Spare Power Options

Tên sản phẩm Tình trạng               So sánh
Tất Cả | Không
North America Power cable FPWRCABLENA Launched
Non-Redundant Power Supply Adapter Bracket FUPNRPSADP Launched
365W Power Supply FUP365SNRPS Launched
350W Power Supply FR1000PS350 Launched
Spare 750W Hot-Swap Power Supply FXX750GERPS
(1U Form Factor, Gold-Efficiency)
Launched
Spare Power Distribution Board FBP750PDB
(for ERP1U 750W Power Supply FXX750GERPS)
Launched
550W Power Supply FUP550SNRPS
(Silver-Efficiency)
Launched
460W Common Redundant Power Supply FXX460GCRPS
(Gold-Efficiency)
Launched
750W Common Redundant Power Supply FXX750PCRPS
(Platium-Efficiency)
Launched
1600W Common Redundant Power Supply FXX1600PCRPS
(Platinum-Efficiency)
Launched
Redundant Power Supply Cage FUPCRPSCAGE
(for Intel® Server Chassis P4000 Family)
Launched
Spare Power Distribution Board FXXLHPPDB Launched
Low Current P4000 Chassis Family Power Distribution Board FUPPDBLC Launched
High Current P4000 Chassis Family Power Distribution Board FUPPDBHC Launched
Spare Power Distribution Board FXX450WPDB for AC 450W mini-ERP Power Supply Launched
Spare Power Distribution Board FXXCRPSPDB Launched
Spare 1600W DC Enterprise Redundant Power Supply FXX1600DCRPS Launched
750W CRPS Power Distribution Board F1UJP750WPDB Launched
System Power Supply F1U450WPSU Launched
System Power Distribution Board F1U450WPDB Launched
Battery Backup Unit Bracket Kit AWTAUXBBUBKT Launched
Spare Power in Backplane Bridge Board Module FXXCRPSPIB Announced
Bridge Board Spare FHWAPBGB
(for Intel® Server Chassis H2000G Family)
Launched
Spare P4000S Power Distribution Board AP4000E3V5PDB Launched
Spare 450W Power Distribution Board F1U450WPDB2 Launched
2130W AC Common Redundant Power Supply FXX2130PCRPS
(Platinum Efficiency)
Launched

Mọi thông tin được cung cấp có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Intel có thể thay đổi vòng đời sản xuất, thông số kỹ thuật và mô tả sản phẩm vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Thông tin được cung cấp ở đây là "nguyên trạng" và Intel không có tuyên bố hoặc đảm bảo nào liên quan đến độ chính xác của thông tin cũng như các tính năng của sản phẩm, tình trạng có sẵn, tính năng hoặc sự tương thích của sản phẩm được liệt kê. Vui lòng liên hệ với nhà cung cấp hệ thống để biết thêm thông tin về các sản phẩm hoặc hệ thống cụ thể.

Ý Kiến Phản Hồi

Mục tiêu của chúng tôi là làm cho dòng công cụ ARK trở thành nguồn tài nguyên giá trị đối với bạn. Vui lòng gửi nhận xét, câu hỏi hoặc gợi ý của bạn ở đây. Bạn sẽ nhận được trả lời trong thời gian 2 ngày làm việc.

Bạn thấy thông tin trên trang này có thiết thực không?

Thông tin cá nhân của bạn sẽ chỉ được dùng để hồi đáp câu hỏi này. Tên và địa chỉ email của bạn sẽ không được thêm vào bất kỳ danh sách gửi thư nào và bạn sẽ không nhận email từ Intel Corporation, trừ khi có yêu cầu. Bấm 'Gửi' để xác nhận bạn đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng của Intel và hiểu rõ về Chính Sách Quyền Riêng Tư của Intel.