Mẹo tìm kiếm

Có nhiều cách để tìm sản phẩm mà bạn đang cần tìm. Dưới đây là một số ví dụ:

  • Theo sản phẩm số - i7-4770
  • Theo Mã đặt hàng - BX80635E52697V2
  • Theo Mã SPEC - SR19H
  • Theo tên thương hiệu - core i7
  • Theo tần số - 3.90 GHz
  • Theo kích cỡ bộ nhớ đệm - 8M
  • Theo tên mã - Haswell
  • Theo Đồ Họa Bộ Xử Lý - Iris

Các tiêu chí ở trên không chỉ áp dụng để tìm kiếm bộ xử lý mà còn tìm kiếm các sản phẩm khác trong danh mục của chúng tôi bao gồm bo mạch chủ, chipset, nối mạng, máy chủ và khung vỏ.

I/O Options

So sánh
Chọn tất cả
Tên Sản Phẩm Trạng thái
Chọn Single Port QDR InfiniBand I/O Module AXXIBQDRIOMOD Launched
Chọn Single Port QDR Infiniband I/O Expansion Module AXXIBQDRIOMV Launched
Chọn Quad Port Intel® I350-AE4 GbE I/O Module AXX4P1GBPWLIOM Launched
Chọn Quad Port Gigabit Ethernet I/O Expansion Module AXX4GBIOMOD2 Launched
Chọn Kit of Serial Port DB9 Adapters AXXRJ45DB93 Launched
Chọn IO shield AXX4IOS Launched
Chọn IO shield AXX2IOS Launched
Chọn IO Shield AW2600CR2IOS Launched
Chọn Intel® Storage Controller AXXSCM3S Launched
Chọn InfiniBand I/O Expansion Module AXXIBIOMOD Launched
Chọn Gigabit Ethernet Switch Switch Module AXXSW1GB Launched
Chọn FDR InfiniBand* ConnectX-3* I/O Module AXX2FDRIBIOM
(Dual Port)
Launched
Chọn FDR InfiniBand* ConnectX-3* I/O Module AXX1FDRIBIOM
(Single Port)
Launched
Chọn Dual RJ-45 port 10GBASE-T IO Module AXX10GBTWLHW Launched
Chọn Dual Port Intel® X540-BT2 10GbE I/O Module AXX10GBTWLIOM Launched
Chọn Dual Port Intel® 82599EB 10GbE I/O Module AXX10GBNIAIOM Launched
Chọn Dual Port 10 Gigabit Ethernet I/O Expansion Module AXX10GBIOMOD Launched
Chọn Dual Gigabit Ethernet I/O Expansion Module AXXGBIOMOD Launched
Chọn Dual Gigabit Ethernet I/O Expansion Mezzanine Card AXXGBIOMEZV Launched