Mẹo tìm kiếm

Có nhiều cách để tìm sản phẩm mà bạn đang cần tìm. Dưới đây là một số ví dụ:

  • Theo sản phẩm số - i7-4770
  • Theo Mã đặt hàng - BX80635E52697V2
  • Theo Mã SPEC - SR19H
  • Theo tên thương hiệu - core i7
  • Theo tần số - 3.90 GHz
  • Theo kích cỡ bộ nhớ đệm - 8M
  • Theo tên mã - Haswell
  • Theo Đồ Họa Bộ Xử Lý - Iris

Các tiêu chí ở trên không chỉ áp dụng để tìm kiếm bộ xử lý mà còn tìm kiếm các sản phẩm khác trong danh mục của chúng tôi bao gồm bo mạch chủ, chipset, nối mạng, máy chủ và khung vỏ.

Rail Options

So sánh
Chọn tất cả
Tên Sản Phẩm Trạng thái
Chọn Value Rail AXXELVRAIL Launched
Chọn Value Rack Rail AXXVRAIL Launched
Chọn Value Plus Short Rail AXXVPSRAIL Launched
Chọn Universal Rack Mode Cable Management Arm AXXCMA3U7U Launched
Chọn Pedestal to Rack Conversion Kit ARIGRACK Launched
Chọn Bracket and Extension Kit AUPMCOPROBR for P4000M Chassis Family Launched
Chọn Bracket and Extension Kit AUPLCOPROBR for P4000L Chassis Family Launched
Chọn Auxiliary Bracket A2UBKTMFBUSSD Launched
Chọn Advanced Rail Kit AXX3U5UPRAIL
(For Intel® Server Chassis P4000 Family)
Launched
Chọn 1U/2U Premium Rail AXXPRAIL755 Launched
Chọn 1U/2U Premium Rail AXXPRAIL Launched
Chọn 1U/2U Brackets AXXRBRACKETS
(Hard Mount)
Launched
Chọn 1U/2U 2 post Brackets AXX2POSTBRCKT
(Hard Mount)
Launched