Mẹo tìm kiếm

Có nhiều cách để tìm sản phẩm mà bạn đang cần tìm. Dưới đây là một số ví dụ:

  • Theo sản phẩm số - i7-4770
  • Theo Mã đặt hàng - BX80635E52697V2
  • Theo Mã SPEC - SR19H
  • Theo tên thương hiệu - core i7
  • Theo tần số - 3.90 GHz
  • Theo kích cỡ bộ nhớ đệm - 8M
  • Theo tên mã - Haswell
  • Theo Đồ Họa Bộ Xử Lý - Iris

Các tiêu chí ở trên không chỉ áp dụng để tìm kiếm bộ xử lý mà còn tìm kiếm các sản phẩm khác trong danh mục của chúng tôi bao gồm bo mạch chủ, chipset, nối mạng, máy chủ và khung vỏ.

Spare Power Options

So sánh
Chọn tất cả
Tên Sản Phẩm Trạng thái
Chọn System Power Supply F1U450WPSU Launched
Chọn System Power Distribution Board F1U450WPDB Launched
Chọn Spare Power Distribution Board FXXLHPPDB Launched
Chọn Spare Power Distribution Board FXXCRPSPDB Launched
Chọn Spare Power Distribution Board FXX450WPDB for AC 450W mini-ERP Power Supply Launched
Chọn Spare Power Distribution Board FPDBSCPBHP for Intel® Server Board S2400SC in R2000M chassis Launched
Chọn Spare Power Distribution Board FBP750PDB
(for ERP1U 750W Power Supply FXX750GERPS)
Launched
Chọn Spare Node Power Board FH2000NPB Launched
Chọn Spare 750W Hot-Swap Power Supply FXX750GERPS
(1U Form Factor, Gold-Efficiency)
Launched
Chọn Spare 1600W DC Enterprise Redundant Power Supply FXX1600DCRPS Launched
Chọn Redundant Power Supply Cage FUPCRPSCAGE
(for Intel® Server Chassis P4000 Family)
Launched
Chọn Power Distribution Board FXX450WDCPDB for 450W DC Power Supply Launched
Chọn North America Power cable FPWRCABLENA Launched
Chọn Non-Redundant Power Supply Adapter Bracket FUPNRPSADP Launched
Chọn Low Current P4000 Chassis Family Power Distribution Board FUPPDBLC Launched
Chọn High Current P4000 Chassis Family Power Distribution Board FUPPDBHC Launched
Chọn Battery Backup Unit Bracket Kit AWTAUXBBUBKT Launched
Chọn AC 600W Fixed Power Supply FXX600WFIXPSU
(Gold efficiency)
Launched
Chọn 750W DC Common Redundant Power Supply FXX750DCCRPS Launched
Chọn 750W CRPS Power Distribution Board F1UJP750WPDB Launched
Chọn 750W Common Redundant Power Supply FXX750PCRPS
(Platium-Efficiency)
Launched
Chọn 550W Power Supply FUP550SNRPS
(Silver-Efficiency)
Launched
Chọn 460W Common Redundant Power Supply FXX460GCRPS
(Gold-Efficiency)
Launched
Chọn 450W DC Power Supply F1U450WDCPS Launched
Chọn 365W Power Supply FUP365SNRPS Launched
Chọn 350W Power Supply FR1000PS350 Launched
Chọn 250W Power Supply FR1000PS250 Launched
Chọn 1600W Common Redundant Power Supply FXX1600PCRPS
(Platinum-Efficiency)
Launched
Chọn 1200W Common Redundant Power Supply FXX1200PCRPS
(Platinum-Efficiency)
Launched