Các mẹo tìm kiếm

Có nhiều cách để tìm sản phẩm mà bạn đang cần tìm. Dưới đây là một số ví dụ:

  • Theo Số Hiệu Sản Phẩm - i7-5960X
  • Theo Mã Đặt Hàng - BX80648I75960X
  • Theo Mã THÔNG SỐ - SR20Q
  • Theo Tên Thương Hiệu - core m
  • Theo Tên Mã - Haswell
  • Theo Tần Số - 4,40 GHz
  • Theo đồ họa bộ xử lý - Iris
  • Theo Socket - LGA2011-v3

Các tiêu chí ở trên không chỉ áp dụng để tìm kiếm bộ xử lý mà còn tìm kiếm các sản phẩm khác trong danh mục của chúng tôi bao gồm bo mạch chủ, chipset, nối mạng, máy chủ và khung vỏ.

Spare Riser Card Options

So sánh
So sánh tất cả
Tên sản phẩm Tình trạng              
So sánh 1U PCIE Riser F1UL16RISER
(1 Slot)
Launched
So sánh Spare Board F1U8X25HSBP
(for 1U 8x2.5in Hot-Swap Backplane)
Launched
So sánh Riser Board Spare F1US8RISER Launched
So sánh Spare Left Riser and Right Riser F4S16RISER Launched
So sánh Spare riser card AXX1UPCIEX16 Launched
So sánh Slot3 riser F1UJP2X8RISER Launched
So sánh Slot3 riser F1UJPMICRISER Launched
So sánh Slot1 riser F1UJP1X16RISER Launched
So sánh 2U Riser Spare A2UL16RISER2
(2 Slot)
Launched
So sánh 1U Spare Riser
(1 slot) F1UL16RISER2
Launched
So sánh 2U Riser Spare A2UL8RISER2
(3 Slot)
Launched
So sánh 1U PCI Express Riser FHW1U16RISER2
(Slot 1)
Launched
So sánh 1U Spare PCIe Riser
(Slot 1) FHW1U16APRISER
Launched
So sánh 1U Spare PCIe Riser
(Slot 2) FHW1U20APRISER
Launched
So sánh 1U Spare PCIe Riser
(Slot 2) FHW1U4APRISER
Launched