Các mẹo tìm kiếm

Có nhiều cách để tìm sản phẩm mà bạn đang cần tìm. Dưới đây là một số ví dụ:

  • Theo Số Hiệu Sản Phẩm - i7-5960X
  • Theo Mã Đặt Hàng - BX80648I75960X
  • Theo Mã THÔNG SỐ - SR20Q
  • Theo Tên Thương Hiệu - core m
  • Theo Tên Mã - Haswell
  • Theo Tần Số - 4,40 GHz
  • Theo đồ họa bộ xử lý - Iris
  • Theo Socket - LGA2011-v3

Các tiêu chí ở trên không chỉ áp dụng để tìm kiếm bộ xử lý mà còn tìm kiếm các sản phẩm khác trong danh mục của chúng tôi bao gồm bo mạch chủ, chipset, nối mạng, máy chủ và khung vỏ.

Bộ lọc tính năng bộ xử lý

Bộ lọc được áp dụng

Số các sản phẩm phù hợp: 81 Xuất thông số kỹ thuật đầy đủ
So sánh
So sánh tất cả
Tên sản phẩm Ngày phát hành Giá đề xuất cho khách hàng Số lõi Tần số cơ sở của bộ xử lý Tần số turbo tối đa Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý
So sánh Intel® Core™ i3-7101E Processor
(3M Cache, 3.90 GHz)
Q1'17 $117.00 2 3.90 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 630
So sánh Intel® Core™ i3-7101TE Processor
(3M Cache, 3.40 GHz)
Q1'17 $117.00 2 3.40 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 630
So sánh Intel® Pentium® Processor G4600T
(3M Cache, 3.00 GHz)
Q1'17 $75.00 2 3.00 GHz 3 MB Intel® HD Graphics 630
So sánh Intel® Pentium® Processor G4600
(3M Cache, 3.60 GHz)
Q1'17 $75.00 - $82.00 2 3.60 GHz 3 MB Intel® HD Graphics 630
So sánh Intel® Pentium® Processor G4620
(3M Cache, 3.70 GHz)
Q1'17 $86.00 - $93.00 2 3.70 GHz 3 MB Intel® HD Graphics 630
So sánh Intel® Pentium® Processor G4560T
(3M Cache, 2.90 GHz)
Q1'17 $64.00 2 2.90 GHz 3 MB Intel® HD Graphics 610
So sánh Intel® Pentium® Processor G4560
(3M Cache, 3.50 GHz)
Q1'17 $64.00 2 3.50 GHz 3 MB Intel® HD Graphics 610
So sánh Intel® Celeron® Processor G3950
(2M Cache, 3.00 GHz)
Q1'17 $52.00 2 3.00 GHz 2 MB Intel® HD Graphics 610
So sánh Intel® Celeron® Processor G3930T
(2M Cache, 2.70 GHz)
Q1'17 $42.00 2 2.70 GHz 2 MB Intel® HD Graphics 610
So sánh Intel® Celeron® Processor G3930
(2M Cache, 2.90 GHz)
Q1'17 $42.00 2 2.90 GHz 2 MB Intel® HD Graphics 610
So sánh Intel® Core™ i3-6098P Processor
(3M Cache, 3.60 GHz)
Q4'15 $117.00 2 3.60 GHz 3 MB Intel® HD Graphics 510
So sánh Intel® Celeron® Processor G3920
(2M Cache, 2.90 GHz)
Q4'15 $52.00 2 2.90 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics 510
So sánh Intel® Celeron® Processor G3900T
(2M Cache, 2.60 GHz)
Q4'15 N/A 2 2.60 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics 510
So sánh Intel® Celeron® Processor G3900
(2M Cache, 2.80 GHz)
Q4'15 $42.00 2 2.80 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics 510
So sánh Intel® Core™ i3-6300 Processor
(4M Cache, 3.80 GHz)
Q3'15 $138.00 - $147.00 2 3.80 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics 530
So sánh Intel® Core™ i3-6300T Processor
(4M Cache, 3.30 GHz)
Q3'15 $138.00 - $147.00 2 3.30 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics 530
So sánh Intel® Core™ i3-6320 Processor
(4M Cache, 3.90 GHz)
Q3'15 $149.00 - $157.00 2 3.90 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics 530
So sánh Intel® Core™ i3-6100 Processor
(3M Cache, 3.70 GHz)
Q3'15 $117.00 2 3.70 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 530
So sánh Intel® Core™ i3-6100T Processor
(3M Cache, 3.20 GHz)
Q3'15 $117.00 2 3.20 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 530
So sánh Intel® Pentium® Processor G4500
(3M Cache, 3.50 GHz)
Q3'15 $75.00 - $82.00 2 3.50 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 530
So sánh Intel® Pentium® Processor G4500T
(3M Cache, 3.00 GHz)
Q3'15 $75.00 2 3.00 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 530
So sánh Intel® Pentium® Processor G4520
(3M Cache, 3.60 GHz)
Q3'15 $86.00 - $93.00 2 3.60 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 530
So sánh Intel® Pentium® Processor G4400
(3M Cache, 3.30 GHz)
Q3'15 $64.00 2 3.30 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 510
So sánh Intel® Pentium® Processor G4400T
(3M Cache, 2.90 GHz)
Q3'15 $64.00 2 2.90 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 510
So sánh Intel® Core™ i3-4370T Processor
(4M Cache, 3.30 GHz)
Q1'15 $138.00 2 3.30 GHz 4 MB Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i3-4170T Processor
(3M Cache, 3.20 GHz)
Q1'15 $117.00 2 3.20 GHz 3 MB Intel® HD Graphics 4400
So sánh Intel® Core™ i3-4170 Processor
(3M Cache, 3.70 GHz)
Q1'15 $117.00 2 3.70 GHz 3 MB Intel® HD Graphics 4400
So sánh Intel® Pentium® Processor G3470
(3M Cache, 3.60 GHz)
Q1'15 $86.00 2 3.60 GHz 3 MB Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G3460T
(3M Cache, 3.00 GHz)
Q1'15 $75.00 2 3.00 GHz 3 MB Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G3260T
(3M Cache, 2.90 GHz)
Q1'15 $64.00 2 2.90 GHz 3 MB Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G3260
(3M Cache, 3.30 GHz)
Q1'15 $64.00 2 3.30 GHz 3 MB Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i3-4360T Processor
(4M Cache, 3.20 GHz)
Q3'14 $138.00 2 3.20 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i3-4370 Processor
(4M Cache, 3.80 GHz)
Q3'14 $138.00 - $147.00 2 3.80 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i3-4160T Processor
(3M Cache, 3.10 GHz)
Q3'14 $117.00 2 3.10 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4400
So sánh Intel® Core™ i3-4160 Processor
(3M Cache, 3.60 GHz)
Q3'14 $117.00 2 3.60 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4400
So sánh Intel® Pentium® Processor G3460
(3M Cache, 3.50 GHz)
Q3'14 $75.00 - $82.00 2 3.50 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G3450T
(3M Cache, 2.90 GHz)
Q3'14 $75.00 2 2.90 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G3250T
(3M Cache, 2.80 GHz)
Q3'14 $64.00 2 2.80 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G3250
(3M Cache, 3.20 GHz)
Q3'14 $50.00 - $64.00 2 3.20 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G3258
(3M Cache, 3.20 GHz)
Q2'14 $72.00 2 3.20 GHz 3 MB Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i3-4350 Processor
(4M Cache, 3.60 GHz)
Q2'14 $138.00 - $147.00 2 3.60 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i3-4350T Processor
(4M Cache, 3.10 GHz)
Q2'14 $138.00 2 3.10 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i3-4360 Processor
(4M Cache, 3.70 GHz)
Q2'14 $138.00 - $147.00 2 3.70 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i3-4150T Processor
(3M Cache, 3.00 GHz)
Q2'14 $117.00 2 3.00 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4400
So sánh Intel® Core™ i3-4150 Processor
(3M Cache, 3.50 GHz)
Q2'14 $117.00 2 3.50 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4400
So sánh Intel® Pentium® Processor G3450
(3M Cache, 3.40 GHz)
Q2'14 $75.00 - $82.00 2 3.40 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G3440T
(3M Cache, 2.80 GHz)
Q2'14 $75.00 2 2.80 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G3440
(3M Cache, 3.30 GHz)
Q2'14 $75.00 - $82.00 2 3.30 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G3240T
(3M Cache, 2.70 GHz)
Q2'14 $64.00 2 2.70 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G3240
(3M Cache, 3.10 GHz)
Q2'14 $54.00 - $64.00 2 3.10 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor G1850
(2M Cache, 2.90 GHz)
Q2'14 $52.00 2 2.90 GHz 2 MB Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor G1840T
(2M Cache, 2.50 GHz)
Q2'14 $42.00 2 2.50 GHz 2 MB Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor G1840
(2M Cache, 2.80 GHz)
Q2'14 $42.00 2 2.80 GHz 2 MB Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor G1830
(2M Cache, 2.80 GHz)
Q1'14 $52.00 2 2.80 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor G1820T
(2M Cache, 2.40 GHz)
Q1'14 $42.00 2 2.40 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor G1820
(2M Cache, 2.70 GHz)
Q1'14 $42.00 2 2.70 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i3-4330 Processor
(4M Cache, 3.50 GHz)
Q3'13 $138.00 - $147.00 2 3.50 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i3-4330T Processor
(4M Cache, 3.00 GHz)
Q3'13 $138.00 2 3.00 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i3-4340 Processor
(4M Cache, 3.60 GHz)
Q3'13 $149.00 - $157.00 2 3.60 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i3-4130T Processor
(3M Cache, 2.90 GHz)
Q3'13 $117.00 2 2.90 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD graphics 4400
So sánh Intel® Core™ i3-4130 Processor
(3M Cache, 3.40 GHz)
Q3'13 $117.00 2 3.40 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD graphics 4400
So sánh Intel® Pentium® Processor G3430
(3M Cache, 3.30 GHz)
Q3'13 $86.00 - $93.00 2 3.30 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G3420T
(3M Cache, 2.70 GHz)
Q3'13 $75.00 2 2.70 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G3420
(3M Cache, 3.20 GHz)
Q3'13 $75.00 - $82.00 2 3.20 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G3220T
(3M Cache, 2.60 GHz)
Q3'13 $64.00 2 2.60 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G3220
(3M Cache, 3.00 GHz)
Q3'13 $54.00 - $64.00 2 3.00 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor G1630
(2M Cache, 2.80 GHz)
Q3'13 $52.00 2 2.80 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor G1620T
(2M Cache, 2.40 GHz)
Q3'13 $42.00 2 2.40 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G2140
(3M Cache, 3.30 GHz)
Q2'13 $86.00 - $93.00 2 3.30 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G2120T
(3M Cache, 2.70 GHz)
Q2'13 $75.00 2 2.70 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G2030T
(3M Cache, 2.60 GHz)
Q2'13 $64.00 2 2.60 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G2030
(3M Cache, 3.00 GHz)
Q2'13 $64.00 2 3.00 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G2130
(3M Cache, 3.20 GHz)
Q1'13 $75.00 - $82.00 2 3.20 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G2020T
(3M Cache, 2.50 GHz)
Q1'13 $64.00 2 2.50 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G2020
(3M Cache, 2.90 GHz)
Q1'13 $64.00 2 2.90 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G2010
(3M Cache, 2.80 GHz)
Q1'13 $64.00 2 2.80 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor G1620
(2M Cache, 2.70 GHz)
Q1'13 $41.00 - $42.00 2 2.70 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor G1610T
(2M Cache, 2.30 GHz)
Q1'13 $42.00 2 2.30 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor G1610
(2M Cache, 2.60 GHz)
Q1'13 $42.00 2 2.60 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G2120
(3M Cache, 3.10 GHz)
Q3'12 $67.00 - $82.00 2 3.10 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G2100T
(3M Cache, 2.60 GHz)
Q3'12 $75.00 2 2.60 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics