Các mẹo tìm kiếm

Có nhiều cách để tìm sản phẩm mà bạn đang cần tìm. Dưới đây là một số ví dụ:

  • Theo Số Hiệu Sản Phẩm - i7-5960X
  • Theo Mã Đặt Hàng - BX80648I75960X
  • Theo Mã THÔNG SỐ - SR20Q
  • Theo Tên Thương Hiệu - core m
  • Theo Tên Mã - Haswell
  • Theo Tần Số - 4,40 GHz
  • Theo đồ họa bộ xử lý - Iris
  • Theo Socket - LGA2011-v3

Các tiêu chí ở trên không chỉ áp dụng để tìm kiếm bộ xử lý mà còn tìm kiếm các sản phẩm khác trong danh mục của chúng tôi bao gồm bo mạch chủ, chipset, nối mạng, máy chủ và khung vỏ.

Legacy Intel® Core™ Processor

Bộ lọc tính năng
So sánh
So sánh tất cả
Tên sản phẩm Tình trạng               Ngày phát hành Giá đề xuất cho khách hàng Số lõi TDP
So sánh Intel® Core™ Duo Processor L2300
(2M Cache, 1.50 GHz, 667 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 2 15 W
So sánh Intel® Core™ Duo Processor L2400
(2M Cache, 1.66 GHz, 667 MHz FSB)
Launched Q1'06 N/A 2 15 W
So sánh Intel® Core™ Duo Processor L2500
(2M Cache, 1.83 GHz, 667 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 2 15 W
So sánh Intel® Core™ Duo Processor T2050
(2M Cache, 1.60 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 2 31 W
So sánh Intel® Core™ Duo Processor T2250
(2M Cache, 1.73 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 2 31 W
So sánh Intel® Core™ Duo Processor T2300
(2M Cache, 1.66 GHz, 667 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 2 31 W
So sánh Intel® Core™ Duo Processor T2300E
(2M Cache, 1.66 GHz, 667 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 2 31 W
So sánh Intel® Core™ Duo Processor T2350
(2M Cache, 1.86 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 2 31 W
So sánh Intel® Core™ Duo Processor T2400
(2M Cache, 1.83 GHz, 667 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 2 31 W
So sánh Intel® Core™ Duo Processor T2450
(2M Cache, 2.00 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 2 31 W
So sánh Intel® Core™ Duo Processor T2500
(2M Cache, 2.00 GHz, 667 MHz FSB)
Launched Q1'06 N/A 2 31 W
So sánh Intel® Core™ Duo Processor T2600
(2M Cache, 2.16 GHz, 667 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 2 31 W
So sánh Intel® Core™ Duo Processor T2700
(2M Cache, 2.33 GHz, 667 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 2 31 W
So sánh Intel® Core™ Duo Processor U2400
(2M Cache, 1.06 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 2 9 W
So sánh Intel® Core™ Duo Processor U2500
(2M Cache, 1.20 GHz, 533 MHz FSB)
Launched Q1'06 $273.00 2 9 W
So sánh Intel® Core™ Solo Processor T1300
(2M Cache, 1.66 GHz, 667 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 27 W
So sánh Intel® Core™ Solo Processor T1350
(2M Cache, 1.86 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 31 W
So sánh Intel® Core™ Solo Processor T1400
(2M Cache, 1.83 GHz, 667 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 27 W
So sánh Intel® Core™ Solo Processor T1250
(2M Cache, 1.73 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 31 W
So sánh Intel® Core™ Solo Processor U1300
(2M Cache, 1.06 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 6 W
So sánh Intel® Core™ Solo Processor U1400
(2M Cache, 1.20 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 6 W
So sánh Intel® Core™ Solo Processor U1500
(2M Cache, 1.33 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 5,5 W
So sánh
So sánh tất cả
Tên sản phẩm Tình trạng               Ngày phát hành Giá đề xuất cho khách hàng Số lõi TDP
So sánh Intel® Core™ Duo Processor L2300
(2M Cache, 1.50 GHz, 667 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 2 15 W
So sánh Intel® Core™ Duo Processor L2400
(2M Cache, 1.66 GHz, 667 MHz FSB)
Launched Q1'06 N/A 2 15 W
So sánh Intel® Core™ Duo Processor L2500
(2M Cache, 1.83 GHz, 667 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 2 15 W
So sánh Intel® Core™ Duo Processor T2050
(2M Cache, 1.60 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 2 31 W
So sánh Intel® Core™ Duo Processor T2250
(2M Cache, 1.73 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 2 31 W
So sánh Intel® Core™ Duo Processor T2300
(2M Cache, 1.66 GHz, 667 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 2 31 W
So sánh Intel® Core™ Duo Processor T2300E
(2M Cache, 1.66 GHz, 667 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 2 31 W
So sánh Intel® Core™ Duo Processor T2350
(2M Cache, 1.86 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 2 31 W
So sánh Intel® Core™ Duo Processor T2400
(2M Cache, 1.83 GHz, 667 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 2 31 W
So sánh Intel® Core™ Duo Processor T2450
(2M Cache, 2.00 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 2 31 W
So sánh Intel® Core™ Duo Processor T2500
(2M Cache, 2.00 GHz, 667 MHz FSB)
Launched Q1'06 N/A 2 31 W
So sánh Intel® Core™ Duo Processor T2600
(2M Cache, 2.16 GHz, 667 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 2 31 W
So sánh Intel® Core™ Duo Processor T2700
(2M Cache, 2.33 GHz, 667 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 2 31 W
So sánh Intel® Core™ Duo Processor U2400
(2M Cache, 1.06 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 2 9 W
So sánh Intel® Core™ Duo Processor U2500
(2M Cache, 1.20 GHz, 533 MHz FSB)
Launched Q1'06 $273.00 2 9 W
So sánh Intel® Core™ Solo Processor T1300
(2M Cache, 1.66 GHz, 667 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 27 W
So sánh Intel® Core™ Solo Processor T1350
(2M Cache, 1.86 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 31 W
So sánh Intel® Core™ Solo Processor T1400
(2M Cache, 1.83 GHz, 667 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 27 W
So sánh Intel® Core™ Solo Processor T1250
(2M Cache, 1.73 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 31 W
So sánh Intel® Core™ Solo Processor U1300
(2M Cache, 1.06 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 6 W
So sánh Intel® Core™ Solo Processor U1400
(2M Cache, 1.20 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 6 W
So sánh Intel® Core™ Solo Processor U1500
(2M Cache, 1.33 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 5,5 W
So sánh
So sánh tất cả
Tên sản phẩm Tình trạng               Ngày phát hành Giá đề xuất cho khách hàng Số lõi TDP
So sánh Intel® Core™ Duo Processor L2400
(2M Cache, 1.66 GHz, 667 MHz FSB)
Launched Q1'06 N/A 2 15 W
So sánh Intel® Core™ Duo Processor T2500
(2M Cache, 2.00 GHz, 667 MHz FSB)
Launched Q1'06 N/A 2 31 W
So sánh Intel® Core™ Duo Processor U2500
(2M Cache, 1.20 GHz, 533 MHz FSB)
Launched Q1'06 $273.00 2 9 W