Các mẹo tìm kiếm

Có nhiều cách để tìm sản phẩm mà bạn đang cần tìm. Dưới đây là một số ví dụ:

  • Theo Số Hiệu Sản Phẩm - i7-5960X
  • Theo Mã Đặt Hàng - BX80648I75960X
  • Theo Mã THÔNG SỐ - SR20Q
  • Theo Tên Thương Hiệu - core m
  • Theo Tên Mã - Haswell
  • Theo Tần Số - 4,40 GHz
  • Theo đồ họa bộ xử lý - Iris
  • Theo Socket - LGA2011-v3

Các tiêu chí ở trên không chỉ áp dụng để tìm kiếm bộ xử lý mà còn tìm kiếm các sản phẩm khác trong danh mục của chúng tôi bao gồm bo mạch chủ, chipset, nối mạng, máy chủ và khung vỏ.

Spare Fan Options

So sánh
So sánh tất cả
Tên sản phẩm Tình trạng              
So sánh System Fan Kit FUPSNHFANE3 Launched
So sánh System Fan Kit FR1000FAN Launched
So sánh Spare Non-Hotswap Fan Kit FUPSNHFANE5
(For Intel® Server Chassis P4000S)
Launched
So sánh Spare Hot-Swap Fan Kit FUPMLHSFAN
(For Intel® Server Chassis P4000M and P4000L)
Launched
So sánh Air Duct Spare FSCUPMAD
(For Intel® Server Board S2400SC in P4000M)
Launched
So sánh Spare Fan FR2000FAN10P Launched
So sánh Spare Hot-Swap Fan FBPIPHSFAN Launched
So sánh Fixed Fan Spare Kit FUPNHFANCPU Launched
So sánh Fixed Fan Spare Kit FUPMNHFANPCI Launched
So sánh Spare Redundant Hot Swap Fans FXXLHPFAN Launched
So sánh Spare Fan Board FXXLHPFANBD Launched
So sánh Spare Fan Kit FXXBP4028FAN for R1000S Chassis Launched
So sánh Air Duct Spare FFPUPSAD
(For Intel® Server Board S1400FP in P4000S)
Launched
So sánh Air Duct Spare FEPBPSMK
(For S2400EP in R1000S)
Launched
So sánh Spare 60mm fan FR2000FAN60HS Launched
So sánh 4056 Fan spare F1UJPFAN Launched
So sánh System Fan Kit F2UFIXEDFAN Launched
So sánh System Fan Kit FR1000E3FAN Launched
So sánh 1U Spare Fan Assembly
(3 Fans) FR1UFAN10PW
Launched
So sánh 2U Spare Fan
(2 Fans) FR2UFAN60HSW
Launched
So sánh 40x56mm Spare Dual Rotor Fan FXX4056DRFAN2 Launched