Mẹo tìm kiếm

Có nhiều cách để tìm sản phẩm mà bạn đang cần tìm. Dưới đây là một số ví dụ:

  • Theo sản phẩm số - i7-4770
  • Theo Mã đặt hàng - BX80635E52697V2
  • Theo Mã SPEC - SR19H
  • Theo tên thương hiệu - core i7
  • Theo tần số - 3.90 GHz
  • Theo kích cỡ bộ nhớ đệm - 8M
  • Theo tên mã - Haswell
  • Theo Đồ Họa Bộ Xử Lý - Iris

Các tiêu chí ở trên không chỉ áp dụng để tìm kiếm bộ xử lý mà còn tìm kiếm các sản phẩm khác trong danh mục của chúng tôi bao gồm bo mạch chủ, chipset, nối mạng, máy chủ và khung vỏ.

Intel® Celeron® D Processor 300 Series

So sánh
Chọn tất cả
Tên Sản Phẩm Trạng thái Ngày phát hành Số lõi Năng Suất Giải Nhiệt Thiết Kế (TDP) Tối Đa Giá đề xuất cho khách hàng
Chọn Intel® Celeron® D Processor 310
(256K Cache, 2.13 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q4'05 1 73 W N/A
Chọn Intel® Celeron® D Processor 315
(256K Cache, 2.26 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q3'04 1 73 W N/A
Chọn Intel® Celeron® D Processor 315/315J
(256K Cache, 2.26 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q2'04 1 73 W N/A
Chọn Intel® Celeron® D Processor 320
(256K Cache, 2.40 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q2'04 1 73 W N/A
Chọn Intel® Celeron® D Processor 325
(256K Cache, 2.53 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q2'04 1 73 W N/A
Chọn Intel® Celeron® D Processor 325/325J
(256K Cache, 2.53 GHz, 533 MHz FSB)
Launched Q2'04 1 84 W N/A
Chọn Intel® Celeron® D Processor 325J
(256K Cache, 2.53 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q4'04 1 84 W N/A
Chọn Intel® Celeron® D Processor 326
(256K Cache, 2.53 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q2'04 1 84 W N/A
Chọn Intel® Celeron® D Processor 330
(256K Cache, 2.66 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q4'04 1 73 W N/A
Chọn Intel® Celeron® D Processor 330/330J
(256K Cache, 2.66 GHz, 533 MHz FSB)
Launched Q2'04 1 73 W N/A
Chọn Intel® Celeron® D Processor 330J
(256K Cache, 2.66 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q4'04 1 84 W N/A
Chọn Intel® Celeron® D Processor 331
(256K Cache, 2.66 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support 1 84 W N/A
Chọn Intel® Celeron® D Processor 335
(256K Cache, 2.80 GHz, 533 MHz FSB)
Launched Q2'04 1 73 W N/A
Chọn Intel® Celeron® D Processor 335/335J
(256K Cache, 2.80 GHz, 533 MHz FSB)
Launched Q2'04 1 73 W N/A
Chọn Intel® Celeron® D Processor 335J
(256K Cache, 2.80 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q4'04 1 84 W N/A
Chọn Intel® Celeron® D Processor 336
(256K Cache, 2.80 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support 1 84 W N/A
Chọn Intel® Celeron® D Processor 340
(256K Cache, 2.93 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q4'04 1 73 W N/A
Chọn Intel® Celeron® D Processor 340J
(256K Cache, 2.93 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q4'04 1 84 W N/A
Chọn Intel® Celeron® D Processor 341
(256K Cache, 2.93 GHz, 533 MHz FSB)
Launched Q2'04 1 84 W N/A
Chọn Intel® Celeron® D Processor 345
(256K Cache, 3.06 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q4'04 1 73 W N/A
Chọn Intel® Celeron® D Processor 345J
(256K Cache, 3.06 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q4'04 1 84 W N/A
Chọn Intel® Celeron® D Processor 346
(256K Cache, 3.06 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support 1 84 W N/A
Chọn Intel® Celeron® D Processor 350
(256K Cache, 3.20 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q3'05 1 73 W N/A
Chọn Intel® Celeron® D Processor 350/350J
(256K Cache, 3.20 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q3'05 1 73 W N/A
Chọn Intel® Celeron® D Processor 351
(256K Cache, 3.20 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q3'05 1 84 W N/A
Chọn Intel® Celeron® D Processor 352
(512K Cache, 3.20 GHz, 533 MHz FSB)
Launched Q2'06 1 86 W TRAY: $32.00
Chọn Intel® Celeron® D Processor 355
(256K Cache, 3.33 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q4'05 1 84 W N/A
Chọn Intel® Celeron® D Processor 356
(512K Cache, 3.33 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q2'06 1 86 W N/A
Chọn Intel® Celeron® D Processor 360
(512K Cache, 3.46 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q4'06 1 65 W N/A
Chọn Intel® Celeron® D Processor 347
(512K Cache, 3.06 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q4'06 1 86 W N/A
Chọn Intel® Celeron® D Processor 365
(512K Cache, 3.60 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q1'07 1 65 W N/A
So sánh
Chọn tất cả
Tên Sản Phẩm Trạng thái Ngày phát hành Số lõi Năng Suất Giải Nhiệt Thiết Kế (TDP) Tối Đa Giá đề xuất cho khách hàng
Chọn Intel® Celeron® D Processor 310
(256K Cache, 2.13 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q4'05 1 73 W N/A
Chọn Intel® Celeron® D Processor 315
(256K Cache, 2.26 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q3'04 1 73 W N/A
Chọn Intel® Celeron® D Processor 315/315J
(256K Cache, 2.26 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q2'04 1 73 W N/A
Chọn Intel® Celeron® D Processor 320
(256K Cache, 2.40 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q2'04 1 73 W N/A
Chọn Intel® Celeron® D Processor 325
(256K Cache, 2.53 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q2'04 1 73 W N/A
Chọn Intel® Celeron® D Processor 325/325J
(256K Cache, 2.53 GHz, 533 MHz FSB)
Launched Q2'04 1 84 W N/A
Chọn Intel® Celeron® D Processor 325J
(256K Cache, 2.53 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q4'04 1 84 W N/A
Chọn Intel® Celeron® D Processor 326
(256K Cache, 2.53 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q2'04 1 84 W N/A
Chọn Intel® Celeron® D Processor 330
(256K Cache, 2.66 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q4'04 1 73 W N/A
Chọn Intel® Celeron® D Processor 330/330J
(256K Cache, 2.66 GHz, 533 MHz FSB)
Launched Q2'04 1 73 W N/A
Chọn Intel® Celeron® D Processor 330J
(256K Cache, 2.66 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q4'04 1 84 W N/A
Chọn Intel® Celeron® D Processor 331
(256K Cache, 2.66 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support 1 84 W N/A
Chọn Intel® Celeron® D Processor 335
(256K Cache, 2.80 GHz, 533 MHz FSB)
Launched Q2'04 1 73 W N/A
Chọn Intel® Celeron® D Processor 335/335J
(256K Cache, 2.80 GHz, 533 MHz FSB)
Launched Q2'04 1 73 W N/A
Chọn Intel® Celeron® D Processor 335J
(256K Cache, 2.80 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q4'04 1 84 W N/A
Chọn Intel® Celeron® D Processor 336
(256K Cache, 2.80 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support 1 84 W N/A
Chọn Intel® Celeron® D Processor 340
(256K Cache, 2.93 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q4'04 1 73 W N/A
Chọn Intel® Celeron® D Processor 340J
(256K Cache, 2.93 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q4'04 1 84 W N/A
Chọn Intel® Celeron® D Processor 341
(256K Cache, 2.93 GHz, 533 MHz FSB)
Launched Q2'04 1 84 W N/A
Chọn Intel® Celeron® D Processor 345
(256K Cache, 3.06 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q4'04 1 73 W N/A
Chọn Intel® Celeron® D Processor 345J
(256K Cache, 3.06 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q4'04 1 84 W N/A
Chọn Intel® Celeron® D Processor 346
(256K Cache, 3.06 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support 1 84 W N/A
Chọn Intel® Celeron® D Processor 350
(256K Cache, 3.20 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q3'05 1 73 W N/A
Chọn Intel® Celeron® D Processor 350/350J
(256K Cache, 3.20 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q3'05 1 73 W N/A
Chọn Intel® Celeron® D Processor 351
(256K Cache, 3.20 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q3'05 1 84 W N/A
Chọn Intel® Celeron® D Processor 352
(512K Cache, 3.20 GHz, 533 MHz FSB)
Launched Q2'06 1 86 W TRAY: $32.00
Chọn Intel® Celeron® D Processor 355
(256K Cache, 3.33 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q4'05 1 84 W N/A
Chọn Intel® Celeron® D Processor 356
(512K Cache, 3.33 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q2'06 1 86 W N/A
Chọn Intel® Celeron® D Processor 360
(512K Cache, 3.46 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q4'06 1 65 W N/A
Chọn Intel® Celeron® D Processor 347
(512K Cache, 3.06 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q4'06 1 86 W N/A
Chọn Intel® Celeron® D Processor 365
(512K Cache, 3.60 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q1'07 1 65 W N/A
So sánh
Chọn tất cả
Tên Sản Phẩm Trạng thái Ngày phát hành Số lõi Năng Suất Giải Nhiệt Thiết Kế (TDP) Tối Đa Giá đề xuất cho khách hàng
Chọn Intel® Celeron® D Processor 325/325J
(256K Cache, 2.53 GHz, 533 MHz FSB)
Launched Q2'04 1 84 W N/A
Chọn Intel® Celeron® D Processor 330/330J
(256K Cache, 2.66 GHz, 533 MHz FSB)
Launched Q2'04 1 73 W N/A
Chọn Intel® Celeron® D Processor 335
(256K Cache, 2.80 GHz, 533 MHz FSB)
Launched Q2'04 1 73 W N/A
Chọn Intel® Celeron® D Processor 335/335J
(256K Cache, 2.80 GHz, 533 MHz FSB)
Launched Q2'04 1 73 W N/A
Chọn Intel® Celeron® D Processor 341
(256K Cache, 2.93 GHz, 533 MHz FSB)
Launched Q2'04 1 84 W N/A
Chọn Intel® Celeron® D Processor 352
(512K Cache, 3.20 GHz, 533 MHz FSB)
Launched Q2'06 1 86 W TRAY: $32.00