Mẹo tìm kiếm

Có nhiều cách để tìm sản phẩm mà bạn đang cần tìm. Dưới đây là một số ví dụ:

  • Theo sản phẩm số - i7-4770
  • Theo Mã đặt hàng - BX80635E52697V2
  • Theo Mã SPEC - SR19H
  • Theo tên thương hiệu - core i7
  • Theo tần số - 3.90 GHz
  • Theo kích cỡ bộ nhớ đệm - 8M
  • Theo tên mã - Haswell
  • Theo Đồ Họa Bộ Xử Lý - Iris

Các tiêu chí ở trên không chỉ áp dụng để tìm kiếm bộ xử lý mà còn tìm kiếm các sản phẩm khác trong danh mục của chúng tôi bao gồm bo mạch chủ, chipset, nối mạng, máy chủ và khung vỏ.

Spare Drive Bays & Carrier Options

So sánh
Chọn tất cả
Tên Sản Phẩm Trạng thái
Chọn Spare Board FXX8X25HSBP
(for 2U 8x2.5in Hot-Swap Backplane)
Launched
Chọn Spare Board FXX8X25DPBP
(for 2U 8x2.5in Dual Port Hot-Swap Backplane)
Launched
Chọn Spare Board F2U8X35HSBP
(for 2U 8x3.5in Hot-Swap Backplane)
Launched
Chọn Spare Board F2U12X35HSBP
(for 2U 12x3.5in Hot-Swap Backplane)
Launched
Chọn Spare Blank Node Filler FH2000BNF Launched
Chọn Spare Backplane FHW16X25HSBP Launched
Chọn Spare 8x3.5 Hot-Swap Drive Cage Kit FUP8X35HSDK Launched
Chọn Spare 8x2.5 Hot-Swap Drive Cage Kit FUP8X25HSDKS Launched
Chọn Spare 8x2.5 Hot-Swap Drive Cage Kit FUP8X25HSDKO
(in 5.25in cage area)
Launched
Chọn Spare 3.5in Hot-Swap HDD Carriers FXX35HSADPB Launched
Chọn Spare 3.5in Fixed HDD Carriers FUP4X35NHDK Launched
Chọn Spare 3.5" Hot-swap Drive Carrier FXX35HSCAR Launched
Chọn Spare 3.5" backplane FHW12X35HSBP for H2000 Chassis Launched
Chọn Spare 12Gb SAS/SATA 16 x 2.5" Backplane FHW16X25HS12G Announced
Chọn 3.5in Hot-Swap Backplane Spare FXX1304HSBP
(For Intel Server Chassis R1000 Family)
Launched
Chọn 3.5in Hot-swap Backplane Spare FUP4X35S3HSBP Announced
Chọn 2U/4U Spare Hot-swap Backplane FXX8X25S3HSBP Announced
Chọn 2U Spare Hot-swap Backplane F2U8X35S3HSBP Announced
Chọn 2U Spare Hot-swap Backplane F2U12X35S3HSBP Announced
Chọn 2U Hot-swap Drive Cage Upgrade Kit 8x3.5 A2U8X35S3HSDK Announced
Chọn 2.5in Hot-Swap Drive Carrier FXX25HSCAR Launched
Chọn 2.5 inch Hot-swap Drive Carrier FXX25HSCAR2 Launched
Chọn 1U Spare Hot-swap Backplane FR1304S3HSBP Launched
Chọn 1U Spare Hot-swap Backplane F1U8X25S3HSBP Launched