Mẹo tìm kiếm

Có nhiều cách để tìm sản phẩm mà bạn đang cần tìm. Dưới đây là một số ví dụ:

  • Theo sản phẩm số - i7-4770
  • Theo Mã đặt hàng - BX80635E52697V2
  • Theo Mã SPEC - SR19H
  • Theo tên thương hiệu - core i7
  • Theo tần số - 3.90 GHz
  • Theo kích cỡ bộ nhớ đệm - 8M
  • Theo tên mã - Haswell
  • Theo Đồ Họa Bộ Xử Lý - Iris

Các tiêu chí ở trên không chỉ áp dụng để tìm kiếm bộ xử lý mà còn tìm kiếm các sản phẩm khác trong danh mục của chúng tôi bao gồm bo mạch chủ, chipset, nối mạng, máy chủ và khung vỏ.

Spare Chassis Maintenance Options

So sánh
Chọn tất cả
Tên Sản Phẩm Trạng thái
Chọn System Maintenance Kit FR1304E3V3MSK Launched
Chọn System Electrical Spares Kit FR1304E3V3ESK Launched
Chọn Spare Hot Swap Backplane FUP4X35HSBP Launched
Chọn Mechanical Spares Kit FUPSMSK Launched
Chọn Mechanical Spares Kit FR1304MSK Launched
Chọn Electrical Spares Kit FR1304ESK Launched
Chọn Electrical Spares Kit FFUPSESK Launched
Chọn Chassis Mechnical Maintenance Kit FUPMMSK
(for Intel® Server Chassis P4000M)
Launched
Chọn Chassis Mechnical Maintenance Kit FUPLMSK
(for Intel® Server Chassis P4000L)
Launched
Chọn Chassis Mechanical Maintenance Kit R2000LHMKTMECH Launched
Chọn Chassis Mechanical Maintenance Kit FBPIPMSK Launched
Chọn Chassis Mechanical and Electrical Maintenance Kit FH2000WPMKIT Launched
Chọn Chassis Mechanical and Electrical Maintenance Kit FH2000LPMKIT Launched
Chọn Chassis Mechanical and Electrical Maintenance Kit FH2000JFMKIT Launched
Chọn Chassis Maintenance Kit FSCPBHPMK
(For Intel® Server Board S2400SC in R2000M chassis)
Launched
Chọn Chassis Maintenance Kit F1UJPMKIT Launched
Chọn Chassis Maintenance kit
(electrical part) R2000LHMKTELEC
Launched
Chọn Chassis Electrical Maintenance Kit FUPMESK
(for Intel® Server Chassis P4000M)
Launched
Chọn Chassis Electrical Maintenance Kit FUPLESK
(for Intel® Server Chassis P4000L)
Launched
Chọn Chassis Electrical Maintenance Kit FBPIPESK Launched
Chọn Bezel Spare FUPBEZELHSD2 for P4000 Chassis Supporting Hot Swap HDDs Launched
Chọn Bezel Spare FUPBEZELFIX2 for P4000 Chassis Supporting Fixed HDD Launched