Các mẹo tìm kiếm

Có nhiều cách để tìm sản phẩm mà bạn đang cần tìm. Dưới đây là một số ví dụ:

  • Theo Số Hiệu Sản Phẩm - i7-5960X
  • Theo Mã Đặt Hàng - BX80648I75960X
  • Theo Mã THÔNG SỐ - SR20Q
  • Theo Tên Thương Hiệu - core m
  • Theo Tên Mã - Haswell
  • Theo Tần Số - 4,40 GHz
  • Theo đồ họa bộ xử lý - Iris
  • Theo Socket - LGA2011-v3

Các tiêu chí ở trên không chỉ áp dụng để tìm kiếm bộ xử lý mà còn tìm kiếm các sản phẩm khác trong danh mục của chúng tôi bao gồm bo mạch chủ, chipset, nối mạng, máy chủ và khung vỏ.

Bộ lọc tính năng bộ xử lý

Bộ lọc được áp dụng

Số các sản phẩm phù hợp: 37 Xuất thông số kỹ thuật đầy đủ
So sánh
So sánh tất cả
Tên sản phẩm Ngày phát hành Giá đề xuất cho khách hàng Số lõi Tần số cơ sở của bộ xử lý Tần số turbo tối đa Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý
So sánh Intel® Itanium® Processor 9720
(20M Cache, 1.73 GHz)
Q2'17 N/A 4 1.73 GHz 20 MB
So sánh Intel® Itanium® Processor 9740
(24M Cache, 2.13 GHz)
Q2'17 N/A 8 2.13 GHz 24 MB
So sánh Intel® Itanium® Processor 9750
(32M Cache, 2.53 GHz)
Q2'17 N/A 4 2.53 GHz 32 MB
So sánh Intel® Itanium® Processor 9760
(32M Cache, 2.66 GHz)
Q2'17 N/A 8 2.66 GHz 32 MB
So sánh Intel® Itanium® Processor 9560
(32M Cache, 2.53 GHz)
Q4'12 $4650.00 8 2.53 GHz 32 MB
So sánh Intel® Itanium® Processor 9550
(32M Cache, 2.40 GHz)
Q4'12 $3750.00 4 2.40 GHz 32 MB
So sánh Intel® Itanium® Processor 9540
(24M Cache, 2.13 GHz)
Q4'12 $2650.00 8 2.13 GHz 24 MB
So sánh Intel® Itanium® Processor 9520
(20M Cache, 1.73 GHz)
Q4'12 $1350.00 4 1.73 GHz 20 MB
So sánh Intel® Itanium® Processor 9350
(24M Cache, 1.73 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
Q1'10 $3838.00 4 1.73 GHz 1.87 GHz 24 MB L3
So sánh Intel® Itanium® Processor 9340
(20M Cache, 1.60 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
Q1'10 $2059.00 4 1.60 GHz 1.73 GHz 20 MB L3
So sánh Intel® Itanium® Processor 9330
(20M Cache, 1.46 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
Q1'10 $2059.00 4 1.46 GHz 1.60 GHz 20 MB L3
So sánh Intel® Itanium® Processor 9320
(16M Cache, 1.33 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
Q1'10 $1614.00 4 1.33 GHz 1.47 GHz 16 MB L3
So sánh Intel® Itanium® Processor 9310
(10M Cache, 1.60 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
Q1'10 $946.00 2 1.60 GHz 10 MB L3
So sánh Intel® Itanium® Processor 9152M
(24M Cache, 1.66 GHz, 667 MHz FSB)
Q4'07 N/A 2 1.66 GHz 24 MB L3
So sánh Intel® Itanium® Processor 9150N
(24M Cache, 1.60 GHz, 533 MHz FSB)
Q4'07 $3692.00 2 1.60 GHz 24 MB L3
So sánh Intel® Itanium® Processor 9150M
(24M Cache, 1.66 GHz, 667 MHz FSB)
Q4'07 $3692.00 2 1.66 GHz 24 MB L3
So sánh Intel® Itanium® Processor 9140N
(18M Cache, 1.60 GHz, 533 MHz FSB)
Q4'07 $1980.00 2 1.60 GHz 18 MB L3
So sánh Intel® Itanium® Processor 9140M
(18M Cache, 1.66 GHz, 667 MHz FSB)
Q4'07 $1980.00 2 1.66 GHz 18 MB L3
So sánh Intel® Itanium® Processor 9130M
(8M Cache, 1.66 GHz, 667 MHz FSB)
Q4'07 $1552.00 2 1.66 GHz 8 MB L3
So sánh Intel® Itanium® Processor 9120N
(12M Cache, 1.42 GHz, 533 MHz FSB)
Q4'07 $910.00 2 1.42 GHz 12 MB L3
So sánh Intel® Itanium® Processor 9110N
(12M Cache, 1.60 GHz, 533 MHz FSB)
Q4'07 $696.00 1 1.60 GHz 12 MB L3
So sánh Intel® Itanium® Processor 9050
(24M Cache, 1.60 GHz, 533 MHz FSB)
N/A 2 1.60 GHz 24 MB L2
So sánh Intel® Itanium® Processor 9040
(18M Cache, 1.60 GHz, 533 MHz FSB)
N/A 2 1.60 GHz 18 MB L2
So sánh Intel® Itanium® Processor 9030
(8M Cache, 1.60 GHz, 533 MHz FSB)
N/A 2 1.60 GHz 8 MB L2
So sánh Intel® Itanium® Processor 9020
(12M Cache, 1.42 GHz, 533 MHz FSB)
N/A 2 1.42 GHz 12 MB L2
So sánh Intel® Itanium® Processor 9015
(12M Cache, 1.40 GHz, 400 MHz FSB)
Q1'07 N/A 2 1.40 GHz 12 MB L2
So sánh Intel® Itanium® Processor 9010
(6M Cache, 1.60 GHz, 533 MHz FSB)
N/A 2 1.60 GHz 6 MB L2
So sánh Intel® Itanium® Processor 1.50 GHz, 6M Cache, 400 MHz FSB N/A 1 1.50 GHz 6 MB L2
So sánh Intel® Itanium® Processor 1.50 GHz, 4M Cache, 400 MHz FSB N/A 1 1.50 GHz 4 MB L2
So sánh Intel® Itanium® Processor 1.40 GHz, 4M Cache, 400 MHz FSB N/A 1 1.40 GHz 4 MB L2
So sánh Intel® Itanium® Processor 1.30 GHz, 3M Cache, 400 MHz FSB N/A 1 1.30 GHz 3 MB L2
So sánh Intel® Itanium® Processor 1.00 GHz, 3M Cache, 400 MHz FSB N/A 1 1.00 GHz 3 MB L2
So sánh Intel® Itanium® Processor 900 MHz, 1.5M Cache, 400 MHz FSB N/A 1 900.00 MHz 1.5 MB L2
So sánh Intel® Itanium® Processor 1.60 GHz, 9M Cache, 533 MHz FSB N/A 1 1.60 GHz 9 MB L2
So sánh Intel® Itanium® Processor 1.60 GHz, 6M Cache, 533 MHz FSB N/A 1 1.60 GHz 6 MB L2
So sánh Intel® Itanium® Processor 1.66 GHz, 9M Cache, 667 MHz FSB N/A 1 1.66 GHz 9 MB L2
So sánh Intel® Itanium® Processor 1.66 GHz, 6M Cache, 667 MHz FSB N/A 1 1.66 GHz 6 MB L2