Các mẹo tìm kiếm

Có nhiều cách để tìm sản phẩm mà bạn đang cần tìm. Dưới đây là một số ví dụ:

  • Theo Số Hiệu Sản Phẩm - i7-5960X
  • Theo Mã Đặt Hàng - BX80648I75960X
  • Theo Mã THÔNG SỐ - SR20Q
  • Theo Tên Thương Hiệu - core m
  • Theo Tên Mã - Haswell
  • Theo Tần Số - 4,40 GHz
  • Theo đồ họa bộ xử lý - Iris
  • Theo Socket - LGA2011-v3

Các tiêu chí ở trên không chỉ áp dụng để tìm kiếm bộ xử lý mà còn tìm kiếm các sản phẩm khác trong danh mục của chúng tôi bao gồm bo mạch chủ, chipset, nối mạng, máy chủ và khung vỏ.

Spare Board Options

So sánh
So sánh tất cả
Tên sản phẩm Tình trạng              
So sánh Spare Bridge Board FHWLPBGB Launched
So sánh Spare 6Gb/s SAS bridge board and riser kit FH20006GBGBR Launched
So sánh Spare 6Gb/s SAS module RMS25LB Launched
So sánh Interface Converter Board AXXSAS88CNVRT Launched
So sánh Spare Power Distribution Board AXXJBDPWRBD Launched
So sánh Spare 12Gb SAS/SATA 12 x 3.5" Backplane FHW12X35HS12G Launched
So sánh Spare Node Power Board FH2000NPB2 Launched
So sánh Bridge Board Spare FHWKPTPBGB
(for H2000XXKR2 Chassis)
Launched
So sánh Power Distribution Board Spare FXXCRPSPDB2 Launched
So sánh Spare 12Gb SAS Bridge Board AHWKPTP12GBGB Launched
So sánh Breakout Board AHWKPTPBOB
(for S2600KP and S2600TP Families)
Launched
So sánh High Current P4000 Family Chassis Power Distribution Board Spare FUPPDBHC2 Launched
So sánh 12Gb SAS Bridge Board AHWKPTP12GBGBR5
(with RAID 5)
Launched
So sánh Bridge Board Spare FHWKPTPBGB24
(for H2224XXKR2/H2224XXLR2 Chassis)
Launched
So sánh Spare Node Power Board FH2000NPB24 Launched