Legacy Intel® Core™ Processor

Tên sản phẩm Tình trạng               Ngày phát hành Số lõi Giá đề xuất cho khách hàng TDP So sánh
Tất Cả | Không
Intel® Core™ Duo Processor L2300 End of Interactive Support 2 N/A 15 W
Intel® Core™ Duo Processor L2400 Launched Q1'06 2 N/A 15 W
Intel® Core™ Duo Processor L2500 End of Interactive Support 2 N/A 15 W
Intel® Core™ Duo Processor T2050 End of Interactive Support 2 N/A 31 W
Intel® Core™ Duo Processor T2250 End of Interactive Support 2 N/A 31 W
Intel® Core™ Duo Processor T2300 End of Interactive Support 2 N/A 31 W
Intel® Core™ Duo Processor T2300E End of Interactive Support 2 N/A 31 W
Intel® Core™ Duo Processor T2350 End of Interactive Support 2 N/A 31 W
Intel® Core™ Duo Processor T2400 End of Interactive Support 2 N/A 31 W
Intel® Core™ Duo Processor T2450 End of Interactive Support 2 N/A 31 W
Intel® Core™ Duo Processor T2500 Launched Q1'06 2 N/A 31 W
Intel® Core™ Duo Processor T2600 End of Interactive Support 2 N/A 31 W
Intel® Core™ Duo Processor T2700 End of Interactive Support 2 N/A 31 W
Intel® Core™ Duo Processor U2400 End of Interactive Support 2 N/A 9 W
Intel® Core™ Duo Processor U2500 Launched Q1'06 2 $273.00 9 W
Intel® Core™ Solo Processor T1300 End of Interactive Support 1 N/A 27 W
Intel® Core™ Solo Processor T1350 End of Interactive Support 1 N/A 31 W
Intel® Core™ Solo Processor T1400 End of Interactive Support 1 N/A 27 W
Intel® Core™ Solo Processor T1250 End of Interactive Support 1 N/A 31 W
Intel® Core™ Solo Processor U1300 End of Interactive Support 1 N/A 6 W
Intel® Core™ Solo Processor U1400 End of Interactive Support 1 N/A 6 W
Intel® Core™ Solo Processor U1500 End of Interactive Support 1 N/A 5,5 W

Công cụ Tìm kiếm Tiên tiến

Dùng công cụ này để lọc bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng cache, bộ nhớ tối đa và nhiều tính năng khác

Ý Kiến Phản Hồi

Mục tiêu của chúng tôi là làm cho dòng công cụ ARK trở thành nguồn tài nguyên giá trị đối với bạn. Vui lòng gửi nhận xét, câu hỏi hoặc gợi ý của bạn ở đây. Bạn sẽ nhận được trả lời trong thời gian 2 ngày làm việc.

Bạn thấy thông tin trên trang này có thiết thực không?

Thông tin cá nhân của bạn sẽ chỉ được dùng để hồi đáp câu hỏi này. Tên và địa chỉ email của bạn sẽ không được thêm vào bất kỳ danh sách gửi thư nào và bạn sẽ không nhận email từ Intel Corporation, trừ khi có yêu cầu. Bấm 'Gửi' để xác nhận bạn đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng của Intel và hiểu rõ về Chính Sách Quyền Riêng Tư của Intel.