Mẹo tìm kiếm

Có nhiều cách để tìm sản phẩm mà bạn đang cần tìm. Dưới đây là một số ví dụ:

  • Theo sản phẩm số - i7-4770
  • Theo Mã đặt hàng - BX80635E52697V2
  • Theo Mã SPEC - SR19H
  • Theo tên thương hiệu - core i7
  • Theo tần số - 3.90 GHz
  • Theo kích cỡ bộ nhớ đệm - 8M
  • Theo tên mã - Haswell
  • Theo Đồ Họa Bộ Xử Lý - Iris

Các tiêu chí ở trên không chỉ áp dụng để tìm kiếm bộ xử lý mà còn tìm kiếm các sản phẩm khác trong danh mục của chúng tôi bao gồm bo mạch chủ, chipset, nối mạng, máy chủ và khung vỏ.

Intel® Celeron® Processors with 400 MHz FSB

So sánh
Chọn tất cả
Tên Sản Phẩm Trạng thái Ngày phát hành Số lõi Năng Suất Giải Nhiệt Thiết Kế (TDP) Tối Đa Giá đề xuất cho khách hàng
Chọn Intel® Celeron® Processor 1.70 GHz, 128K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 1 63,5 W N/A
Chọn Intel® Celeron® Processor 1.80 GHz, 128K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 66,1 W N/A
Chọn Intel® Celeron® Processor 2.00 GHz, 128K Cache, 400 MHz FSB Launched Q1'02 1 52,8 W N/A
Chọn Intel® Celeron® Processor 2.10 GHz, 128K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 55,5 W N/A
Chọn Intel® Celeron® Processor 2.20 GHz, 128K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 57,1 W N/A
Chọn Intel® Celeron® Processor 2.30 GHz, 128K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 58,3 W N/A
Chọn Intel® Celeron® Processor 2.40 GHz, 128K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 59,8 W N/A
Chọn Intel® Celeron® Processor 2.50 GHz, 128K Cache, 400 MHz FSB Launched Q1'02 1 61 W N/A
Chọn Intel® Celeron® Processor 2.60 GHz, 128K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 62,6 W N/A
Chọn Intel® Celeron® Processor 2.70 GHz, 128K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 66,8 W N/A
Chọn Intel® Celeron® Processor 2.80 GHz, 128K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 68,4 W N/A
So sánh
Chọn tất cả
Tên Sản Phẩm Trạng thái Ngày phát hành Số lõi Năng Suất Giải Nhiệt Thiết Kế (TDP) Tối Đa Giá đề xuất cho khách hàng
Chọn Intel® Celeron® Processor 1.70 GHz, 128K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 1 63,5 W N/A
Chọn Intel® Celeron® Processor 1.80 GHz, 128K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 66,1 W N/A
Chọn Intel® Celeron® Processor 2.00 GHz, 128K Cache, 400 MHz FSB Launched Q1'02 1 52,8 W N/A
Chọn Intel® Celeron® Processor 2.10 GHz, 128K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 55,5 W N/A
Chọn Intel® Celeron® Processor 2.20 GHz, 128K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 57,1 W N/A
Chọn Intel® Celeron® Processor 2.30 GHz, 128K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 58,3 W N/A
Chọn Intel® Celeron® Processor 2.40 GHz, 128K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 59,8 W N/A
Chọn Intel® Celeron® Processor 2.50 GHz, 128K Cache, 400 MHz FSB Launched Q1'02 1 61 W N/A
Chọn Intel® Celeron® Processor 2.60 GHz, 128K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 62,6 W N/A
Chọn Intel® Celeron® Processor 2.70 GHz, 128K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 66,8 W N/A
Chọn Intel® Celeron® Processor 2.80 GHz, 128K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 68,4 W N/A
So sánh
Chọn tất cả
Tên Sản Phẩm Trạng thái Ngày phát hành Số lõi Năng Suất Giải Nhiệt Thiết Kế (TDP) Tối Đa Giá đề xuất cho khách hàng
Chọn Intel® Celeron® Processor 2.00 GHz, 128K Cache, 400 MHz FSB Launched Q1'02 1 52,8 W N/A
Chọn Intel® Celeron® Processor 2.50 GHz, 128K Cache, 400 MHz FSB Launched Q1'02 1 61 W N/A