Mẹo tìm kiếm

Có nhiều cách để tìm sản phẩm mà bạn đang cần tìm. Dưới đây là một số ví dụ:

  • Theo sản phẩm số - i7-4770
  • Theo Mã đặt hàng - BX80635E52697V2
  • Theo Mã SPEC - SR19H
  • Theo tên thương hiệu - core i7
  • Theo tần số - 3.90 GHz
  • Theo kích cỡ bộ nhớ đệm - 8M
  • Theo tên mã - Haswell
  • Theo Đồ Họa Bộ Xử Lý - Iris

Các tiêu chí ở trên không chỉ áp dụng để tìm kiếm bộ xử lý mà còn tìm kiếm các sản phẩm khác trong danh mục của chúng tôi bao gồm bo mạch chủ, chipset, nối mạng, máy chủ và khung vỏ.

Spare Fan Options

So sánh
Chọn tất cả
Tên Sản Phẩm Trạng thái
Chọn System Fan Kit FUPSNHFANE3 Launched
Chọn System Fan Kit FR1000FAN Launched
Chọn System Fan Kit FR1000E3FAN Launched
Chọn System Fan Kit F2UFIXEDFAN Launched
Chọn Spare Redundant Hot Swap Fans FXXLHPFAN Launched
Chọn Spare Non-Hotswap Fan Kit FUPSNHFANE5
(For Intel® Server Chassis P4000S)
Launched
Chọn Spare Hot-Swap Fan Kit FUPMLHSFAN
(For Intel® Server Chassis P4000M and P4000L)
Launched
Chọn Spare Hot-Swap Fan FBPIPHSFAN Launched
Chọn Spare Fan Kit FXXBP4028FAN for R1000S Chassis Launched
Chọn Spare Fan FR2000FAN10P Launched
Chọn Spare Fan Board FXXLHPFANBD Launched
Chọn Spare 60mm fan FR2000FAN60HS Launched
Chọn Fixed Fan Spare Kit FUPNHFANCPU Launched
Chọn Fixed Fan Spare Kit FUPMNHFANPCI Launched
Chọn Air Duct Spare FSCUPSAD
(For Intel® Server Board S2400SC in P4000S)
Launched
Chọn Air Duct Spare FSCUPMAD
(For Intel® Server Board S2400SC in P4000M)
Launched
Chọn Air Duct Spare FFPUPSAD
(For Intel® Server Board S1400FP in P4000S)
Launched
Chọn Air Duct Spare FEPBPSMK
(For S2400EP in R1000S)
Launched
Chọn 4056 Fan spare F1UJPFAN Launched
Chọn 4056 Dual Rotor Fan Kit FXX4056DRFAN Launched
Chọn 2U Spare Fan
(2 Fans) FR2UFAN60HSW
Announced
Chọn 1U Spare Fan Assembly
(3 Fans) FR1UFAN10PW
Launched