Mẹo tìm kiếm

Có nhiều cách để tìm sản phẩm mà bạn đang cần tìm. Dưới đây là một số ví dụ:

  • Theo sản phẩm số - i7-4770
  • Theo Mã đặt hàng - BX80635E52697V2
  • Theo Mã SPEC - SR19H
  • Theo tên thương hiệu - core i7
  • Theo tần số - 3.90 GHz
  • Theo kích cỡ bộ nhớ đệm - 8M
  • Theo tên mã - Haswell
  • Theo Đồ Họa Bộ Xử Lý - Iris

Các tiêu chí ở trên không chỉ áp dụng để tìm kiếm bộ xử lý mà còn tìm kiếm các sản phẩm khác trong danh mục của chúng tôi bao gồm bo mạch chủ, chipset, nối mạng, máy chủ và khung vỏ.

3rd Generation Intel® Core™ i7 Processors

Bộ lọc Tính năng
So sánh
Chọn tất cả
Tên Sản Phẩm Trạng thái Ngày phát hành Số lõi Năng Suất Giải Nhiệt Thiết Kế (TDP) Tối Đa Giá đề xuất cho khách hàng Đồ họa Bộ xử lý
Chọn Intel® Core™ i7-3820QM Processor
(8M Cache, up to 3.70 GHz)
Launched Q2'12 4 45 W TRAY: $568.00 Intel® HD Graphics 4000
Chọn Intel® Core™ i7-3720QM Processor
(6M Cache, up to 3.60 GHz)
Launched Q2'12 4 45 W TRAY: $378.00 Intel® HD Graphics 4000
Chọn Intel® Core™ i7-3520M Processor
(4M Cache, up to 3.60 GHz)
Launched Q2'12 2 35 W TRAY: $346.00 Intel® HD Graphics 4000
Chọn Intel® Core™ i7-3667U Processor
(4M Cache, up to 3.20 GHz)
Launched Q2'12 2 17 W TRAY: $346.00 Intel® HD Graphics 4000
Chọn Intel® Core™ i7-3610QM Processor
(6M Cache, up to 3.30 GHz)
Launched Q2'12 4 45 W TRAY: $378.00 Intel® HD Graphics 4000
Chọn Intel® Core™ i7-3615QM Processor
(6M Cache, up to 3.30 GHz)
Launched Q2'12 4 45 W TRAY: $378.00 Intel® HD Graphics 4000
Chọn Intel® Core™ i7-3612QM Processor
(6M Cache, up to 3.10 GHz) BGA
Launched Q2'12 4 35 W TRAY: $378.00 Intel® HD Graphics 4000
Chọn Intel® Core™ i7-3770K Processor
(8M Cache, up to 3.90 GHz)
Launched Q2'12 4 77 W BOX : $342.00
TRAY: $332.00
Intel® HD Graphics 4000
Chọn Intel® Core™ i7-3770S Processor
(8M Cache, up to 3.90 GHz)
Launched Q2'12 4 65 W BOX : $305.00
TRAY: $294.00
Intel® HD Graphics 4000
Chọn Intel® Core™ i7-3770T Processor
(8M Cache, up to 3.70 GHz)
Launched Q2'12 4 45 W TRAY: $294.00 Intel® HD Graphics 4000
Chọn Intel® Core™ i7-3615QE Processor
(6M Cache, up to 3.30 GHz)
Launched Q2'12 4 45 W TRAY: $393.00 Intel® HD Graphics 4000
Chọn Intel® Core™ i7-3612QE Processor
(6M Cache, up to 3.10 GHz)
Launched Q2'12 4 35 W TRAY: $426.00 Intel® HD Graphics 4000
Chọn Intel® Core™ i7-3610QE Processor
(6M Cache, up to 3.30 GHz)
Launched Q2'12 4 45 W TRAY: $393.00 Intel® HD Graphics 4000
Chọn Intel® Core™ i7-3555LE Processor
(4M Cache, up to 3.20 GHz)
Launched Q2'12 2 25 W TRAY: $360.00 Intel® HD Graphics 4000
Chọn Intel® Core™ i7-3517UE Processor
(4M Cache, up to 2.80 GHz)
Launched Q2'12 2 17 W TRAY: $330.00 Intel® HD Graphics 4000
Chọn Intel® Core™ i7-3517U Processor
(4M Cache, up to 3.00 GHz)
Launched Q2'12 2 17 W TRAY: $346.00 Intel® HD Graphics 4000
Chọn Intel® Core™ i7-3770 Processor
(8M Cache, up to 3.90 GHz)
Launched Q2'12 4 77 W BOX : $305.00
TRAY: $294.00
Intel® HD Graphics 4000
Chọn Intel® Core™ i7-3612QM Processor
(6M Cache, up to 3.10 GHz) rPGA
Launched Q2'12 4 35 W TRAY: $378.00 Intel® HD Graphics 4000
Chọn Intel® Core™ i7-3840QM Processor
(8M Cache, up to 3.80 GHz)
Launched Q3'12 4 45 W TRAY: $568.00 Intel® HD Graphics 4000
Chọn Intel® Core™ i7-3740QM Processor
(6M Cache, up to 3.70 GHz)
Launched Q3'12 4 45 W TRAY: $378.00
BOX : $380.00
Intel® HD Graphics 4000
Chọn Intel® Core™ i7-3540M Processor
(4M Cache, up to 3.70 GHz)
Launched Q1'13 2 35 W TRAY: $346.00 Intel® HD Graphics 4000
Chọn Intel® Core™ i7-3687U Processor
(4M Cache, up to 3.30 GHz)
Launched Q1'13 2 17 W TRAY: $346.00 Intel® HD Graphics 4000
Chọn Intel® Core™ i7-3632QM Processor
(6M Cache, up to 3.20 GHz) rPGA
Launched Q3'12 4 35 W TRAY: $378.00 Intel® HD Graphics 4000
Chọn Intel® Core™ i7-3630QM Processor
(6M Cache, up to 3.40 GHz)
Launched Q3'12 4 45 W TRAY: $378.00 Intel® HD Graphics 4000
Chọn Intel® Core™ i7-3635QM Processor
(6M Cache, up to 3.40 GHz)
Launched Q3'12 4 45 W N/A Intel® HD Graphics 4000
Chọn Intel® Core™ i7-3632QM Processor
(6M Cache, up to 3.20 GHz) BGA
Launched Q3'12 4 35 W N/A Intel® HD Graphics 4000
Chọn Intel® Core™ i7-3689Y Processor
(4M Cache, up to 2.60 GHz)
Launched Q1'13 2 13 W TRAY: $346.00 Intel® HD Graphics 4000
Chọn Intel® Core™ i7-3537U Processor
(4M Cache, up to 3.10 GHz)
Launched Q1'13 2 17 W TRAY: $346.00 Intel® HD Graphics 4000
So sánh
Chọn tất cả
Tên Sản Phẩm Trạng thái Ngày phát hành Số lõi Năng Suất Giải Nhiệt Thiết Kế (TDP) Tối Đa Giá đề xuất cho khách hàng Đồ họa Bộ xử lý
Chọn Intel® Core™ i7-3820QM Processor
(8M Cache, up to 3.70 GHz)
Launched Q2'12 4 45 W TRAY: $568.00 Intel® HD Graphics 4000
Chọn Intel® Core™ i7-3720QM Processor
(6M Cache, up to 3.60 GHz)
Launched Q2'12 4 45 W TRAY: $378.00 Intel® HD Graphics 4000
Chọn Intel® Core™ i7-3520M Processor
(4M Cache, up to 3.60 GHz)
Launched Q2'12 2 35 W TRAY: $346.00 Intel® HD Graphics 4000
Chọn Intel® Core™ i7-3667U Processor
(4M Cache, up to 3.20 GHz)
Launched Q2'12 2 17 W TRAY: $346.00 Intel® HD Graphics 4000
Chọn Intel® Core™ i7-3610QM Processor
(6M Cache, up to 3.30 GHz)
Launched Q2'12 4 45 W TRAY: $378.00 Intel® HD Graphics 4000
Chọn Intel® Core™ i7-3615QM Processor
(6M Cache, up to 3.30 GHz)
Launched Q2'12 4 45 W TRAY: $378.00 Intel® HD Graphics 4000
Chọn Intel® Core™ i7-3612QM Processor
(6M Cache, up to 3.10 GHz) BGA
Launched Q2'12 4 35 W TRAY: $378.00 Intel® HD Graphics 4000
Chọn Intel® Core™ i7-3517U Processor
(4M Cache, up to 3.00 GHz)
Launched Q2'12 2 17 W TRAY: $346.00 Intel® HD Graphics 4000
Chọn Intel® Core™ i7-3612QM Processor
(6M Cache, up to 3.10 GHz) rPGA
Launched Q2'12 4 35 W TRAY: $378.00 Intel® HD Graphics 4000
Chọn Intel® Core™ i7-3840QM Processor
(8M Cache, up to 3.80 GHz)
Launched Q3'12 4 45 W TRAY: $568.00 Intel® HD Graphics 4000
Chọn Intel® Core™ i7-3740QM Processor
(6M Cache, up to 3.70 GHz)
Launched Q3'12 4 45 W TRAY: $378.00
BOX : $380.00
Intel® HD Graphics 4000
Chọn Intel® Core™ i7-3540M Processor
(4M Cache, up to 3.70 GHz)
Launched Q1'13 2 35 W TRAY: $346.00 Intel® HD Graphics 4000
Chọn Intel® Core™ i7-3687U Processor
(4M Cache, up to 3.30 GHz)
Launched Q1'13 2 17 W TRAY: $346.00 Intel® HD Graphics 4000
Chọn Intel® Core™ i7-3632QM Processor
(6M Cache, up to 3.20 GHz) rPGA
Launched Q3'12 4 35 W TRAY: $378.00 Intel® HD Graphics 4000
Chọn Intel® Core™ i7-3630QM Processor
(6M Cache, up to 3.40 GHz)
Launched Q3'12 4 45 W TRAY: $378.00 Intel® HD Graphics 4000
Chọn Intel® Core™ i7-3635QM Processor
(6M Cache, up to 3.40 GHz)
Launched Q3'12 4 45 W N/A Intel® HD Graphics 4000
Chọn Intel® Core™ i7-3632QM Processor
(6M Cache, up to 3.20 GHz) BGA
Launched Q3'12 4 35 W N/A Intel® HD Graphics 4000
Chọn Intel® Core™ i7-3689Y Processor
(4M Cache, up to 2.60 GHz)
Launched Q1'13 2 13 W TRAY: $346.00 Intel® HD Graphics 4000
Chọn Intel® Core™ i7-3537U Processor
(4M Cache, up to 3.10 GHz)
Launched Q1'13 2 17 W TRAY: $346.00 Intel® HD Graphics 4000
So sánh
Chọn tất cả
Tên Sản Phẩm Trạng thái Ngày phát hành Số lõi Năng Suất Giải Nhiệt Thiết Kế (TDP) Tối Đa Giá đề xuất cho khách hàng Đồ họa Bộ xử lý
Chọn Intel® Core™ i7-3770K Processor
(8M Cache, up to 3.90 GHz)
Launched Q2'12 4 77 W BOX : $342.00
TRAY: $332.00
Intel® HD Graphics 4000
Chọn Intel® Core™ i7-3770S Processor
(8M Cache, up to 3.90 GHz)
Launched Q2'12 4 65 W BOX : $305.00
TRAY: $294.00
Intel® HD Graphics 4000
Chọn Intel® Core™ i7-3770T Processor
(8M Cache, up to 3.70 GHz)
Launched Q2'12 4 45 W TRAY: $294.00 Intel® HD Graphics 4000
Chọn Intel® Core™ i7-3770 Processor
(8M Cache, up to 3.90 GHz)
Launched Q2'12 4 77 W BOX : $305.00
TRAY: $294.00
Intel® HD Graphics 4000
So sánh
Chọn tất cả
Tên Sản Phẩm Trạng thái Ngày phát hành Số lõi Năng Suất Giải Nhiệt Thiết Kế (TDP) Tối Đa Giá đề xuất cho khách hàng Đồ họa Bộ xử lý
Chọn Intel® Core™ i7-3615QE Processor
(6M Cache, up to 3.30 GHz)
Launched Q2'12 4 45 W TRAY: $393.00 Intel® HD Graphics 4000
Chọn Intel® Core™ i7-3612QE Processor
(6M Cache, up to 3.10 GHz)
Launched Q2'12 4 35 W TRAY: $426.00 Intel® HD Graphics 4000
Chọn Intel® Core™ i7-3610QE Processor
(6M Cache, up to 3.30 GHz)
Launched Q2'12 4 45 W TRAY: $393.00 Intel® HD Graphics 4000
Chọn Intel® Core™ i7-3555LE Processor
(4M Cache, up to 3.20 GHz)
Launched Q2'12 2 25 W TRAY: $360.00 Intel® HD Graphics 4000
Chọn Intel® Core™ i7-3517UE Processor
(4M Cache, up to 2.80 GHz)
Launched Q2'12 2 17 W TRAY: $330.00 Intel® HD Graphics 4000
Chọn Intel® Core™ i7-3770 Processor
(8M Cache, up to 3.90 GHz)
Launched Q2'12 4 77 W BOX : $305.00
TRAY: $294.00
Intel® HD Graphics 4000