Mẹo tìm kiếm

Có nhiều cách để tìm sản phẩm mà bạn đang cần tìm. Dưới đây là một số ví dụ:

  • Theo sản phẩm số - i7-4770
  • Theo Mã đặt hàng - BX80635E52697V2
  • Theo Mã SPEC - SR19H
  • Theo tên thương hiệu - core i7
  • Theo tần số - 3.90 GHz
  • Theo kích cỡ bộ nhớ đệm - 8M
  • Theo tên mã - Haswell
  • Theo Đồ Họa Bộ Xử Lý - Iris

Các tiêu chí ở trên không chỉ áp dụng để tìm kiếm bộ xử lý mà còn tìm kiếm các sản phẩm khác trong danh mục của chúng tôi bao gồm bo mạch chủ, chipset, nối mạng, máy chủ và khung vỏ.

Drive Bay Options

So sánh
Chọn tất cả
Tên Sản Phẩm Trạng thái
Chọn RMM4 & rIOM Carrier Board Kit AXXRMM4IOMW Launched
Chọn RMM4 & rIOM Carrier Board Kit AXXRMM4IOM Launched
Chọn Rear Hot-swap Dual Drive Cage Upgrade Kit A2UREARHSDK Announced
Chọn Pedestal Chassis Hot Swap Drive Kit FUP4X35HSDK Launched
Chọn ODD Bay Bracket Kit for Single SSD Support AXXSSDODDKIT Announced
Chọn Hot-swap Backplane PCIe Combination Drive Cage Kit for P4000 Server Chassis FUP8X25S3NVDK
(2.5in NVMe SSD)
Announced
Chọn 8x2.5in Hot-swap Drive Cage Kit FUP8X25S3HSDK Announced
Chọn 6Gb/s SAS Bridge Board and Cable Accessory Kit AHWJFWP6GBGB Launched
Chọn 6Gb/s SAS Accessory Kit AH2000WP6GKIT Launched
Chọn 6Gb/s SAS Accessory Kit AH2000LP6GKIT Launched
Chọn 6Gb/s SAS Accessory Kit AH2000JF6GKIT Launched
Chọn 6Gb/s SAS Accessoriy Kit A1UJP6GKIT Launched
Chọn 3.5in Hot-swap Drive Cage Kit for P4000 Chassis Family FUP4X35S3HSDK Announced
Chọn 2U Hot-swap Drive Cage Upgrade Kit with 4x NVMe SSD Support A2U44X25NVMEDK Announced
Chọn 2U Hot-swap Drive Cage Upgrade Kit 8 x 2.5" A2U8X25S3HSDK Announced
Chọn 2U Dual Port Hot-swap Drive Cage Upgrade Kit 8 x 2.5" A2U8X25S3DPDK Announced
Chọn 2U 8x2.5in Hot-Swap Bay Upgrade A2U8X25HSDK Launched
Chọn 2U 8x2.5in Dual Port Hot-Swap Bay Upgrade A2U8X25DPDK Launched
Chọn 1U Hot-swap Backplane Upgrade Kit with 4x NVMe SSD Support A1U44X25NVMEDK Launched