Mẹo tìm kiếm

Có nhiều cách để tìm sản phẩm mà bạn đang cần tìm. Dưới đây là một số ví dụ:

  • Theo sản phẩm số - i7-4770
  • Theo Mã đặt hàng - BX80635E52697V2
  • Theo Mã SPEC - SR19H
  • Theo tên thương hiệu - core i7
  • Theo tần số - 3.90 GHz
  • Theo kích cỡ bộ nhớ đệm - 8M
  • Theo tên mã - Haswell
  • Theo Đồ Họa Bộ Xử Lý - Iris

Các tiêu chí ở trên không chỉ áp dụng để tìm kiếm bộ xử lý mà còn tìm kiếm các sản phẩm khác trong danh mục của chúng tôi bao gồm bo mạch chủ, chipset, nối mạng, máy chủ và khung vỏ.

Bezel Options

So sánh
Chọn tất cả
Tên Sản Phẩm Trạng thái
Chọn Spare Bezel with Door APP3STDBEZEL Launched
Chọn Rack Bezel Frame (No Door) AUPBEZEL4UF
(for Intel® Server Chassis P4000 Family)
Launched
Chọn Rack Bezel Door AUPBEZEL4UD
(for Intel® Server Chassis P4000 Family)
Launched
Chọn Chassis Bezel A1695GPRXBEZEL Launched
Chọn Black Bezel with Optional Cosmetic Outer Bezel AHJBEZBLACK Launched
Chọn Black Bezel for Standard Control Panel ASR1550BEZ Launched
Chọn Black Bezel for Standard Control Panel ADWBEZBLACK Launched
Chọn Black Bezel for Standard Control Panel ADRBEZBLACK Launched
Chọn Black Bezel for Mini Control Panel ASR1550MINBEZ Launched
Chọn Black Bezel for Local Control Panel ASR1550LCDBEZ Launched
Chọn Black Bezel for Local Control Panel ADWLCDBEZEL Launched
Chọn Black Bezel for Local Control Panel ADRLCDBEZEL Launched
Chọn Black Bezel ASR2612BEZEL Launched
Chọn Black Bezel ADWRXBLACK Launched
Chọn 2U Bezel A2UBEZEL Launched
Chọn 1U Bezel A1UBEZEL Launched