Các mẹo tìm kiếm

Có nhiều cách để tìm sản phẩm mà bạn đang cần tìm. Dưới đây là một số ví dụ:

  • Theo Số Hiệu Sản Phẩm - i7-5960X
  • Theo Mã Đặt Hàng - BX80648I75960X
  • Theo Mã THÔNG SỐ - SR20Q
  • Theo Tên Thương Hiệu - core m
  • Theo Tên Mã - Haswell
  • Theo Tần Số - 4,40 GHz
  • Theo đồ họa bộ xử lý - Iris
  • Theo Socket - LGA2011-v3

Các tiêu chí ở trên không chỉ áp dụng để tìm kiếm bộ xử lý mà còn tìm kiếm các sản phẩm khác trong danh mục của chúng tôi bao gồm bo mạch chủ, chipset, nối mạng, máy chủ và khung vỏ.

Intel® Core™ i7-800 Desktop Processor Series

So sánh
So sánh tất cả
Tên sản phẩm Tình trạng               Ngày phát hành Giá đề xuất cho khách hàng Số lõi TDP Đồ họa bộ xử lý
So sánh Intel® Core™ i7-860 Processor
(8M Cache, 2.80 GHz)
End of Interactive Support Q3'09 $257.00 - $305.00 4 95 W
So sánh Intel® Core™ i7-860S Processor
(8M Cache, 2.53 GHz)
End of Interactive Support Q1'10 $362.00 4 82 W
So sánh Intel® Core™ i7-870 Processor
(8M Cache, 2.93 GHz)
End of Interactive Support Q3'09 $305.00 4 95 W
So sánh Intel® Core™ i7-870S Processor
(8M Cache, 2.66 GHz)
End of Interactive Support Q2'10 N/A 4 82 W
So sánh Intel® Core™ i7-875K Processor
(8M Cache, 2.93 GHz)
End of Interactive Support Q2'10 $353.00 4 95 W
So sánh Intel® Core™ i7-880 Processor
(8M Cache, 3.06 GHz)
End of Interactive Support Q2'10 N/A 4 95 W
So sánh
So sánh tất cả
Tên sản phẩm Tình trạng               Ngày phát hành Giá đề xuất cho khách hàng Số lõi TDP Đồ họa bộ xử lý
So sánh Intel® Core™ i7-860 Processor
(8M Cache, 2.80 GHz)
End of Interactive Support Q3'09 $257.00 - $305.00 4 95 W
So sánh Intel® Core™ i7-860S Processor
(8M Cache, 2.53 GHz)
End of Interactive Support Q1'10 $362.00 4 82 W
So sánh Intel® Core™ i7-870 Processor
(8M Cache, 2.93 GHz)
End of Interactive Support Q3'09 $305.00 4 95 W
So sánh Intel® Core™ i7-870S Processor
(8M Cache, 2.66 GHz)
End of Interactive Support Q2'10 N/A 4 82 W
So sánh Intel® Core™ i7-875K Processor
(8M Cache, 2.93 GHz)
End of Interactive Support Q2'10 $353.00 4 95 W
So sánh Intel® Core™ i7-880 Processor
(8M Cache, 3.06 GHz)
End of Interactive Support Q2'10 N/A 4 95 W
So sánh Tên sản phẩm Tình trạng               Ngày phát hành Giá đề xuất cho khách hàng Số lõi TDP Đồ họa bộ xử lý
So sánh Intel® Core™ i7-860 Processor
(8M Cache, 2.80 GHz)
End of Interactive Support Q3'09 $257.00 - $305.00 4 95 W