Intel® Pentium® Processor

Bộ xử lý Intel® Pentium® kế thừa

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất Cả | Không
Bộ xử lý Intel® Pentium® 997 Launched Q3'12 2 1.60 GHz 2 MB L3 Intel® HD Graphics N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® E5200 End of Interactive Support Q3'08 2 2.50 GHz 2 MB L2 $72.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® T4200 End of Interactive Support Q1'09 2 2.00 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® T3200 End of Interactive Support 2 2.00 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® E6300 End of Interactive Support Q2'09 2 2.80 GHz 2 MB L2 $77.00
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 518 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng End of Interactive Support 1 2.80 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 2,40 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB End of Interactive Support 1 2.40 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III - M 1,00 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 1.00 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III 1,00 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 1.00 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 1,30 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 1.30 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,26 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB End of Interactive Support 1 2.26 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 505 End of Interactive Support 1 2.66 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 517 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng End of Interactive Support Q3'05 1 2.93 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 620 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng End of Interactive Support 1 2.80 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 630 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng End of Interactive Support Q4'05 1 3.00 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Pentium® 4 Extreme Edition hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng, 3,20 GHz, 2M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB End of Interactive Support 1 3.20 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Pentium® 4 Extreme Edition hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng, 3,46 GHz, 2M bộ nhớ đệm, 1066 MHz FSB End of Interactive Support Q4'04 1 3.46 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 2,40 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB End of Interactive Support 1 2.40 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,06 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB End of Interactive Support 1 3.06 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® D 805 End of Interactive Support Q1'05 2 2.66 GHz 2 MB L2 $93.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® D 915 End of Interactive Support Q3'06 2 2.80 GHz 4 MB L2 $74.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 1,00 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support Q1'00 1 1.00 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 1,00 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB End of Interactive Support Q1'00 1 1.00 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® T2060 End of Interactive Support Q1'07 2 1.60 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® E2140 End of Interactive Support Q2'07 2 1.60 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 745 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng End of Interactive Support 1 3.00 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 705 End of Interactive Support 1 1.50 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® Extreme Edition 840 End of Interactive Support Q2'05 2 3.20 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® Extreme Edition 955 End of Interactive Support Q1'06 2 3.46 GHz 4 MB L2 $999.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® P6000 End of Interactive Support Q2'10 2 1.86 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® U5400 End of Interactive Support Q2'10 2 1.20 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® Pro 150 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 60 MHz FSB End of Interactive Support 1 150 MHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® Pro 166 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 166 MHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 100 MHz, 50 MHz FSB End of Interactive Support 1 100 MHz N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 120 MHz, 60 MHz FSB End of Interactive Support 1 120 MHz N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® có công nghệ MMX™ 133 MHz, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 133 MHz N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® II 233 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 233 MHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® II 350 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 350 MHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® II 233 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 233 MHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III 1,06 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 1.06 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 987 Launched Q3'12 2 1.50 GHz 2 MB Intel® HD Graphics N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® T3400 End of Interactive Support Q4'08 2 2.16 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® E5300 End of Interactive Support Q1'08 2 2.60 GHz 2 MB L2 $62.00 - $72.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® G6951 End of Interactive Support Q3'11 2 2.80 GHz 3 MB SmartCache Integrated N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® II 266 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 266 MHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 532 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng End of Interactive Support 1 3.06 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III - M 1,06 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 1.06 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III 450 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 450 MHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 1,40 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 1.40 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,40 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB End of Interactive Support 1 2.40 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 505/505J End of Interactive Support Q1'05 1 2.66 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 520 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng End of Interactive Support Q2'04 1 2.80 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 631 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng End of Interactive Support Q1'06 1 3.00 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Pentium® 4 Extreme Edition hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng, 3,40 GHz, 2M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB End of Interactive Support 1 3.40 GHz 2 MB L3 N/A
Bộ xử lý Pentium® 4 Extreme Edition hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng, 3,73 GHz, 2M bộ nhớ đệm, 1066 MHz FSB End of Interactive Support Q4'04 1 3.73 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 2,60 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB End of Interactive Support 1 2.60 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® D 820 End of Interactive Support Q2'05 2 2.80 GHz 2 MB L2 $74.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® D 920 End of Interactive Support Q1'06 2 2.80 GHz 4 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 1,10 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 1.10 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 1,13 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 1.13 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® E2160 End of Interactive Support Q3'06 2 1.80 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® T2080 End of Interactive Support Q2'07 2 1.73 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 1,70 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 1.70 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® Extreme Edition 965 End of Interactive Support Q1'06 2 3.73 GHz 4 MB L2 $999.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® Pro 180 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 60 MHz FSB End of Interactive Support 1 180 MHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® Pro 200 MHz, 1M bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 200 MHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 150 MHz, 60 MHz FSB End of Interactive Support 1 150 MHz N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 75 MHz, 50 MHz FSB End of Interactive Support 1 75 MHz N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® có công nghệ MMX™ 150 MHz, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 150 MHz N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® II 266 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 266 MHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® II 400 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 400 MHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® U5600 End of Interactive Support Q1'11 2 1.33 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® P6100 End of Interactive Support Q3'10 2 2.00 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® G645T End of Life Q3'12 2 2.50 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics $64.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® B980 Launched Q2'12 2 2.40 GHz 2 MB Intel® HD Graphics N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® T4300 End of Interactive Support 2 2.10 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® G6950 End of Interactive Support Q1'10 2 2.80 GHz 3 MB SmartCache Integrated $77.00 - $96.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® E6500 End of Interactive Support Q1'08 2 2.93 GHz 2 MB L2 $68.00 - $75.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® E5400 End of Interactive Support Q1'09 2 2.70 GHz 2 MB L2 $67.00
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 - M 2,60 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 2.60 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 538 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng End of Interactive Support 1 3.20 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 2,66 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB End of Interactive Support 1 2.66 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III - M 1,13 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 1.13 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III 500 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 500 MHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 1,50 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 1.50 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,40 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 1 2.40 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 506 End of Interactive Support Q2'05 1 2.66 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 640 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng End of Interactive Support Q1'05 1 3.20 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® D 830 End of Interactive Support Q2'05 2 3.00 GHz 2 MB L2 $316.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® D 925 End of Interactive Support Q3'06 2 3.00 GHz 4 MB L2 $74.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 1,20 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 1.20 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 520/520J hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng End of Interactive Support 1 2.80 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® E2180 End of Interactive Support Q3'07 2 2.00 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® T2130 End of Interactive Support Q2'07 2 1.86 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 1,60 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q2'03 1 1.60 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 715 End of Interactive Support 1 1.50 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® Pro 200 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 200 MHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 90 MHz, 60 MHz FSB End of Interactive Support 1 90 MHz N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® có công nghệ MMX™ 166 MHz, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 166 MHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® II 300 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 300 MHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® II 450 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 450 MHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® II 266 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 266 MHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III 800 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 800 MHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® P6200 End of Interactive Support Q3'10 2 2.13 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 977 Launched Q1'12 2 1.40 GHz 2 MB L3 Intel® HD Graphics N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® G645 End of Life Q3'12 2 2.90 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics $64.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® T2310 End of Interactive Support Q4'07 2 1.46 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® E2200 End of Interactive Support Q4'07 2 2.20 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® G6960 End of Interactive Support Q1'11 2 2.93 GHz 3 MB SmartCache Integrated N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® E6500K End of Interactive Support Q3'09 2 2.93 GHz 2 MB N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 - M 2,50 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 2.50 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 548 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng End of Interactive Support 1 3.33 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 2,80 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB End of Interactive Support 1 2.80 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III - M 1,20 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 1.20 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III 600 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 600 MHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 1,60 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 1.60 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 511 End of Interactive Support Q4'05 1 2.80 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 641 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng End of Interactive Support Q1'06 1 3.20 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 2,80 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB End of Interactive Support 1 2.80 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® D 840 End of Interactive Support Q2'05 2 3.20 GHz 2 MB L2 $423.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® D 930 End of Interactive Support Q1'06 2 3.00 GHz 4 MB L2 $178.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 1,33 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 1.33 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 450 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 450 MHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 520/521 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng End of Interactive Support 1 2.80 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 1,50 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 1.50 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® Pro 200 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 200 MHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® có công nghệ MMX™ 200 MHz, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 200 MHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® II 333 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 333 MHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® II 300 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 300 MHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® P6300 End of Interactive Support Q1'11 2 2.27 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 967 Launched Q4'11 2 1.30 GHz 2 MB L3 Intel® HD Graphics N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® B970 Launched Q1'12 2 2.30 GHz 2 MB L3 Intel® HD Graphics N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® T2330 End of Interactive Support Q4'07 2 1.60 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® T4500 End of Interactive Support Q1'10 2 2.30 GHz 1 MB N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® E5500 End of Interactive Support Q2'10 2 2.80 GHz 2 MB SmartCache $72.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® E6600 End of Interactive Support Q1'10 2 3.06 GHz 2 MB SmartCache $75.00
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 - M 2,40 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 2.40 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 552 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng End of Interactive Support 1 3.46 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,06 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB End of Interactive Support 1 3.06 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III - M 1,26 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 1.26 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III 650 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 650 MHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 1,60 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 1.60 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,53 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB End of Interactive Support 1 2.53 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 511 End of Interactive Support 1 2.80 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 650 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng End of Interactive Support Q1'05 1 3.40 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 2,80E GHz, 1M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB End of Interactive Support Q1'04 1 2.80 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 1,40 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 1.40 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 500 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 500 MHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® D 935 End of Interactive Support Q1'07 2 3.20 GHz 4 MB L2 $84.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 520/521 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng End of Interactive Support 1 2.80 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® có công nghệ MMX™ 233 MHz, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 233 MHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® II 300 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 300 MHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 957 Launched Q2'11 2 1.20 GHz 2 MB L3 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® B960 Launched Q4'11 2 2.20 GHz 2 MB L3 Intel® HD Graphics N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® E2220 End of Interactive Support Q1'08 2 2.40 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® T2370 End of Interactive Support Q1'08 2 1.73 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® II 333 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 333 MHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® E5700 End of Interactive Support Q3'10 2 3.00 GHz 2 MB SmartCache $64.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® T4400 End of Interactive Support Q4'09 2 2.20 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 - M 2,30 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 2.30 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,20 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB End of Interactive Support 1 3.20 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III - M 1,33 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 1.33 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III 700 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 700 MHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 1,70 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 1.70 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,66 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB End of Interactive Support 1 2.66 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 515/515J End of Interactive Support Q3'05 1 2.93 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 520J hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng End of Interactive Support Q4'04 1 2.80 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 651 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng End of Interactive Support Q2'06 1 3.40 GHz 2 MB L2 $81.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,00 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB End of Interactive Support Q1'04 1 3.00 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® D 940 End of Interactive Support Q1'06 2 3.20 GHz 4 MB L2 $183.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 500 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 500 MHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 533 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 533 MHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 1,40 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 1.40 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 725 End of Interactive Support Q2'04 1 1.60 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® có công nghệ MMX™ 266 MHz, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 266 MHz N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® G640T End of Life Q2'12 2 2.40 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics $64.00 - $72.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® T2390 End of Interactive Support 2 1.86 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® E5800 End of Interactive Support Q4'10 2 3.20 GHz 2 MB $72.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® E6700 End of Interactive Support Q2'10 2 3.20 GHz 2 MB SmartCache N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 - M 2,20 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 1 2.20 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III - M ULV 700 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 650 MHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III 750 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 750 MHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 1,70 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 1.70 GHz 512 KB N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,66 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB End of Interactive Support 1 2.66 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 516 End of Interactive Support Q4'05 1 2.93 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 521 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng End of Interactive Support Q3'05 1 2.80 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 660 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng End of Interactive Support Q1'05 1 3.60 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,00 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB End of Interactive Support 1 3.00 GHz 512 KB N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® D 945 End of Interactive Support Q3'06 2 3.40 GHz 4 MB L2 $163.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 533 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 533 MHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 550 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 550 MHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 1,30 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 1.30 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® có công nghệ MMX™ 300 MHz, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 300 MHz N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® II 366 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 366 MHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® G640 End of Life Q2'12 2 2.80 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics $64.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® G870 End of Life Q2'12 2 3.10 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics $82.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® B950 End of Life Q2'11 2 2.10 GHz 2 MB L3 Intel® HD Graphics N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® G860T End of Life Q2'12 2 2.60 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 - M 2,00 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 2.00 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III 800 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 800 MHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 1,80 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 1.80 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,80 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB End of Interactive Support 1 2.80 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 519J End of Interactive Support 1 3.06 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 524 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng End of Interactive Support Q2'06 1 3.06 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 661 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng End of Interactive Support Q1'06 1 3.60 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,00E GHz, 1M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB End of Interactive Support Q2'04 1 3.00 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® D 950 End of Interactive Support Q1'06 2 3.40 GHz 4 MB L2 $224.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 550 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 550 MHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 600 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 600 MHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® M LV 1,10 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q2'03 1 1.10 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® II 400 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 400 MHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® G632 End of Life Q3'11 2 2.70 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® B940 Launched Q2'11 2 2.00 GHz 2 MB L3 Intel® HD Graphics N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® E6800 End of Interactive Support Q3'10 2 3.33 GHz 2 MB SmartCache $93.00
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 - M 1,90 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 1.90 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III - M 866 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 866 MHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III 850 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 850 MHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 1,80 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 1.80 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,80 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 1 2.80 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 519K End of Interactive Support Q4'04 1 3.06 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 530/530J hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng End of Interactive Support Q2'04 1 3.00 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 662 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng End of Interactive Support Q4'05 1 3.60 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,20 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB End of Interactive Support Q1'04 1 3.20 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® D 960 End of Interactive Support Q2'06 2 3.60 GHz 4 MB L2 $316.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 600 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support Q1'00 1 600 MHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 600 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 600 MHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 730 End of Interactive Support 1 1.60 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® M LV 1,20 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 1.20 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® G630T End of Life Q3'11 2 2.30 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics $72.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® G860 End of Life Q3'11 2 3.00 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics $75.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® B925C Launched Q4'13 2 2.00 GHz 4 MB L3 N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 - M 1,80 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 1.80 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III - M 933 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 933 MHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III 900 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 900 MHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 1,90 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 1.90 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,80A GHz, 1M bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB End of Interactive Support 1 2.80 GHz 1 MB N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 530J hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng End of Interactive Support Q4'04 1 3.00 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,20 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB End of Interactive Support 1 3.20 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 600 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 600 MHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 667 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 667 MHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® G630 End of Life Q3'11 2 2.70 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics $64.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® G850 Launched Q2'11 2 2.90 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics $67.00 - $75.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® B915C Launched Q2'12 2 1.50 GHz 3 MB L3 $168.00
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 - M 1,70 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 1 1.70 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 531 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng End of Interactive Support Q2'04 1 3.00 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 670 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng End of Interactive Support Q2'05 1 3.80 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,20E GHz, 1M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB End of Interactive Support Q1'04 1 3.20 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 650 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 650 MHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 733 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB End of Interactive Support Q1'00 1 733 MHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 735 End of Interactive Support 1 1.70 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® M ULV 1,00 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 1.00 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® G622 End of Life Q2'11 2 2.60 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® G840 End of Life Q2'11 2 2.80 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics $75.00
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 - M 1,60 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 1.60 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,00 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 2.00 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 540/540J hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng End of Interactive Support Q2'04 1 3.20 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 672 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng End of Interactive Support Q4'05 1 3.80 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,40 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB End of Interactive Support Q1'04 1 3.40 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 700 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support Q1'00 1 700 MHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 800 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 800 MHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® M ULV 900 MHz, 1M bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 900 MHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® G620T End of Life Q2'11 2 2.20 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics $70.00 - $77.00
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 - M 1,50 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 1.50 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III LV 600 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 600 MHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,00 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 1 2.00 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 540J hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng End of Interactive Support Q4'05 1 3.20 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,40 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB End of Interactive Support 1 3.40 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 750 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 750 MHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 866 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB End of Interactive Support Q1'00 1 866 MHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 740 End of Interactive Support 1 1.73 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® G620 End of Life Q2'11 2 2.60 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics $64.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® D 920 End of Interactive Support Q1'06 2 2.80 GHz 4 MB N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 - M 1,40 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 1.40 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,20 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 1 2.20 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 541 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng End of Interactive Support Q3'04 1 3.20 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,40E GHz, 1M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB End of Interactive Support Q1'04 1 3.40 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 800 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 800 MHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 933 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 933 MHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 745 End of Interactive Support Q2'04 1 1.80 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,40 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 1 2.40 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 550 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng End of Interactive Support Q2'04 1 3.40 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 850 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support Q1'00 1 850 MHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® III - S 1,00 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 1.00 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 745A End of Interactive Support Q2'04 1 1.80 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,50 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 1 2.50 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,80 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB End of Interactive Support 1 3.80 GHz 1 MB N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® III - S 1,40 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 1.40 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 900 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 900 MHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 550/550J hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng End of Interactive Support 1 3.40 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 750 End of Interactive Support 1 1.86 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,60 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 1 2.60 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 550J hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng End of Interactive Support Q4'04 1 3.40 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® III - S 1,26 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB End of Interactive Support Q4'01 1 1.26 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 755 End of Interactive Support 1 2.00 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,80 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 2.80 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 551 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng End of Interactive Support Q2'05 1 3.40 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 4,00 GHz, 2M bộ nhớ đệm, 1066 MHz FSB End of Interactive Support 1 4.00 GHz 2 MB N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® III - S 1,13 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 1.13 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 760 End of Interactive Support Q2'04 1 2.00 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III 400 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 400 MHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 560/560J hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng End of Interactive Support 1 3.60 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® III - S 933 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB End of Interactive Support Q4'01 1 933 MHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 765 End of Interactive Support 1 2.10 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 560J hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng End of Interactive Support 1 3.60 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® III - S 800 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB End of Interactive Support Q4'01 1 800 MHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 770 End of Interactive Support 1 2.13 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III 700 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 700 MHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 561 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng End of Interactive Support Q3'05 1 3.60 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 780 End of Interactive Support 1 2.26 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III 750 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 750 MHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 570J hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng End of Interactive Support Q4'04 1 3.80 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® M LV 718 End of Interactive Support 1 1.30 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III 800 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 800 MHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 571 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng End of Interactive Support Q3'05 1 3.80 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® M LV 738 End of Interactive Support Q2'04 1 1.40 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® M LV 758 End of Interactive Support 1 1.50 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® M LV 778 End of Interactive Support 1 1.60 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® M ULV 713 End of Interactive Support 1 1.10 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® M ULV 723 End of Interactive Support 1 1.00 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® M ULV 733/733J End of Interactive Support 1 1.10 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® M ULV 753 End of Interactive Support 1 1.20 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® M ULV 773 End of Interactive Support 1 1.30 GHz 2 MB L2 N/A

Tìm kiếm nâng cao

Dùng công cụ này để lọc bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng cache, bộ nhớ tối đa và nhiều tính năng khác

Ý Kiến Phản Hồi

Mục tiêu của chúng tôi là làm cho dòng công cụ ARK trở thành nguồn tài nguyên giá trị đối với bạn. Vui lòng gửi nhận xét, câu hỏi hoặc gợi ý của bạn ở đây. Bạn sẽ nhận được trả lời trong thời gian 2 ngày làm việc.

Bạn thấy thông tin trên trang này có thiết thực không?

Thông tin cá nhân của bạn sẽ chỉ được dùng để hồi đáp câu hỏi này. Tên và địa chỉ email của bạn sẽ không được thêm vào bất kỳ danh sách gửi thư nào và bạn sẽ không nhận email từ Intel Corporation, trừ khi có yêu cầu. Bấm 'Gửi' để xác nhận bạn đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng của Intel và hiểu rõ về Chính Sách Quyền Riêng Tư của Intel.