Mẹo tìm kiếm

Có nhiều cách để tìm sản phẩm mà bạn đang cần tìm. Dưới đây là một số ví dụ:

  • Theo sản phẩm số - i7-5960X
  • Theo mã đặt hàng - BX80648I75960X
  • Theo mã SPEC - SR20Q
  • Theo tên thương hiệu - core m
  • Theo tên mã - Broadwell
  • Theo tần số - 4.40 GHz
  • Theo đồ họa bộ xử lý - Iris
  • Theo Socket - LGA2011-v3

Các tiêu chí ở trên không chỉ áp dụng để tìm kiếm bộ xử lý mà còn tìm kiếm các sản phẩm khác trong danh mục của chúng tôi bao gồm bo mạch chủ, chipset, nối mạng, máy chủ và khung vỏ.

Intel® Compute Modules

So sánh
So sánh tất cả
Tên sản phẩm Tình trạng               Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP
So sánh Intel® Compute Module HNS2600JF Launched Custom 23.3" x 6.99" x 1.68" 2U Rack Socket R No 135 W
So sánh Intel® Compute Module HNS2600JFF Launched Custom 23.3" x 6.99" x 1.68" 2U Rack Socket R No 135 W
So sánh Intel® Compute Module HNS2600JFQ Launched Custom 23.3" x 6.99" x 1.68" 2U Rack Socket R No 135 W
So sánh Intel® Compute Module HNS2600KP Launched Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 No 145 W
So sánh Intel® Compute Module HNS2600KPF Launched Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 No 145 W
So sánh Intel® Compute Module HNS2600TP Launched Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 No 145 W
So sánh Intel® Compute Module HNS2600TPF Launched Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 No 145 W
So sánh Intel® Compute Module HNS2600WP Launched Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R No 135 W
So sánh Intel® Compute Module HNS2600WPF Launched Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R No 135 W
So sánh Intel® Compute Module HNS2600WPQ Launched Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R No 135 W