Các mẹo tìm kiếm

Có nhiều cách để tìm sản phẩm mà bạn đang cần tìm. Dưới đây là một số ví dụ:

  • Theo Số Hiệu Sản Phẩm - i7-5960X
  • Theo Mã Đặt Hàng - BX80648I75960X
  • Theo Mã THÔNG SỐ - SR20Q
  • Theo Tên Thương Hiệu - core m
  • Theo Tên Mã - Haswell
  • Theo Tần Số - 4,40 GHz
  • Theo đồ họa bộ xử lý - Iris
  • Theo Socket - LGA2011-v3

Các tiêu chí ở trên không chỉ áp dụng để tìm kiếm bộ xử lý mà còn tìm kiếm các sản phẩm khác trong danh mục của chúng tôi bao gồm bo mạch chủ, chipset, nối mạng, máy chủ và khung vỏ.

Mobile Intel® Celeron® Processors with 66 MHz FSB

So sánh
So sánh tất cả
Tên sản phẩm Tình trạng               Ngày phát hành Giá đề xuất cho khách hàng Số lõi TDP
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 266 MHz, 128K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 9,8 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 300 MHz, 128K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 11,8 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 366 MHz, 128K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 13,1 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 400 MHz, 128K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 13,8 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 433 MHz, 128K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 19,4 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 466 MHz, 128K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 20,7 W
So sánh
So sánh tất cả
Tên sản phẩm Tình trạng               Ngày phát hành Giá đề xuất cho khách hàng Số lõi TDP
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 266 MHz, 128K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 9,8 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 300 MHz, 128K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 11,8 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 366 MHz, 128K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 13,1 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 400 MHz, 128K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 13,8 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 433 MHz, 128K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 19,4 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 466 MHz, 128K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 20,7 W
So sánh Tên sản phẩm Tình trạng               Ngày phát hành Giá đề xuất cho khách hàng Số lõi TDP
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 366 MHz, 128K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 13,1 W