Các mẹo tìm kiếm

Có nhiều cách để tìm sản phẩm mà bạn đang cần tìm. Dưới đây là một số ví dụ:

  • Theo Số Hiệu Sản Phẩm - i7-5960X
  • Theo Mã Đặt Hàng - BX80648I75960X
  • Theo Mã THÔNG SỐ - SR20Q
  • Theo Tên Thương Hiệu - core m
  • Theo Tên Mã - Haswell
  • Theo Tần Số - 4,40 GHz
  • Theo đồ họa bộ xử lý - Iris
  • Theo Socket - LGA2011-v3

Các tiêu chí ở trên không chỉ áp dụng để tìm kiếm bộ xử lý mà còn tìm kiếm các sản phẩm khác trong danh mục của chúng tôi bao gồm bo mạch chủ, chipset, nối mạng, máy chủ và khung vỏ.

1U Rack Server Systems

So sánh
So sánh tất cả
Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng               Kiểu hình thức của khung vỏ Kiểu hình thức của bo mạch Chân cắm
So sánh Intel® Server System R1304GZ4GC Q1'12 Launched 1U Rack Custom 16.5" x 16.5" Socket R
So sánh Intel® Server System R1208JP4OC Q4'12 Launched 1U Rack Custom 6.8'' x 13.8'' Socket R
So sánh Intel® Server System R1304JP4GS Q4'12 Launched 1U Rack Custom 6.8'' x 13.8'' Socket R
So sánh Intel® Server System R1304JP4OC Q4'12 Launched 1U Rack Custom 6.8'' x 13.8'' Socket R
So sánh Intel® Server System R1208RPMSHOR Q2'13 Launched 1U Rack uATX LGA1150
So sánh Intel® Server System R1304RPMSHOR Q2'13 Launched 1U Rack uATX LGA1150
So sánh Intel® Server System R1304RPOSHBN Q2'13 Launched 1U Rack uATX LGA1150
So sánh Intel® Server System R1304RPSSFBN Q2'13 Launched 1U Rack Custom 16.7" x 17" LGA1150
So sánh Intel® Server System LR1304SPCFG1 Q4'16 Launched 1U Rack uATX 1
So sánh Intel® Server System R1304SPOSHBN Q2'16 Launched 1U Rack uATX 1
So sánh Intel® Server System R1304SPOSHOR Q2'16 Launched 1U Rack uATX 1
So sánh Intel® Server System R1208SPOSHOR Q2'16 Launched 1U Rack uATX 1
So sánh Intel® Server System R1304SP4SHOC Q3'12 Launched 1U Rack ATX 12" x 9.6" Socket B2
So sánh Intel® Server System R1208WT2GSR Q1'16 Launched 1U Rack Custom 16.7" x 17" Socket R3
So sánh Intel® Server System R1208WTTGSR Q1'16 Launched 1U Rack Custom 16.7" x 17" Socket R3
So sánh Intel® Server System R1304WT2GSR Q1'16 Launched 1U Rack Custom 16.7" x 17" Socket R3
So sánh Intel® Server System R1304WTTGSR Q1'16 Launched 1U Rack Custom 16.7" x 17" Socket R3