Các mẹo tìm kiếm

Có nhiều cách để tìm sản phẩm mà bạn đang cần tìm. Dưới đây là một số ví dụ:

  • Theo Số Hiệu Sản Phẩm - i7-5960X
  • Theo Mã Đặt Hàng - BX80648I75960X
  • Theo Mã THÔNG SỐ - SR20Q
  • Theo Tên Thương Hiệu - core m
  • Theo Tên Mã - Haswell
  • Theo Tần Số - 4,40 GHz
  • Theo đồ họa bộ xử lý - Iris
  • Theo Socket - LGA2011-v3

Các tiêu chí ở trên không chỉ áp dụng để tìm kiếm bộ xử lý mà còn tìm kiếm các sản phẩm khác trong danh mục của chúng tôi bao gồm bo mạch chủ, chipset, nối mạng, máy chủ và khung vỏ.

Intel® RAID Controllers

So sánh
So sánh tất cả
Tên sản phẩm Tình trạng               Kiểu hình thức của bo mạch Cấp độ RAID được hỗ trợ Số cổng bên trong Số cổng bên ngoài Bộ nhớ nhúng
So sánh Intel® RAID Controller RS25AB080 Launched Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 8 0 1GB
So sánh Intel® RAID Controller RS25DB080 Launched Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 8 0 1GB
So sánh Intel® RAID Controller RS25SB008 Launched Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 0 8 1GB
So sánh Intel® RAID Controller RS2BL040 Launched Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 4 0 512MB
So sánh Intel® RAID Controller RS2BL080 Launched Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 8 0 512MB
So sánh Intel® RAID Controller RS3DC040 Launched Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 4 1GB
So sánh Intel® RAID Controller RS3DC080 Launched Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 8 1GB
So sánh Intel® RAID Controller RS3FC044 Launched Low Profile MD2 Card 0, 1, 1E, 10 4 4
So sánh Intel® RAID Controller RS3GC008 Launched Low Profile MD2 Card JBOD 0 8
So sánh Intel® RAID Controller RS3MC044 Launched Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 4 4 1GB
So sánh Intel® RAID Controller RS3SC008 Launched Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 8 1GB
So sánh Intel® RAID Controller RS3UC080 Launched Low Profile MD2 Card 0, 1, 1E, 10 8 0
So sánh Intel® RAID Controller RS3UC080J Launched Low Profile MD2 Card JBOD Only 8 0
So sánh Intel® RAID Controller RS3WC080 Launched Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50 8 0