Các mẹo tìm kiếm

Có nhiều cách để tìm sản phẩm mà bạn đang cần tìm. Dưới đây là một số ví dụ:

  • Theo Số Hiệu Sản Phẩm - i7-5960X
  • Theo Mã Đặt Hàng - BX80648I75960X
  • Theo Mã THÔNG SỐ - SR20Q
  • Theo Tên Thương Hiệu - core m
  • Theo Tên Mã - Haswell
  • Theo Tần Số - 4,40 GHz
  • Theo đồ họa bộ xử lý - Iris
  • Theo Socket - LGA2011-v3

Các tiêu chí ở trên không chỉ áp dụng để tìm kiếm bộ xử lý mà còn tìm kiếm các sản phẩm khác trong danh mục của chúng tôi bao gồm bo mạch chủ, chipset, nối mạng, máy chủ và khung vỏ.

2U Rack Server Systems

So sánh
So sánh tất cả
Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng               Kiểu hình thức của khung vỏ Kiểu hình thức của bo mạch Chân cắm
So sánh Intel® Server System MCB2224TAF3 Q3'16 Announced 2U Rack Custom 6.8" x 18.9" Socket R3
So sánh Intel® Server System MCB2224THY1 Q3'16 Announced 2U Rack Custom 6.8" x 18.9" Socket R3
So sánh Intel® Server System VRN2224THY2 Q1'16 Launched 2U Rack Custom 6.8" x 18.9" Socket R3
So sánh Intel® Server System VRN2224THY4 Q1'16 Launched 2U Rack Custom 6.8" x 18.9" Socket R3
So sánh Intel® Server System VRN2224THY6 Q1'16 Launched 2U Rack Custom 6.8" x 18.9" Socket R3
So sánh Intel® Server System LADMP2312KXXX44 Q2'16 Launched 2U Rack Custom 6.8" x 14.2" Socket P
So sánh Intel® Server System LADMP2312KXXX43 Q2'16 Launched 2U Rack Custom 6.8" x 14.2" Socket P
So sánh Intel® Server System LADMP2312KXXX42 Q2'16 Launched 2U Rack Custom 6.8" x 14.2" Socket P
So sánh Intel® Server System LADMP2312KXXX41 Q2'16 Launched 2U Rack Custom 6.8" x 14.2" Socket P
So sánh Intel® Server System R2208GZ4GC Q1'12 Launched 2U Rack Custom 16.5" x 16.5" Socket R
So sánh Intel® Server System R2224GZ4GC4 Q2'12 Launched 2U Rack Custom 16.5" x 16.5" Socket R
So sánh Intel® Server System R2308GZ4GC Q1'12 Launched 2U Rack Custom 16.5" x 16.5" Socket R
So sánh Intel® Server System R2312GZ4GC4 Q2'12 Launched 2U Rack Custom 16.5" x 16.5" Socket R
So sánh Intel® Server System R2304LH2HKC Q1'13 Launched 2U Rack Custom 16.7” x 20” Socket R
So sánh Intel® Server System MCB2312WHY2 Q3'16 Announced 2U Rack Custom 16.7" x 17" Socket R3
So sánh Intel® Server System MCB2208WAF5 Q3'16 Announced 2U Rack Custom 16.7" x 17" Socket R3
So sánh Intel® Server System MCB2208WAF4 Q3'16 Announced 2U Rack Custom 16.7" x 17" Socket R3
So sánh Intel® Server System R2208WTTYSR Q1'16 Launched 2U Rack Custom 16.7" x 17" Socket R3
So sánh Intel® Server System R2208WT2YSR Q1'16 Launched 2U Rack Custom 16.7" x 17" Socket R3
So sánh Intel® Server System R2208WTTYC1R Q1'16 Launched 2U Rack Custom 16.7" x 17" Socket R3
So sánh Intel® Server System R2308WTTYSR Q1'16 Launched 2U Rack Custom 16.7" x 17" Socket R3
So sánh Intel® Server System R2312WTTYSR Q1'16 Launched 2U Rack Custom 16.7" x 17" Socket R3
So sánh Intel® Server System R2224WTTYSR Q1'16 Launched 2U Rack Custom 16.7" x 17" Socket R3
So sánh Intel® Server System VRN2208WAF6 Q1'16 Launched 2U Rack Custom 16.7" x 17" Socket R3
So sánh Intel® Server System VRN2208WAF8 Q1'16 Launched 2U Rack Custom 16.7" x 17" Socket R3
So sánh Intel® Server System VRN2208WHY8 Q1'16 Launched 2U Rack Custom 16.7" x 17" Socket R3
So sánh Intel® Storage System JBOD2224S2DP Q1'13 Launched 2U Rack N/A N/A
So sánh Intel® Storage System JBOD2312S2SP Q1'13 Launched 2U Rack N/A N/A
So sánh Intel® Storage System JBOD2312S3SP Q2'16 Launched 2U Rack N/A