Các mẹo tìm kiếm

Có nhiều cách để tìm sản phẩm mà bạn đang cần tìm. Dưới đây là một số ví dụ:

  • Theo Số Hiệu Sản Phẩm - i7-5960X
  • Theo Mã Đặt Hàng - BX80648I75960X
  • Theo Mã THÔNG SỐ - SR20Q
  • Theo Tên Thương Hiệu - core m
  • Theo Tên Mã - Haswell
  • Theo Tần Số - 4,40 GHz
  • Theo đồ họa bộ xử lý - Iris
  • Theo Socket - LGA2011-v3

Các tiêu chí ở trên không chỉ áp dụng để tìm kiếm bộ xử lý mà còn tìm kiếm các sản phẩm khác trong danh mục của chúng tôi bao gồm bo mạch chủ, chipset, nối mạng, máy chủ và khung vỏ.

Intel® Xeon® Processor 5000 Series

So sánh
So sánh tất cả
Tên sản phẩm Tình trạng               Ngày phát hành Giá đề xuất cho khách hàng Số lõi TDP
So sánh Intel® Xeon® Processor 5080
(4M Cache, 3.73 GHz, 1066 MHz FSB)
End of Life $851.00 2 130 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 5070
(4M Cache, 3.46 GHz, 1066 MHz FSB)
End of Life N/A 2 130 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 5063
(4M Cache, 3.20 GHz, 1066 MHz FSB)
End of Life $369.00 2 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 5060
(4M Cache, 3.20 GHz, 1066 MHz FSB)
End of Life N/A 2 130 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 5050
(4M Cache, 3.00 GHz, 667 MHz FSB)
End of Life $177.00 2 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 5040
(4M Cache, 2.83 GHz, 667 MHz FSB)
End of Life N/A 2 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 5030
(4M Cache, 2.66 GHz, 667 MHz FSB)
End of Life N/A 2 95 W