1U Rack Server Systems

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng               Kiểu hình thức của khung vỏ Kiểu hình thức của bo mạch Chân cắm So sánh
Tất Cả | Không
Intel® Server System R1304GZ4GC Q1'12 Launched 1U Rack Custom 16.5" x 16.5" Socket R
Intel® Server System R1208JP4OC Q4'12 Launched 1U Rack Custom 6.8'' x 13.8'' Socket R
Intel® Server System R1304JP4GS Q4'12 Launched 1U Rack Custom 6.8'' x 13.8'' Socket R
Intel® Server System R1304JP4OC Q4'12 Launched 1U Rack Custom 6.8'' x 13.8'' Socket R
Intel® Server System LR1304SPCFG1 Q4'16 Launched 1U Rack uATX 1
Intel® Server System LR1304SPCFG1R Q1'17 Launched 1U Rack uATX 1
Intel® Server System R1304SPOSHBN Q2'16 Launched 1U Rack uATX 1
Intel® Server System R1304SPOSHBNR Q1'17 Launched 1U Rack uATX 1
Intel® Server System R1304SPOSHOR Q2'16 Launched 1U Rack uATX 1
Intel® Server System R1304SPOSHORR Q1'17 Launched 1U Rack uATX 1
Intel® Server System R1208SPOSHOR Q2'16 Launched 1U Rack uATX 1
Intel® Server System R1208SPOSHORR Q1'17 Launched 1U Rack uATX 1
Intel® Server System R1304SP4SHOC Q3'12 Launched 1U Rack ATX 12" x 9.6" Socket B2
Intel® Server System R1208WT2GSR Q1'16 Launched 1U Rack Custom 16.7" x 17" Socket R3
Intel® Server System R1208WTTGSR Q1'16 Launched 1U Rack Custom 16.7" x 17" Socket R3
Intel® Server System R1304WT2GSR Q1'16 Launched 1U Rack Custom 16.7" x 17" Socket R3
Intel® Server System R1304WTTGSR Q1'16 Launched 1U Rack Custom 16.7" x 17" Socket R3

Tìm kiếm nâng cao

Dùng công cụ này để lọc sản phẩm Intel® máy chủ theo socket CPU, bộ nhớ tối đa, cổng và nhiều thông tin khác

Ý Kiến Phản Hồi

Mục tiêu của chúng tôi là làm cho dòng công cụ ARK trở thành nguồn tài nguyên giá trị đối với bạn. Vui lòng gửi nhận xét, câu hỏi hoặc gợi ý của bạn ở đây. Bạn sẽ nhận được trả lời trong thời gian 2 ngày làm việc.

Bạn thấy thông tin trên trang này có thiết thực không?

Thông tin cá nhân của bạn sẽ chỉ được dùng để hồi đáp câu hỏi này. Tên và địa chỉ email của bạn sẽ không được thêm vào bất kỳ danh sách gửi thư nào và bạn sẽ không nhận email từ Intel Corporation, trừ khi có yêu cầu. Bấm 'Gửi' để xác nhận bạn đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng của Intel và hiểu rõ về Chính Sách Quyền Riêng Tư của Intel.