Các mẹo tìm kiếm

Có nhiều cách để tìm sản phẩm mà bạn đang cần tìm. Dưới đây là một số ví dụ:

  • Theo Số Hiệu Sản Phẩm - i7-5960X
  • Theo Mã Đặt Hàng - BX80648I75960X
  • Theo Mã THÔNG SỐ - SR20Q
  • Theo Tên Thương Hiệu - core m
  • Theo Tên Mã - Haswell
  • Theo Tần Số - 4,40 GHz
  • Theo đồ họa bộ xử lý - Iris
  • Theo Socket - LGA2011-v3

Các tiêu chí ở trên không chỉ áp dụng để tìm kiếm bộ xử lý mà còn tìm kiếm các sản phẩm khác trong danh mục của chúng tôi bao gồm bo mạch chủ, chipset, nối mạng, máy chủ và khung vỏ.

Intel® Compute Modules

So sánh
So sánh tất cả
Tên sản phẩm Tình trạng               Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP
So sánh Intel® Compute Module HNS2600KPFR Launched Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 Không 145 W
So sánh Intel® Compute Module HNS2600KPR Launched Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 Không 145 W
So sánh Intel® Compute Module HNS2600TP24R Launched Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 Không 145 W
So sánh Intel® Compute Module HNS2600TP24SR Launched Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 Không 145 W
So sánh Intel® Compute Module HNS2600TP24STR Launched Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 145 W
So sánh Intel® Compute Module HNS2600TPFR Launched Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 Không 145 W
So sánh Intel® Compute Module HNS2600TPR Launched Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 Không 145 W
So sánh Intel® Compute Module HNS7200AP Launched Custom 6.8" x 14.2" 2U Rack Socket P Không 215 W
So sánh Intel® Compute Module HNS7200APL Launched Custom 6.8" x 14.2" 2U Rack Socket P Không 215 W