Mẹo tìm kiếm

Có nhiều cách để tìm sản phẩm mà bạn đang cần tìm. Dưới đây là một số ví dụ:

  • Theo sản phẩm số - i7-4770
  • Theo Mã đặt hàng - BX80635E52697V2
  • Theo Mã SPEC - SR19H
  • Theo tên thương hiệu - core i7
  • Theo tần số - 3.90 GHz
  • Theo kích cỡ bộ nhớ đệm - 8M
  • Theo tên mã - Haswell
  • Theo Đồ Họa Bộ Xử Lý - Iris

Các tiêu chí ở trên không chỉ áp dụng để tìm kiếm bộ xử lý mà còn tìm kiếm các sản phẩm khác trong danh mục của chúng tôi bao gồm bo mạch chủ, chipset, nối mạng, máy chủ và khung vỏ.

1U Rack Server Systems

So sánh
Chọn tất cả
Tên Sản Phẩm Ngày phát hành Trạng thái Hệ Số Dạng Khung Vỏ Hệ số dạng Bo mạch Socket
Chọn Intel® Server System R1304WTTGS Q4'14 Announced 1U Rack Custom 16.7" x 17" Socket R3
Chọn Intel® Server System R1304WT2GS Q4'14 Announced 1U Rack Custom 16.7" x 17" Socket R3
Chọn Intel® Server System R1304SP4SHOC Q3'12 Launched Rack Custom 16.7" x 17" Socket R3
Chọn Intel® Server System R1304SP2SHBN Q4'12 Launched 1U Rack Custom 16.7" x 17" Socket R3
Chọn Intel® Server System R1304RPSSFBN Q2'13 Launched Rack Custom 16.7" x 17" Socket R3
Chọn Intel® Server System R1304RPOSHBN Q2'13 Launched 1U Rack uATX LGA1150
Chọn Intel® Server System R1304RPMSHOR Q2'13 Launched 1U Rack uATX LGA1150
Chọn Intel® Server System R1304JP4OC Q4'12 Launched 1U Rack Custom 6.8'' x 13.8'' Socket R
Chọn Intel® Server System R1304JP4GS Q4'12 Launched 1U Rack Custom 6.8'' x 13.8'' Socket R
Chọn Intel® Server System R1304GZ4GS9 Q3'12 Launched 1U Rack Custom 16.5" x 16.5" Socket R
Chọn Intel® Server System R1304GZ4GC Q1'12 Launched 1U Rack Custom 16.5" x 16.5" Socket R
Chọn Intel® Server System R1304GL4DS9 Q3'12 Launched 1U Rack Custom 16.5" x 16.5" Socket R
Chọn Intel® Server System R1304EP2SHFN Q3'12 Launched 1U Rack SSI CEB 12" X 10.5" Socket B2
Chọn Intel® Server System R1304BTSSFANR Q2'12 Launched 1U Rack microATX LGA1155
Chọn Intel® Server System R1304BTLSHBNR Q2'12 Launched 1U Rack ATX LGA1155
Chọn Intel® Server System R1304BTLSFANR Q2'12 Launched 1U Rack ATX LGA1155
Chọn Intel® Server System R1304BB4GS9 Q3'12 Launched 1U Rack Custom 13.5'' x 13.5'' Socket B2
Chọn Intel® Server System R1304BB4DC Q3'12 Launched 1U Rack Custom 13.5'' x 13.5'' Socket B2
Chọn Intel® Server System R1208WTTGS Q4'14 Announced 1U Rack Custom 16.7" x 17" Socket R3
Chọn Intel® Server System R1208WT2GS Q4'14 Announced 1U Rack Custom 16.7" x 17" Socket R3
Chọn Intel® Server System R1208RPOSHOR Q2'13 Launched 1U Rack uATX LGA1150
Chọn Intel® Server System R1208RPMSHOR Q2'13 Launched 1U Rack uATX LGA1150
Chọn Intel® Server System R1208JP4OC Q4'12 Launched 1U Rack Custom 6.8'' x 13.8'' Socket R
Chọn Intel® Server System R1208JP4GS Q4'12 Launched 1U Rack Custom 6.8'' x 13.8'' Socket R
Chọn Intel® Server System R1208GZ4GC Q1'12 Launched 1U Rack Custom 16.5" x 16.5" Socket R
Chọn Intel® Server System R1208GL4DS Q1'12 Launched 1U Rack Custom 16.5" x 16.5" Socket R
Chọn Intel® Server System R1208BB4GS9 Q3'12 Launched 1U Rack Custom 13.5'' x 13.5'' Socket B2
Chọn Intel® Server System R1208BB4DC Q3'12 Launched 1U Rack Custom 13.5'' x 13.5'' Socket B2