Các mẹo tìm kiếm

Có nhiều cách để tìm sản phẩm mà bạn đang cần tìm. Dưới đây là một số ví dụ:

  • Theo Số Hiệu Sản Phẩm - i7-5960X
  • Theo Mã Đặt Hàng - BX80648I75960X
  • Theo Mã THÔNG SỐ - SR20Q
  • Theo Tên Thương Hiệu - core m
  • Theo Tên Mã - Haswell
  • Theo Tần Số - 4,40 GHz
  • Theo đồ họa bộ xử lý - Iris
  • Theo Socket - LGA2011-v3

Các tiêu chí ở trên không chỉ áp dụng để tìm kiếm bộ xử lý mà còn tìm kiếm các sản phẩm khác trong danh mục của chúng tôi bao gồm bo mạch chủ, chipset, nối mạng, máy chủ và khung vỏ.

Intel® 82562 Fast Ethernet PHY

So sánh
So sánh tất cả
Tên sản phẩm Tình trạng               Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP Giá đề xuất cho khách hàng Số cổng Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng Loại hệ thống giao diện Hỗ trợ khung Jumbo
So sánh Intel® 82562EP Fast Ethernet PHY End of Life 0,3 W N/A Single GLCI/LCI Không
So sánh Intel® 82562ET Fast Ethernet PHY End of Life 0,3 W N/A Single GLCI/LCI Không
So sánh Intel® 82562EZ Fast Ethernet PHY End of Life 0,3 W N/A Single GLCI/LCI Không
So sánh Intel® 82562GT Fast Ethernet PHY End of Life 0,3 W N/A Single GLCI/LCI Không
So sánh Intel® 82562GZ Fast Ethernet PHY End of Life 0,3 W N/A Không
So sánh Intel® 82562V Fast Ethernet PHY End of Life N/A Single GLCI/LCI