Các mẹo tìm kiếm

Có nhiều cách để tìm sản phẩm mà bạn đang cần tìm. Dưới đây là một số ví dụ:

  • Theo Số Hiệu Sản Phẩm - i7-5960X
  • Theo Mã Đặt Hàng - BX80648I75960X
  • Theo Mã THÔNG SỐ - SR20Q
  • Theo Tên Thương Hiệu - core m
  • Theo Tên Mã - Haswell
  • Theo Tần Số - 4,40 GHz
  • Theo đồ họa bộ xử lý - Iris
  • Theo Socket - LGA2011-v3

Các tiêu chí ở trên không chỉ áp dụng để tìm kiếm bộ xử lý mà còn tìm kiếm các sản phẩm khác trong danh mục của chúng tôi bao gồm bo mạch chủ, chipset, nối mạng, máy chủ và khung vỏ.

Spare Heat-Sink Options

So sánh
So sánh tất cả
Tên sản phẩm Tình trạng              
So sánh 1U Heat Sink FXXCA84X106HS
(Cu/Al 84mmx106mm)
Launched
So sánh 1U Heat Sink FXXEA84X106HS
(Ex-Al 84mmx106mm)
Launched
So sánh 1U Heat Sink FXXCA91X91HS
(Cu/Al 91mmx91mm)
Launched
So sánh 1U Heat Sink FXXEA91X91HS
(Ex-Al 91mmx91mm)
Launched
So sánh 1U Heat Sink FXXCA90X90HS
(Cu/Al 90mmx90mm)
Launched
So sánh 1U Heat Sink FXXEA90X90HS
(Ex-Al 90mmx90mm)
Launched
So sánh Passive Narrow Thermal Solution BXSTS200PNRW Launched
So sánh 1U Heat Sink F1UE3PASSHS Launched
So sánh 1U Heat Sink FXXEA91X91HS2
(Ex-Al 91 mm x 91 mm)
Launched