Các mẹo tìm kiếm

Có nhiều cách để tìm sản phẩm mà bạn đang cần tìm. Dưới đây là một số ví dụ:

  • Theo Số Hiệu Sản Phẩm - i7-5960X
  • Theo Mã Đặt Hàng - BX80648I75960X
  • Theo Mã THÔNG SỐ - SR20Q
  • Theo Tên Thương Hiệu - core m
  • Theo Tên Mã - Haswell
  • Theo Tần Số - 4,40 GHz
  • Theo đồ họa bộ xử lý - Iris
  • Theo Socket - LGA2011-v3

Các tiêu chí ở trên không chỉ áp dụng để tìm kiếm bộ xử lý mà còn tìm kiếm các sản phẩm khác trong danh mục của chúng tôi bao gồm bo mạch chủ, chipset, nối mạng, máy chủ và khung vỏ.

Intel® Core™2 Duo Processor T5000 Series

So sánh
So sánh tất cả
Tên sản phẩm Tình trạng               Ngày phát hành Giá đề xuất cho khách hàng Số lõi TDP
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor T5870
(2M Cache, 2.00 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 2 35 W
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor T5800
(2M Cache, 2.00 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q4'08 N/A 2 35 W
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor T5750
(2M Cache, 2.00 GHz, 667 MHz FSB)
End of Interactive Support Q1'08 N/A 2 35 W
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor T5670
(2M Cache, 1.80 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q2'08 N/A 2 35 W
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor T5600
(2M Cache, 1.83 GHz, 667 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 2 34 W
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor T5550
(2M Cache, 1.83 GHz, 667 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 2 35 W
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor T5500
(2M Cache, 1.66 GHz, 667 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 2 34 W
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor T5470
(2M Cache, 1.60 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 2 35 W
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor T5450
(2M Cache, 1.66 GHz, 667 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 2 35 W
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor T5300
(2M Cache, 1.73 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 2 34 W
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor T5270
(2M Cache, 1.40 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 2 35 W
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor T5250
(2M Cache, 1.50 GHz, 667 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 2 35 W
So sánh Intel® Core™2 Duo Processor T5200
(2M Cache, 1.60 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 2 34 W