Các mẹo tìm kiếm

Có nhiều cách để tìm sản phẩm mà bạn đang cần tìm. Dưới đây là một số ví dụ:

  • Theo Số Hiệu Sản Phẩm - i7-5960X
  • Theo Mã Đặt Hàng - BX80648I75960X
  • Theo Mã THÔNG SỐ - SR20Q
  • Theo Tên Thương Hiệu - core m
  • Theo Tên Mã - Haswell
  • Theo Tần Số - 4,40 GHz
  • Theo đồ họa bộ xử lý - Iris
  • Theo Socket - LGA2011-v3

Các tiêu chí ở trên không chỉ áp dụng để tìm kiếm bộ xử lý mà còn tìm kiếm các sản phẩm khác trong danh mục của chúng tôi bao gồm bo mạch chủ, chipset, nối mạng, máy chủ và khung vỏ.

Spare Power Options

So sánh
So sánh tất cả
Tên sản phẩm Tình trạng              
So sánh North America Power cable FPWRCABLENA Launched
So sánh Non-Redundant Power Supply Adapter Bracket FUPNRPSADP Launched
So sánh 365W Power Supply FUP365SNRPS Launched
So sánh 350W Power Supply FR1000PS350 Launched
So sánh Spare 750W Hot-Swap Power Supply FXX750GERPS
(1U Form Factor, Gold-Efficiency)
Launched
So sánh Spare Power Distribution Board FBP750PDB
(for ERP1U 750W Power Supply FXX750GERPS)
Launched
So sánh 550W Power Supply FUP550SNRPS
(Silver-Efficiency)
Launched
So sánh 460W Common Redundant Power Supply FXX460GCRPS
(Gold-Efficiency)
Launched
So sánh 750W Common Redundant Power Supply FXX750PCRPS
(Platium-Efficiency)
Launched
So sánh 1600W Common Redundant Power Supply FXX1600PCRPS
(Platinum-Efficiency)
Launched
So sánh Redundant Power Supply Cage FUPCRPSCAGE
(for Intel® Server Chassis P4000 Family)
Launched
So sánh Spare Power Distribution Board FXXLHPPDB Launched
So sánh Low Current P4000 Chassis Family Power Distribution Board FUPPDBLC Launched
So sánh High Current P4000 Chassis Family Power Distribution Board FUPPDBHC Launched
So sánh Spare Power Distribution Board FXX450WPDB for AC 450W mini-ERP Power Supply Launched
So sánh Spare Power Distribution Board FXXCRPSPDB Launched
So sánh Spare 1600W DC Enterprise Redundant Power Supply FXX1600DCRPS Launched
So sánh 750W CRPS Power Distribution Board F1UJP750WPDB Launched
So sánh System Power Supply F1U450WPSU Launched
So sánh System Power Distribution Board F1U450WPDB Launched
So sánh Battery Backup Unit Bracket Kit AWTAUXBBUBKT Launched
So sánh Spare Power in Backplane Bridge Board Module FXXCRPSPIB Announced
So sánh Bridge Board Spare FHWAPBGB
(for Intel® Server Chassis H2000G Family)
Launched
So sánh Spare P4000S Power Distribution Board AP4000E3V5PDB Launched
So sánh Spare 450W Power Distribution Board F1U450WPDB2 Launched
So sánh 2130W AC Common Redundant Power Supply FXX2130PCRPS
(Platinum Efficiency)
Launched