Các mẹo tìm kiếm

Có nhiều cách để tìm sản phẩm mà bạn đang cần tìm. Dưới đây là một số ví dụ:

  • Theo Số Hiệu Sản Phẩm - i7-5960X
  • Theo Mã Đặt Hàng - BX80648I75960X
  • Theo Mã THÔNG SỐ - SR20Q
  • Theo Tên Thương Hiệu - core m
  • Theo Tên Mã - Haswell
  • Theo Tần Số - 4,40 GHz
  • Theo đồ họa bộ xử lý - Iris
  • Theo Socket - LGA2011-v3

Các tiêu chí ở trên không chỉ áp dụng để tìm kiếm bộ xử lý mà còn tìm kiếm các sản phẩm khác trong danh mục của chúng tôi bao gồm bo mạch chủ, chipset, nối mạng, máy chủ và khung vỏ.

2U Rack Server Systems

So sánh
So sánh tất cả
Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng               Kiểu hình thức của khung vỏ Kiểu hình thức của bo mạch Chân cắm
So sánh Intel® Server System R2208GL4GS Q1'12 Launched 2U Rack Custom 16.5" x 16.5" Socket R
So sánh Intel® Server System R2308GL4GS Q1'12 Launched 2U Rack Custom 16.5" x 16.5" Socket R
So sánh Intel® Server System R2312GL4GS Q1'12 Launched 2U Rack Custom 16.5" x 16.5" Socket R
So sánh Intel® Server System R2208GZ4GC Q1'12 Launched 2U Rack Custom 16.5" x 16.5" Socket R
So sánh Intel® Server System R2208GZ4GS9 Q3'12 Launched 2U Rack Custom 16.5" x 16.5" Socket R
So sánh Intel® Server System R2216GZ4GC Q1'12 Launched 2U Rack Custom 16.5" x 16.5" Socket R
So sánh Intel® Server System R2224GZ4GC4 Q2'12 Launched 2U Rack Custom 16.5" x 16.5" Socket R
So sánh Intel® Server System R2308GZ4GC Q1'12 Launched 2U Rack Custom 16.5" x 16.5" Socket R
So sánh Intel® Server System R2308GZ4GS9 Q4'12 Launched 2U Rack Custom 16.5" x 16.5" Socket R
So sánh Intel® Server System R2312GZ4GC4 Q2'12 Launched 2U Rack Custom 16.5" x 16.5" Socket R
So sánh Intel® Server System R2312GZ4GS9 Q4'12 Launched 2U Rack Custom 16.5" x 16.5" Socket R
So sánh Intel® Server System R2308IP4LHPC Q1'12 Launched 2U Rack Custom 14.2" x 15" Socket R
So sánh Intel® Server System R2312IP4LHPC Q1'12 Launched 2U Rack Custom 14.2" x 15" Socket R
So sánh Intel® Server System R2304LH2HKC Q1'13 Launched 2U Rack Custom 16.7” x 20” Socket R
So sánh Intel® Server System R2208LT2HKC4 Q1'13 Launched 2U Rack Custom 16.7” x 20” Socket R
So sánh Intel® Server System R2208WT2YS Q1'15 Launched 2U Rack Custom 16.7" x 17" Socket R3
So sánh Intel® Server System R2208WTTYC1 Q1'15 Launched 2U Rack Custom 16.7" x 17" Socket R3
So sánh Intel® Server System R2208WTTYS Q1'15 Launched 2U Rack Custom 16.7" x 17" Socket R3
So sánh Intel® Server System R2224WTTYS Q1'15 Launched 2U Rack Custom 16.7" x 17" Socket R3
So sánh Intel® Server System R2308WTTYS Q1'15 Launched 2U Rack Custom 16.7" x 17" Socket R3
So sánh Intel® Server System R2312WTTYS Q1'15 Launched 2U Rack Custom 16.7" x 17" Socket R3
So sánh Intel® Storage System JBOD2224S2DP Q1'13 Launched 2U Rack N/A N/A
So sánh Intel® Storage System JBOD2312S2SP Q1'13 Launched 2U Rack N/A N/A