Mẹo tìm kiếm

Có nhiều cách để tìm sản phẩm mà bạn đang cần tìm. Dưới đây là một số ví dụ:

  • Theo sản phẩm số - i7-4770
  • Theo Mã đặt hàng - BX80635E52697V2
  • Theo Mã SPEC - SR19H
  • Theo tên thương hiệu - core i7
  • Theo tần số - 3.90 GHz
  • Theo kích cỡ bộ nhớ đệm - 8M
  • Theo tên mã - Haswell
  • Theo Đồ Họa Bộ Xử Lý - Iris

Các tiêu chí ở trên không chỉ áp dụng để tìm kiếm bộ xử lý mà còn tìm kiếm các sản phẩm khác trong danh mục của chúng tôi bao gồm bo mạch chủ, chipset, nối mạng, máy chủ và khung vỏ.

Intel® Core™2 Duo Processor E7000 Series

So sánh
Chọn tất cả
Tên Sản Phẩm Trạng thái Ngày phát hành Số lõi Năng Suất Giải Nhiệt Thiết Kế (TDP) Tối Đa Giá đề xuất cho khách hàng
Chọn Intel® Core™2 Duo Processor E7200
(3M Cache, 2.53 GHz, 1066 MHz FSB)
End of Life Q2'08 2 65 W N/A
Chọn Intel® Core™2 Duo Processor E7300
(3M Cache, 2.66 GHz, 1066 MHz FSB)
End of Life Q3'08 2 65 W BOX : $117.00
Chọn Intel® Core™2 Duo Processor E7400
(3M Cache, 2.80 GHz, 1066 MHz FSB)
End of Interactive Support Q1'08 2 65 W TRAY: $110.00
BOX : $125.00
Chọn Intel® Core™2 Duo Processor E7500
(3M Cache, 2.93 GHz, 1066 MHz FSB)
End of Life Q1'09 2 65 W BOX : $125.00
Chọn Intel® Core™2 Duo Processor E7600
(3M Cache, 3.06 GHz, 1066 MHz FSB)
End of Life Q2'09 2 65 W BOX : $147.00
So sánh
Chọn tất cả
Tên Sản Phẩm Trạng thái Ngày phát hành Số lõi Năng Suất Giải Nhiệt Thiết Kế (TDP) Tối Đa Giá đề xuất cho khách hàng
Chọn Intel® Core™2 Duo Processor E7200
(3M Cache, 2.53 GHz, 1066 MHz FSB)
End of Life Q2'08 2 65 W N/A
Chọn Intel® Core™2 Duo Processor E7300
(3M Cache, 2.66 GHz, 1066 MHz FSB)
End of Life Q3'08 2 65 W BOX : $117.00
Chọn Intel® Core™2 Duo Processor E7400
(3M Cache, 2.80 GHz, 1066 MHz FSB)
End of Interactive Support Q1'08 2 65 W TRAY: $110.00
BOX : $125.00
Chọn Intel® Core™2 Duo Processor E7500
(3M Cache, 2.93 GHz, 1066 MHz FSB)
End of Life Q1'09 2 65 W BOX : $125.00
Chọn Intel® Core™2 Duo Processor E7600
(3M Cache, 3.06 GHz, 1066 MHz FSB)
End of Life Q2'09 2 65 W BOX : $147.00
So sánh Tên Sản Phẩm Trạng thái Ngày phát hành Số lõi Năng Suất Giải Nhiệt Thiết Kế (TDP) Tối Đa Giá đề xuất cho khách hàng
Chọn Intel® Core™2 Duo Processor E7400
(3M Cache, 2.80 GHz, 1066 MHz FSB)
End of Interactive Support Q1'08 2 65 W TRAY: $110.00
BOX : $125.00