Các mẹo tìm kiếm

Có nhiều cách để tìm sản phẩm mà bạn đang cần tìm. Dưới đây là một số ví dụ:

  • Theo Số Hiệu Sản Phẩm - i7-5960X
  • Theo Mã Đặt Hàng - BX80648I75960X
  • Theo Mã THÔNG SỐ - SR20Q
  • Theo Tên Thương Hiệu - core m
  • Theo Tên Mã - Haswell
  • Theo Tần Số - 4,40 GHz
  • Theo đồ họa bộ xử lý - Iris
  • Theo Socket - LGA2011-v3

Các tiêu chí ở trên không chỉ áp dụng để tìm kiếm bộ xử lý mà còn tìm kiếm các sản phẩm khác trong danh mục của chúng tôi bao gồm bo mạch chủ, chipset, nối mạng, máy chủ và khung vỏ.

Bộ lọc tính năng bộ xử lý

Bộ lọc được áp dụng

Số các sản phẩm phù hợp: 73 Xuất thông số kỹ thuật đầy đủ
So sánh
So sánh tất cả
Tên sản phẩm Ngày phát hành Giá đề xuất cho khách hàng Số lõi TDP Đồ họa bộ xử lý
So sánh Intel® Core™ i3-7101E Processor
(3M Cache, 3.90 GHz)
Q1'17 $117.00 2 54 W Intel® HD Graphics 610
So sánh Intel® Core™ i3-7101TE Processor
(3M Cache, 3.40 GHz)
Q1'17 $117.00 2 35 W Intel® HD Graphics 610
So sánh Intel® Core™ i3-6098P Processor
(3M Cache, 3.60 GHz)
Q4'15 $117.00 2 54 W Intel® HD Graphics 510
So sánh Intel® Celeron® Processor G3920
(2M Cache, 2.90 GHz)
Q4'15 $52.00 2 51 W Intel® HD Graphics 510
So sánh Intel® Celeron® Processor G3900T
(2M Cache, 2.60 GHz)
Q4'15 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics 510
So sánh Intel® Celeron® Processor G3900
(2M Cache, 2.80 GHz)
Q4'15 $42.00 2 51 W Intel® HD Graphics 510
So sánh Intel® Core™ i3-6300 Processor
(4M Cache, 3.80 GHz)
Q3'15 $138.00 - $147.00 2 51 W Intel® HD Graphics 530
So sánh Intel® Core™ i3-6300T Processor
(4M Cache, 3.30 GHz)
Q3'15 $138.00 - $147.00 2 35 W Intel® HD Graphics 530
So sánh Intel® Core™ i3-6320 Processor
(4M Cache, 3.90 GHz)
Q3'15 $149.00 - $157.00 2 51 W Intel® HD Graphics 530
So sánh Intel® Core™ i3-6100 Processor
(3M Cache, 3.70 GHz)
Q3'15 $117.00 2 51 W Intel® HD Graphics 530
So sánh Intel® Core™ i3-6100T Processor
(3M Cache, 3.20 GHz)
Q3'15 $117.00 2 35 W Intel® HD Graphics 530
So sánh Intel® Pentium® Processor G4500
(3M Cache, 3.50 GHz)
Q3'15 $75.00 - $82.00 2 51 W Intel® HD Graphics 530
So sánh Intel® Pentium® Processor G4500T
(3M Cache, 3.00 GHz)
Q3'15 $75.00 2 35 W Intel® HD Graphics 530
So sánh Intel® Pentium® Processor G4520
(3M Cache, 3.60 GHz)
Q3'15 $86.00 - $93.00 2 51 W Intel® HD Graphics 530
So sánh Intel® Pentium® Processor G4400
(3M Cache, 3.30 GHz)
Q3'15 $64.00 2 54 W Intel® HD Graphics 510
So sánh Intel® Pentium® Processor G4400T
(3M Cache, 2.90 GHz)
Q3'15 $64.00 2 35 W Intel® HD Graphics 510
So sánh Intel® Core™ i3-4370T Processor
(4M Cache, 3.30 GHz)
Q1'15 $138.00 2 35 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i3-4170T Processor
(3M Cache, 3.20 GHz)
Q1'15 $117.00 2 35 W Intel® HD Graphics 4400
So sánh Intel® Core™ i3-4170 Processor
(3M Cache, 3.70 GHz)
Q1'15 $117.00 2 54 W Intel® HD Graphics 4400
So sánh Intel® Pentium® Processor G3470
(3M Cache, 3.60 GHz)
Q1'15 $86.00 2 53 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G3460T
(3M Cache, 3.00 GHz)
Q1'15 $75.00 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G3260T
(3M Cache, 2.90 GHz)
Q1'15 $64.00 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G3260
(3M Cache, 3.30 GHz)
Q1'15 $64.00 2 53 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i3-4360T Processor
(4M Cache, 3.20 GHz)
Q3'14 $138.00 2 35 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i3-4370 Processor
(4M Cache, 3.80 GHz)
Q3'14 $138.00 - $147.00 2 54 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i3-4160T Processor
(3M Cache, 3.10 GHz)
Q3'14 $117.00 2 35 W Intel® HD Graphics 4400
So sánh Intel® Core™ i3-4160 Processor
(3M Cache, 3.60 GHz)
Q3'14 $117.00 2 54 W Intel® HD Graphics 4400
So sánh Intel® Pentium® Processor G3460
(3M Cache, 3.50 GHz)
Q3'14 $75.00 - $82.00 2 53 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G3450T
(3M Cache, 2.90 GHz)
Q3'14 $75.00 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G3250T
(3M Cache, 2.80 GHz)
Q3'14 $64.00 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G3250
(3M Cache, 3.20 GHz)
Q3'14 $50.00 - $64.00 2 53 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G3258
(3M Cache, 3.20 GHz)
Q2'14 $72.00 2 53 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i3-4350 Processor
(4M Cache, 3.60 GHz)
Q2'14 $138.00 - $147.00 2 54 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i3-4350T Processor
(4M Cache, 3.10 GHz)
Q2'14 $138.00 2 35 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i3-4360 Processor
(4M Cache, 3.70 GHz)
Q2'14 $138.00 - $147.00 2 54 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i3-4150T Processor
(3M Cache, 3.00 GHz)
Q2'14 $117.00 2 35 W Intel® HD Graphics 4400
So sánh Intel® Core™ i3-4150 Processor
(3M Cache, 3.50 GHz)
Q2'14 $117.00 2 54 W Intel® HD Graphics 4400
So sánh Intel® Pentium® Processor G3450
(3M Cache, 3.40 GHz)
Q2'14 $75.00 - $82.00 2 53 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G3440T
(3M Cache, 2.80 GHz)
Q2'14 $75.00 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G3440
(3M Cache, 3.30 GHz)
Q2'14 $75.00 - $82.00 2 53 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G3240T
(3M Cache, 2.70 GHz)
Q2'14 $64.00 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G3240
(3M Cache, 3.10 GHz)
Q2'14 $54.00 - $64.00 2 53 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor G1850
(2M Cache, 2.90 GHz)
Q2'14 $52.00 2 53 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor G1840T
(2M Cache, 2.50 GHz)
Q2'14 $42.00 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor G1840
(2M Cache, 2.80 GHz)
Q2'14 $42.00 2 53 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor G1830
(2M Cache, 2.80 GHz)
Q1'14 $52.00 2 53 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor G1820T
(2M Cache, 2.40 GHz)
Q1'14 $42.00 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor G1820
(2M Cache, 2.70 GHz)
Q1'14 $42.00 2 53 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i3-4330 Processor
(4M Cache, 3.50 GHz)
Q3'13 $138.00 - $147.00 2 54 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i3-4330T Processor
(4M Cache, 3.00 GHz)
Q3'13 $138.00 2 35 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i3-4340 Processor
(4M Cache, 3.60 GHz)
Q3'13 $149.00 - $157.00 2 54 W Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i3-4130T Processor
(3M Cache, 2.90 GHz)
Q3'13 $117.00 2 35 W Intel® HD graphics 4400
So sánh Intel® Core™ i3-4130 Processor
(3M Cache, 3.40 GHz)
Q3'13 $117.00 2 54 W Intel® HD graphics 4400
So sánh Intel® Pentium® Processor G3430
(3M Cache, 3.30 GHz)
Q3'13 $86.00 - $93.00 2 53 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G3420T
(3M Cache, 2.70 GHz)
Q3'13 $75.00 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G3420
(3M Cache, 3.20 GHz)
Q3'13 $75.00 - $82.00 2 53 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G3220T
(3M Cache, 2.60 GHz)
Q3'13 $64.00 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G3220
(3M Cache, 3.00 GHz)
Q3'13 $54.00 - $64.00 2 53 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor G1630
(2M Cache, 2.80 GHz)
Q3'13 $52.00 2 55 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor G1620T
(2M Cache, 2.40 GHz)
Q3'13 $42.00 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G2140
(3M Cache, 3.30 GHz)
Q2'13 $86.00 - $93.00 2 55 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G2120T
(3M Cache, 2.70 GHz)
Q2'13 $75.00 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G2030T
(3M Cache, 2.60 GHz)
Q2'13 $64.00 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G2030
(3M Cache, 3.00 GHz)
Q2'13 $64.00 2 55 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G2130
(3M Cache, 3.20 GHz)
Q1'13 $75.00 - $82.00 2 55 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G2020T
(3M Cache, 2.50 GHz)
Q1'13 $64.00 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G2020
(3M Cache, 2.90 GHz)
Q1'13 $64.00 2 55 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G2010
(3M Cache, 2.80 GHz)
Q1'13 $64.00 2 55 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor G1620
(2M Cache, 2.70 GHz)
Q1'13 $41.00 - $42.00 2 55 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor G1610T
(2M Cache, 2.30 GHz)
Q1'13 $42.00 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor G1610
(2M Cache, 2.60 GHz)
Q1'13 $42.00 2 55 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G2120
(3M Cache, 3.10 GHz)
Q3'12 $67.00 - $82.00 2 55 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G2100T
(3M Cache, 2.60 GHz)
Q3'12 $75.00 2 35 W Intel® HD Graphics