Mẹo tìm kiếm

Có nhiều cách để tìm sản phẩm mà bạn đang cần tìm. Dưới đây là một số ví dụ:

  • Theo sản phẩm số - i7-4770
  • Theo Mã đặt hàng - BX80635E52697V2
  • Theo Mã SPEC - SR19H
  • Theo tên thương hiệu - core i7
  • Theo tần số - 3.90 GHz
  • Theo kích cỡ bộ nhớ đệm - 8M
  • Theo tên mã - Haswell
  • Theo Đồ Họa Bộ Xử Lý - Iris

Các tiêu chí ở trên không chỉ áp dụng để tìm kiếm bộ xử lý mà còn tìm kiếm các sản phẩm khác trong danh mục của chúng tôi bao gồm bo mạch chủ, chipset, nối mạng, máy chủ và khung vỏ.

Intel® Core™ i7-800 Desktop Processor Series

So sánh
Chọn tất cả
Tên Sản Phẩm Trạng thái Ngày phát hành Số lõi Năng Suất Giải Nhiệt Thiết Kế (TDP) Tối Đa Giá đề xuất cho khách hàng Đồ họa Bộ xử lý
Chọn Intel® Core™ i7-870 Processor
(8M Cache, 2.93 GHz)
End of Interactive Support Q3'09 4 95 W BOX : $305.00
Chọn Intel® Core™ i7-860 Processor
(8M Cache, 2.80 GHz)
Launched Q3'09 4 95 W TRAY: $272.00
BOX : $305.00
Chọn Intel® Core™ i7-860S Processor
(8M Cache, 2.53 GHz)
End of Interactive Support Q1'10 4 82 W BOX : $362.00
Chọn Intel® Core™ i7-870S Processor
(8M Cache, 2.66 GHz)
End of Interactive Support Q2'10 4 82 W N/A
Chọn Intel® Core™ i7-875K Processor
(8M Cache, 2.93 GHz)
End of Interactive Support Q2'10 4 95 W BOX : $353.00
Chọn Intel® Core™ i7-880 Processor
(8M Cache, 3.06 GHz)
End of Interactive Support Q2'10 4 95 W N/A
So sánh
Chọn tất cả
Tên Sản Phẩm Trạng thái Ngày phát hành Số lõi Năng Suất Giải Nhiệt Thiết Kế (TDP) Tối Đa Giá đề xuất cho khách hàng Đồ họa Bộ xử lý
Chọn Intel® Core™ i7-870 Processor
(8M Cache, 2.93 GHz)
End of Interactive Support Q3'09 4 95 W BOX : $305.00
Chọn Intel® Core™ i7-860 Processor
(8M Cache, 2.80 GHz)
Launched Q3'09 4 95 W TRAY: $272.00
BOX : $305.00
Chọn Intel® Core™ i7-860S Processor
(8M Cache, 2.53 GHz)
End of Interactive Support Q1'10 4 82 W BOX : $362.00
Chọn Intel® Core™ i7-870S Processor
(8M Cache, 2.66 GHz)
End of Interactive Support Q2'10 4 82 W N/A
Chọn Intel® Core™ i7-875K Processor
(8M Cache, 2.93 GHz)
End of Interactive Support Q2'10 4 95 W BOX : $353.00
Chọn Intel® Core™ i7-880 Processor
(8M Cache, 3.06 GHz)
End of Interactive Support Q2'10 4 95 W N/A
So sánh Tên Sản Phẩm Trạng thái Ngày phát hành Số lõi Năng Suất Giải Nhiệt Thiết Kế (TDP) Tối Đa Giá đề xuất cho khách hàng Đồ họa Bộ xử lý
Chọn Intel® Core™ i7-860 Processor
(8M Cache, 2.80 GHz)
Launched Q3'09 4 95 W TRAY: $272.00
BOX : $305.00