Mẹo tìm kiếm

Có nhiều cách để tìm sản phẩm mà bạn đang cần tìm. Dưới đây là một số ví dụ:

  • Theo sản phẩm số - i7-4770
  • Theo Mã đặt hàng - BX80635E52697V2
  • Theo Mã SPEC - SR19H
  • Theo tên thương hiệu - core i7
  • Theo tần số - 3.90 GHz
  • Theo kích cỡ bộ nhớ đệm - 8M
  • Theo tên mã - Haswell
  • Theo Đồ Họa Bộ Xử Lý - Iris

Các tiêu chí ở trên không chỉ áp dụng để tìm kiếm bộ xử lý mà còn tìm kiếm các sản phẩm khác trong danh mục của chúng tôi bao gồm bo mạch chủ, chipset, nối mạng, máy chủ và khung vỏ.

4U Pedestal (Rackable) Server Chassis

So sánh
Chọn tất cả
Tên Sản Phẩm Trạng thái Hệ Số Dạng Khung Vỏ
Chọn Intel® Server Chassis P4308XXMHGN Launched 4U Rack or Pedestal
Chọn Intel® Server Chassis P4308XXMHGC Launched 4U Rack or Pedestal
Chọn Intel® Server Chassis P4308XXMHEN Launched 4U Rack or Pedestal
Chọn Intel® Server Chassis P4308XXMHDR Launched 4U Rack or Pedestal
Chọn Intel® Server Chassis P4308XXMFEN Launched 4U Rack or Pedestal
Chọn Intel® Server Chassis P4304XXSHDR Launched 4U Pedestal
Chọn Intel® Server Chassis P4304XXSHCN Launched 4U Pedestal
Chọn Intel® Server Chassis P4304XXSFEN Launched 4U Pedestal
Chọn Intel® Server Chassis P4304XXSFCN Launched 4U Pedestal
Chọn Intel® Server Chassis P4304XXMUXX Announced 4U Rack or Pedestal
Chọn Intel® Server Chassis P4304XXMFEN2 Announced 4U Rack or Pedestal
Chọn Intel® Server Chassis P4216XXMHJC Launched 4U Rack or Pedestal
Chọn Intel® Server Chassis P4216XXMHGC Launched 4U Rack or Pedestal
Chọn Intel® Server Chassis P4208XXMHGC Launched 4U Rack or Pedestal