Legacy Intel® Celeron® Processor

Intel® Celeron® D Processor 300 Series

Tên sản phẩm Tình trạng               Ngày phát hành Số lõi Giá đề xuất cho khách hàng TDP So sánh
Tất Cả | Không
Intel® Celeron® D Processor 310 End of Interactive Support Q4'05 1 N/A 73 W
Intel® Celeron® D Processor 315 End of Interactive Support Q3'04 1 N/A 73 W
Intel® Celeron® D Processor 315/315J End of Interactive Support Q2'04 1 N/A 73 W
Intel® Celeron® D Processor 320 End of Interactive Support Q2'04 1 N/A 73 W
Intel® Celeron® D Processor 325 End of Interactive Support Q2'04 1 N/A 73 W
Intel® Celeron® D Processor 325/325J End of Interactive Support Q2'04 1 N/A 84 W
Intel® Celeron® D Processor 325J End of Interactive Support Q4'04 1 N/A 84 W
Intel® Celeron® D Processor 326 End of Interactive Support Q2'04 1 N/A 84 W
Intel® Celeron® D Processor 330 End of Interactive Support Q4'04 1 N/A 73 W
Intel® Celeron® D Processor 330/330J End of Interactive Support Q2'04 1 N/A 73 W
Intel® Celeron® D Processor 330J End of Interactive Support Q4'04 1 N/A 84 W
Intel® Celeron® D Processor 331 End of Interactive Support 1 N/A 84 W
Intel® Celeron® D Processor 335 End of Interactive Support Q2'04 1 N/A 73 W
Intel® Celeron® D Processor 335/335J End of Interactive Support Q2'04 1 N/A 73 W
Intel® Celeron® D Processor 335J End of Interactive Support Q4'04 1 N/A 84 W
Intel® Celeron® D Processor 336 End of Interactive Support 1 N/A 84 W
Intel® Celeron® D Processor 340 End of Interactive Support Q4'04 1 N/A 73 W
Intel® Celeron® D Processor 340J End of Interactive Support Q4'04 1 N/A 84 W
Intel® Celeron® D Processor 341 End of Interactive Support Q2'04 1 N/A 84 W
Intel® Celeron® D Processor 345 End of Interactive Support Q4'04 1 N/A 73 W
Intel® Celeron® D Processor 345J End of Interactive Support Q4'04 1 N/A 84 W
Intel® Celeron® D Processor 346 End of Interactive Support 1 N/A 84 W
Intel® Celeron® D Processor 347 End of Interactive Support Q4'06 1 N/A 86 W
Intel® Celeron® D Processor 350 End of Interactive Support Q3'05 1 N/A 73 W
Intel® Celeron® D Processor 350/350J End of Interactive Support Q3'05 1 N/A 73 W
Intel® Celeron® D Processor 351 End of Interactive Support Q3'05 1 N/A 84 W
Intel® Celeron® D Processor 352 End of Interactive Support Q2'06 1 N/A 86 W
Intel® Celeron® D Processor 355 End of Interactive Support Q4'05 1 N/A 84 W
Intel® Celeron® D Processor 356 End of Interactive Support Q2'06 1 N/A 86 W
Intel® Celeron® D Processor 360 End of Interactive Support Q4'06 1 N/A 65 W
Intel® Celeron® D Processor 365 End of Interactive Support Q1'07 1 N/A 65 W

Tìm kiếm nâng cao

Dùng công cụ này để lọc bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng cache, bộ nhớ tối đa và nhiều tính năng khác

Ý Kiến Phản Hồi

Mục tiêu của chúng tôi là làm cho dòng công cụ ARK trở thành nguồn tài nguyên giá trị đối với bạn. Vui lòng gửi nhận xét, câu hỏi hoặc gợi ý của bạn ở đây. Bạn sẽ nhận được trả lời trong thời gian 2 ngày làm việc.

Bạn thấy thông tin trên trang này có thiết thực không?

Thông tin cá nhân của bạn sẽ chỉ được dùng để hồi đáp câu hỏi này. Tên và địa chỉ email của bạn sẽ không được thêm vào bất kỳ danh sách gửi thư nào và bạn sẽ không nhận email từ Intel Corporation, trừ khi có yêu cầu. Bấm 'Gửi' để xác nhận bạn đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng của Intel và hiểu rõ về Chính Sách Quyền Riêng Tư của Intel.