Mẹo tìm kiếm

Có nhiều cách để tìm sản phẩm mà bạn đang cần tìm. Dưới đây là một số ví dụ:

  • Theo sản phẩm số - i7-4770
  • Theo Mã đặt hàng - BX80635E52697V2
  • Theo Mã SPEC - SR19H
  • Theo tên thương hiệu - core i7
  • Theo tần số - 3.90 GHz
  • Theo kích cỡ bộ nhớ đệm - 8M
  • Theo tên mã - Haswell
  • Theo Đồ Họa Bộ Xử Lý - Iris

Các tiêu chí ở trên không chỉ áp dụng để tìm kiếm bộ xử lý mà còn tìm kiếm các sản phẩm khác trong danh mục của chúng tôi bao gồm bo mạch chủ, chipset, nối mạng, máy chủ và khung vỏ.

Intel® Pentium® 4 Processor 600 Series supporting Hyper-Threading Technology

So sánh
Chọn tất cả
Tên Sản Phẩm Trạng thái Ngày phát hành Số lõi Năng Suất Giải Nhiệt Thiết Kế (TDP) Tối Đa Giá đề xuất cho khách hàng
Chọn Intel® Pentium® 4 Processor 630 supporting HT Technology
(2M Cache, 3.00 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q4'05 1 84 W TRAY: $69.00
Chọn Intel® Pentium® 4 Processor 631 supporting HT Technology
(2M Cache, 3.00 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q1'06 1 86 W N/A
Chọn Intel® Pentium® 4 Processor 640 supporting HT Technology
(2M Cache, 3.20 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q1'05 1 84 W TRAY: $69.00
Chọn Intel® Pentium® 4 Processor 641 supporting HT Technology
(2M Cache, 3.20 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q1'06 1 86 W N/A
Chọn Intel® Pentium® 4 Processor 650 supporting HT Technology
(2M Cache, 3.40 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q1'05 1 84 W N/A
Chọn Intel® Pentium® 4 Processor 651 supporting HT Technology
(2M Cache, 3.40 GHz, 800 MHz FSB)
Launched Q2'06 1 86 W TRAY: $81.00
Chọn Intel® Pentium® 4 Processor 660 supporting HT Technology
(2M Cache, 3.60 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q1'05 1 115 W N/A
Chọn Intel® Pentium® 4 Processor 661 supporting HT Technology
(2M Cache, 3.60 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q1'06 1 86 W N/A
Chọn Intel® Pentium® 4 Processor 662 supporting HT Technology
(2M Cache, 3.60 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q4'05 1 115 W N/A
Chọn Intel® Pentium® 4 Processor 670 supporting HT Technology
(2M Cache, 3.80 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q2'05 1 115 W N/A
Chọn Intel® Pentium® 4 Processor 672 supporting HT Technology
(2M Cache, 3.80 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q4'05 1 115 W N/A
So sánh
Chọn tất cả
Tên Sản Phẩm Trạng thái Ngày phát hành Số lõi Năng Suất Giải Nhiệt Thiết Kế (TDP) Tối Đa Giá đề xuất cho khách hàng
Chọn Intel® Pentium® 4 Processor 630 supporting HT Technology
(2M Cache, 3.00 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q4'05 1 84 W TRAY: $69.00
Chọn Intel® Pentium® 4 Processor 631 supporting HT Technology
(2M Cache, 3.00 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q1'06 1 86 W N/A
Chọn Intel® Pentium® 4 Processor 640 supporting HT Technology
(2M Cache, 3.20 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q1'05 1 84 W TRAY: $69.00
Chọn Intel® Pentium® 4 Processor 641 supporting HT Technology
(2M Cache, 3.20 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q1'06 1 86 W N/A
Chọn Intel® Pentium® 4 Processor 650 supporting HT Technology
(2M Cache, 3.40 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q1'05 1 84 W N/A
Chọn Intel® Pentium® 4 Processor 651 supporting HT Technology
(2M Cache, 3.40 GHz, 800 MHz FSB)
Launched Q2'06 1 86 W TRAY: $81.00
Chọn Intel® Pentium® 4 Processor 660 supporting HT Technology
(2M Cache, 3.60 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q1'05 1 115 W N/A
Chọn Intel® Pentium® 4 Processor 661 supporting HT Technology
(2M Cache, 3.60 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q1'06 1 86 W N/A
Chọn Intel® Pentium® 4 Processor 662 supporting HT Technology
(2M Cache, 3.60 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q4'05 1 115 W N/A
Chọn Intel® Pentium® 4 Processor 670 supporting HT Technology
(2M Cache, 3.80 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q2'05 1 115 W N/A
Chọn Intel® Pentium® 4 Processor 672 supporting HT Technology
(2M Cache, 3.80 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q4'05 1 115 W N/A
So sánh Tên Sản Phẩm Trạng thái Ngày phát hành Số lõi Năng Suất Giải Nhiệt Thiết Kế (TDP) Tối Đa Giá đề xuất cho khách hàng
Chọn Intel® Pentium® 4 Processor 651 supporting HT Technology
(2M Cache, 3.40 GHz, 800 MHz FSB)
Launched Q2'06 1 86 W TRAY: $81.00