Mẹo tìm kiếm

Có nhiều cách để tìm sản phẩm mà bạn đang cần tìm. Dưới đây là một số ví dụ:

  • Theo sản phẩm số - i7-4770
  • Theo Mã đặt hàng - BX80635E52697V2
  • Theo Mã SPEC - SR19H
  • Theo tên thương hiệu - core i7
  • Theo tần số - 3.90 GHz
  • Theo kích cỡ bộ nhớ đệm - 8M
  • Theo tên mã - Haswell
  • Theo Đồ Họa Bộ Xử Lý - Iris

Các tiêu chí ở trên không chỉ áp dụng để tìm kiếm bộ xử lý mà còn tìm kiếm các sản phẩm khác trong danh mục của chúng tôi bao gồm bo mạch chủ, chipset, nối mạng, máy chủ và khung vỏ.

Spare Riser Card Options

So sánh
Chọn tất cả
Tên Sản Phẩm Trạng thái
Chọn Spare riser card AXX1UPCIEX16 Launched
Chọn Spare Left Riser and Right Riser F4S16RISER Launched
Chọn Spare Board F1U8X25HSBP
(for 1U 8x2.5in Hot-Swap Backplane)
Launched
Chọn Slot3 riser F1UJPMICRISER Launched
Chọn Slot3 riser F1UJP2X8RISER Launched
Chọn Slot1 riser F1UJP1X16RISER Launched
Chọn 2U Riser Spare A2UL8RISER2
(3 Slot)
Announced
Chọn 2U Riser Spare A2UL16RISER2
(2 Slot)
Announced
Chọn 1U Spare Riser
(1 slot) F1UL16RISER2
Launched
Chọn 1U PCIE Riser F1UL16RISER
(1 Slot)
Launched
Chọn 1U PCI Express Riser FHW1U16RISER2
(Slot 1)
Announced
Chọn 1U PCI Express Low Profile Riser FHW1U16RISER Launched