cache, up to 3.40 GHz)
Q2'13 $378.00 4 47 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i7-4702HQ Processor
(6M Cache, up to 3.20 GHz)
Q2'13 $378.00 4 37 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i7-4702MQ Processor
(6M Cache, up to 3.20 GHz)
Q2'13 $378.00 4 37 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i7-4700EQ Processor
(6M Cache, up to 3.40 GHz)
Q2'13 $378.00 4 47 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i7-4700MQ Processor
(6M Cache, up to 3.40 GHz)
Q2'13 $378.00 4 47 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Atom™ Processor Z2520
(1M Cache, 1.20 GHz)
Q2'13 N/A 2 Integrated
So sánh Intel® Atom™ Processor Z2580
(1M Cache, 2.00 GHz)
Q2'13 $22.00 2 Integrated
So sánh Intel® Atom™ Processor Z2560
(1M Cache, 1.60 GHz)
Q2'13 N/A 2 Integrated
So sánh Intel® Atom™ Processor S1289
(1M Cache, 2.00 GHz)
Q2'13 $120.00 2 14,1 W
So sánh Intel® Atom™ Processor S1279
(1M Cache, 1.60 GHz)
Q2'13 $103.00 2 13,1 W
So sánh Intel® Atom™ Processor S1269
(1M Cache, 1.60 GHz)
Q2'13 $80.00 2 11,7 W
So sánh Intel® Core™ i3-3210 Processor
(3M Cache, 3.20 GHz)
Q1'13 $117.00 2 55 W Intel® HD Graphics 2500
So sánh Intel® Core™ i7-3687U Processor
(4M Cache, up to 3.30 GHz)
Q1'13 $346.00 2 17 W Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i7-3537U Processor
(4M Cache, up to 3.10 GHz)
Q1'13 $346.00 2 17 W Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i7-3540M Processor
(4M Cache, up to 3.70 GHz)
Q1'13 $346.00 2 35 W Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i5-3437U Processor
(3M Cache, up to 2.90 GHz)
Q1'13 $225.00 2 17 W Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i5-3337U Processor
(3M Cache, up to 2.70 GHz)
Q1'13 $225.00 2 17 W Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i5-3340M Processor
(3M Cache, up to 3.40 GHz)
Q1'13 $225.00 - $227.00 2 35 W Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i5-3380M Processor
(3M Cache, up to 3.60 GHz)
Q1'13 $266.00 - $269.00 2 35 W Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i5-3230M Processor
(3M Cache, up to 3.20 GHz) BGA
Q1'13 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i5-3230M Processor
(3M Cache, up to 3.20 GHz) rPGA
Q1'13 $225.00 2 35 W Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i3-3227U Processor
(3M Cache, 1.90 GHz)
Q1'13 $225.00 2 17 W Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i3-3130M Processor
(3M Cache, 2.60 GHz)
Q1'13 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Atom™ Processor Z2420
(512K Cache, up to 1.20 GHZ)
Q1'13 N/A 1 Integrated
So sánh Intel® Core™ i7-3689Y Processor
(4M Cache, up to 2.60 GHz)
Q1'13 N/A 2 13 W Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i5-3439Y Processor
(3M Cache, up to 2.30 GHz)
Q1'13 N/A 2 13 W Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i5-3339Y Processor
(3M Cache, up to 2.00 GHz)
Q1'13 N/A 2 13 W Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i3-3229Y Processor
(3M Cache, 1.40 GHz)
Q1'13 N/A 2 13 W Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i3-2348M Processor
(3M Cache, 2.30 GHz)
Q1'13 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i3-2375M Processor
(3M Cache, 1.50 GHz)
Q1'13 N/A 2 17 W
So sánh Intel® Atom™ Processor S1260
(1M Cache, 2.00 GHz)
Q4'12 N/A 2 8,5 W
So sánh Intel® Atom™ Processor S1240
(1M Cache, 1.60 GHz)
Q4'12 $64.00 2 6,1 W
So sánh Intel® Atom™ Processor S1220
(1M Cache, 1.60 GHz)
Q4'12 $54.00 2 8,1 W
So sánh Intel® Core™ i7-3970X Processor Extreme Edition
(15M Cache, up to 4.00 GHz)
Q4'12 $1059.00 6 150 W
So sánh Intel® Itanium® Processor 9560
(32M Cache, 2.53 GHz)
Q4'12 $4650.00 8 170 W
So sánh Intel® Itanium® Processor 9550
(32M Cache, 2.40 GHz)
Q4'12 $3750.00 4 170 W
So sánh Intel® Itanium® Processor 9540
(24M Cache, 2.13 GHz)
Q4'12 $2650.00 8 170 W
So sánh Intel® Itanium® Processor 9520
(20M Cache, 1.73 GHz)
Q4'12 $1350.00 4 130 W
So sánh Intel® Core™ i7-3940XM Processor Extreme Edition
(8M Cache, up to 3.90 GHz)
Q3'12 $1096.00 4 55 W Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i7-3840QM Processor
(8M Cache, up to 3.80 GHz)
Q3'12 $568.00 4 45 W Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i7-3740QM Processor
(6M Cache, up to 3.70 GHz)
Q3'12 $378.00 - $380.00 4 45 W Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i7-3630QM Processor
(6M Cache, up to 3.40 GHz)
Q3'12 $378.00 4 45 W Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i7-3632QM Processor
(6M Cache, up to 3.20 GHz) BGA
Q3'12 N/A 4 35 W Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i7-3632QM Processor
(6M Cache, up to 3.20 GHz) rPGA
Q3'12 $378.00 4 35 W Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i7-3635QM Processor
(6M Cache, up to 3.40 GHz)
Q3'12 N/A 4 45 W Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i3-3120M Processor
(3M Cache, 2.50 GHz)
Q3'12 $225.00 2 35 W Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Atom™ Processor Z2480
(512K Cache, up to 2.00 GHz)
Q3'12 N/A 1 Integrated
So sánh Intel® Atom™ Processor Z2760
(1M Cache, 1.80 GHz)
Q3'12 N/A 2 Integrated
So sánh Intel® Core™ i3-3220 Processor
(3M Cache, 3.30 GHz)
Q3'12 $113.00 - $117.00 2 55 W Intel® HD Graphics 2500
So sánh Intel® Core™ i3-3220T Processor
(3M Cache, 2.80 GHz)
Q3'12 $117.00 2 35 W Intel® HD Graphics 2500
So sánh Intel® Core™ i3-3225 Processor
(3M Cache, 3.30 GHz)
Q3'12 $134.00 2 55 W Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i3-3240 Processor
(3M Cache, 3.40 GHz)
Q3'12 $117.00 2 55 W Intel® HD Graphics 2500
So sánh Intel® Core™ i3-3240T Processor
(3M Cache, 2.90 GHz)
Q3'12 $117.00 2 35 W Intel® HD Graphics 2500
So sánh Intel® Celeron® Processor G465
(1.5M Cache, 1.90 GHz)
Q3'12 $37.00 1 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i3-2328M Processor
(3M Cache, 2.20 GHz)
Q3'12 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i3-2365M Processor
(3M Cache, 1.40 GHz)
Q3'12 N/A 2 17 W
So sánh Intel® Core™ i3-3217UE Processor
(3M Cache, 1.60 GHz)
Q3'12 $235.00 2 17 W Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i3-3120ME Processor
(3M Cache, 2.40 GHz)
Q3'12 $205.00 2 35 W Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i3-3217U Processor
(3M Cache, 1.80 GHz)
Q2'12 $225.00 2 17 W Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i3-3110M Processor
(3M Cache, 2.40 GHz)
Q2'12 $225.00 2 35 W Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i3-2377M Processor
(3M Cache, 1.50 GHz)
Q2'12 N/A 2 17 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 807
(1.5M Cache, 1.50 GHz)
Q2'12 N/A 1 17 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i7-3517UE Processor
(4M Cache, up to 2.80 GHz)
Q2'12 $289.00 2 17 W Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i7-3555LE Processor
(4M Cache, up to 3.20 GHz)
Q2'12 $316.00 2 25 W Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i5-3610ME Processor
(3M Cache, up to 3.30 GHz)
Q2'12 $243.00 2 35 W Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i5-3470T Processor
(3M Cache, up to 3.60 GHz)
Q2'12 $184.00 2 35 W Intel® HD Graphics 2500
So sánh Intel® Core™ i7-3667U Processor
(4M Cache, up to 3.20 GHz)
Q2'12 $346.00 2 17 W Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i7-3517U Processor
(4M Cache, up to 3.00 GHz)
Q2'12 N/A 2 17 W Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i7-3520M Processor
(4M Cache, up to 3.60 GHz)
Q2'12 $346.00 2 35 W Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i5-3427U Processor
(3M Cache, up to 2.80 GHz)
Q2'12 $225.00 2 17 W Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i5-3317U Processor
(3M Cache, up to 2.60 GHz)
Q2'12 $225.00 2 17 W Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i5-3320M Processor
(3M Cache, up to 3.30 GHz)
Q2'12 $225.00 - $227.00 2 35 W Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i5-3360M Processor
(3M Cache, up to 3.50 GHz)
Q2'12 $266.00 - $269.00 2 35 W Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i5-3210M Processor
(3M Cache, up to 3.10 GHz) BGA
Q2'12 $225.00 2 35 W Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i5-3210M Processor
(3M Cache, up to 3.10 GHz, rPGA
Q2'12 $225.00 2 35 W Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i3-2115C Processor
(3M Cache, 2.00 GHz)
Q2'12 $293.00 2 25 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1105C
(6M Cache, 1.00 GHz)
Q2'12 $389.00 4 25 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1125C
(8M Cache, 2.00 GHz)
Q2'12 $519.00 4 40 W
So sánh Intel® Pentium® Processor B915C
(3M Cache, 1.50 GHz)
Q2'12 $168.00 2 15 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 725C
(1.5M Cache, 1.30 GHz)
Q2'12 $90.00 1 10 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-4603
(10M Cache, 2.00 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Q2'12 $551.00 - $555.00 4 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-4607
(12M Cache, 2.20 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Q2'12 $885.00 - $889.00 6 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-4610
(15M Cache, 2.40 GHz, 7.20 GT/s Intel® QPI)
Q2'12 $1219.00 - $1223.00 6 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-4620
(16M Cache, 2.20 GHz, 7.20 GT/s Intel® QPI)
Q2'12 $1611.00 - $1616.00 8 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-4640
(20M Cache, 2.40 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI)
Q2'12 $2725.00 - $2730.00 8 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-4650
(20M Cache, 2.70 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI)
Q2'12 $3616.00 - $3620.00 8 130 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-4650L
(20M Cache, 2.60 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI)
Q2'12 $3616.00 - $3620.00 8 115 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2420
(15M Cache, 1.90 GHz, 7.20 GT/s Intel® QPI)
Q2'12 $387.00 - $391.00 6 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2430
(15M Cache, 2.20 GHz, 7.20 GT/s Intel® QPI)
Q2'12 $526.00 - $554.00 6 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2430L
(15M Cache, 2.00 GHz, 7.20 GT/s Intel® QPI)
Q2'12 $662.00 6 60 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2440
(15M Cache, 2.40 GHz, 7.20 GT/s Intel® QPI)
Q2'12 $832.00 - $837.00 6 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2450
(20M Cache, 2.10 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI)
Q2'12 $1107.00 - $1112.00 8 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2450L
(20M Cache, 1.80 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI)
Q2'12 $1107.00 8 70 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2470
(20M Cache, 2.30 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI)
Q2'12 $1440.00 - $1444.00 8 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1220L v2
(3M Cache, 2.30 GHz)
Q2'12 $189.00 2 17 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1230 v2
(8M Cache, 3.30 GHz)
Q2'12 $215.00 - $230.00 4 69 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1240 v2
(8M Cache, 3.40 GHz)
Q2'12 $250.00 - $261.00 4 69 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1245 v2
(8M Cache, 3.40 GHz)
Q2'12 $266.00 - $273.00 4 77 W Intel® HD Graphics P4000
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1265L v2
(8M Cache, 2.50 GHz)
Q2'12 $294.00 - $305.00 4 45 W Intel® HD Graphics 2500
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1270 v2
(8M Cache, 3.50 GHz)
Q2'12 $328.00 - $339.00 4 69 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1275 v2
(8M Cache, 3.50 GHz)
Q2'12 $324.00 - $350.00 4 77 W Intel® HD Graphics P4000
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1280 v2
(8M Cache, 3.60 GHz)
Q2'12 $612.00 - $623.00 4 69 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1290 v2
(8M Cache, 3.70 GHz)
Q2'12 $885.00 4 87 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2418L
(10M, 2.0 GHz, 6.4 GT/s Intel® QPI)
Q2'12 $435.00 4 50 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2428L
(15M, 1.8 GHz, 7.2 GT/s Intel® QPI)
Q2'12 $703.00 6 60 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2448L
(20M, 1.8 GHz, 8.0 GT/s Intel® QPI)
Q2'12 $1286.00 8 70 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-1428L
(15M Cache, 1.8 GHz)
Q2'12 $480.00 6 60 W
So sánh Intel® Core™ i7-3770 Processor
(8M Cache, up to 3.90 GHz)
Q2'12 $277.00 - $305.00 4 77 W Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i7-3770K Processor
(8M Cache, up to 3.90 GHz)
Q2'12 $332.00 - $342.00 4 77 W Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i7-3770S Processor
(8M Cache, up to 3.90 GHz)
Q2'12 $294.00 - $305.00 4 65 W Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i7-3770T Processor
(8M Cache, up to 3.70 GHz)
Q2'12 $294.00 4 45 W Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i7-3920XM Processor Extreme Edition
(8M Cache, up to 3.80 GHz)
Q2'12 $1096.00 4 55 W Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i7-3820QM Processor
(8M Cache, up to 3.70 GHz)
Q2'12 $568.00 4 45 W Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i7-3720QM Processor
(6M Cache, up to 3.60 GHz)
Q2'12 $378.00 4 45 W Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i7-3610QM Processor
(6M Cache, up to 3.30 GHz)
Q2'12 $378.00 4 45 W Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i7-3612QM Processor
(6M Cache, up to 3.10 GHz) BGA
Q2'12 $378.00 4 35 W Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i7-3612QM Processor
(6M Cache, up to 3.10 GHz) rPGA
Q2'12 $378.00 4 35 W Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i7-3615QM Processor
(6M Cache, up to 3.30 GHz)
Q2'12 $378.00 4 45 W Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i7-3610QE Processor
(6M Cache, up to 3.30 GHz)
Q2'12 $345.00 4 45 W Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i7-3612QE Processor
(6M Cache, up to 3.10 GHz)
Q2'12 $375.00 4 35 W Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i7-3615QE Processor
(6M Cache, up to 3.30 GHz)
Q2'12 $345.00 4 45 W Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Atom™ Processor Z2460
(512K Cache, up to 1.60 GHz)
Q2'12 N/A 1 Integrated
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2620
(15M Cache, 2.00 GHz, 7.20 GT/s Intel® QPI)
Q1'12 $370.00 - $410.00 6 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2630
(15M Cache, 2.30 GHz, 7.20 GT/s Intel® QPI)
Q1'12 $612.00 - $616.00 6 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2630L
(15M Cache, 2.00 GHz, 7.20 GT/s Intel® QPI)
Q1'12 $662.00 6 60 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2637
(5M Cache, 3.00 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI)
Q1'12 $885.00 2 80 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2640
(15M Cache, 2.50 GHz, 7.20 GT/s Intel® QPI)
Q1'12 $885.00 - $889.00 6 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2643
(10M Cache, 3.30 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI)
Q1'12 $885.00 4 130 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2650
(20M Cache, 2.00 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI)
Q1'12 $1107.00 - $1112.00 8 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2650L
(20M Cache, 1.80 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI)
Q1'12 $1107.00 8 70 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2660
(20M Cache, 2.20 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI)
Q1'12 $1329.00 - $1333.00 8 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2665
(20M Cache, 2.40 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI)
Q1'12 $1440.00 - $1444.00 8 115 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2667
(15M Cache, 2.90 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI)
Q1'12 $1552.00 6 130 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2670
(20M Cache, 2.60 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI)
Q1'12 $1552.00 - $1556.00 8 115 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2680
(20M Cache, 2.70 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI)
Q1'12 $1723.00 - $1727.00 8 130 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2687W
(20M Cache, 3.10 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI)
Q1'12 $1885.00 - $1890.00 8 150 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2690
(20M Cache, 2.90 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI)
Q1'12 $2057.00 - $2061.00 8 135 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-1620
(10M Cache, 3.60 GHz, 0.0 GT/s Intel® QPI)
Q1'12 $294.00 4 130 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-1650
(12M Cache, 3.20 GHz, 0.0 GT/s Intel® QPI)
Q1'12 $583.00 6 130 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-1660
(15M Cache, 3.30 GHz, 0.0 GT/s Intel® QPI)
Q1'12 $1080.00 - $1083.00 6 130 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2648L
(20M, 1.80 GHz, 8.0 GT/s Intel® QPI)
Q1'12 $1293.00 8 70 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2658
(20M, 2.10 GHz, 8.0 GT/s Intel® QPI)
Q1'12 $1479.00 8 95 W
So sánh Intel® Atom™ Processor D2550
(1M Cache, 1.86 GHz)
Q1'12 $47.00 2 10 W Integrated
So sánh Intel® Core™ i7-3820 Processor
(10M Cache, up to 3.80 GHz)
Q1'12 $294.00 - $305.00 4 130 W
So sánh Intel® Core™ i5-2450M Processor
(3M Cache, up to 3.10 GHz)
Q1'12 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i3-2370M Processor
(3M Cache, 2.40 GHz)
Q1'12 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Atom™ Processor N2800
(1M Cache, 1.86 GHz)
Q4'11 $47.00 2 6,5 W Integrated
So sánh Intel® Atom™ Processor N2600
(1M Cache, 1.6 GHz)
Q4'11 $42.00 2 3,5 W Integrated
So sánh Intel® Celeron® Processor G460
(1.5M Cache, 1.80 GHz)
Q4'11 $37.00 1 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i7-3960X Processor Extreme Edition
(15M Cache, up to 3.90 GHz)
Q4'11 $999.00 - $1059.00 6 130 W
So sánh Intel® Core™ i7-3930K Processor
(12M Cache, up to 3.80 GHz)
Q4'11 $594.00 6 130 W
So sánh Intel® Core™ i7-2700K Processor
(8M Cache, up to 3.90 GHz)
Q4'11 N/A 4 95 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i7-2670QM Processor
(6M Cache, up to 3.10 GHz)
Q4'11 N/A 4 45 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i7-2675QM Processor
(6M Cache, up to 3.10 GHz)
Q4'11 N/A 4 45 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i5-2430M Processor
(3M Cache, up to 3.00 GHz)
Q4'11 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i5-2435M Processor
(3M Cache, up to 3.00 GHz)
Q4'11 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i3-2350M Processor
(3M Cache, 2.30 GHz)
Q4'11 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i3-2367M Processor
(3M Cache, 1.40 GHz)
Q4'11 $250.00 2 17 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Atom™ Processor D2700
(1M Cache, 2.13 GHz)
Q3'11 N/A 2 10 W Integrated
So sánh Intel® Core™ i3-2120T Processor
(3M Cache, 2.60 GHz)
Q3'11 $121.00 2 35 W Intel® HD Graphics 2000
So sánh Intel® Core™ i3-2130 Processor
(3M Cache, 3.40 GHz)
Q3'11 $117.00 2 65 W Intel® HD Graphics 2000
So sánh Intel® Core™ i3-2125 Processor
(3M Cache, 3.30 GHz)
Q3'11 $134.00 - $144.00 2 65 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i7-2960XM Processor Extreme Edition
(8M Cache, up to 3.70 GHz)
Q4'11 N/A 4 55 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i7-2860QM Processor
(8M Cache, up to 3.60 GHz)
Q4'11 $568.00 4 45 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i7-2760QM Processor
(6M Cache, up to 3.50 GHz)
Q4'11 $378.00 4 45 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i7-2640M Processor
(4M Cache, up to 3.50 GHz)
Q4'11 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1290
(8M Cache, 3.60 GHz)
Q3'11 N/A 4 95 W
So sánh Intel® Core™ i7-980 Processor
(12M Cache, 3.33 GHz, 4.8 GT/s Intel® QPI)
Q2'11 $594.00 6 130 W
So sánh Intel® Core™ i7-2677M Processor
(4M Cache, up to 2.90 GHz)
Q2'11 N/A 2 17 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i7-2637M Processor
(4M Cache, up to 2.80 GHz)
Q2'11 N/A 2 17 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i5-2557M Processor
(3M Cache, up to 2.70 GHz)
Q2'11 N/A 2 17 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i5-2467M Processor
(3M Cache, up to 2.30 GHz)
Q2'11 N/A 2 17 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i3-2330E Processor
(3M Cache, 2.20 GHz)
Q2'11 $193.00 2 35 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i3-2330M Processor
(3M Cache, 2.20 GHz)
Q2'11 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i3-2357M Processor
(3M Cache, 1.30 GHz)
Q2'11 N/A 2 17 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i3-2340UE Processor
(3M Cache, 1.30 GHz)
Q2'11 $215.00 2 17 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Atom™ Processor Z625
(512K Cache, 1.90 GHz)
Q2'10 N/A 1 2,2 W Integrated
So sánh Intel® Atom™ Processor Z615
(512K Cache, 1.60 GHz)
Q2'10 N/A 1 2,2 W Integrated
So sánh Intel® Atom™ Processor Z600
(512K Cache, 1.20 GHz)
Q2'10 N/A 1 1,3 W Integrated
So sánh Intel® Atom™ Processor Z670
(512K Cache, 1.50 GHz)
Q2'11 N/A 1 3 W Integrated
So sánh Intel® Atom™ Processor Z650
(512K Cache, 1.20 GHz)
Q2'11 N/A 1 3 W Integrated
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-8830
(24M Cache, 2.13 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Q2'11 $2280.00 8 105 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-8850
(24M Cache, 2.00 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Q2'11 $3059.00 10 130 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-8860
(24M Cache, 2.26 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Q2'11 $4061.00 10 130 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-8867L
(30M Cache, 2.13 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Q2'11 $4172.00 10 105 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-8870
(30M Cache, 2.40 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Q2'11 $4616.00 10 130 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-4807
(18M Cache, 1.86 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
Q2'11 $890.00 6 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-4820
(18M Cache, 2.00 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)
Q2'11 $1446.00 8 105 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-4830
(24M Cache, 2.13 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Q2'11 $2059.00 8 105 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-4850
(24M Cache, 2.00 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Q2'11 $2837.00 10 130 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-4860
(24M Cache, 2.26 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Q2'11 $3838.00 10 130 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-4870
(30M Cache, 2.40 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Q2'11 $4394.00 10 130 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-2803
(18M Cache, 1.73 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
Q2'11 $774.00 6 105 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-2820
(18M Cache, 2.00 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)
Q2'11 $1334.00 8 105 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-2830
(24M Cache, 2.13 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Q2'11 $1779.00 8 105 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-2850
(24M Cache, 2.00 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Q2'11 $2558.00 10 130 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-2860
(24M Cache, 2.26 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Q2'11 $3670.00 10 130 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-2870
(30M Cache, 2.40 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Q2'11 $4227.00 10 130 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1220L
(3M Cache, 2.20 GHz)
Q2'11 $189.00 2 20 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1230
(8M Cache, 3.20 GHz)
Q2'11 $230.00 4 80 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1235
(8M Cache, 3.20 GHz)
Q2'11 $250.00 4 95 W Intel® HD Graphics P3000
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1240
(8M Cache, 3.30 GHz)
Q2'11 $250.00 - $261.00 4 80 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1245
(8M Cache, 3.30 GHz)
Q2'11 $262.00 - $273.00 4 95 W Intel® HD Graphics P3000
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1260L
(8M Cache, 2.40 GHz)
Q2'11 $294.00 4 45 W Intel® HD Graphics 2000
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1270
(8M Cache, 3.40 GHz)
Q2'11 $328.00 - $339.00 4 80 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1275
(8M Cache, 3.40 GHz)
Q2'11 $320.00 - $350.00 4 95 W Intel® HD Graphics P3000
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1280
(8M Cache, 3.50 GHz)
Q2'11 $612.00 - $623.00 4 95 W
So sánh Intel® Atom™ Processor N570
(1M Cache, 1.66 GHz)
Q1'11 N/A 2 8,5 W Integrated
So sánh Intel® Core™ i7-2655LE Processor
(4M Cache, up to 2.90 GHz)
Q1'11 $312.00 2 25 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i7-2610UE Processor
(4M Cache, up to 2.40 GHz)
Q1'11 $287.00 2 17 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i5-2390T Processor
(3M Cache, up to 3.50 GHz)
Q1'11 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics 2000
So sánh Intel® Core™ i3-2100 Processor
(3M Cache, 3.10 GHz)
Q1'11 $120.00 2 65 W Intel® HD Graphics 2000
So sánh Intel® Core™ i3-2100T Processor
(3M Cache, 2.50 GHz)
Q1'11 $132.00 2 35 W Intel® HD Graphics 2000
So sánh Intel® Core™ i3-2120 Processor
(3M Cache, 3.30 GHz)
Q1'11 $111.00 - $120.00 2 65 W Intel® HD Graphics 2000
So sánh Intel® Core™ i7-2620M Processor
(4M Cache, up to 3.40 GHz)
Q1'11 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i5-2520M Processor
(3M Cache, up to 3.20 GHz)
Q1'11 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i5-2540M Processor
(3M Cache, up to 3.30 GHz)
Q1'11 $269.00 2 35 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i5-2510E Processor
(3M Cache, up to 3.10 GHz)
Q1'11 $241.00 2 35 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i5-2515E Processor
(3M Cache, up to 3.10 GHz)
Q1'11 $254.00 2 35 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i7-2629M Processor
(4M Cache, up to 3.00 GHz)
Q1'11 N/A 2 25 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i7-2649M Processor
(4M Cache, up to 3.20 GHz)
Q1'11 N/A 2 25 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i7-2657M Processor
(4M Cache, up to 2.70 GHz)
Q1'11 N/A 2 17 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i7-2617M Processor
(4M Cache, up to 2.60 GHz)
Q1'11 N/A 2 17 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i5-2537M Processor
(3M Cache, up to 2.30 GHz)
Q1'11 N/A 2 17 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i5-2410M Processor
(3M Cache, up to 2.90 GHz)
Q1'11 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i3-2310M Processor
(3M Cache, 2.10 GHz)
Q1'11 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Xeon® Processor X5690
(12M Cache, 3.46 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Q1'11 $1663.00 - $1666.00 6 130 W
So sánh Intel® Xeon® Processor X5687
(12M Cache, 3.60 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Q1'11 $1663.00 4 130 W
So sánh Intel® Xeon® Processor X5675
(12M Cache, 3.06 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Q1'11 $1440.00 - $1443.00 6 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor X5672
(12M Cache, 3.20 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Q1'11 N/A 4 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor X5647
(12M Cache, 2.93 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)
Q1'11 $774.00 4 130 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5649
(12M Cache, 2.53 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)
Q1'11 $774.00 - $777.00 6 80 W
So sánh Intel® Xeon® Processor W3690
(12M Cache, 3.46 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Q1'11 N/A 6 130 W
So sánh Intel® Core™ i7-990X Processor Extreme Edition
(12M Cache, 3.46 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Q1'11 $1059.00 6 130 W
So sánh Intel® Core™ i7-2600 Processor
(8M Cache, up to 3.80 GHz)
Q1'11 $266.00 4 95 W Intel® HD Graphics 2000
So sánh Intel® Core™ i7-2600K Processor
(8M Cache, up to 3.80 GHz)
Q1'11 N/A 4 95 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i7-2600S Processor
(8M Cache, up to 3.80 GHz)
Q1'11 N/A 4 65 W Intel® HD Graphics 2000
So sánh Intel® Core™ i7-2920XM Processor Extreme Edition
(8M Cache, up to 3.50 GHz)
Q1'11 N/A 4 55 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i7-2820QM Processor
(8M Cache, up to 3.40 GHz)
Q1'11 $570.00 4 45 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i7-2720QM Processor
(6M Cache, up to 3.30 GHz)
Q1'11 N/A 4 45 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i7-2710QE Processor
(6M Cache, up to 3.00 GHz)
Q1'11 $308.00 4 45 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i7-2630QM Processor
(6M Cache, up to 2.90 GHz)
Q1'11 N/A 4 45 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i7-2635QM Processor
(6M Cache, up to 2.90 GHz)
Q1'11 N/A 4 45 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i7-2715QE Processor
(6M Cache, up to 3.00 GHz)
Q1'11 $308.00 4 45 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Atom™ Processor E665CT
(512K Cache, 1.3 GHz)
Q4'10 N/A 1 7 W Integrated
So sánh Intel® Atom™ Processor E665C
(512K Cache, 1.3 GHz)
Q4'10 N/A 1 7 W Integrated
So sánh Intel® Atom™ Processor E645CT
(512K Cache, 1.0 GHz)
Q4'10 N/A 1 7 W Integrated
So sánh Intel® Atom™ Processor E645C
(512K Cache, 1.0 GHz)
Q4'10 N/A 1 7 W Integrated
So sánh Intel® Core™ i3-560 Processor
(4M Cache, 3.33 GHz)
Q3'10 $117.00 2 73 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Atom™ Processor D525
(1M Cache, 1.80 GHz)
Q2'10 $63.00 2 13 W Integrated
So sánh Intel® Atom™ Processor D425
(512K Cache, 1.80 GHz)
Q2'10 $42.00 1 10 W Integrated
So sánh Intel® Core™ i7-875K Processor
(8M Cache, 2.93 GHz)
Q2'10 $353.00 4 95 W
So sánh Intel® Core™ i7-880 Processor
(8M Cache, 3.06 GHz)
Q2'10 N/A 4 95 W
So sánh Intel® Core™ i5-655K Processor
(4M Cache, 3.20 GHz)
Q2'10 $177.00 2 73 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i3-550 Processor
(4M Cache, 3.20 GHz)
Q2'10 $117.00 2 73 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Atom™ Processor N475
(512K Cache, 1.83 GHz)
Q2'10 N/A 1 6,5 W Integrated
So sánh Intel® Atom™ Processor N455
(512K Cache, 1.66 GHz)
Q2'10 $64.00 1 6,5 W Integrated
So sánh Intel® Xeon® Processor X3480
(8M Cache, 3.06 GHz)
Q2'10 $623.00 4 95 W
So sánh Intel® Core™ i7-660UM Processor
(4M Cache, 1.33 GHz)
Q2'10 N/A 2 18 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i5-540UM Processor
(3M Cache, 1.20 GHz)
Q2'10 N/A 2 18 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i5-430UM Processor
(3M cache, 1.20 GHz)
Q2'10 N/A 2 18 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i3-330UM Processor
(3M cache, 1.20 GHz)
Q2'10 N/A 2 18 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i7-980X Processor Extreme Edition
(12M Cache, 3.33 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Q1'10 $1059.00 6 130 W
So sánh Intel® Xeon® Processor X5680
(12M Cache, 3.33 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Q1'10 $1663.00 - $1666.00 6 130 W
So sánh Intel® Xeon® Processor X5677
(12M Cache, 3.46 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Q1'10 $1663.00 4 130 W
So sánh Intel® Xeon® Processor X5670
(12M Cache, 2.93 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Q1'10 $1440.00 - $1443.00 6 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor X5667
(12M Cache, 3.06 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Q1'10 $1440.00 4 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor X5660
(12M Cache, 2.80 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Q1'10 $1219.00 - $1222.00 6 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor X5650
(12M Cache, 2.66 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Q1'10 $996.00 - $999.00 6 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor L5640
(12M Cache, 2.26 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)
Q1'10 $996.00 - $999.00 6 60 W
So sánh Intel® Xeon® Processor L5638
(12M Cache, 2.00 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)
Q1'10 $541.00 6 60 W
So sánh Intel® Xeon® Processor L5630
(12M Cache, 2.13 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)
Q1'10 $551.00 - $554.00 4 40 W
So sánh Intel® Xeon® Processor L5618
(12M Cache, 1.87 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)
Q1'10 $451.00 4 40 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5645
(12M Cache, 2.40 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)
Q1'10 $541.00 - $554.00 6 80 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5640
(12M Cache, 2.66 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)
Q1'10 $774.00 - $777.00 4 80 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5630
(12M Cache, 2.53 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)
Q1'10 $551.00 - $554.00 4 80 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5620
(12M Cache, 2.40 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)
Q1'10 $379.00 - $391.00 4 80 W
So sánh Intel® Xeon® Processor W3680
(12M Cache, 3.33 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Q1'10 $594.00 6 130 W
So sánh Intel® Xeon® Processor L3406
(4M Cache, 2.26 GHz)
Q1'10 $201.00 2 30 W
So sánh Intel® Core™ i7-860S Processor
(8M Cache, 2.53 GHz)
Q1'10 $362.00 4 82 W
So sánh Intel® Core™ i5-670 Processor
(4M Cache, 3.46 GHz)
Q1'10 $305.00 2 73 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i5-661 Processor
(4M Cache, 3.33 GHz)
Q1'10 $177.00 2 87 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i5-660 Processor
(4M Cache, 3.33 GHz)
Q1'10 $177.00 - $193.00 2 73 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i5-650 Processor
(4M Cache, 3.20 GHz)
Q1'10 $177.00 2 73 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i3-540 Processor
(4M Cache, 3.06 GHz)
Q1'10 $109.00 - $117.00 2 73 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i3-530 Processor
(4M Cache, 2.93 GHz)
Q1'10 $117.00 2 73 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i7-610E Processor
(4M Cache, 2.53 GHz)
Q1'10 $232.00 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i7-620LM Processor
(4M Cache, 2.00 GHz)
Q1'10 N/A 2 25 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i7-620M Processor
(4M Cache, 2.66 GHz)
Q1'10 $250.00 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i7-620UM Processor
(4M Cache, 1.06 GHz)
Q1'10 N/A 2 18 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i7-640LM Processor
(4M Cache, 2.13 GHz)
Q1'10 N/A 2 25 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i7-640UM Processor
(4M Cache, 1.20 GHz)
Q1'10 N/A 2 18 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i5-540M Processor
(3M Cache, 2.53 GHz)
Q1'10 $269.00 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i5-520UM Processor
(3M Cache, 1.06 GHz)
Q1'10 N/A 2 18 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i5-520M Processor
(3M Cache, 2.40 GHz)
Q1'10 $210.00 - $227.00 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i7-620LE Processor
(4M Cache, 2.00 GHz)
Q1'10 $247.00 2 25 W Integrated
So sánh Intel® Core™ i7-620UE Processor
(4M Cache, 1.06 GHz)
Q1'10 $248.00 2 18 W Integrated
So sánh Intel® Core™ i5-520E Processor
(3M Cache, 2.40 GHz)
Q1'10 $210.00 2 35 W Integrated
So sánh Intel® Xeon® Processor W3565
(8M Cache, 3.20 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
Q4'09 $305.00 4 130 W
So sánh Intel® Core™ i7-960 Processor
(8M Cache, 3.20 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
Q4'09 $305.00 4 130 W
So sánh Intel® Core™ i7-920XM Processor Extreme Edition
(8M Cache, 2.00 GHz)
Q3'09 N/A 4 55 W
So sánh Intel® Core™ i7-820QM Processor
(8M Cache, 1.73 GHz)
Q3'09 N/A 4 45 W
So sánh Intel® Core™ i7-720QM Processor
(6M Cache, 1.60 GHz)
Q3'09 $380.00 4 45 W
So sánh Intel® Core™ i7-860 Processor
(8M Cache, 2.80 GHz)
Q3'09 $257.00 - $305.00 4 95 W
So sánh Intel® Core™ i7-870 Processor
(8M Cache, 2.93 GHz)
Q3'09 $305.00 4 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor X3470
(8M Cache, 2.93 GHz)
Q3'09 $339.00 4 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor X3460
(8M Cache, 2.80 GHz)
Q3'09 $328.00 - $339.00 4 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor X3450
(8M Cache, 2.66 GHz)
Q3'09 $237.00 - $261.00 4 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor X3440
(8M Cache, 2.53 GHz)
Q3'09 $230.00 4 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor L3426
(8M Cache, 1.86 GHz)
Q3'09 $305.00 4 45 W
So sánh Intel® Xeon® Processor W5590
(8M Cache, 3.33 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Q3'09 N/A 4 130 W
So sánh Intel® Xeon® Processor L5530
(8M Cache, 2.40 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)
Q3'09 N/A 4 60 W
So sánh Intel® Xeon® Processor W3580
(8M Cache, 3.33 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Q3'09 $1059.00 4 130 W
So sánh Intel® Xeon® Processor W3550
(8M Cache, 3.06 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
Q3'09 $305.00 4 130 W
So sánh Intel® Core™ i7-975 Processor Extreme Edition
(8M Cache, 3.33 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Q2'09 $1059.00 4 130 W
So sánh Intel® Core™ i7-950 Processor
(8M Cache, 3.06 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
Q2'09 $305.00 4 130 W
So sánh Intel® Atom™ Processor Z550
(512K Cache, 2.00 GHz, 533 MHz FSB)
Q2'09 N/A 1 2,4 W
So sánh Intel® Atom™ Processor Z515
(512K Cache, 1.20 GHz, 400 MHz FSB)
Q2'09 N/A 1 1,4 W
So sánh Intel® Xeon® Processor X5570
(8M Cache, 2.93 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Q1'09 N/A 4 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor X5560
(8M Cache, 2.80 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Q1'09 N/A 4 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor X5550
(8M Cache, 2.66 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Q1'09 N/A 4 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor W5580
(8M Cache, 3.20 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Q1'09 N/A 4 130 W
So sánh Intel® Xeon® Processor L5520
(8M Cache, 2.26 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)
Q1'09 N/A 4 60 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5540
(8M Cache, 2.53 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)
Q1'09 $940.00 4 80 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5530
(8M Cache, 2.40 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)
Q1'09 N/A 4 80 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5520
(8M Cache, 2.26 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)
Q1'09 N/A 4 80 W
So sánh Intel® Xeon® Processor W3570
(8M Cache, 3.20 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Q1'09 $1059.00 4 130 W
So sánh Intel® Xeon® Processor W3540
(8M Cache, 2.93 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
Q1'09 $594.00 4 130 W
So sánh Intel® Xeon® Processor W3520
(8M Cache, 2.66 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
Q1'09 $305.00 4 130 W
So sánh Intel® Xeon® Processor L5518
(8M Cache, 2.13 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)
Q1'09 $504.00 4 60 W
So sánh Intel® Xeon® Processor L5508
(8M Cache, 2.00 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)
Q1'09 $403.00 2 38 W
So sánh Intel® Atom™ Processor Z530P
(512K Cache, 1.60 GHz, 533 MHz FSB)
Q2'08 $65.00 1 2,2 W
So sánh Intel® Atom™ Processor Z520PT
(512K Cache, 1.33 GHz, 533 MHz FSB)
Q2'08 $50.00 1 2,2 W
So sánh Intel® Atom™ Processor Z510PT
(512K Cache, 1.10 GHz, 400 MHz FSB)
Q2'08 $27.00 1 2,2 W
So sánh Intel® Atom™ Processor Z510P
(512K Cache, 1.10 GHz, 400 MHz FSB)
Q2'08 $20.00 1 2,2 W
So sánh Intel® Core™ i7-965 Processor Extreme Edition
(8M Cache, 3.20 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Q4'08 $990.00 4 130 W
So sánh Intel® Core™ i7-920 Processor
(8M Cache, 2.66 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
Q4'08 $305.00 4 130 W
So sánh Intel® Core™ i7-940 Processor
(8M Cache, 2.93 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
Q4'08 $555.00 4 130 W
So sánh Intel® Atom™ Processor 330
(1M Cache, 1.60 GHz, 533 MHz FSB)
Q3'08 N/A 2 8 W
So sánh Intel® Atom™ Processor 230
(512K Cache, 1.60 GHz, 533 MHz FSB)
Q2'08 $29.00 1 4 W
So sánh Intel® Atom™ Processor N270
(512K Cache, 1.60 GHz, 533 MHz FSB)
Q2'08 $32.00 1 2,5 W
So sánh Intel® Atom™ Processor Z540
(512K Cache, 1.86 GHz, 533 MHz FSB)
Q2'08 N/A 1 2,4 W
So sánh Intel® Atom™ Processor Z530
(512K Cache, 1.60 GHz, 533 MHz FSB)
Q2'08 $65.00 1 2 W
So sánh Intel® Atom™ Processor Z520
(512K Cache, 1.33 GHz, 533 MHz FSB)
Q2'08 N/A 1 2 W
So sánh Intel® Atom™ Processor Z500
(512K Cache, 800 MHz, 400 MHz FSB)
Q2'08 N/A 1 0,65 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 651 supporting HT Technology
(2M Cache, 3.40 GHz, 800 MHz FSB)
Q2'06 N/A 1 86 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 531 supporting HT Technology
(1M Cache, 3.00 GHz, 800 MHz FSB)
Q2'04 N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 551 supporting HT Technology
(1M Cache, 3.40 GHz, 800 MHz FSB)
Q2'05 N/A 1 84 W
So sánh 64-bit Intel® Xeon® Processor 3.20 GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB Q2'04 N/A 1 103 W
So sánh 64-bit Intel® Xeon® Processor LV 2.80 GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB Q2'04 N/A 1 55 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 2.80E GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB Q1'04 N/A 1 89 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 3.00 GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB Q1'04 N/A 1 89 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 3.00E GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB Q2'04 N/A 1 89 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 3.20 GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB Q1'04 N/A 1 103 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 3.20E GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB Q1'04 N/A 1 103 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 3.40 GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB Q1'04 N/A 1 103 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 3.40E GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB Q1'04 N/A 1 103 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 2.80 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB Q4'03 N/A 1 74 W
So sánh Intel® Xeon® Processor LV 2.40 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB Q3'03 N/A 1 40 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 2.40 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB Q4'02 N/A 1 65 W
So sánh Intel® Xeon® Processor LV 1.60 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB Q3'02 N/A 1 30 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 2.00 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB Q1'02 N/A 1 58 W
So sánh Intel® Core™ i3-2102 Processor
(3M Cache, 3.10 GHz)
Q2'11 N/A 2 65 W Intel® HD Graphics 2000
So sánh Intel® Core™ i3-2105 Processor
(3M Cache, 3.10 GHz)
Q2'11 $134.00 2 65 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i7-930 Processor
(8M Cache, 2.80 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
Q1'10 $305.00 4 130 W
So sánh Intel® Core™ i7-970 Processor
(12M Cache, 3.20 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
Q3'10 $594.00 6 130 W
So sánh Intel® Core™ i7-870S Processor
(8M Cache, 2.66 GHz)
Q2'10 N/A 4 82 W
So sánh Intel® Core™ i5-680 Processor
(4M Cache, 3.60 GHz)
Q2'10 $305.00 2 73 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Atom™ Processor D510
(1M Cache, 1.66 GHz)
Q1'10 $63.00 2 13 W Integrated
So sánh Intel® Atom™ Processor D410
(512K Cache, 1.66 GHz)
Q1'10 $43.00 1 10 W Integrated
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 517 supporting HT Technology
(1M Cache, 2.93 GHz, 533 MHz FSB)
Q3'05 N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 520 supporting HT Technology
(1M Cache, 2.80 GHz, 800 MHz FSB)
Q2'04 N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 520/520J supporting HT Technology
(1M Cache, 2.80 GHz, 800 MHz FSB)
N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 520/521 supporting HT Technology
(1M Cache, 2.80 GHz, 800 MHz FSB)
N/A 1 89 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 520/521 supporting HT Technology
(1M Cache, 2.80E GHz, 800 MHz FSB)
N/A 1 89 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 520J supporting HT Technology
(1M Cache, 2.80 GHz, 800 MHz FSB)
Q4'04 N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 521 supporting HT Technology
(1M Cache, 2.80 GHz, 800 MHz FSB)
Q3'05 N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 524 supporting HT Technology
(1M Cache, 3.06 GHz, 533 MHz FSB)
Q2'06 N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 530/530J supporting HT Technology
(1M Cache, 3.00 GHz, 800 MHz FSB)
Q2'04 N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 530J supporting HT Technology
(1M Cache, 3.00 GHz, 800 MHz FSB)
Q4'04 N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 540/540J supporting HT Technology
(1M Cache, 3.20 GHz, 800 MHz FSB)
Q2'04 N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 540J supporting HT Technology
(1M Cache, 3.20 GHz, 800 MHz FSB)
Q4'05 N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 541 supporting HT Technology
(1M Cache, 3.20 GHz, 800 MHz FSB)
Q3'04 N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 550 supporting HT Technology
(1M Cache, 3.40 GHz, 800 MHz FSB)
Q2'04 N/A 1 115 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 550/550J supporting HT Technology
(1M Cache, 3.40 GHz, 800 MHz FSB)
N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 550J supporting HT Technology
(1M Cache, 3.40 GHz, 800 MHz FSB)
Q4'04 N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 560/560J supporting HT Technology
(1M Cache, 3.60 GHz, 800 MHz FSB)
N/A 1 115 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 560J supporting HT Technology
(1M Cache, 3.60 GHz, 800 MHz FSB)
N/A 1 115 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 561 supporting HT Technology
(1M Cache, 3.60 GHz, 800 MHz FSB)
Q3'05 N/A 1 115 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 570J supporting HT Technology
(1M Cache, 3.80 GHz, 800 MHz FSB)
Q4'04 N/A 1 115 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 571 supporting HT Technology
(1M Cache, 3.80 GHz, 800 MHz FSB)
Q3'05 N/A 1 115 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 620 supporting HT Technology
(2M Cache, 2.80 GHz, 800 MHz FSB)
N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 630 supporting HT Technology
(2M Cache, 3.00 GHz, 800 MHz FSB)
Q4'05 N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 631 supporting HT Technology
(2M Cache, 3.00 GHz, 800 MHz FSB)
Q1'06 N/A 1 86 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 640 supporting HT Technology
(2M Cache, 3.20 GHz, 800 MHz FSB)
Q1'05 N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 641 supporting HT Technology
(2M Cache, 3.20 GHz, 800 MHz FSB)
Q1'06 N/A 1 86 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 650 supporting HT Technology
(2M Cache, 3.40 GHz, 800 MHz FSB)
Q1'05 N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 660 supporting HT Technology
(2M Cache, 3.60 GHz, 800 MHz FSB)
Q1'05 N/A 1 115 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 661 supporting HT Technology
(2M Cache, 3.60 GHz, 800 MHz FSB)
Q1'06 N/A 1 86 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 662 supporting HT Technology
(2M Cache, 3.60 GHz, 800 MHz FSB)
Q4'05 N/A 1 115 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 670 supporting HT Technology
(2M Cache, 3.80 GHz, 800 MHz FSB)
Q2'05 N/A 1 115 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 672 supporting HT Technology
(2M Cache, 3.80 GHz, 800 MHz FSB)
Q4'05 N/A 1 115 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 745 supporting HT Technology
(512K Cache, 3.00 GHz, 800 MHz FSB)
N/A 1 81,9 W
So sánh Pentium® 4 Processor Extreme Edition supporting HT Technology 3.46 GHz, 2M Cache, 1066 MHz FSB Q4'04 N/A 1 110,7 W
So sánh Pentium® 4 Processor Extreme Edition supporting HT Technology 3.73 GHz, 2M Cache, 1066 MHz FSB Q4'04 N/A 1 115 W
So sánh Pentium® 4 Processor Extreme Edition supporting HT Technology 3.20 GHz, 2M Cache, 800 MHz FSB N/A 1 92,1 W
So sánh Pentium® 4 Processor Extreme Edition supporting HT Technology 3.40 GHz, 2M Cache, 800 MHz FSB N/A 1 102,9 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 3.06 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB N/A 1 81,8 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 2.40 GHz, 512K Cache, 800 MHz FSB N/A 1 66,2 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 2.60 GHz, 512K Cache, 800 MHz FSB N/A 1 69 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 2.80 GHz, 512K Cache, 800 MHz FSB N/A 1 69,7 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 3.20 GHz, 512K Cache, 800 MHz FSB N/A 1 82 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 3.40 GHz, 512K Cache, 800 MHz FSB N/A 1 89 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 2.40 GHz, 1M Cache, 533 MHz FSB N/A 1 89 W
So sánh Intel® Pentium® Processor Extreme Edition 840
(2M Cache, 3.20 GHz, 800 MHz FSB)
Q2'05 N/A 2 130 W
So sánh Intel® Pentium® Processor Extreme Edition 955
(4M Cache, 3.46 GHz, 1066 MHz FSB)
Q1'06 $999.00 2 130 W
So sánh Intel® Pentium® Processor Extreme Edition 965
(4M Cache, 3.73 GHz, 1066 MHz FSB)
Q1'06 $999.00 2 130 W
So sánh Intel® Core™ i3-2312M Processor
(3M Cache, 2.10 GHz)
Q2'11 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i7-940XM Processor Extreme Edition
(8M Cache, 2.13 GHz)
Q3'10 N/A 4 55 W
So sánh Intel® Core™ i7-840QM Processor
(8M Cache, 1.86 GHz)
Q3'10 $570.00 4 45 W
So sánh Intel® Core™ i7-740QM Processor
(6M cache, 1.73 GHz)
Q3'10 $380.00 4 45 W
So sánh Intel® Core™ i7-640M Processor
(4M Cache, 2.80 GHz)
Q3'10 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i7-660LM Processor
(4M Cache, 2.26 GHz)
Q3'10 N/A 2 25 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i7-660UE Processor
(4M Cache, 1.33 GHz)
Q1'10 $248.00 2 18 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i7-680UM Processor
(4M Cache, 1.46 GHz)
Q3'10 N/A 2 18 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i5-580M Processor
(3M Cache, 2.66 GHz)
Q3'10 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i5-560UM Processor
(3M Cache, 1.33 GHz)
Q3'10 N/A 2 18 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i5-560M Processor
(3M Cache, 2.66 GHz)
Q3'10 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i5-480M Processor
(3M Cache, 2.66 GHz)
Q1'11 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i5-470UM Processor
(3M Cache, 1.33 GHz)
Q4'10 N/A 2 18 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i5-460M Processor
(3M Cache, 2.53 GHz)
Q3'10 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i5-450M Processor
(3M cache, 2.40 GHz)
Q2'10 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i5-430M Processor
(3M Cache, 2.26 GHz)
Q1'10 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i3-390M Processor
(3M Cache, 2.66 GHz)
Q1'11 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i3-380UM Processor
(3M Cache, 1.33 GHz)
Q4'10 N/A 2 18 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i3-380M Processor
(3M Cache, 2.53 GHz)
Q3'10 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i3-370M Processor
(3M cache, 2.40 GHz)
Q3'10 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i3-350M Processor
(3M Cache, 2.26 GHz)
Q1'10 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i3-330M Processor
(3M Cache, 2.13 GHz)
Q1'10 $177.00 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i3-330E Processor
(3M Cache, 2.13 GHz)
Q1'10 $138.00 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Atom™ Processor N550
(1M Cache, 1.50 GHz)
Q3'10 N/A 2 8,5 W Integrated
So sánh Intel® Atom™ Processor N470
(512K Cache, 1.83 GHz)
Q1'10 N/A 1 6,5 W Integrated
So sánh Intel® Atom™ Processor N450
(512K Cache, 1.66 GHz)
Q1'10 $64.00 1 5,5 W Integrated
So sánh Intel® Atom™ Processor N280
(512K Cache, 1.66 GHz, 667 MHz FSB)
Q1'09 N/A 1 2,5 W
So sánh Intel® Atom™ Processor Z560
(512K Cache, 2.13 GHz, 533 MHz FSB)
Q2'10 N/A 1 2,5 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® 4 Processor 518 supporting HT Technology
(1M Cache, 2.80 GHz, 533 MHz FSB)
N/A 1 88 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® 4 Processor 532 supporting HT Technology
(1M Cache, 3.06 GHz, 533 MHz FSB)
N/A 1 88 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® 4 Processor 538 supporting HT Technology
(1M Cache, 3.20 GHz, 533 MHz FSB)
N/A 1 88 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® 4 Processor 548 supporting HT Technology
(1M Cache, 3.33 GHz, 533 MHz FSB)
N/A 1 88 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® 4 Processor 552 supporting HT Technology
(1M Cache, 3.46 GHz, 533 MHz FSB)
N/A 1 88 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 2.40 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB N/A 1 59,8 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 2.66 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB N/A 1 66,1 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 2.80 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB N/A 1 68,4 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 3.06 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB N/A 1 70 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 3.20 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB N/A 1 76 W
So sánh Intel® Xeon® Processor X7560
(24M Cache, 2.26 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Q1'10 N/A 8 130 W
So sánh Intel® Xeon® Processor X7550
(18M Cache, 2.00 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Q1'10 N/A 8 130 W
So sánh Intel® Xeon® Processor L7555
(24M Cache, 1.86 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)
Q1'10 N/A 8 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor L7545
(18M Cache, 1.86 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)
Q1'10 N/A 6 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E7540
(18M Cache, 2.00 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Q1'10 N/A 6 105 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E7530
(12M Cache, 1.86 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)
Q1'10 N/A 6 105 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E7520
(18M Cache, 1.86 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
Q1'10 N/A 4 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 7150N
(16M Cache, 3.50 GHz, 667 MHz FSB)
N/A 2 150 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 7140N
(16M Cache, 3.33 GHz, 667 MHz FSB)
N/A 2 150 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 7140M
(16M Cache, 3.40 GHz, 800 MHz FSB)
N/A 2 150 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 7130N
(8M Cache, 3.16 GHz, 667 MHz FSB)
N/A 2 150 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 7130M
(8M Cache, 3.20 GHz, 800 MHz FSB)
$1391.00 2 150 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 7120N
(4M Cache, 3.00 GHz, 667 MHz FSB)
N/A 2 95 W