Các mẹo tìm kiếm

Có nhiều cách để tìm sản phẩm mà bạn đang cần tìm. Dưới đây là một số ví dụ:

  • Theo Số Hiệu Sản Phẩm - i7-5960X
  • Theo Mã Đặt Hàng - BX80648I75960X
  • Theo Mã THÔNG SỐ - SR20Q
  • Theo Tên Thương Hiệu - core m
  • Theo Tên Mã - Haswell
  • Theo Tần Số - 4,40 GHz
  • Theo đồ họa bộ xử lý - Iris
  • Theo Socket - LGA2011-v3

Các tiêu chí ở trên không chỉ áp dụng để tìm kiếm bộ xử lý mà còn tìm kiếm các sản phẩm khác trong danh mục của chúng tôi bao gồm bo mạch chủ, chipset, nối mạng, máy chủ và khung vỏ.

Legacy Intel® Celeron® Processor

Bộ lọc tính năng
So sánh
So sánh tất cả
Tên sản phẩm Tình trạng               Ngày phát hành Giá đề xuất cho khách hàng Số lõi TDP
So sánh Intel® Celeron® D Processor 310
(256K Cache, 2.13 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q4'05 N/A 1 73 W
So sánh Intel® Celeron® D Processor 315
(256K Cache, 2.26 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q3'04 N/A 1 73 W
So sánh Intel® Celeron® D Processor 315/315J
(256K Cache, 2.26 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q2'04 N/A 1 73 W
So sánh Intel® Celeron® D Processor 320
(256K Cache, 2.40 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q2'04 N/A 1 73 W
So sánh Intel® Celeron® D Processor 325
(256K Cache, 2.53 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q2'04 N/A 1 73 W
So sánh Intel® Celeron® D Processor 325/325J
(256K Cache, 2.53 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q2'04 N/A 1 84 W
So sánh Intel® Celeron® D Processor 325J
(256K Cache, 2.53 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q4'04 N/A 1 84 W
So sánh Intel® Celeron® D Processor 326
(256K Cache, 2.53 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q2'04 N/A 1 84 W
So sánh Intel® Celeron® D Processor 330
(256K Cache, 2.66 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q4'04 N/A 1 73 W
So sánh Intel® Celeron® D Processor 330/330J
(256K Cache, 2.66 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q2'04 N/A 1 73 W
So sánh Intel® Celeron® D Processor 330J
(256K Cache, 2.66 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q4'04 N/A 1 84 W
So sánh Intel® Celeron® D Processor 331
(256K Cache, 2.66 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 84 W
So sánh Intel® Celeron® D Processor 335
(256K Cache, 2.80 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q2'04 N/A 1 73 W
So sánh Intel® Celeron® D Processor 335/335J
(256K Cache, 2.80 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q2'04 N/A 1 73 W
So sánh Intel® Celeron® D Processor 335J
(256K Cache, 2.80 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q4'04 N/A 1 84 W
So sánh Intel® Celeron® D Processor 336
(256K Cache, 2.80 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 84 W
So sánh Intel® Celeron® D Processor 340
(256K Cache, 2.93 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q4'04 N/A 1 73 W
So sánh Intel® Celeron® D Processor 340J
(256K Cache, 2.93 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q4'04 N/A 1 84 W
So sánh Intel® Celeron® D Processor 341
(256K Cache, 2.93 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q2'04 N/A 1 84 W
So sánh Intel® Celeron® D Processor 345
(256K Cache, 3.06 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q4'04 N/A 1 73 W
So sánh Intel® Celeron® D Processor 345J
(256K Cache, 3.06 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q4'04 N/A 1 84 W
So sánh Intel® Celeron® D Processor 346
(256K Cache, 3.06 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 84 W
So sánh Intel® Celeron® D Processor 347
(512K Cache, 3.06 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q4'06 N/A 1 86 W
So sánh Intel® Celeron® D Processor 350
(256K Cache, 3.20 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q3'05 N/A 1 73 W
So sánh Intel® Celeron® D Processor 350/350J
(256K Cache, 3.20 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q3'05 N/A 1 73 W
So sánh Intel® Celeron® D Processor 351
(256K Cache, 3.20 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q3'05 N/A 1 84 W
So sánh Intel® Celeron® D Processor 352
(512K Cache, 3.20 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q2'06 N/A 1 86 W
So sánh Intel® Celeron® D Processor 355
(256K Cache, 3.33 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q4'05 N/A 1 84 W
So sánh Intel® Celeron® D Processor 356
(512K Cache, 3.33 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q2'06 N/A 1 86 W
So sánh Intel® Celeron® D Processor 360
(512K Cache, 3.46 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q4'06 N/A 1 65 W
So sánh Intel® Celeron® D Processor 365
(512K Cache, 3.60 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q1'07 N/A 1 65 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 220
(512K Cache, 1.20 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q4'07 N/A 1 19 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 420
(512K Cache, 1.60 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q2'07 N/A 1 35 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 430
(512K Cache, 1.80 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q2'07 $37.00 1 35 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 440
(512K Cache, 2.00 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q3'06 N/A 1 35 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 450
(512K Cache, 2.20 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q3'08 N/A 1 35 W
So sánh Intel® Celeron® Processor E3200
(1M Cache, 2.40 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q3'09 $47.00 2 65 W
So sánh Intel® Celeron® Processor E3300
(1M Cache, 2.50 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q3'09 $47.00 2 65 W
So sánh Intel® Celeron® Processor E3400
(1M Cache, 2.60 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q1'10 $42.00 2 65 W
So sánh Intel® Celeron® Processor E3500
(1M Cache, 2.70 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q3'10 $52.00 2 65 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 1.00 GHz, 128K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 29 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 1.00 GHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 27,8 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 1.10 GHz, 128K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 33 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 1.10 GHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 28,9 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 1.20 GHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 32,1 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 1.30 GHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 33,4 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 1.40 GHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 34,8 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 800 MHz, 128K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 20,8 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 850 MHz, 128K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support Q1'00 N/A 1 25,7 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 900 MHz, 128K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 26,7 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 900 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 34,8 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 950 MHz, 128K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 28 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 1.70 GHz, 128K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 N/A 1 63,5 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 1.80 GHz, 128K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 66,1 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 2.00 GHz, 128K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 N/A 1 52,8 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 2.10 GHz, 128K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 55,5 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 2.20 GHz, 128K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 57,1 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 2.30 GHz, 128K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 58,3 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 2.40 GHz, 128K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 59,8 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 2.50 GHz, 128K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 N/A 1 61 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 2.60 GHz, 128K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 62,6 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 2.70 GHz, 128K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 66,8 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 2.80 GHz, 128K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 68,4 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 2.40 GHz, 256K Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 84 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 300 MHz, 128K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support Q1'99 N/A 1 17,8 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 333 MHz, 128K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 19,7 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 366 MHz, 128K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support Q1'99 N/A 1 21,7 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 400 MHz, 128K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 23,7 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 433 MHz, 128K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support Q2'99 N/A 1 24,1 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 500 MHz, 128K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 27 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 533 MHz, 128K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 28,3 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 566 MHz, 128K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support Q1'00 N/A 1 19,2 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 600 MHz, 128K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 15,8 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 633 MHz, 128K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 16,5 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 667 MHz, 128K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 17,5 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 700 MHz, 128K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 18,3 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 733 MHz, 128K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support Q1'00 N/A 1 23,6 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 766 MHz, 128K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 20 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 466 MHz, 128K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1
So sánh Intel® Celeron® Processor 266 MHz, 66 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 16,59 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 300 MHz, 66 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 18,48 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 1.66 GHz, 1M Cache, 667 MHz FSB End of Interactive Support Q1'06 N/A 1 27 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 1.83 GHz, 1M Cache, 667 MHz FSB End of Interactive Support Q1'07 N/A 1 27 W
So sánh Intel® Celeron® M Processor 310
(512K Cache, 1.20 GHz, 400 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 24,5 W
So sánh Intel® Celeron® M Processor 320
(512K Cache, 1.30 GHz, 400 MHz FSB)
Launched Q2'03 N/A 1 24,5 W
So sánh Intel® Celeron® M Processor 330
(512K Cache, 1.40 GHz, 400 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 24,5 W
So sánh Intel® Celeron® M Processor 340
(512K Cache, 1.50 GHz, 400 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 24,5 W
So sánh Intel® Celeron® M Processor 350
(1M Cache, 1.30 GHz, 400 MHz FSB)
End of Life N/A 1 21 W
So sánh Intel® Celeron® M Processor 360
(1M Cache, 1.40 GHz, 400 MHz FSB)
End of Life N/A 1 21 W
So sánh Intel® Celeron® M Processor 370
(1M Cache, 1.50 GHz, 400 MHz FSB)
Launched Q2'04 $70.00 1 21 W
So sánh Intel® Celeron® M Processor 380
(1M Cache, 1.60 GHz, 400 MHz FSB)
End of Life N/A 1 21 W
So sánh Intel® Celeron® M Processor 390
(1M Cache, 1.70 GHz, 400 MHz FSB)
End of Life N/A 1 21 W
So sánh Intel® Celeron® M Processor ULV 333
(512K Cache, 900 MHz, 400 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 7 W
So sánh Intel® Celeron® M Processor ULV 353
(512K Cache, 900 MHz, 400 MHz FSB)
End of Life N/A 1 5 W
So sánh Intel® Celeron® M Processor ULV 373
(512K Cache, 1.00 GHz, 400 MHz FSB)
Launched Q2'04 N/A 1 5,5 W
So sánh Intel® Celeron® M Processor ULV 383
(1M Cache, 1.00 GHz, 400 MHz FSB)
End of Life N/A 1 5,5 W
So sánh Intel® Celeron® M Processor 410
(1M Cache, 1.46 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 27 W
So sánh Intel® Celeron® M Processor 420
(1M Cache, 1.60 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 27 W
So sánh Intel® Celeron® M Processor 430
(1M Cache, 1.73 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 27 W
So sánh Intel® Celeron® M Processor 440
(1M Cache, 1.86 GHz, 533 MHz FSB)
Launched Q1'06 N/A 1 27 W
So sánh Intel® Celeron® M Processor 450
(1M Cache, 2.00 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 27 W
So sánh Intel® Celeron® M Processor ULV 423
(1M Cache, 1.06 GHz, 533 MHz FSB)
Launched Q1'06 N/A 1 5,5 W
So sánh Intel® Celeron® M Processor ULV 443
(1M Cache, 1.20 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 5,5 W
So sánh Intel® Celeron® M Processor 520
(1M Cache, 1.60 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q1'07 N/A 1 30 W
So sánh Intel® Celeron® M Processor 530
(1M Cache, 1.73 GHz, 533 MHz FSB) Socket M
End of Life Q3'06 N/A 1 30 W
So sánh Intel® Celeron® M Processor ULV 523
(1M Cache, 933 MHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q3'07 N/A 1 5,5 W
So sánh Intel® Celeron® M Processor ULV 722
(1M Cache, 1.20 GHz, 800 MHz FSB)
Launched Q3'08 $161.00 1 5,5 W
So sánh Intel® Celeron® M Processor ULV 723
(1M Cache, 1.20 GHz, 800 MHz FSB)
Launched Q3'08 $87.00 1 10 W
So sánh Intel® Celeron® M Processor ULV 743
(1M Cache, 1.30 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q3'09 N/A 1 10 W
So sánh Intel® Celeron® M Processor ULV 800 MHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 7 W
So sánh Intel® Celeron® M Processor 600 MHz, 512K Cache, 400 MHz FSB Launched Q2'03 N/A 1 7 W
So sánh Intel® Celeron® M Processor 215
(512K Cache, 1.33 GHz, 533 MHz FSB)
Launched N/A 1 27 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 585
(1M Cache, 2.16 GHz, 667 MHz FSB)
End of Interactive Support Q3'08 N/A 1 31 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 575
(1M Cache, 2.00 GHz, 667 MHz FSB)
End of Life Q3'06 N/A 1 31 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 570
(1M Cache, 2.26 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q2'08 N/A 1 31 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 560
(1M Cache, 2.13 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q1'08 N/A 1 31 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 550
(1M Cache, 2.00 GHz, 533 MHz FSB)
End of Life Q3'06 N/A 1 31 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 540
(1M Cache, 1.86 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q3'07 N/A 1 30 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 530
(1M Cache, 1.73 GHz, 533 MHz FSB) Socket P
End of Interactive Support Q1'07 N/A 1 27 W
So sánh Intel® Celeron® Processor ULV 573
(512K Cache, 1.00 GHz, 533 MHz FSB)
End of Life Q3'06 N/A 1 10 W
So sánh Intel® Celeron® Processor P4500
(2M Cache, 1.86 GHz)
Launched Q1'10 $68.00 2 35 W
So sánh Intel® Celeron® Processor P4505
(2M Cache, 1.86 GHz)
Launched Q1'10 $68.00 2 35 W
So sánh Intel® Celeron® Processor P4600
(2M Cache, 2.00 GHz)
End of Interactive Support Q3'10 N/A 2 35 W
So sánh Intel® Celeron® Processor SU2300
(1M Cache, 1.20 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q3'09 N/A 2 10 W
So sánh Intel® Celeron® Processor T1600
(1M Cache, 1.66 GHz, 667 MHz FSB)
End of Interactive Support Q4'08 N/A 2 35 W
So sánh Intel® Celeron® Processor T1700
(1M Cache, 1.83 GHz, 667 MHz FSB)
End of Interactive Support Q4'08 N/A 2 35 W
So sánh Intel® Celeron® Processor T3100
(1M Cache, 1.90 GHz, 800 MHz FSB)
Launched Q3'08 $62.00 2 35 W
So sánh Intel® Celeron® Processor T3300
(1M Cache, 2.00 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q1'10 N/A 2 35 W
So sánh Intel® Celeron® Processor T3500
(1M Cache, 2.10 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q3'10 N/A 2 35 W
So sánh Intel® Celeron® Processor U3400
(2M Cache, 1.06 GHz)
End of Interactive Support Q2'10 N/A 2 18 W
So sánh Intel® Celeron® Processor U3405
(2M Cache, 1.07 GHz)
Launched Q1'10 $105.00 2 18 W
So sánh Intel® Celeron® Processor U3600
(2M Cache, 1.20 GHz)
End of Interactive Support Q1'11 $134.00 2 18 W
So sánh Intel® Celeron® Processor ULV 763
(1M Cache, 1.40 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q1'11 N/A 1 10 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 450 MHz, 128K Cache, 100 MHz FSB Launched N/A 1 15,5 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 500 MHz, 128K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 550 MHz, 128K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 600 MHz, 128K Cache, 100 MHz FSB Launched N/A 1 13 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 650 MHz, 128K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 14 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 700 MHz, 128K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 15 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 750 MHz, 128K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 15,8 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 800 MHz, 128K Cache, 100 MHz FSB Launched N/A 1 17,6 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 850 MHz, 128K Cache, 100 MHz FSB Launched N/A 1 18,8 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 900 MHz, 128K Cache, 100 MHz FSB Launched N/A 1 24 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor LV 400 MHz, 128K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 6,5 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor LV 650 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB Launched Q4'01 N/A 1 8,3 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 1.00 GHz, 256K Cache, 133 MHz FSB Launched N/A 1 22 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 1.06 GHz, 256K Cache, 133 MHz FSB Launched N/A 1 23,2 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 1.13 GHz, 256K Cache, 133 MHz FSB Launched N/A 1 23,8 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 1.20 GHz, 256K Cache, 133 MHz FSB Launched N/A 1 24,4 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 1.33 GHz, 256K Cache, 133 MHz FSB Launched N/A 1 19 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 733 MHz, 128K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 20,6 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 733 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB Launched N/A 1
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 800 MHz, 128K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 22 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 866 MHz, 128K Cache, 133 MHz FSB Launched N/A 1 23,3 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 933 MHz, 128K Cache, 133 MHz FSB Launched N/A 1 20,6 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 1.20 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB Launched Q1'02 N/A 1 20,8 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 1.40 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q2'04 N/A 1 30 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 1.50 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q2'04 N/A 1 30 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 1.60 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q2'04 N/A 1 30 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 1.70 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 30 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 1.80 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 66,1 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 2.00 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 32 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 2.20 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB Launched Q1'02 N/A 1 35 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 2.40 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB Launched Q1'02 N/A 1 35 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 2.50 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 61 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 266 MHz, 128K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 9,8 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 300 MHz, 128K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 11,8 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 366 MHz, 128K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 13,1 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 400 MHz, 128K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 13,8 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 433 MHz, 128K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 19,4 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 466 MHz, 128K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 20,7 W
So sánh Intel® Celeron® Processor P1053
(2M Cache, 1.33 GHz)
Launched Q1'10 $153.00 1 30 W
So sánh
So sánh tất cả
Tên sản phẩm Tình trạng               Ngày phát hành Giá đề xuất cho khách hàng Số lõi TDP
So sánh Intel® Celeron® M Processor 310
(512K Cache, 1.20 GHz, 400 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 24,5 W
So sánh Intel® Celeron® M Processor 320
(512K Cache, 1.30 GHz, 400 MHz FSB)
Launched Q2'03 N/A 1 24,5 W
So sánh Intel® Celeron® M Processor 330
(512K Cache, 1.40 GHz, 400 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 24,5 W
So sánh Intel® Celeron® M Processor 340
(512K Cache, 1.50 GHz, 400 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 24,5 W
So sánh Intel® Celeron® M Processor 350
(1M Cache, 1.30 GHz, 400 MHz FSB)
End of Life N/A 1 21 W
So sánh Intel® Celeron® M Processor 360
(1M Cache, 1.40 GHz, 400 MHz FSB)
End of Life N/A 1 21 W
So sánh Intel® Celeron® M Processor 370
(1M Cache, 1.50 GHz, 400 MHz FSB)
Launched Q2'04 $70.00 1 21 W
So sánh Intel® Celeron® M Processor 380
(1M Cache, 1.60 GHz, 400 MHz FSB)
End of Life N/A 1 21 W
So sánh Intel® Celeron® M Processor 390
(1M Cache, 1.70 GHz, 400 MHz FSB)
End of Life N/A 1 21 W
So sánh Intel® Celeron® M Processor ULV 333
(512K Cache, 900 MHz, 400 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 7 W
So sánh Intel® Celeron® M Processor ULV 353
(512K Cache, 900 MHz, 400 MHz FSB)
End of Life N/A 1 5 W
So sánh Intel® Celeron® M Processor ULV 373
(512K Cache, 1.00 GHz, 400 MHz FSB)
Launched Q2'04 N/A 1 5,5 W
So sánh Intel® Celeron® M Processor ULV 383
(1M Cache, 1.00 GHz, 400 MHz FSB)
End of Life N/A 1 5,5 W
So sánh Intel® Celeron® M Processor 410
(1M Cache, 1.46 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 27 W
So sánh Intel® Celeron® M Processor 420
(1M Cache, 1.60 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 27 W
So sánh Intel® Celeron® M Processor 430
(1M Cache, 1.73 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 27 W
So sánh Intel® Celeron® M Processor 440
(1M Cache, 1.86 GHz, 533 MHz FSB)
Launched Q1'06 N/A 1 27 W
So sánh Intel® Celeron® M Processor 450
(1M Cache, 2.00 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 27 W
So sánh Intel® Celeron® M Processor ULV 423
(1M Cache, 1.06 GHz, 533 MHz FSB)
Launched Q1'06 N/A 1 5,5 W
So sánh Intel® Celeron® M Processor ULV 443
(1M Cache, 1.20 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 5,5 W
So sánh Intel® Celeron® M Processor 520
(1M Cache, 1.60 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q1'07 N/A 1 30 W
So sánh Intel® Celeron® M Processor 530
(1M Cache, 1.73 GHz, 533 MHz FSB) Socket M
End of Life Q3'06 N/A 1 30 W
So sánh Intel® Celeron® M Processor ULV 523
(1M Cache, 933 MHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q3'07 N/A 1 5,5 W
So sánh Intel® Celeron® M Processor ULV 722
(1M Cache, 1.20 GHz, 800 MHz FSB)
Launched Q3'08 $161.00 1 5,5 W
So sánh Intel® Celeron® M Processor ULV 723
(1M Cache, 1.20 GHz, 800 MHz FSB)
Launched Q3'08 $87.00 1 10 W
So sánh Intel® Celeron® M Processor ULV 743
(1M Cache, 1.30 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q3'09 N/A 1 10 W
So sánh Intel® Celeron® M Processor ULV 800 MHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 7 W
So sánh Intel® Celeron® M Processor 600 MHz, 512K Cache, 400 MHz FSB Launched Q2'03 N/A 1 7 W
So sánh Intel® Celeron® M Processor 215
(512K Cache, 1.33 GHz, 533 MHz FSB)
Launched N/A 1 27 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 585
(1M Cache, 2.16 GHz, 667 MHz FSB)
End of Interactive Support Q3'08 N/A 1 31 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 575
(1M Cache, 2.00 GHz, 667 MHz FSB)
End of Life Q3'06 N/A 1 31 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 570
(1M Cache, 2.26 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q2'08 N/A 1 31 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 560
(1M Cache, 2.13 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q1'08 N/A 1 31 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 550
(1M Cache, 2.00 GHz, 533 MHz FSB)
End of Life Q3'06 N/A 1 31 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 540
(1M Cache, 1.86 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q3'07 N/A 1 30 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 530
(1M Cache, 1.73 GHz, 533 MHz FSB) Socket P
End of Interactive Support Q1'07 N/A 1 27 W
So sánh Intel® Celeron® Processor ULV 573
(512K Cache, 1.00 GHz, 533 MHz FSB)
End of Life Q3'06 N/A 1 10 W
So sánh Intel® Celeron® Processor P4500
(2M Cache, 1.86 GHz)
Launched Q1'10 $68.00 2 35 W
So sánh Intel® Celeron® Processor P4505
(2M Cache, 1.86 GHz)
Launched Q1'10 $68.00 2 35 W
So sánh Intel® Celeron® Processor P4600
(2M Cache, 2.00 GHz)
End of Interactive Support Q3'10 N/A 2 35 W
So sánh Intel® Celeron® Processor SU2300
(1M Cache, 1.20 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q3'09 N/A 2 10 W
So sánh Intel® Celeron® Processor T1600
(1M Cache, 1.66 GHz, 667 MHz FSB)
End of Interactive Support Q4'08 N/A 2 35 W
So sánh Intel® Celeron® Processor T1700
(1M Cache, 1.83 GHz, 667 MHz FSB)
End of Interactive Support Q4'08 N/A 2 35 W
So sánh Intel® Celeron® Processor T3100
(1M Cache, 1.90 GHz, 800 MHz FSB)
Launched Q3'08 $62.00 2 35 W
So sánh Intel® Celeron® Processor T3300
(1M Cache, 2.00 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q1'10 N/A 2 35 W
So sánh Intel® Celeron® Processor T3500
(1M Cache, 2.10 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q3'10 N/A 2 35 W
So sánh Intel® Celeron® Processor U3400
(2M Cache, 1.06 GHz)
End of Interactive Support Q2'10 N/A 2 18 W
So sánh Intel® Celeron® Processor U3405
(2M Cache, 1.07 GHz)
Launched Q1'10 $105.00 2 18 W
So sánh Intel® Celeron® Processor U3600
(2M Cache, 1.20 GHz)
End of Interactive Support Q1'11 $134.00 2 18 W
So sánh Intel® Celeron® Processor ULV 763
(1M Cache, 1.40 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q1'11 N/A 1 10 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 450 MHz, 128K Cache, 100 MHz FSB Launched N/A 1 15,5 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 500 MHz, 128K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 550 MHz, 128K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 600 MHz, 128K Cache, 100 MHz FSB Launched N/A 1 13 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 650 MHz, 128K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 14 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 700 MHz, 128K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 15 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 750 MHz, 128K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 15,8 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 800 MHz, 128K Cache, 100 MHz FSB Launched N/A 1 17,6 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 850 MHz, 128K Cache, 100 MHz FSB Launched N/A 1 18,8 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 900 MHz, 128K Cache, 100 MHz FSB Launched N/A 1 24 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor LV 400 MHz, 128K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 6,5 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor LV 650 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB Launched Q4'01 N/A 1 8,3 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 1.00 GHz, 256K Cache, 133 MHz FSB Launched N/A 1 22 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 1.06 GHz, 256K Cache, 133 MHz FSB Launched N/A 1 23,2 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 1.13 GHz, 256K Cache, 133 MHz FSB Launched N/A 1 23,8 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 1.20 GHz, 256K Cache, 133 MHz FSB Launched N/A 1 24,4 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 1.33 GHz, 256K Cache, 133 MHz FSB Launched N/A 1 19 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 733 MHz, 128K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 20,6 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 733 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB Launched N/A 1
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 800 MHz, 128K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 22 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 866 MHz, 128K Cache, 133 MHz FSB Launched N/A 1 23,3 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 933 MHz, 128K Cache, 133 MHz FSB Launched N/A 1 20,6 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 1.20 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB Launched Q1'02 N/A 1 20,8 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 1.40 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q2'04 N/A 1 30 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 1.50 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q2'04 N/A 1 30 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 1.60 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q2'04 N/A 1 30 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 1.70 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 30 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 1.80 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 66,1 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 2.00 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 32 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 2.20 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB Launched Q1'02 N/A 1 35 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 2.40 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB Launched Q1'02 N/A 1 35 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 2.50 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 61 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 266 MHz, 128K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 9,8 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 300 MHz, 128K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 11,8 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 366 MHz, 128K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 13,1 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 400 MHz, 128K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 13,8 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 433 MHz, 128K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 19,4 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 466 MHz, 128K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 20,7 W
So sánh
So sánh tất cả
Tên sản phẩm Tình trạng               Ngày phát hành Giá đề xuất cho khách hàng Số lõi TDP
So sánh Intel® Celeron® D Processor 310
(256K Cache, 2.13 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q4'05 N/A 1 73 W
So sánh Intel® Celeron® D Processor 315
(256K Cache, 2.26 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q3'04 N/A 1 73 W
So sánh Intel® Celeron® D Processor 315/315J
(256K Cache, 2.26 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q2'04 N/A 1 73 W
So sánh Intel® Celeron® D Processor 320
(256K Cache, 2.40 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q2'04 N/A 1 73 W
So sánh Intel® Celeron® D Processor 325
(256K Cache, 2.53 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q2'04 N/A 1 73 W
So sánh Intel® Celeron® D Processor 325/325J
(256K Cache, 2.53 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q2'04 N/A 1 84 W
So sánh Intel® Celeron® D Processor 325J
(256K Cache, 2.53 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q4'04 N/A 1 84 W
So sánh Intel® Celeron® D Processor 326
(256K Cache, 2.53 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q2'04 N/A 1 84 W
So sánh Intel® Celeron® D Processor 330
(256K Cache, 2.66 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q4'04 N/A 1 73 W
So sánh Intel® Celeron® D Processor 330/330J
(256K Cache, 2.66 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q2'04 N/A 1 73 W
So sánh Intel® Celeron® D Processor 330J
(256K Cache, 2.66 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q4'04 N/A 1 84 W
So sánh Intel® Celeron® D Processor 331
(256K Cache, 2.66 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 84 W
So sánh Intel® Celeron® D Processor 335
(256K Cache, 2.80 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q2'04 N/A 1 73 W
So sánh Intel® Celeron® D Processor 335/335J
(256K Cache, 2.80 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q2'04 N/A 1 73 W
So sánh Intel® Celeron® D Processor 335J
(256K Cache, 2.80 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q4'04 N/A 1 84 W
So sánh Intel® Celeron® D Processor 336
(256K Cache, 2.80 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 84 W
So sánh Intel® Celeron® D Processor 340
(256K Cache, 2.93 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q4'04 N/A 1 73 W
So sánh Intel® Celeron® D Processor 340J
(256K Cache, 2.93 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q4'04 N/A 1 84 W
So sánh Intel® Celeron® D Processor 341
(256K Cache, 2.93 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q2'04 N/A 1 84 W
So sánh Intel® Celeron® D Processor 345
(256K Cache, 3.06 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q4'04 N/A 1 73 W
So sánh Intel® Celeron® D Processor 345J
(256K Cache, 3.06 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q4'04 N/A 1 84 W
So sánh Intel® Celeron® D Processor 346
(256K Cache, 3.06 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 84 W
So sánh Intel® Celeron® D Processor 347
(512K Cache, 3.06 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q4'06 N/A 1 86 W
So sánh Intel® Celeron® D Processor 350
(256K Cache, 3.20 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q3'05 N/A 1 73 W
So sánh Intel® Celeron® D Processor 350/350J
(256K Cache, 3.20 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q3'05 N/A 1 73 W
So sánh Intel® Celeron® D Processor 351
(256K Cache, 3.20 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q3'05 N/A 1 84 W
So sánh Intel® Celeron® D Processor 352
(512K Cache, 3.20 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q2'06 N/A 1 86 W
So sánh Intel® Celeron® D Processor 355
(256K Cache, 3.33 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q4'05 N/A 1 84 W
So sánh Intel® Celeron® D Processor 356
(512K Cache, 3.33 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q2'06 N/A 1 86 W
So sánh Intel® Celeron® D Processor 360
(512K Cache, 3.46 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q4'06 N/A 1 65 W
So sánh Intel® Celeron® D Processor 365
(512K Cache, 3.60 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q1'07 N/A 1 65 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 220
(512K Cache, 1.20 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q4'07 N/A 1 19 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 420
(512K Cache, 1.60 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q2'07 N/A 1 35 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 430
(512K Cache, 1.80 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q2'07 $37.00 1 35 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 440
(512K Cache, 2.00 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q3'06 N/A 1 35 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 450
(512K Cache, 2.20 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q3'08 N/A 1 35 W
So sánh Intel® Celeron® Processor E3200
(1M Cache, 2.40 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q3'09 $47.00 2 65 W
So sánh Intel® Celeron® Processor E3300
(1M Cache, 2.50 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q3'09 $47.00 2 65 W
So sánh Intel® Celeron® Processor E3400
(1M Cache, 2.60 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q1'10 $42.00 2 65 W
So sánh Intel® Celeron® Processor E3500
(1M Cache, 2.70 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q3'10 $52.00 2 65 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 1.00 GHz, 128K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 29 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 1.00 GHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 27,8 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 1.10 GHz, 128K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 33 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 1.10 GHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 28,9 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 1.20 GHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 32,1 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 1.30 GHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 33,4 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 1.40 GHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 34,8 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 800 MHz, 128K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 20,8 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 850 MHz, 128K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support Q1'00 N/A 1 25,7 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 900 MHz, 128K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 26,7 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 900 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 34,8 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 950 MHz, 128K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 28 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 1.70 GHz, 128K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 N/A 1 63,5 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 1.80 GHz, 128K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 66,1 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 2.00 GHz, 128K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 N/A 1 52,8 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 2.10 GHz, 128K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 55,5 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 2.20 GHz, 128K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 57,1 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 2.30 GHz, 128K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 58,3 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 2.40 GHz, 128K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 59,8 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 2.50 GHz, 128K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 N/A 1 61 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 2.60 GHz, 128K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 62,6 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 2.70 GHz, 128K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 66,8 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 2.80 GHz, 128K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 68,4 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 2.40 GHz, 256K Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 84 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 300 MHz, 128K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support Q1'99 N/A 1 17,8 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 333 MHz, 128K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 19,7 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 366 MHz, 128K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support Q1'99 N/A 1 21,7 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 400 MHz, 128K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 23,7 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 433 MHz, 128K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support Q2'99 N/A 1 24,1 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 500 MHz, 128K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 27 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 533 MHz, 128K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 28,3 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 566 MHz, 128K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support Q1'00 N/A 1 19,2 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 600 MHz, 128K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 15,8 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 633 MHz, 128K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 16,5 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 667 MHz, 128K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 17,5 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 700 MHz, 128K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 18,3 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 733 MHz, 128K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support Q1'00 N/A 1 23,6 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 766 MHz, 128K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 20 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 466 MHz, 128K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1
So sánh Intel® Celeron® Processor 266 MHz, 66 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 16,59 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 300 MHz, 66 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 18,48 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 1.66 GHz, 1M Cache, 667 MHz FSB End of Interactive Support Q1'06 N/A 1 27 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 1.83 GHz, 1M Cache, 667 MHz FSB End of Interactive Support Q1'07 N/A 1 27 W
So sánh
So sánh tất cả
Tên sản phẩm Tình trạng               Ngày phát hành Giá đề xuất cho khách hàng Số lõi TDP
So sánh Intel® Celeron® D Processor 325/325J
(256K Cache, 2.53 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q2'04 N/A 1 84 W
So sánh Intel® Celeron® D Processor 330/330J
(256K Cache, 2.66 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q2'04 N/A 1 73 W
So sánh Intel® Celeron® D Processor 335
(256K Cache, 2.80 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q2'04 N/A 1 73 W
So sánh Intel® Celeron® D Processor 335/335J
(256K Cache, 2.80 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q2'04 N/A 1 73 W
So sánh Intel® Celeron® D Processor 341
(256K Cache, 2.93 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q2'04 N/A 1 84 W
So sánh Intel® Celeron® D Processor 352
(512K Cache, 3.20 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q2'06 N/A 1 86 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 440
(512K Cache, 2.00 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q3'06 N/A 1 35 W
So sánh Intel® Celeron® Processor E3400
(1M Cache, 2.60 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q1'10 $42.00 2 65 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 850 MHz, 128K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support Q1'00 N/A 1 25,7 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 2.00 GHz, 128K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 N/A 1 52,8 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 2.50 GHz, 128K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 N/A 1 61 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 300 MHz, 128K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support Q1'99 N/A 1 17,8 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 366 MHz, 128K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support Q1'99 N/A 1 21,7 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 433 MHz, 128K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support Q2'99 N/A 1 24,1 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 566 MHz, 128K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support Q1'00 N/A 1 19,2 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 733 MHz, 128K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support Q1'00 N/A 1 23,6 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 1.66 GHz, 1M Cache, 667 MHz FSB End of Interactive Support Q1'06 N/A 1 27 W
So sánh Intel® Celeron® M Processor 320
(512K Cache, 1.30 GHz, 400 MHz FSB)
Launched Q2'03 N/A 1 24,5 W
So sánh Intel® Celeron® M Processor 370
(1M Cache, 1.50 GHz, 400 MHz FSB)
Launched Q2'04 $70.00 1 21 W
So sánh Intel® Celeron® M Processor ULV 373
(512K Cache, 1.00 GHz, 400 MHz FSB)
Launched Q2'04 N/A 1 5,5 W
So sánh Intel® Celeron® M Processor 440
(1M Cache, 1.86 GHz, 533 MHz FSB)
Launched Q1'06 N/A 1 27 W
So sánh Intel® Celeron® M Processor ULV 423
(1M Cache, 1.06 GHz, 533 MHz FSB)
Launched Q1'06 N/A 1 5,5 W
So sánh Intel® Celeron® M Processor 530
(1M Cache, 1.73 GHz, 533 MHz FSB) Socket M
End of Life Q3'06 N/A 1 30 W
So sánh Intel® Celeron® M Processor ULV 722
(1M Cache, 1.20 GHz, 800 MHz FSB)
Launched Q3'08 $161.00 1 5,5 W
So sánh Intel® Celeron® M Processor ULV 723
(1M Cache, 1.20 GHz, 800 MHz FSB)
Launched Q3'08 $87.00 1 10 W
So sánh Intel® Celeron® M Processor 600 MHz, 512K Cache, 400 MHz FSB Launched Q2'03 N/A 1 7 W
So sánh Intel® Celeron® M Processor 215
(512K Cache, 1.33 GHz, 533 MHz FSB)
Launched N/A 1 27 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 575
(1M Cache, 2.00 GHz, 667 MHz FSB)
End of Life Q3'06 N/A 1 31 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 550
(1M Cache, 2.00 GHz, 533 MHz FSB)
End of Life Q3'06 N/A 1 31 W
So sánh Intel® Celeron® Processor ULV 573
(512K Cache, 1.00 GHz, 533 MHz FSB)
End of Life Q3'06 N/A 1 10 W
So sánh Intel® Celeron® Processor P4500
(2M Cache, 1.86 GHz)
Launched Q1'10 $68.00 2 35 W
So sánh Intel® Celeron® Processor P4505
(2M Cache, 1.86 GHz)
Launched Q1'10 $68.00 2 35 W
So sánh Intel® Celeron® Processor T3100
(1M Cache, 1.90 GHz, 800 MHz FSB)
Launched Q3'08 $62.00 2 35 W
So sánh Intel® Celeron® Processor U3405
(2M Cache, 1.07 GHz)
Launched Q1'10 $105.00 2 18 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 450 MHz, 128K Cache, 100 MHz FSB Launched N/A 1 15,5 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 600 MHz, 128K Cache, 100 MHz FSB Launched N/A 1 13 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 800 MHz, 128K Cache, 100 MHz FSB Launched N/A 1 17,6 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 850 MHz, 128K Cache, 100 MHz FSB Launched N/A 1 18,8 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 900 MHz, 128K Cache, 100 MHz FSB Launched N/A 1 24 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor LV 650 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB Launched Q4'01 N/A 1 8,3 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 1.00 GHz, 256K Cache, 133 MHz FSB Launched N/A 1 22 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 1.06 GHz, 256K Cache, 133 MHz FSB Launched N/A 1 23,2 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 1.13 GHz, 256K Cache, 133 MHz FSB Launched N/A 1 23,8 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 1.20 GHz, 256K Cache, 133 MHz FSB Launched N/A 1 24,4 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 1.33 GHz, 256K Cache, 133 MHz FSB Launched N/A 1 19 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 733 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB Launched N/A 1
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 866 MHz, 128K Cache, 133 MHz FSB Launched N/A 1 23,3 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 933 MHz, 128K Cache, 133 MHz FSB Launched N/A 1 20,6 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 1.20 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB Launched Q1'02 N/A 1 20,8 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 2.20 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB Launched Q1'02 N/A 1 35 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 2.40 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB Launched Q1'02 N/A 1 35 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 366 MHz, 128K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 13,1 W
So sánh Intel® Celeron® Processor P1053
(2M Cache, 1.33 GHz)
Launched Q1'10 $153.00 1 30 W