Các mẹo tìm kiếm

Có nhiều cách để tìm sản phẩm mà bạn đang cần tìm. Dưới đây là một số ví dụ:

  • Theo Số Hiệu Sản Phẩm - i7-5960X
  • Theo Mã Đặt Hàng - BX80648I75960X
  • Theo Mã THÔNG SỐ - SR20Q
  • Theo Tên Thương Hiệu - core m
  • Theo Tên Mã - Haswell
  • Theo Tần Số - 4,40 GHz
  • Theo đồ họa bộ xử lý - Iris
  • Theo Socket - LGA2011-v3

Các tiêu chí ở trên không chỉ áp dụng để tìm kiếm bộ xử lý mà còn tìm kiếm các sản phẩm khác trong danh mục của chúng tôi bao gồm bo mạch chủ, chipset, nối mạng, máy chủ và khung vỏ.

Bộ lọc tính năng bộ xử lý

Bộ lọc được áp dụng

Số các sản phẩm phù hợp: 543 Xuất thông số kỹ thuật đầy đủ
So sánh
So sánh tất cả
Tên sản phẩm Ngày phát hành Giá đề xuất cho khách hàng Số lõi TDP Đồ họa bộ xử lý
So sánh Intel® Core™ i7-7700 Processor
(8M Cache, up to 4.20 GHz)
Q1'17 $303.00 - $312.00 4 65 W Intel® HD Graphics 630
So sánh Intel® Core™ i7-7700T Processor
(8M Cache, up to 3.80 GHz)
Q1'17 $303.00 - $312.00 4 35 W Intel® HD Graphics 630
So sánh Intel® Core™ i5-7500 Processor
(6M Cache, up to 3.80 GHz)
Q1'17 $192.00 - $202.00 4 65 W Intel® HD Graphics 630
So sánh Intel® Core™ i5-7500T Processor
(6M Cache, up to 3.30 GHz)
Q1'17 $192.00 - $202.00 4 35 W Intel® HD Graphics 630
So sánh Intel® Core™ i3-7101E Processor
(3M Cache, 3.90 GHz)
Q1'17 $117.00 2 54 W Intel® HD Graphics 610
So sánh Intel® Core™ i3-7101TE Processor
(3M Cache, 3.40 GHz)
Q1'17 $117.00 2 35 W Intel® HD Graphics 610
So sánh Intel® Core™ i7-7600U Processor
(4M Cache, up to 3.90 GHz)
Q1'17 $393.00 2 15 W Intel® HD Graphics 620
So sánh Intel® Core™ i5-7300U Processor
(3M Cache, up to 3.50 GHz)
Q1'17 $281.00 2 15 W Intel® HD Graphics 620
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1505M v6
(8M Cache, 3.00 GHz)
Q1'17 N/A 4 45 W Intel® HD Graphics P630
So sánh Intel® Celeron® Processor 3965U
(2M Cache, 2.20 GHz)
Q1'17 N/A 2 15 W Intel® HD Graphics 610
So sánh Intel® Core™ i7-7820EQ Processor
(8M Cache, up to 3.70 GHz)
Q1'17 $378.00 4 45 W Intel® HD Graphics 630
So sánh Intel® Core™ i5-7442EQ Processor
(6M Cache, up to 2.90 GHz)
Q1'17 $250.00 4 25 W Intel® HD Graphics 630
So sánh Intel® Core™ i5-7440EQ Processor
(6M Cache, up to 3.60 GHz)
Q1'17 $250.00 4 45 W Intel® HD Graphics 630
So sánh Intel® Core™ i3-7102E Processor
(3M Cache, 2.10 GHz)
Q1'17 $225.00 2 25 W Intel® HD Graphics 630
So sánh Intel® Core™ i3-7100E Processor
(3M Cache, 2.90 GHz)
Q1'17 $225.00 2 35 W Intel® HD Graphics 630
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1505L v6
(8M Cache, 2.20 GHz)
Q1'17 $433.00 4 25 W Intel® HD Graphics P630
So sánh Intel® Atom™ x7-E3950 Processor
(2M Cache, up to 2.00 GHz)
Q4'16 N/A 4 12 W Intel® HD Graphics 505
So sánh Intel® Atom™ x5-E3940 Processor
(2M Cache, up to 1.80 GHz)
Q4'16 N/A 4 9,5 W Intel® HD Graphics 500
So sánh Intel® Atom™ x5-E3930 Processor
(2M Cache, up to 1.80 GHz)
Q4'16 N/A 2 6,5 W Intel® HD Graphics 500
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2699R v4
(55M Cache, 2.20 GHz)
04'16 $4560.00 22 145 W None
So sánh Intel® Core™ i3-7100U Processor
(3M Cache, 2.40 GHz)
Q3'16 $281.00 2 15 W Intel® HD Graphics 620
So sánh Intel® Pentium® Processor N4200
(2M Cache, up to 2.5 GHz)
Q3'16 $161.00 4 6 W Intel® HD Graphics 505
So sánh Intel® Celeron® Processor N3350
(2M Cache, up to 2.4 GHz)
Q3'16 $107.00 2 6 W Intel® HD Graphics 500
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-4660 v4
(40M Cache, 2.20 GHz)
Q2'16 $4727.00 16 120 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-4628L v4
(35M Cache, 1.80 GHz)
Q2'16 $2535.00 14 75 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1578L v5
(8M Cache, 2.00 GHz)
Q2'16 $449.00 4 45 W Intel® Iris™ Pro Graphics P580
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1558L v5
(8M Cache, 1.90 GHz)
Q2'16 $396.00 4 45 W Intel® Iris Pro Graphics P555
So sánh Intel® Xeon® Processor D-1559
(18M Cache, 1.50 GHz)
Q2'16 $883.00 12 45 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor D-1539
(12M Cache, 1.60 GHz)
Q2'16 $590.00 8 35 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor D-1529
(6M Cache, 1.30 GHz)
Q2'16 $324.00 4 20 W None
So sánh Intel® Pentium® Processor D1519
(6M Cache, 1.50 GHz)
Q2'16 $200.00 4 25 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2695 v4
(45M Cache, 2.10 GHz)
Q1'16 $2424.00 - $2428.00 18 120 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2680 v4
(35M Cache, 2.40 GHz)
Q1'16 $1745.00 14 120 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2650 v4
(30M Cache, 2.20 GHz)
Q1'16 $1166.00 - $1171.00 12 105 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2640 v4
(25M Cache, 2.40 GHz)
Q1'16 $939.00 10 90 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2620 v4
(20M Cache, 2.10 GHz)
Q1'16 $417.00 - $422.00 8 85 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2609 v4
(20M Cache, 1.70 GHz)
Q1'16 $306.00 - $310.00 8 85 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2658 v4
(35M Cache, 2.30 GHz)
Q1'16 $1832.00 14 105 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2648L v4
(35M Cache, 1.80 GHz)
Q1'16 $1544.00 14 75 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2628L v4
(30M Cache, 1.90 GHz)
Q1'16 $1364.00 12 75 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2618L v4
(25M Cache, 2.20 GHz)
Q1'16 $779.00 10 75 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2608L v4
(20M Cache, 1.60 GHz)
Q1'16 $363.00 8 50 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor D-1567
(18M Cache, 2.10 GHz)
Q1'16 $1299.00 12 65 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor D-1557
(18M Cache, 1.50 GHz)
Q1'16 $844.00 12 45 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor D-1577
(24M Cache, 1.30 GHz)
Q1'16 $1477.00 16 45 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1515M v5
(8M Cache, 2.80 GHz)
Q1'16 $489.00 4 45 W Intel® Iris™ Pro Graphics P580
So sánh Intel® Atom™ x5-E8000 Processor
(2M Cache, up to 2.00 GHz)
Q1'16 $39.00 4 5 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor N3710
(2M Cache, up to 2.56 GHz)
Q1'16 $161.00 4 6 W Intel® HD Graphics 405
So sánh Intel® Celeron® Processor N3010
(2M Cache, up to 2.24 GHz)
Q1'16 $107.00 2 4 W Intel® HD Graphics 400
So sánh Intel® Celeron® Processor N3060
(2M Cache, up to 2.48 GHz)
Q1'16 $107.00 2 6 W Intel® HD Graphics 400
So sánh Intel® Celeron® Processor N3160
(2M Cache, up to 2.24 GHz)
Q1'16 $107.00 4 6 W Intel® HD Graphics 400
So sánh Intel® Celeron® Processor G3902E
(2M Cache, 1.60 GHz)
Q1'16 $107.00 2 25 W Intel® HD Graphics 510
So sánh Intel® Celeron® Processor G3900E
(2M Cache, 2.40 GHz)
Q1'16 $107.00 2 35 W Intel® HD Graphics 510
So sánh Intel® Celeron® Processor G3900
(2M Cache, 2.80 GHz)
Q4'15 $42.00 2 51 W Intel® HD Graphics 510
So sánh Intel® Celeron® Processor 3955U
(2M Cache, 2.00 GHz)
Q4'15 $107.00 2 15 W Intel® HD Graphics 510
So sánh Intel® Celeron® Processor G3900TE
(2M Cache, 2.30 GHz)
Q4'15 $42.00 2 35 W Intel® HD Graphics 510
So sánh Intel® Pentium® Processor G4400TE
(3M Cache, 2.40 GHz)
Q4'15 $64.00 2 35 W Intel® HD Graphics 510
So sánh Intel® Xeon® Processor D-1548
(12M Cache, 2.00 GHz)
Q4'15 $675.00 8 45 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor D-1537
(12M Cache, 1.70 GHz)
Q4'15 $571.00 8 35 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor D-1528
(9M Cache, 1.90 GHz)
Q4'15 $389.00 6 35 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor D-1527
(6M Cache, 2.20 GHz)
Q4'15 $259.00 4 35 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor D-1518
(6M Cache, 2.20 GHz)
Q4'15 $234.00 4 35 W None
So sánh Intel® Pentium® Processor D1517
(6M Cache, 1.60 GHz)
Q4'15 $194.00 4 25 W None
So sánh Intel® Pentium® Processor D1509
(3M Cache, 1.50 GHz)
Q4'15 $156.00 2 19 W None
So sánh Intel® Pentium® Processor D1508
(3M Cache, 2.20 GHz)
Q4'15 $129.00 2 25 W None
So sánh Intel® Pentium® Processor D1507
(3M Cache, 1.20 GHz)
Q4'15 $103.00 2 20 W None
So sánh Intel® Quark™ Microcontroller D2000 Q3'15 $2.54 1
So sánh Intel® Quark™ SE C1000 Microcontroller Q4'15 $7.75 1
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1275 v5
(8M Cache, 3.60 GHz)
Q4'15 $339.00 - $350.00 4 80 W Intel® HD Graphics P530
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1225 v5
(8M Cache, 3.30 GHz)
Q4'15 $213.00 - $224.00 4 80 W Intel® HD Graphics P530
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1268L v5
(8M Cache, 2.40 GHz)
Q4'15 $377.00 4 35 W Intel® HD Graphics P530
So sánh Intel® Core™ i7-6822EQ Processor
(8M Cache, up to 2.80 GHz)
Q4'15 $378.00 4 25 W Intel® HD Graphics 530
So sánh Intel® Core™ i7-6820EQ Processor
(8M Cache, up to 3.50 GHz)
Q4'15 $378.00 4 45 W Intel® HD Graphics 530
So sánh Intel® Core™ i7-6700TE Processor
(8M Cache, up to 3.40 GHz)
Q4'15 $303.00 4 35 W Intel® HD Graphics 530
So sánh Intel® Core™ i5-6500TE Processor
(6M Cache, up to 3.30 GHz)
Q4'15 $192.00 4 35 W Intel® HD Graphics 530
So sánh Intel® Core™ i5-6440EQ Processor
(6M Cache, up to 3.40 GHz)
Q4'15 $250.00 4 45 W Intel® HD Graphics 530
So sánh Intel® Core™ i5-6442EQ Processor
(6M Cache, up to 2.70 GHz)
Q4'15 $250.00 4 25 W Intel® HD Graphics 530
So sánh Intel® Core™ i3-6100E Processor
(3M Cache, 2.70 GHz)
Q4'15 $225.00 2 35 W Intel® HD Graphics 530
So sánh Intel® Core™ i3-6102E Processor
(3M Cache, 1.90 GHz)
Q4'15 $225.00 2 25 W Intel® HD Graphics 530
So sánh Intel® Core™ i3-6100TE Processor
(4M Cache, 2.70 GHz)
Q4'15 $117.00 2 35 W Intel® HD Graphics 530
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1505L v5
(8M Cache, 2.00 GHz)
Q4'15 $433.00 4 25 W Intel® HD Graphics P530
So sánh Intel® Core™ i7-6600U Processor
(4M Cache, up to 3.40 GHz)
Q3'15 $393.00 2 15 W Intel® HD Graphics 520
So sánh Intel® Core™ i5-6300U Processor
(3M Cache, up to 3.00 GHz)
Q3'15 $281.00 2 15 W Intel® HD Graphics 520
So sánh Intel® Core™ i3-6100U Processor
(3M Cache, 2.30 GHz)
Q3'15 $281.00 2 15 W Intel® HD Graphics 520
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1505M v5
(8M Cache, 2.80 GHz)
Q3'15 $434.00 4 45 W Intel® HD Graphics P530
So sánh Intel® Core™ i7-6700 Processor
(8M Cache, up to 4.00 GHz)
Q3'15 $303.00 - $312.00 4 65 W Intel® HD Graphics 530
So sánh Intel® Core™ i5-6500 Processor
(6M Cache, up to 3.60 GHz)
Q3'15 $192.00 - $202.00 4 65 W Intel® HD Graphics 530
So sánh Intel® Core™ i3-6100 Processor
(3M Cache, 3.70 GHz)
Q3'15 $117.00 2 51 W Intel® HD Graphics 530
So sánh Intel® Pentium® Processor G4400
(3M Cache, 3.30 GHz)
Q3'15 $64.00 2 54 W Intel® HD Graphics 510
So sánh Intel® Quark™ Microcontroller D1000 Q3'15 $2.54 1 0,025 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 3765U
(2M Cache, 1.90 GHz)
Q2'15 $107.00 2 15 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i7-5850EQ Processor
(6M Cache, up to 3.40 GHz)
Q2'15 $435.00 4 47 W Intel® Iris™ Pro Graphics 6200
So sánh Intel® Core™ i7-5700EQ Processor
(6M Cache, up to 3.40 GHz)
Q2'15 $378.00 4 47 W Intel® HD Graphics 5600
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1278L v4
(6M Cache, 2.00 GHz)
Q2'15 $449.00 4 47 W Intel® Iris™ Pro Graphics P6300
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1258L v4
(6M Cache, 1.80 GHz)
Q2'15 $393.00 4 47 W Intel® HD Graphics P5700
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-4648 v3
(30M Cache, 1.70 GHz)
Q2'15 $2405.00 12 105 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2658A v3
(30M Cache, 2.20 GHz)
Q1'15 $1832.00 12 105 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2438L v3
(25M Cache, 1.80 GHz)
Q1'15 $1555.00 10 70 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2428L v3
(20M Cache, 1.80 GHz)
Q1'15 $811.00 8 55 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2418L v3
(15M Cache, 2.00 GHz)
Q1'15 $472.00 6 50 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2408L v3
(10M Cache, 1.80 GHz)
Q1'15 $256.00 4 45 W None
So sánh Intel® Core™ i7-5650U Processor
(4M Cache, up to 3.20 GHz)
Q1'15 $426.00 2 15 W Intel® HD Graphics 6000
So sánh Intel® Core™ i5-5350U Processor
(3M Cache, up to 2.90 GHz)
Q1'15 $315.00 2 15 W Intel® HD Graphics 6000
So sánh Intel® Core™ i3-5010U Processor
(3M Cache, 2.10 GHz)
Q1'15 $281.00 2 15 W Intel® HD Graphics 5500
So sánh Intel® Atom™ Processor E3805
(1M Cache, 1.33 GHz)
Q4'14 $31.00 2 3 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2680 v3
(30M Cache, 2.50 GHz)
Q3'14 $1745.00 - $1749.00 12 120 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2640 v3
(20M Cache, 2.60 GHz)
Q3'14 $939.00 - $944.00 8 90 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2620 v3
(15M Cache, 2.40 GHz)
Q3'14 $417.00 - $422.00 6 85 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2609 v3
(15M Cache, 1.90 GHz)
Q3'14 $306.00 6 85 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2658 v3
(30M Cache, 2.20 GHz)
Q3'14 $1832.00 12 105 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2648L v3
(30M Cache, 1.80 GHz)
Q3'14 $1544.00 12 75 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2628L v3
(25M Cache, 2.00 GHz)
Q3'14 $1364.00 10 75 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2618L v3
(20M Cache, 2.30 GHz)
Q3'14 $779.00 8 75 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2608L v3
(15M Cache, 2.00 GHz)
Q3'14 $441.00 6 52 W None
So sánh Intel® Core™ i7-4790S Processor
(8M Cache, up to 4.00 GHz)
Q2'14 $303.00 - $312.00 4 65 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i5-4590S Processor
(6M Cache, up to 3.70 GHz)
Q2'14 $192.00 - $202.00 4 65 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i5-4590T Processor
(6M Cache, up to 3.00 GHz)
Q2'14 $192.00 4 35 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i3-4350T Processor
(4M Cache, 3.10 GHz)
Q2'14 $138.00 2 35 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i3-4360 Processor
(4M Cache, 3.70 GHz)
Q2'14 $138.00 - $147.00 2 54 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i3-4340TE Processor
(4M Cache, 2.60 GHz)
Q2'14 $138.00 2 35 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i5-4422E Processor
(3M Cache, up to 2.90 GHz)
Q2'14 $266.00 2 25 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i5-4410E Processor
(3M Cache, up to 2.90 GHz)
Q2'14 $266.00 2 37 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i3-4110E Processor
(3M Cache, 2.60 GHz)
Q2'14 $225.00 2 37 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i3-4112E Processor
(3M Cache, 1.80 GHz)
Q2'14 $225.00 2 25 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Quark™ SoC X1001
(16K Cache, 400 MHz)
Q2'14 $11.77 1 2,2 W
So sánh Intel® Quark™ SoC X1011
(16K Cache, 400 MHz)
Q2'14 $12.31 1 2,2 W
So sánh Intel® Quark™ SoC X1020
(16K Cache, 400 MHz)
Q2'14 $11.23 1 2,2 W
So sánh Intel® Quark™ SoC X1021
(16K Cache, 400 MHz)
Q2'14 $13.39 1 2,2 W
So sánh Intel® Quark™ SoC X1021D
(16K Cache, 400 MHz)
Q2'14 $12.85 1 2,2 W
So sánh Intel® Core™ i7-4700EC Processor
(8M Cache, up to 2.70 GHz)
Q1'14 $459.00 4 43 W
So sánh Intel® Core™ i7-4702EC Processor
(8M Cache, up to 2.00 GHz)
Q1'14 $459.00 4 27 W
So sánh Intel® Core™ i5-4402EC Processor
(4M Cache, up to 2.50 GHz)
Q1'14 $324.00 2 27 W None
So sánh Intel® Atom™ Processor C2508
(2M Cache, 1.25 GHz)
Q2'14 $98.00 4 9,5 W None
So sánh Intel® Atom™ Processor C2308
(1M Cache, 1.25 GHz)
Q2'14 $60.00 2 6 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-4624L v2
(25M Cache, 1.90 GHz)
Q1'14 $2405.00 10 70 W
So sánh Intel® Celeron® Processor N2807
(1M Cache, up to 2.16 GHz)
Q1'14 $107.00 2 4,3 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor N2930
(2M Cache, up to 2.16 GHz)
Q1'14 $107.00 4 7,5 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Quark™ SoC X1010
(16K Cache, 400 MHz)
Q1'14 $10.16 1 2,2 W
So sánh Intel® Quark™ SoC X1020D
(16K Cache, 400 MHz)
Q1'14 $10.70 1 2,2 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2430 v2
(15M Cache, 2.50 GHz)
Q1'14 $551.00 6 80 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2450 v2
(20M Cache, 2.50 GHz)
Q1'14 $1107.00 8 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2418L v2
(15M Cache, 2.00 GHz)
Q1'14 $607.00 6 50 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2428L v2
(20M Cache, 1.80 GHz)
Q1'14 $1013.00 8 60 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2448L v2
(25M Cache, 1.80 GHz)
Q1'14 $1424.00 10 70 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-1428L v2
(15M Cache, 2.20 GHz)
Q1'14 $494.00 6 60 W
So sánh Intel® Pentium® Processor 1405 v2
(6M Cache, 1.40 GHz)
Q1'14 $156.00 2 40 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 2002E
(2M Cache, 1.50 GHz)
Q1'14 $86.00 2 25 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor 2000E
(2M Cache, 2.20 GHz)
Q1'14 $86.00 2 37 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor G1820TE
(2M Cache, 2.20 GHz)
Q1'14 $42.00 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor G1820
(2M Cache, 2.70 GHz)
Q1'14 $42.00 2 53 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor B925C
(4M Cache, 2.00 GHz)
Q4'13 N/A 2 15 W
So sánh Intel® Celeron® Processor J1900
(2M Cache, up to 2.42 GHz)
Q4'13 $82.00 4 10 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor N2920
(2M Cache, up to 2.00 GHz)
Q4'13 N/A 4 7,5 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Atom™ Processor E3815
(512K Cache, 1.46 GHz)
Q4'13 $31.00 1 5 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Atom™ Processor E3825
(1M Cache, 1.33 GHz)
Q4'13 $34.00 2 6 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Atom™ Processor E3826
(1M Cache, 1.46 GHz)
Q4'13 $37.00 2 7 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Atom™ Processor E3827
(1M Cache, 1.75 GHz)
Q4'13 $41.00 2 8 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Atom™ Processor E3845
(2M Cache, 1.91 GHz)
Q4'13 $52.00 4 10 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Quark™ SoC X1000
(16K Cache, 400 MHz)
Q4'13 $9.62 1 2,2 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2609 v2
(10M Cache, 2.50 GHz)
Q3'13 $294.00 - $299.00 4 80 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2630 v2
(15M Cache, 2.60 GHz)
Q3'13 $612.00 - $616.00 6 80 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2640 v2
(20M Cache, 2.00 GHz)
Q3'13 $885.00 - $889.00 8 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2680 v2
(25M Cache, 2.80 GHz)
Q3'13 $1723.00 - $1727.00 10 115 W
So sánh Intel® Core™ i3-3115C Processor
(4M Cache, 2.50 GHz)
Q3'13 $293.00 2 25 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2618L v2
(15M Cache, 2.00 GHz)
Q3'13 $632.00 6 50 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2628L v2
(20M Cache, 1.90 GHz)
Q3'13 $1216.00 8 70 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2648L v2
(25M Cache, 1.90 GHz)
Q3'13 $1479.00 10 70 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2658 v2
(25M Cache, 2.40 GHz)
Q3'13 $1750.00 10 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1105C v2
(8M Cache, 1.80 GHz)
Q3'13 $389.00 4 25 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1125C v2
(8M Cache, 2.50 GHz)
Q3'13 $545.00 4 40 W
So sánh Intel® Atom™ Processor C2758
(4M Cache, 2.40 GHz)
Q3'13 $208.00 8 20 W
So sánh Intel® Atom™ Processor C2738
(4M Cache, 2.40 GHz)
Q3'13 $208.00 8 20 W
So sánh Intel® Atom™ Processor C2718
(4M Cache, 2.00 GHz)
Q3'13 $182.00 8 18 W
So sánh Intel® Atom™ Processor C2558
(2M Cache, 2.40 GHz)
Q3'13 $104.00 4 15 W
So sánh Intel® Atom™ Processor C2538
(2M Cache, 2.40 GHz)
Q3'13 $104.00 4 15 W
So sánh Intel® Atom™ Processor C2518
(2M Cache, 1.70 GHz)
Q3'13 $91.00 4 13 W
So sánh Intel® Atom™ Processor C2358
(1M Cache, 1.70 GHz)
Q3'13 $60.00 2 7 W
So sánh Intel® Atom™ Processor C2338
(1M Cache, 1.70 GHz)
Q3'13 $60.00 2 7 W
So sánh Intel® Core™ i3-4330 Processor
(4M Cache, 3.50 GHz)
Q3'13 $138.00 - $147.00 2 54 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Pentium® Processor G3420
(3M Cache, 3.20 GHz)
Q3'13 $75.00 - $82.00 2 53 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i5-4300U Processor
(3M Cache, up to 2.90 GHz)
Q3'13 $281.00 2 15 W Intel® HD Graphics 4400
So sánh Intel® Celeron® Processor 2980U
(2M Cache, 1.60 GHz)
Q3'13 $107.00 2 15 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i5-4402E Processor
(3M Cache, up to 2.70 GHz)
Q3'13 $266.00 2 25 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i5-4400E Processor
(3M Cache, up to 3.30 GHz)
Q3'13 $266.00 2 37 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i3-4330TE Processor
(4M Cache, 2.40 GHz)
Q3'13 $122.00 2 35 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i3-4100E Processor
(3M Cache, 2.40 GHz)
Q3'13 $225.00 2 37 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i3-4102E Processor
(3M Cache, 1.60 GHz)
Q3'13 $225.00 2 25 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Pentium® Processor G3320TE
(3M Cache, 2.30 GHz)
Q3'13 $70.00 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i7-4650U Processor
(4M Cache, up to 3.30 GHz)
Q3'13 $426.00 2 15 W Intel® HD Graphics 5000
So sánh Intel® Core™ i3-4010U Processor
(3M Cache, 1.70 GHz)
Q3'13 $281.00 2 15 W Intel® HD Graphics 4400
So sánh Intel® Core™ i7-4770S Processor
(8M Cache, up to 3.90 GHz)
Q2'13 $303.00 - $305.00 4 65 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i5-4570S Processor
(6M Cache, up to 3.60 GHz)
Q2'13 $192.00 - $195.00 4 65 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1225 v3
(8M Cache, 3.20 GHz)
Q2'13 $213.00 - $224.00 4 84 W Intel® HD Graphics P4600
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1275 v3
(8M Cache, 3.50 GHz)
Q2'13 $339.00 - $350.00 4 84 W Intel® HD Graphics P4600
So sánh Intel® Core™ i7-4770TE Processor
(8M Cache, up to 3.30 GHz)
Q2'13 $303.00 4 45 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i5-4570TE Processor
(4M Cache, up to 3.30 GHz)
Q2'13 $192.00 2 35 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1268L v3
(8M Cache, 2.30 GHz)
Q2'13 $377.00 4 45 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i7-4700EQ Processor
(6M Cache, up to 3.40 GHz)
Q2'13 $378.00 4 47 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Atom™ Processor S1289
(1M Cache, 2.00 GHz)
Q2'13 $120.00 2 14,1 W
So sánh Intel® Atom™ Processor S1279
(1M Cache, 1.60 GHz)
Q2'13 $103.00 2 13,1 W
So sánh Intel® Atom™ Processor S1269
(1M Cache, 1.60 GHz)
Q2'13 $80.00 2 11,7 W
So sánh Intel® Celeron® Processor G1620
(2M Cache, 2.70 GHz)
Q1'13 $41.00 - $42.00 2 55 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor 1047UE
(2M Cache, 1.40 GHz)
Q1'13 $122.00 2 17 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor 1020E
(2M Cache, 2.20 GHz)
Q1'13 $78.00 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor 927UE
(1M Cache, 1.50 GHz)
Q1'13 $97.00 1 17 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i3-3220 Processor
(3M Cache, 3.30 GHz)
Q3'12 $113.00 - $117.00 2 55 W Intel® HD Graphics 2500
So sánh Intel® Pentium® Processor G2120
(3M Cache, 3.10 GHz)
Q3'12 $67.00 - $82.00 2 55 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i3-3217UE Processor
(3M Cache, 1.60 GHz)
Q3'12 $235.00 2 17 W Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i3-3120ME Processor
(3M Cache, 2.40 GHz)
Q3'12 $205.00 2 35 W Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i7-3517UE Processor
(4M Cache, up to 2.80 GHz)
Q2'12 $289.00 2 17 W Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i7-3555LE Processor
(4M Cache, up to 3.20 GHz)
Q2'12 $316.00 2 25 W Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i5-3610ME Processor
(3M Cache, up to 3.30 GHz)
Q2'12 $243.00 2 35 W Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i3-2115C Processor
(3M Cache, 2.00 GHz)
Q2'12 $293.00 2 25 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1105C
(6M Cache, 1.00 GHz)
Q2'12 $389.00 4 25 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1125C
(8M Cache, 2.00 GHz)
Q2'12 $519.00 4 40 W
So sánh Intel® Pentium® Processor B915C
(3M Cache, 1.50 GHz)
Q2'12 $168.00 2 15 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 725C
(1.5M Cache, 1.30 GHz)
Q2'12 $90.00 1 10 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2430
(15M Cache, 2.20 GHz, 7.20 GT/s Intel® QPI)
Q2'12 $526.00 - $554.00 6 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1225 v2
(8M Cache, 3.20 GHz)
Q2'12 $186.00 - $224.00 4 77 W Intel® HD Graphics P4000
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1275 v2
(8M Cache, 3.50 GHz)
Q2'12 $324.00 - $350.00 4 77 W Intel® HD Graphics P4000
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2418L
(10M, 2.0 GHz, 6.4 GT/s Intel® QPI)
Q2'12 $435.00 4 50 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2428L
(15M, 1.8 GHz, 7.2 GT/s Intel® QPI)
Q2'12 $703.00 6 60 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2448L
(20M, 1.8 GHz, 8.0 GT/s Intel® QPI)
Q2'12 $1286.00 8 70 W
So sánh Intel® Pentium® Processor 1405
(5M Cache, 1.2 GHz)
Q2'12 N/A 2 40 W
So sánh Intel® Core™ i7-3770 Processor
(8M Cache, up to 3.90 GHz)
Q2'12 $277.00 - $305.00 4 77 W Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i5-3550S Processor
(6M Cache, up to 3.70 GHz)
Q2'12 $199.00 4 65 W Intel® HD Graphics 2500
So sánh Intel® Core™ i7-3610QE Processor
(6M Cache, up to 3.30 GHz)
Q2'12 $345.00 4 45 W Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i7-3612QE Processor
(6M Cache, up to 3.10 GHz)
Q2'12 $375.00 4 35 W Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i7-3615QE Processor
(6M Cache, up to 3.30 GHz)
Q2'12 $345.00 4 45 W Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2620
(15M Cache, 2.00 GHz, 7.20 GT/s Intel® QPI)
Q1'12 $370.00 - $410.00 6 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2648L
(20M, 1.80 GHz, 8.0 GT/s Intel® QPI)
Q1'12 $1293.00 8 70 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2658
(20M, 2.10 GHz, 8.0 GT/s Intel® QPI)
Q1'12 $1479.00 8 95 W
So sánh Intel® Atom™ Processor D2550
(1M Cache, 1.86 GHz)
Q1'12 $47.00 2 10 W Integrated
So sánh Intel® Atom™ Processor N2800
(1M Cache, 1.86 GHz)
Q4'11 $47.00 2 6,5 W Integrated
So sánh Intel® Atom™ Processor N2600
(1M Cache, 1.6 GHz)
Q4'11 $42.00 2 3,5 W Integrated
So sánh Intel® Celeron® Processor 807UE
(1M Cache, 1.00 GHz)
Q4'11 $101.00 1 10 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor G540
(2M Cache, 2.50 GHz)
Q3'11 $40.00 - $42.00 2 65 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor 827E
(1.5M Cache, 1.40 GHz)
Q3'11 $92.00 1 17 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i3-2330E Processor
(3M Cache, 2.20 GHz)
Q2'11 $193.00 2 35 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i3-2340UE Processor
(3M Cache, 1.30 GHz)
Q2'11 $215.00 2 17 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Celeron® Processor B810E
(2M Cache, 1.60 GHz)
Q2'11 $74.00 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor 847E
(2M Cache, 1.10 GHz)
Q2'11 $114.00 2 17 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1225
(6M Cache, 3.10 GHz)
Q2'11 $178.00 - $209.00 4 95 W Intel® HD Graphics P3000
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1275
(8M Cache, 3.40 GHz)
Q2'11 $320.00 - $350.00 4 95 W Intel® HD Graphics P3000
So sánh Intel® Celeron® Processor B810
(2M Cache, 1.60 GHz)
Q1'11 $74.00 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i7-2655LE Processor
(4M Cache, up to 2.90 GHz)
Q1'11 $312.00 2 25 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i7-2610UE Processor
(4M Cache, up to 2.40 GHz)
Q1'11 $287.00 2 17 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i3-2120 Processor
(3M Cache, 3.30 GHz)
Q1'11 $111.00 - $120.00 2 65 W Intel® HD Graphics 2000
So sánh Intel® Core™ i5-2510E Processor
(3M Cache, up to 3.10 GHz)
Q1'11 $241.00 2 35 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i5-2515E Processor
(3M Cache, up to 3.10 GHz)
Q1'11 $254.00 2 35 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i7-2600 Processor
(8M Cache, up to 3.80 GHz)
Q1'11 $266.00 4 95 W Intel® HD Graphics 2000
So sánh Intel® Core™ i5-2400 Processor
(6M Cache, up to 3.40 GHz)
Q1'11 $177.00 4 95 W Intel® HD Graphics 2000
So sánh Intel® Core™ i7-2710QE Processor
(6M Cache, up to 3.00 GHz)
Q1'11 $308.00 4 45 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i7-2715QE Processor
(6M Cache, up to 3.00 GHz)
Q1'11 $308.00 4 45 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Atom™ Processor D525
(1M Cache, 1.80 GHz)
Q2'10 $63.00 2 13 W Integrated
So sánh Intel® Atom™ Processor D425
(512K Cache, 1.80 GHz)
Q2'10 $42.00 1 10 W Integrated
So sánh Intel® Atom™ Processor N455
(512K Cache, 1.66 GHz)
Q2'10 $64.00 1 6,5 W Integrated
So sánh Intel® Celeron® Processor P4500
(2M Cache, 1.86 GHz)
Q1'10 $68.00 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Xeon® Processor L5638
(12M Cache, 2.00 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)
Q1'10 $541.00 6 60 W
So sánh Intel® Xeon® Processor L5618
(12M Cache, 1.87 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)
Q1'10 $451.00 4 40 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5645
(12M Cache, 2.40 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)
Q1'10 $541.00 - $554.00 6 80 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5620
(12M Cache, 2.40 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)
Q1'10 $379.00 - $391.00 4 80 W
So sánh Intel® Core™ i5-660 Processor
(4M Cache, 3.33 GHz)
Q1'10 $177.00 - $193.00 2 73 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i3-540 Processor
(4M Cache, 3.06 GHz)
Q1'10 $109.00 - $117.00 2 73 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G6950
(3M Cache, 2.80 GHz)
Q1'10 $77.00 - $96.00 2 73 W Integrated
So sánh Intel® Core™ i7-610E Processor
(4M Cache, 2.53 GHz)
Q1'10 $232.00 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i7-620M Processor
(4M Cache, 2.66 GHz)
Q1'10 $250.00 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i5-520M Processor
(3M Cache, 2.40 GHz)
Q1'10 $210.00 - $227.00 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i7-620LE Processor
(4M Cache, 2.00 GHz)
Q1'10 $247.00 2 25 W Integrated
So sánh Intel® Core™ i7-620UE Processor
(4M Cache, 1.06 GHz)
Q1'10 $248.00 2 18 W Integrated
So sánh Intel® Core™ i5-520E Processor
(3M Cache, 2.40 GHz)
Q1'10 $210.00 2 35 W Integrated
So sánh Intel® Core™ i7-860 Processor
(8M Cache, 2.80 GHz)
Q3'09 $257.00 - $305.00 4 95 W
So sánh Intel® Core™ i5-750 Processor
(8M Cache, 2.66 GHz)
Q3'09 $193.00 - $213.00 4 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor X3450
(8M Cache, 2.66 GHz)
Q3'09 $237.00 - $261.00 4 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor X3430
(8M Cache, 2.40 GHz)
Q3'09 $203.00 - $224.00 4 95 W
So sánh Intel® Pentium® Processor E6500
(2M Cache, 2.93 GHz, 1066 FSB)
Q1'08 $68.00 - $75.00 2 65 W
So sánh Intel® Celeron® Processor T3100
(1M Cache, 1.90 GHz, 800 MHz FSB)
Q3'08 $62.00 2 35 W
So sánh Intel® Celeron® Processor ULV 573
(512K Cache, 1.00 GHz, 533 MHz FSB)
Q3'06 N/A 1 10 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5540
(8M Cache, 2.53 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)
Q1'09 $940.00 4 80 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5504
(4M Cache, 2.00 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
Q1'09 $221.00 4 80 W
So sánh Intel® Xeon® Processor L5518
(8M Cache, 2.13 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)
Q1'09 $504.00 4 60 W
So sánh Intel® Xeon® Processor L5508
(8M Cache, 2.00 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)
Q1'09 $403.00 2 38 W
So sánh Intel® Atom™ Processor Z530P
(512K Cache, 1.60 GHz, 533 MHz FSB)
Q2'08 $65.00 1 2,2 W
So sánh Intel® Atom™ Processor Z520PT
(512K Cache, 1.33 GHz, 533 MHz FSB)
Q2'08 $50.00 1 2,2 W
So sánh Intel® Atom™ Processor Z510PT
(512K Cache, 1.10 GHz, 400 MHz FSB)
Q2'08 $27.00 1 2,2 W
So sánh Intel® Atom™ Processor Z510P
(512K Cache, 1.10 GHz, 400 MHz FSB)
Q2'08 $20.00 1 2,2 W
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor SL9380
(6M Cache, 1.80 GHz, 800 MHz FSB)
Q3'08 $247.00 2 17 W
So sánh Intel® Pentium® Processor E5300
(2M Cache, 2.60 GHz, 800 MHz FSB)
Q1'08 $62.00 - $72.00 2 65 W
So sánh Intel® Celeron® Processor E1500
(512K Cache, 2.20 GHz, 800 MHz FSB)
Q3'06 $47.00 2 65 W
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor E7400
(3M Cache, 2.80 GHz, 1066 MHz FSB)
Q1'08 $110.00 - $125.00 2 65 W
So sánh Intel® Celeron® M Processor ULV 722
(1M Cache, 1.20 GHz, 800 MHz FSB)
Q3'08 $161.00 1 5,5 W
So sánh Intel® Celeron® M Processor ULV 723
(1M Cache, 1.20 GHz, 800 MHz FSB)
Q3'08 $87.00 1 10 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 575
(1M Cache, 2.00 GHz, 667 MHz FSB)
Q3'06 N/A 1 31 W
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor SL9400
(6M Cache, 1.86 GHz, 1066 MHz FSB)
Q3'08 $247.00 2 17 W
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor SP9300
(6M Cache, 2.26 GHz, 1066 MHz FSB)
Q3'08 $247.00 2 25 W
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor SU9300
(3M Cache, 1.20 GHz, 800 MHz FSB)
Q3'08 $245.00 2 10 W
So sánh Intel® Core™2 Quad Processor Q9400
(6M Cache, 2.66 GHz, 1333 MHz FSB)
Q3'08 $180.00 - $200.00 4 95 W
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor P8400
(3M Cache, 2.26 GHz, 1066 MHz FSB)
Q3'08 $199.00 - $211.00 2 25 W
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor T9400
(6M Cache, 2.53 GHz, 1066 MHz FSB)
Q3'08 $250.00 - $331.00 2 35 W
So sánh Intel® Atom™ Processor N270
(512K Cache, 1.60 GHz, 533 MHz FSB)
Q2'08 $32.00 1 2,5 W
So sánh Intel® Atom™ Processor Z530
(512K Cache, 1.60 GHz, 533 MHz FSB)
Q2'08 $65.00 1 2 W
So sánh Intel® Atom™ Processor Z510
(512K Cache, 1.10 GHz, 400 MHz FSB)
Q2'08 $20.00 1 2 W
So sánh Intel® Xeon® Processor L5318
(8M Cache, 1.60 GHz, 1066 MHz FSB)
Q1'07 N/A 4 40 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5220
(6M Cache, 2.33 GHz, 1333 MHz FSB)
Q1'08 $317.00 2 65 W
So sánh Intel® Xeon® Processor L5408
(12M Cache, 2.13 GHz, 1066 MHz FSB)
Q1'08 $494.00 4 40 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5240
(6M Cache, 3.00 GHz, 1333 MHz FSB)
Q1'08 $649.00 2 65 W
So sánh Intel® Xeon® Processor L5410
(12M Cache, 2.33 GHz, 1333 MHz FSB)
Q1'08 $351.00 - $393.00 4 50 W
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor E8400
(6M Cache, 3.00 GHz, 1333 MHz FSB)
Q1'08 $149.00 - $179.00 2 65 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5440
(12M Cache, 2.83 GHz, 1333 MHz FSB)
Q1'08 $703.00 - $735.00 4 80 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 440
(512K Cache, 2.00 GHz, 800 MHz FSB)
Q3'06 N/A 1 35 W
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor L7500
(4M Cache, 1.60 GHz, 800 MHz FSB)
Q3'06 N/A 2 17 W
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor T7500
(4M Cache, 2.20 GHz, 800 MHz FSB)
Q3'06 $213.00 2 35 W
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor U7500
(2M Cache, 1.06 GHz, 533 MHz FSB) Socket P
Q3'06 $241.00 2 10 W
So sánh Intel® Celeron® M Processor 530
(1M Cache, 1.73 GHz, 533 MHz FSB) Socket M
Q3'06 N/A 1 30 W
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor E4300
(2M Cache, 1.80 GHz, 800 MHz FSB)
Q3'06 N/A 2 65 W
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor L7400
(4M Cache, 1.50 GHz, 667 MHz FSB)
Q3'06 $241.00 2 17 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 651 supporting HT Technology
(2M Cache, 3.40 GHz, 800 MHz FSB)
Q2'06 N/A 1 86 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 1.66 GHz, 1M Cache, 667 MHz FSB Q1'06 N/A 1 27 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5345
(8M Cache, 2.33 GHz, 1333 MHz FSB)
Q1'07 N/A 4 80 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5335
(8M Cache, 2.00 GHz, 1333 MHz FSB)
Q1'07 N/A 4 80 W
So sánh Intel® Xeon® Processor LV 5138
(4M Cache, 2.13 GHz, 1066 MHz FSB)
Q2'06 $494.00 2 35 W
So sánh Intel® Xeon® Processor LV 5128
(4M Cache, 1.86 GHz, 1066 MHz FSB)
Q2'06 N/A 2 40 W
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor E6400
(2M Cache, 2.13 GHz, 1066 MHz FSB)
Q3'06 $128.00 2 65 W
So sánh Intel® Celeron® M Processor 440
(1M Cache, 1.86 GHz, 533 MHz FSB)
Q1'06 N/A 1 27 W
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor T7400
(4M Cache, 2.16 GHz, 667 MHz FSB)
Q3'06 N/A 2 34 W
So sánh Intel® Xeon® Processor LV 1.66 GHz, 2M Cache, 667 MHz FSB Q1'06 $347.00 2 31 W
So sánh Intel® Xeon® Processor ULV 1.66 GHz, 2M Cache, 667 MHz FSB Q1'06 N/A 2 15 W
So sánh Intel® Celeron® D Processor 352
(512K Cache, 3.20 GHz, 533 MHz FSB)
Q2'06 N/A 1 86 W
So sánh Intel® Xeon® Processor LV 5148
(4M Cache, 2.33 GHz, 1333 MHz FSB)
Q2'06 N/A 2 40 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 5140
(4M Cache, 2.33 GHz, 1333 MHz FSB)
Q2'06 $478.00 2 65 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 5130
(4M Cache, 2.00 GHz, 1333 MHz FSB)
Q2'06 N/A 2 65 W
So sánh Intel® Celeron® M Processor ULV 423
(1M Cache, 1.06 GHz, 533 MHz FSB)
Q1'06 N/A 1 5,5 W
So sánh Intel® Core™ Duo Processor L2400
(2M Cache, 1.66 GHz, 667 MHz FSB)
Q1'06 N/A 2 15 W
So sánh Intel® Core™ Duo Processor T2500
(2M Cache, 2.00 GHz, 667 MHz FSB)
Q1'06 N/A 2 31 W
So sánh Intel® Core™ Duo Processor U2500
(2M Cache, 1.20 GHz, 533 MHz FSB)
Q1'06 $273.00 2 9 W
So sánh Intel® Xeon® Processor LV 2.00 GHz, 2M Cache, 667 MHz FSB Q1'06 N/A 2 31 W
So sánh Intel® Celeron® D Processor 341
(256K Cache, 2.93 GHz, 533 MHz FSB)
Q2'04 N/A 1 84 W
So sánh Intel® Celeron® M Processor 370
(1M Cache, 1.50 GHz, 400 MHz FSB)
Q2'04 $70.00 1 21 W
So sánh Intel® Celeron® M Processor ULV 373
(512K Cache, 1.00 GHz, 400 MHz FSB)
Q2'04 N/A 1 5,5 W
So sánh Intel® Pentium® M Processor 760
(2M Cache, 2.00A GHz, 533 MHz FSB)
Q2'04 N/A 1 27 W
So sánh Intel® Pentium® M Processor LV 738
(2M Cache, 1.40 GHz, 400 MHz FSB)
Q2'04 N/A 1 7,5 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 531 supporting HT Technology
(1M Cache, 3.00 GHz, 800 MHz FSB)
Q2'04 N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 551 supporting HT Technology
(1M Cache, 3.40 GHz, 800 MHz FSB)
Q2'05 N/A 1 84 W
So sánh Intel® Celeron® D Processor 335
(256K Cache, 2.80 GHz, 533 MHz FSB)
Q2'04 N/A 1 73 W
So sánh Intel® Pentium® M Processor 745
(2M Cache, 1.80 GHz, 400 MHz FSB)
Q2'04 N/A 1 7,5 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 1.20 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB Q1'02 N/A 1 20,8 W
So sánh 64-bit Intel® Xeon® Processor 3.20 GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB Q2'04 N/A 1 103 W
So sánh 64-bit Intel® Xeon® Processor LV 2.80 GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB Q2'04 N/A 1 55 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 3.00E GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB Q2'04 N/A 1 89 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 2.80 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB Q1'02 N/A 1 68,4 W
So sánh Intel® Celeron® M Processor 320
(512K Cache, 1.30 GHz, 400 MHz FSB)
Q2'03 N/A 1 24,5 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 2.50 GHz, 128K Cache, 400 MHz FSB Q1'02 N/A 1 61 W
So sánh Intel® Pentium® M Processor 1.60 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB Q2'03 N/A 1 24,5 W
So sánh Intel® Pentium® M Processor LV 1.10 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB Q2'03 N/A 1 12 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 2.60 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB Q1'02 N/A 1 62,6 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 2.00 GHz, 128K Cache, 400 MHz FSB Q1'02 N/A 1 52,8 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® 4 Processor - M 2.20 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB Q1'02 N/A 1 35 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® 4 Processor - M 1.70 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB Q1'02 N/A 1 30 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 2.00 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB Q1'02 N/A 1 54,3 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 2.40 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB Q1'02 N/A 1 59,8 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 850 MHz, 128K Cache, 100 MHz FSB Q1'00 N/A 1 25,7 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 566 MHz, 128K Cache, 66 MHz FSB Q1'00 N/A 1 19,2 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 733 MHz, 128K Cache, 66 MHz FSB Q1'00 N/A 1 23,6 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 433 MHz, 128K Cache, 66 MHz FSB Q2'99 N/A 1 24,1 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 300 MHz, 128K Cache, 66 MHz FSB Q1'99 N/A 1 17,8 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 366 MHz, 128K Cache, 66 MHz FSB Q1'99 N/A 1 21,7 W
So sánh Intel® Atom™ Processor D510
(1M Cache, 1.66 GHz)
Q1'10 $63.00 2 13 W Integrated
So sánh Intel® Atom™ Processor D410
(512K Cache, 1.66 GHz)
Q1'10 $43.00 1 10 W Integrated
So sánh Intel® Pentium® Processor G850
(3M Cache, 2.90 GHz)
Q2'11 $67.00 - $75.00 2 65 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 505
(1M Cache, 2.66 GHz, 533 MHz FSB)
N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 505/505J
(1M Cache, 2.66 GHz, 533 MHz FSB)
Q1'05 N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 506
(1M Cache, 2.66 GHz, 533 MHz FSB)
Q2'05 N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 511
(1M Cache, 2.80 GHz, 533 MHz FSB)
Q4'05 N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 511
(1M Cache, 2.80A GHz, 533 MHz FSB)
N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 515/515J
(1M Cache, 2.93 GHz, 533 MHz FSB)
Q3'05 N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 516
(1M Cache, 2.93 GHz, 533 MHz FSB)
Q4'05 N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 519J
(1M Cache, 3.06 GHz, 533 MHz FSB)
N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 519K
(1M Cache, 3.06 GHz, 533 MHz FSB)
Q4'04 N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 517 supporting HT Technology
(1M Cache, 2.93 GHz, 533 MHz FSB)
Q3'05 N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 520/520J supporting HT Technology
(1M Cache, 2.80 GHz, 800 MHz FSB)
N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 520/521 supporting HT Technology
(1M Cache, 2.80 GHz, 800 MHz FSB)
N/A 1 89 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 520/521 supporting HT Technology
(1M Cache, 2.80E GHz, 800 MHz FSB)
N/A 1 89 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 520J supporting HT Technology
(1M Cache, 2.80 GHz, 800 MHz FSB)
Q4'04 N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 524 supporting HT Technology
(1M Cache, 3.06 GHz, 533 MHz FSB)
Q2'06 N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 530J supporting HT Technology
(1M Cache, 3.00 GHz, 800 MHz FSB)
Q4'04 N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 540J supporting HT Technology
(1M Cache, 3.20 GHz, 800 MHz FSB)
Q4'05 N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 550J supporting HT Technology
(1M Cache, 3.40 GHz, 800 MHz FSB)
Q4'04 N/A 1 84 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 560J supporting HT Technology
(1M Cache, 3.60 GHz, 800 MHz FSB)
N/A 1 115 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 745 supporting HT Technology
(512K Cache, 3.00 GHz, 800 MHz FSB)
N/A 1 81,9 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 2.40 GHz, 512K Cache, 800 MHz FSB N/A 1 66,2 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 2.60 GHz, 512K Cache, 800 MHz FSB N/A 1 69 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 2.80 GHz, 512K Cache, 800 MHz FSB N/A 1 69,7 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 3.20 GHz, 512K Cache, 800 MHz FSB N/A 1 82 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 3.40 GHz, 512K Cache, 800 MHz FSB N/A 1 89 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 1.60 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB N/A 1 38 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 1.80 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB N/A 1 68,1 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 2.80 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB N/A 1 68,4 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 2.40 GHz, 1M Cache, 533 MHz FSB N/A 1 89 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 2.66 GHz, 1M Cache, 533 MHz FSB N/A 1 89 W
So sánh Intel® Pentium® III Processor 1.00 GHz, 256K Cache, 100 MHz FSB Q1'00 N/A 1 29 W
So sánh Intel® Pentium® III Processor 1.10 GHz, 256K Cache, 100 MHz FSB N/A 1 33 W
So sánh Intel® Pentium® III Processor 500 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB N/A 1 13,2 W
So sánh Intel® Pentium® III Processor 550 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB N/A 1 14,5 W
So sánh Intel® Pentium® III Processor 600 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB Q1'00 N/A 1 19,5 W
So sánh Intel® Pentium® III Processor 650 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB N/A 1 17 W
So sánh Intel® Pentium® III Processor 700 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB Q1'00 N/A 1 18,3 W
So sánh Intel® Pentium® III Processor 750 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB N/A 1 19,5 W
So sánh Intel® Pentium® III Processor 800 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB N/A 1 20,8 W
So sánh Intel® Pentium® III Processor 850 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB Q1'00 N/A 1 22,5 W
So sánh Intel® Pentium® III Processor 900 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB N/A 1 23,2 W
So sánh Intel® Pentium® III Processor 1.00 GHz, 256K Cache, 133 MHz FSB Q1'00 N/A 1 29 W
So sánh Intel® Pentium® III Processor 1.13 GHz, 256K Cache, 133 MHz FSB N/A 1 29,1 W
So sánh Intel® Pentium® III Processor 1.20 GHz, 256K Cache, 133 MHz FSB N/A 1 29,9 W
So sánh Intel® Pentium® III Processor 1.33 GHz, 256K Cache, 133 MHz FSB N/A 1 29,9 W
So sánh Intel® Pentium® III Processor 1.40 GHz, 256K Cache, 133 MHz FSB N/A 1 31,2 W
So sánh Intel® Pentium® III Processor 533 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB N/A 1 14 W
So sánh Intel® Pentium® III Processor 600 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB N/A 1 15,8 W
So sánh Intel® Pentium® III Processor 667 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB N/A 1 17,5 W
So sánh Intel® Pentium® III Processor 733 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB Q1'00 N/A 1 22,8 W
So sánh Intel® Pentium® III Processor 800 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB N/A 1 20,8 W
So sánh Intel® Pentium® III Processor 866 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB Q1'00 N/A 1 26,1 W
So sánh Intel® Pentium® III Processor 933 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB N/A 1 27,3 W
So sánh Intel® Pentium® Processor E2160
(1M Cache, 1.80 GHz, 800 MHz FSB)
Q3'06 N/A 2 65 W
So sánh Intel® Celeron® D Processor 325/325J
(256K Cache, 2.53 GHz, 533 MHz FSB)
Q2'04 N/A 1 84 W
So sánh Intel® Celeron® D Processor 330/330J
(256K Cache, 2.66 GHz, 533 MHz FSB)
Q2'04 N/A 1 73 W
So sánh Intel® Celeron® D Processor 335/335J
(256K Cache, 2.80 GHz, 533 MHz FSB)
Q2'04 N/A 1 73 W
So sánh Intel® Celeron® Processor E3400
(1M Cache, 2.60 GHz, 800 MHz FSB)
Q1'10 $42.00 2 65 W
So sánh Intel® Core™ i7-660UE Processor
(4M Cache, 1.33 GHz)
Q1'10 $248.00 2 18 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i3-330E Processor
(3M Cache, 2.13 GHz)
Q1'10 $138.00 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Atom™ Processor N450
(512K Cache, 1.66 GHz)
Q1'10 $64.00 1 5,5 W Integrated
So sánh Mobile Intel® Pentium® II Processor 333 MHz, 256K Cache, 66 MHz FSB N/A 1 11,8 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® III Processor - M ULV 700 MHz, 512K Cache, 100 MHz FSB N/A 1 7 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® III Processor - M 1.00 GHz, 512K Cache, 133 MHz FSB N/A 1 20,5 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® III Processor - M 1.06 GHz, 512K Cache, 133 MHz FSB N/A 1 21 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® III Processor - M 1.13 GHz, 512K Cache, 133 MHz FSB N/A 1 21,8 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® III Processor - M 1.20 GHz, 512K Cache, 133 MHz FSB N/A 1 22 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® III Processor - M 1.26 GHz, 512K Cache, 133 MHz FSB N/A 1 22 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® III Processor - M 1.33 GHz, 512K Cache, 133 MHz FSB N/A 1
So sánh Mobile Intel® Pentium® III Processor - M 866 MHz, 512K Cache, 133 MHz FSB N/A 1 19,5 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® III Processor - M 933 MHz, 512K Cache, 133 MHz FSB N/A 1 20,1 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® III Processor 1.00 GHz, 256K Cache, 100 MHz FSB N/A 1 34 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® III Processor 450 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB N/A 1 15,5 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® III Processor 500 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB N/A 1 16,8 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® III Processor 600 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB N/A 1 34,5 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® III Processor 650 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB N/A 1 21,5 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® III Processor 700 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB N/A 1 23 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® III Processor 750 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB N/A 1 24,6 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® III Processor 800 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB N/A 1 25,9 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® III Processor 850 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB N/A 1 27,5 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® III Processor 900 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB N/A 1 30,7 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® III Processor LV 600 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB N/A 1 9,7 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® III Processor 400 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB N/A 1 10,1 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® III Processor 700 MHz, 512K Cache, 100 MHz FSB N/A 1 7 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® III Processor 750 MHz, 512K Cache, 100 MHz FSB N/A 1 24,6 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® III Processor 800 MHz, 512K Cache, 100 MHz FSB N/A 1 5,9 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® III Processor 800 MHz, 512K Cache, 133 MHz FSB N/A 1 9,8 W
So sánh Intel® Celeron® M Processor 600 MHz, 512K Cache, 400 MHz FSB Q2'03 N/A 1 7 W
So sánh Intel® Celeron® M Processor 215
(512K Cache, 1.33 GHz, 533 MHz FSB)
N/A 1 27 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 550
(1M Cache, 2.00 GHz, 533 MHz FSB)
Q3'06 N/A 1 31 W
So sánh Intel® Celeron® Processor P4505
(2M Cache, 1.86 GHz)
Q1'10 $68.00 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor U3405
(2M Cache, 1.07 GHz)
Q1'10 $105.00 2 18 W Intel® HD Graphics
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 450 MHz, 128K Cache, 100 MHz FSB N/A 1 15,5 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 600 MHz, 128K Cache, 100 MHz FSB N/A 1 13 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 800 MHz, 128K Cache, 100 MHz FSB N/A 1 17,6 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 850 MHz, 128K Cache, 100 MHz FSB N/A 1 18,8 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 900 MHz, 128K Cache, 100 MHz FSB N/A 1 24 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor LV 650 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB Q4'01 N/A 1 8,3 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 1.00 GHz, 256K Cache, 133 MHz FSB N/A 1 22 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 1.06 GHz, 256K Cache, 133 MHz FSB N/A 1 23,2 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 1.13 GHz, 256K Cache, 133 MHz FSB N/A 1 23,8 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 1.20 GHz, 256K Cache, 133 MHz FSB N/A 1 24,4 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 1.33 GHz, 256K Cache, 133 MHz FSB N/A 1 19 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 733 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB N/A 1
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 866 MHz, 128K Cache, 133 MHz FSB N/A 1 23,3 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 933 MHz, 128K Cache, 133 MHz FSB N/A 1 20,6 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 2.20 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB Q1'02 N/A 1 35 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 2.40 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB Q1'02 N/A 1 35 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 366 MHz, 128K Cache, 66 MHz FSB N/A 1 13,1 W
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor U7500
(2M Cache, 1.06 GHz, 533 MHz FSB) Socket M
Q3'06 $241.00 2 10 W
So sánh 64-bit Intel® Xeon® Processor 2.80 GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB N/A 1 103 W
So sánh 64-bit Intel® Xeon® Processor 2.80D GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB N/A 1 103 W
So sánh 64-bit Intel® Xeon® Processor 3.00 GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB N/A 1 103 W
So sánh 64-bit Intel® Xeon® Processor 3.00D GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB N/A 1 103 W
So sánh 64-bit Intel® Xeon® Processor 3.40 GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB N/A 1 103 W
So sánh 64-bit Intel® Xeon® Processor 3.60 GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB N/A 1 103 W
So sánh Intel® Pentium® III Xeon® Processor 1.00 GHz, 256K Cache, 133 MHz FSB N/A 1 30,8 W
So sánh Intel® Pentium® III Xeon® Processor 600 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB N/A 1 19,2 W
So sánh Intel® Pentium® III Xeon® Processor 667 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB N/A 1 21,3 W
So sánh Intel® Pentium® III Xeon® Processor 733 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB N/A 1 23,3 W
So sánh Intel® Pentium® III Xeon® Processor 800 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB N/A 1 25,4 W
So sánh Intel® Pentium® III Xeon® Processor 866 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB N/A 1 27,4 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 1.80 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB N/A 1 55 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 2.00 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB N/A 1 58 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 2.20 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB N/A 1 61 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 2.40 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB N/A 1 65 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 2.60 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB N/A 1 60 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 2.80 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB N/A 1 74 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 3.00 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB N/A 1 85 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 3.06 GHz, 1M Cache, 533 MHz FSB N/A 1 87 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 3.20 GHz, 1M Cache, 533 MHz FSB N/A 1 92 W
So sánh Intel® Pentium® III Processor - S 1.00 GHz, 512K Cache, 133 MHz FSB N/A 1 12,1 W
So sánh Intel® Pentium® III Processor - S 1.40 GHz, 512K Cache, 133 MHz FSB N/A 1 32,2 W
So sánh Intel® Pentium® III Processor - S 1.26 GHz, 512K Cache, 133 MHz FSB Q4'01 N/A 1 30,4 W
So sánh Intel® Pentium® III Processor - S 1.13 GHz, 512K Cache, 133 MHz FSB N/A 1 28,7 W
So sánh Intel® Pentium® III Processor - S 933 MHz, 512K Cache, 133 MHz FSB Q4'01 N/A 1 11,61 W
So sánh Intel® Pentium® III Processor - S 800 MHz, 512K Cache, 133 MHz FSB Q4'01 N/A 1 10,63 W
So sánh Intel® Core™ i3-2310E Processor
(3M Cache, 2.10 GHz)
Q1'11 $193.00 2 35 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Xeon® Processor LC5528
(8M Cache, 2.13 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
Q1'10 $493.00 4 60 W
So sánh Intel® Xeon® Processor LC5518
(8M Cache, 1.73 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
Q1'10 $493.00 4 48 W
So sánh Intel® Xeon® Processor EC5549
(8M Cache, 2.53 GHz, 5.87 GT/s Intel® QPI)
Q1'10 $503.00 4 85 W
So sánh Intel® Xeon® Processor EC5539
(4M Cache, 2.27 GHz, 5.87 GT/s Intel® QPI)
Q1'10 $417.00 2 65 W
So sánh Intel® Xeon® Processor EC5509
(8M Cache, 2.00 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
Q1'10 $286.00 4 85 W
So sánh Intel® Xeon® Processor LC3528
(4M Cache, 1.73 GHz)
Q1'10 $326.00 2 35 W
So sánh Intel® Xeon® Processor LC3518
(2M Cache, 1.73 GHz)
Q1'10 $221.00 1 23 W
So sánh Intel® Xeon® Processor EC3539
(8M Cache, 2.13 GHz)
Q1'10 $326.00 4 65 W
So sánh Intel® Xeon® Processor L5238
(6M Cache, 2.66 GHz, 1333 MHz FSB)
Q1'08 $560.00 2 35 W
So sánh Intel® Atom™ Processor E680T
(512K Cache, 1.60 GHz)
Q3'10 $85.00 1 4,5 W Integrated
So sánh Intel® Atom™ Processor E680
(512K Cache, 1.60 GHz)
Q3'10 $74.00 1 4,5 W Integrated
So sánh Intel® Atom™ Processor E660T
(512K Cache, 1.30 GHz)
Q3'10 $64.00 1 3,6 W Integrated
So sánh Intel® Atom™ Processor E660
(512K Cache, 1.30 GHz)
Q3'10 $54.00 1 3,6 W Integrated
So sánh Intel® Atom™ Processor E640T
(512K Cache, 1.00 GHz)
Q3'10 $37.00 1 3,6 W Integrated
So sánh Intel® Atom™ Processor E640
(512K Cache, 1.00 GHz)
Q3'10 $29.00 1 3,6 W Integrated
So sánh Intel® Atom™ Processor E620T
(512K Cache, 600 MHz)
Q3'10 $22.00 1 3,3 W Integrated
So sánh Intel® Atom™ Processor E620
(512K Cache, 600 MHz)
Q3'10 $19.00 1 3,3 W Integrated
So sánh Intel® Celeron® Processor P1053
(2M Cache, 1.33 GHz)
Q1'10 $153.00 1 30 W
So sánh Intel® IOC340 I/O Controller
(1.2 GHz, 8 SAS/SATA, PCIe or PCI-X)
Q1'07 N/A 1 11,21 W
So sánh Intel® IOC340 I/O Controller
(800 MHz, 8 SAS/SATA, PCIe or PCI-X)
Q1'07 N/A 1 9,88 W
So sánh Intel® IOP348 I/O Processor
(1.2 GHz, PCIe or PCI-X)
Q1'07 N/A 1 12,7 W
So sánh Intel® IOP348 I/O Processor
(1.2 GHz, PCIe and PCI-X)
Q1'07 $61.20 1 12,7 W
So sánh Intel® IOP348 I/O Processor
(800 MHz, PCIe or PCI-X)
Q1'07 N/A 1 11 W
So sánh Intel® IOP348 I/O Processor
(800 MHz, PCIe and PCI-X)
Q1'07 N/A 1 11 W
So sánh Intel® IOP348 I/O Processor
(667 MHz, PCIe or PCI-X)
Q1'07 N/A 1 11 W
So sánh Intel® IOP348 I/O Processor
(667 MHz, PCIe and PCI-X)
Q1'07 N/A 1 11 W
So sánh Intel® IOP342 I/O Processor
(1.20 GHz)
Q1'07 N/A 2 11,45 W
So sánh Intel® IOP342 I/O Processor
(800 MHz)
Q1'07 N/A 2 10,13 W
So sánh Intel® IOP341 I/O Processor
(1.20 GHz)
Q1'07 N/A 1 11,45 W
So sánh Intel® IOP341 I/O Processor
(800 MHz)
Q1'07 N/A 1 10,13 W
So sánh Intel® EP80579 Integrated Processor with Intel® QuickAssist Technology, 1066 MHz Q3'08 $66.00 1 20 W
So sánh Intel® EP80579 Integrated Processor with Intel® QuickAssist Technology, 1200 MHz Q3'08 $102.00 1 21 W
So sánh Intel® EP80579 Integrated Processor with Intel® QuickAssist Technology, 600 MHz Q3'08 $44.00 1 13 W
So sánh Intel® EP80579 Integrated Processor, 1066 MHz Q3'08 $42.00 1 18 W
So sánh Intel® EP80579 Integrated Processor, 1200 MHz Q3'08 $70.00 1 19 W
So sánh Intel® EP80579 Integrated Processor, 600 MHz Q3'08 $40.00 1 11 W