Mẹo tìm kiếm

Có nhiều cách để tìm sản phẩm mà bạn đang cần tìm. Dưới đây là một số ví dụ:

  • Theo sản phẩm số - i7-4770
  • Theo Mã đặt hàng - BX80635E52697V2
  • Theo Mã SPEC - SR19H
  • Theo tên thương hiệu - core i7
  • Theo tần số - 3.90 GHz
  • Theo kích cỡ bộ nhớ đệm - 8M
  • Theo tên mã - Haswell
  • Theo Đồ Họa Bộ Xử Lý - Iris

Các tiêu chí ở trên không chỉ áp dụng để tìm kiếm bộ xử lý mà còn tìm kiếm các sản phẩm khác trong danh mục của chúng tôi bao gồm bo mạch chủ, chipset, nối mạng, máy chủ và khung vỏ.

Drive Bay Options

So sánh
Chọn tất cả
Tên Sản Phẩm Trạng thái
Chọn SATA/SAS Backplane ASR1500SASBP Launched
Chọn SATA Tape Drive Mounting Kit ASR2500SATAPE Launched
Chọn SATA Backplane ASR1500PASBP Launched
Chọn SAS Midplane-2 with optional Integrated Server RAID FALSASMP2 Launched
Chọn RMM4 & rIOM Carrier Board Kit AXXRMM4IOMW Launched
Chọn RMM4 & rIOM Carrier Board Kit AXXRMM4IOM Launched
Chọn Pedestal Chassis Hot Swap Drive Kit FUP4X35HSDK Launched
Chọn Hot-Swap Drive Mounting Kit APPTHSDBKIT Launched
Chọn Hot-Swap Drive Mounting Kit APP3HSDBKIT Launched
Chọn Fixed Drive Kit ASR26XXFXDRV Launched
Chọn DLT Accessory Kit ARIGDLTRAIL Launched
Chọn 6th SAS/SATA Drive Kit ASR2500SIXDRV Launched
Chọn 6Gb/s SAS Bridge Board and Cable Accessory Kit AHWJFWP6GBGB Launched
Chọn 6Gb/s SAS Accessory Kit AH2000WP6GKIT Launched
Chọn 6Gb/s SAS Accessory Kit AH2000LP6GKIT Launched
Chọn 6Gb/s SAS Accessory Kit AH2000JF6GKIT Launched
Chọn 6Gb/s SAS Accessoriy Kit A1UJP6GKIT Launched
Chọn 6-Drive Hot-Swap Non-expanded Kit AXX6DRV3GR Launched
Chọn 6-Drive Hot-Swap Expander Kit AXX6DRV3GEXP Launched
Chọn 5.25" Slim-Line Optical/Floppy Conversion Kit AXXCDUSBFDBRK Launched
Chọn 4-Drive Hot-Swap Non-Expanded Kit AXX4DRV3GR Launched
Chọn 4-Drive Hot-Swap Expander Kit AXX4DRV3GEXP Launched
Chọn 3.5" to 2.5" Hard Disk Drive Converter Kit AXX25DRVADPTR Launched
Chọn 2U 8x2.5in Hot-Swap Bay Upgrade A2U8X25HSDK Launched
Chọn 2U 8x2.5in Dual Port Hot-Swap Bay Upgrade A2U8X25DPDK Launched
Chọn 2.5" SATA to SAS Converter Board AXXTM3SATA Launched