Mẹo tìm kiếm

Có nhiều cách để tìm sản phẩm mà bạn đang cần tìm. Dưới đây là một số ví dụ:

  • Theo sản phẩm số - i7-4770
  • Theo Mã đặt hàng - BX80635E52697V2
  • Theo Mã SPEC - SR19H
  • Theo tên thương hiệu - core i7
  • Theo tần số - 3.90 GHz
  • Theo kích cỡ bộ nhớ đệm - 8M
  • Theo tên mã - Haswell
  • Theo Đồ Họa Bộ Xử Lý - Iris

Các tiêu chí ở trên không chỉ áp dụng để tìm kiếm bộ xử lý mà còn tìm kiếm các sản phẩm khác trong danh mục của chúng tôi bao gồm bo mạch chủ, chipset, nối mạng, máy chủ và khung vỏ.

Intel® Core™ i5-500 Mobile Processor Series

So sánh
Chọn tất cả
Tên Sản Phẩm Trạng thái Ngày phát hành Số lõi Năng Suất Giải Nhiệt Thiết Kế (TDP) Tối Đa Giá đề xuất cho khách hàng Đồ họa Bộ xử lý
Chọn Intel® Core™ i5-540M Processor
(3M Cache, 2.53 GHz)
End of Interactive Support Q1'10 2 35 W BOX : $269.00 Intel® HD Graphics
Chọn Intel® Core™ i5-520M Processor
(3M Cache, 2.40 GHz)
End of Interactive Support Q1'10 2 35 W TRAY: $218.00
BOX : $227.00
Intel® HD Graphics
Chọn Intel® Core™ i5-520UM Processor
(3M Cache, 1.06 GHz)
End of Interactive Support Q1'10 2 18 W N/A Intel® HD Graphics
Chọn Intel® Core™ i5-520E Processor
(3M Cache, 2.40 GHz)
Launched Q1'10 2 35 W TRAY: $218.00 Integrated
Chọn Intel® Core™ i5-540UM Processor
(3M Cache, 1.20 GHz)
End of Interactive Support Q2'10 2 18 W N/A Intel® HD Graphics
Chọn Intel® Core™ i5-580M Processor
(3M Cache, 2.66 GHz)
End of Interactive Support Q3'10 2 35 W N/A Intel® HD Graphics
Chọn Intel® Core™ i5-560M Processor
(3M Cache, 2.66 GHz)
End of Interactive Support Q3'10 2 35 W N/A Intel® HD Graphics
Chọn Intel® Core™ i5-560UM Processor
(3M Cache, 1.33 GHz)
End of Interactive Support Q3'10 2 18 W N/A Intel® HD Graphics
So sánh
Chọn tất cả
Tên Sản Phẩm Trạng thái Ngày phát hành Số lõi Năng Suất Giải Nhiệt Thiết Kế (TDP) Tối Đa Giá đề xuất cho khách hàng Đồ họa Bộ xử lý
Chọn Intel® Core™ i5-540M Processor
(3M Cache, 2.53 GHz)
End of Interactive Support Q1'10 2 35 W BOX : $269.00 Intel® HD Graphics
Chọn Intel® Core™ i5-520M Processor
(3M Cache, 2.40 GHz)
End of Interactive Support Q1'10 2 35 W TRAY: $218.00
BOX : $227.00
Intel® HD Graphics
Chọn Intel® Core™ i5-520UM Processor
(3M Cache, 1.06 GHz)
End of Interactive Support Q1'10 2 18 W N/A Intel® HD Graphics
Chọn Intel® Core™ i5-540UM Processor
(3M Cache, 1.20 GHz)
End of Interactive Support Q2'10 2 18 W N/A Intel® HD Graphics
Chọn Intel® Core™ i5-580M Processor
(3M Cache, 2.66 GHz)
End of Interactive Support Q3'10 2 35 W N/A Intel® HD Graphics
Chọn Intel® Core™ i5-560M Processor
(3M Cache, 2.66 GHz)
End of Interactive Support Q3'10 2 35 W N/A Intel® HD Graphics
Chọn Intel® Core™ i5-560UM Processor
(3M Cache, 1.33 GHz)
End of Interactive Support Q3'10 2 18 W N/A Intel® HD Graphics
So sánh
Chọn tất cả
Tên Sản Phẩm Trạng thái Ngày phát hành Số lõi Năng Suất Giải Nhiệt Thiết Kế (TDP) Tối Đa Giá đề xuất cho khách hàng Đồ họa Bộ xử lý
Chọn Intel® Core™ i5-520M Processor
(3M Cache, 2.40 GHz)
End of Interactive Support Q1'10 2 35 W TRAY: $218.00
BOX : $227.00
Intel® HD Graphics
Chọn Intel® Core™ i5-520E Processor
(3M Cache, 2.40 GHz)
Launched Q1'10 2 35 W TRAY: $218.00 Integrated