Mẹo tìm kiếm

Có nhiều cách để tìm sản phẩm mà bạn đang cần tìm. Dưới đây là một số ví dụ:

  • Theo sản phẩm số - i7-4770
  • Theo Mã đặt hàng - BX80635E52697V2
  • Theo Mã SPEC - SR19H
  • Theo tên thương hiệu - core i7
  • Theo tần số - 3.90 GHz
  • Theo kích cỡ bộ nhớ đệm - 8M
  • Theo tên mã - Haswell
  • Theo Đồ Họa Bộ Xử Lý - Iris

Các tiêu chí ở trên không chỉ áp dụng để tìm kiếm bộ xử lý mà còn tìm kiếm các sản phẩm khác trong danh mục của chúng tôi bao gồm bo mạch chủ, chipset, nối mạng, máy chủ và khung vỏ.

Intel® Atom™ Processor E600 Series

So sánh
Chọn tất cả
Tên Sản Phẩm Trạng thái Ngày phát hành Số lõi Năng Suất Giải Nhiệt Thiết Kế (TDP) Tối Đa Giá đề xuất cho khách hàng Đồ họa Bộ xử lý
Chọn Intel® Atom™ Processor E680T
(512K Cache, 1.60 GHz)
Launched Q3'10 1 4,5 W TRAY: $85.00 Integrated
Chọn Intel® Atom™ Processor E680
(512K Cache, 1.60 GHz)
Launched Q3'10 1 4,5 W TRAY: $74.00 Integrated
Chọn Intel® Atom™ Processor E665CT
(512K Cache, 1.3 GHz)
End of Life Q4'10 1 7 W TRAY: $106.00 Integrated
Chọn Intel® Atom™ Processor E665C
(512K Cache, 1.3 GHz)
End of Life Q4'10 1 7 W N/A Integrated
Chọn Intel® Atom™ Processor E660T
(512K Cache, 1.30 GHz)
Launched Q3'10 1 3,6 W TRAY: $64.00 Integrated
Chọn Intel® Atom™ Processor E660
(512K Cache, 1.30 GHz)
Launched Q3'10 1 3,6 W TRAY: $54.00 Integrated
Chọn Intel® Atom™ Processor E645CT
(512K Cache, 1.0 GHz)
End of Life Q4'10 1 7 W TRAY: $79.00 Integrated
Chọn Intel® Atom™ Processor E645C
(512K Cache, 1.0 GHz)
End of Life Q4'10 1 7 W N/A Integrated
Chọn Intel® Atom™ Processor E640T
(512K Cache, 1.00 GHz)
Launched Q3'10 1 3,6 W TRAY: $37.00 Integrated
Chọn Intel® Atom™ Processor E640
(512K Cache, 1.00 GHz)
Launched Q3'10 1 3,6 W TRAY: $29.00 Integrated
Chọn Intel® Atom™ Processor E620T
(512K Cache, 600 MHz)
Launched Q3'10 1 3,3 W TRAY: $22.00 Integrated
Chọn Intel® Atom™ Processor E620
(512K Cache, 600 MHz)
Launched Q3'10 1 3,3 W TRAY: $19.00 Integrated