Các mẹo tìm kiếm

Có nhiều cách để tìm sản phẩm mà bạn đang cần tìm. Dưới đây là một số ví dụ:

  • Theo Số Hiệu Sản Phẩm - i7-5960X
  • Theo Mã Đặt Hàng - BX80648I75960X
  • Theo Mã THÔNG SỐ - SR20Q
  • Theo Tên Thương Hiệu - core m
  • Theo Tên Mã - Haswell
  • Theo Tần Số - 4,40 GHz
  • Theo đồ họa bộ xử lý - Iris
  • Theo Socket - LGA2011-v3

Các tiêu chí ở trên không chỉ áp dụng để tìm kiếm bộ xử lý mà còn tìm kiếm các sản phẩm khác trong danh mục của chúng tôi bao gồm bo mạch chủ, chipset, nối mạng, máy chủ và khung vỏ.

Intel® Pentium® Processor B900 Series for Mobile

So sánh
So sánh tất cả
Tên sản phẩm Tình trạng               Ngày phát hành Giá đề xuất cho khách hàng Số lõi TDP Đồ họa bộ xử lý
So sánh Intel® Pentium® Processor B980
(2M Cache, 2.40 GHz)
Launched Q2'12 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor B970
(2M Cache, 2.30 GHz)
Launched Q1'12 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor B960
(2M Cache, 2.20 GHz)
Launched Q4'11 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor B950
(2M Cache, 2.10 GHz)
End of Life Q2'11 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor B940
(2M Cache, 2.00 GHz)
Launched Q2'11 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor B925C
(4M Cache, 2.00 GHz)
Launched Q4'13 N/A 2 15 W
So sánh Intel® Pentium® Processor B915C
(3M Cache, 1.50 GHz)
Launched Q2'12 $168.00 2 15 W
So sánh
So sánh tất cả
Tên sản phẩm Tình trạng               Ngày phát hành Giá đề xuất cho khách hàng Số lõi TDP Đồ họa bộ xử lý
So sánh Intel® Pentium® Processor B980
(2M Cache, 2.40 GHz)
Launched Q2'12 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor B970
(2M Cache, 2.30 GHz)
Launched Q1'12 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor B960
(2M Cache, 2.20 GHz)
Launched Q4'11 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor B950
(2M Cache, 2.10 GHz)
End of Life Q2'11 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor B940
(2M Cache, 2.00 GHz)
Launched Q2'11 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh
So sánh tất cả
Tên sản phẩm Tình trạng               Ngày phát hành Giá đề xuất cho khách hàng Số lõi TDP Đồ họa bộ xử lý
So sánh Intel® Pentium® Processor B925C
(4M Cache, 2.00 GHz)
Launched Q4'13 N/A 2 15 W
So sánh Intel® Pentium® Processor B915C
(3M Cache, 1.50 GHz)
Launched Q2'12 $168.00 2 15 W