Mẹo tìm kiếm

Có nhiều cách để tìm sản phẩm mà bạn đang cần tìm. Dưới đây là một số ví dụ:

  • Theo sản phẩm số - i7-4770
  • Theo Mã đặt hàng - BX80635E52697V2
  • Theo Mã SPEC - SR19H
  • Theo tên thương hiệu - core i7
  • Theo tần số - 3.90 GHz
  • Theo kích cỡ bộ nhớ đệm - 8M
  • Theo tên mã - Haswell
  • Theo Đồ Họa Bộ Xử Lý - Iris

Các tiêu chí ở trên không chỉ áp dụng để tìm kiếm bộ xử lý mà còn tìm kiếm các sản phẩm khác trong danh mục của chúng tôi bao gồm bo mạch chủ, chipset, nối mạng, máy chủ và khung vỏ.

Intel® Compute Modules

So sánh
Chọn tất cả
Tên Sản Phẩm Trạng thái Hệ số dạng Bo mạch Hệ Số Dạng Khung Vỏ Socket Có Sẵn Tùy Chọn Nhúng Năng Suất Giải Nhiệt Thiết Kế (TDP) Tối Đa
Chọn Intel® Compute Module HNS2600WPQ Launched Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R No 135 W
Chọn Intel® Compute Module HNS2600WPF Launched Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R No 135 W
Chọn Intel® Compute Module HNS2600WP Launched Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R No 135 W
Chọn Intel® Compute Module HNS2600KPF Announced Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 No 145 W
Chọn Intel® Compute Module HNS2600KP Announced Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 No 145 W
Chọn Intel® Compute Module HNS2600JFQ Launched Custom 23.3" x 6.99" x 1.68" 2U Rack Socket R No 135 W
Chọn Intel® Compute Module HNS2600JFF Launched Custom 23.3" x 6.99" x 1.68" 2U Rack Socket R No 135 W
Chọn Intel® Compute Module HNS2600JF Launched Custom 23.3" x 6.99" x 1.68" 2U Rack Socket R No 135 W