Mẹo tìm kiếm

Có nhiều cách để tìm sản phẩm mà bạn đang cần tìm. Dưới đây là một số ví dụ:

  • Theo sản phẩm số - i7-5960X
  • Theo mã đặt hàng - BX80648I75960X
  • Theo mã SPEC - SR20Q
  • Theo tên thương hiệu - core m
  • Theo tên mã - Broadwell
  • Theo tần số - 4.40 GHz
  • Theo đồ họa bộ xử lý - Iris
  • Theo Socket - LGA2011-v3

Các tiêu chí ở trên không chỉ áp dụng để tìm kiếm bộ xử lý mà còn tìm kiếm các sản phẩm khác trong danh mục của chúng tôi bao gồm bo mạch chủ, chipset, nối mạng, máy chủ và khung vỏ.

Intel® Core™ i5-600 Desktop Processor Series

So sánh
So sánh tất cả
Tên sản phẩm Tình trạng               Ngày phát hành Số lõi TDP Giá đề xuất cho khách hàng Đồ họa bộ xử lý
So sánh Intel® Core™ i5-680 Processor
(4M Cache, 3.60 GHz)
End of Life Q2'10 2 73 W BOX : $305.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i5-670 Processor
(4M Cache, 3.46 GHz)
End of Life Q1'10 2 73 W BOX : $305.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i5-661 Processor
(4M Cache, 3.33 GHz)
End of Life Q1'10 2 87 W BOX : $177.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i5-660 Processor
(4M Cache, 3.33 GHz)
Launched Q1'10 2 73 W TRAY: $198.00
BOX : $177.00
Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i5-655K Processor
(4M Cache, 3.20 GHz)
End of Life Q2'10 2 73 W BOX : $177.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i5-650 Processor
(4M Cache, 3.20 GHz)
End of Life Q1'10 2 73 W BOX : $177.00 Intel® HD Graphics
So sánh
So sánh tất cả
Tên sản phẩm Tình trạng               Ngày phát hành Số lõi TDP Giá đề xuất cho khách hàng Đồ họa bộ xử lý
So sánh Intel® Core™ i5-680 Processor
(4M Cache, 3.60 GHz)
End of Life Q2'10 2 73 W BOX : $305.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i5-670 Processor
(4M Cache, 3.46 GHz)
End of Life Q1'10 2 73 W BOX : $305.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i5-661 Processor
(4M Cache, 3.33 GHz)
End of Life Q1'10 2 87 W BOX : $177.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i5-660 Processor
(4M Cache, 3.33 GHz)
Launched Q1'10 2 73 W TRAY: $198.00
BOX : $177.00
Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i5-655K Processor
(4M Cache, 3.20 GHz)
End of Life Q2'10 2 73 W BOX : $177.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i5-650 Processor
(4M Cache, 3.20 GHz)
End of Life Q1'10 2 73 W BOX : $177.00 Intel® HD Graphics
So sánh Tên sản phẩm Tình trạng               Ngày phát hành Số lõi TDP Giá đề xuất cho khách hàng Đồ họa bộ xử lý
So sánh Intel® Core™ i5-660 Processor
(4M Cache, 3.33 GHz)
Launched Q1'10 2 73 W TRAY: $198.00
BOX : $177.00
Intel® HD Graphics