Các mẹo tìm kiếm

Có nhiều cách để tìm sản phẩm mà bạn đang cần tìm. Dưới đây là một số ví dụ:

  • Theo Số Hiệu Sản Phẩm - i7-5960X
  • Theo Mã Đặt Hàng - BX80648I75960X
  • Theo Mã THÔNG SỐ - SR20Q
  • Theo Tên Thương Hiệu - core m
  • Theo Tên Mã - Haswell
  • Theo Tần Số - 4,40 GHz
  • Theo đồ họa bộ xử lý - Iris
  • Theo Socket - LGA2011-v3

Các tiêu chí ở trên không chỉ áp dụng để tìm kiếm bộ xử lý mà còn tìm kiếm các sản phẩm khác trong danh mục của chúng tôi bao gồm bo mạch chủ, chipset, nối mạng, máy chủ và khung vỏ.

Intel® Pentium® Processor G800 Series for Desktop

So sánh
So sánh tất cả
Tên sản phẩm Tình trạng               Ngày phát hành Giá đề xuất cho khách hàng Số lõi TDP Đồ họa bộ xử lý
So sánh Intel® Pentium® Processor G870
(3M Cache, 3.10 GHz)
End of Life Q2'12 $82.00 2 65 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G860T
(3M Cache, 2.60 GHz)
End of Life Q2'12 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G860
(3M Cache, 3.00 GHz)
End of Life Q3'11 $75.00 2 65 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G850
(3M Cache, 2.90 GHz)
Launched Q2'11 $67.00 - $75.00 2 65 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G840
(3M Cache, 2.80 GHz)
End of Life Q2'11 $75.00 2 65 W Intel® HD Graphics
So sánh
So sánh tất cả
Tên sản phẩm Tình trạng               Ngày phát hành Giá đề xuất cho khách hàng Số lõi TDP Đồ họa bộ xử lý
So sánh Intel® Pentium® Processor G870
(3M Cache, 3.10 GHz)
End of Life Q2'12 $82.00 2 65 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G860T
(3M Cache, 2.60 GHz)
End of Life Q2'12 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G860
(3M Cache, 3.00 GHz)
End of Life Q3'11 $75.00 2 65 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G850
(3M Cache, 2.90 GHz)
Launched Q2'11 $67.00 - $75.00 2 65 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G840
(3M Cache, 2.80 GHz)
End of Life Q2'11 $75.00 2 65 W Intel® HD Graphics
So sánh Tên sản phẩm Tình trạng               Ngày phát hành Giá đề xuất cho khách hàng Số lõi TDP Đồ họa bộ xử lý
So sánh Intel® Pentium® Processor G850
(3M Cache, 2.90 GHz)
Launched Q2'11 $67.00 - $75.00 2 65 W Intel® HD Graphics