Mẹo tìm kiếm

Có nhiều cách để tìm sản phẩm mà bạn đang cần tìm. Dưới đây là một số ví dụ:

  • Theo sản phẩm số - i7-5960X
  • Theo mã đặt hàng - BX80648I75960X
  • Theo mã SPEC - SR20Q
  • Theo tên thương hiệu - core m
  • Theo tên mã - Broadwell
  • Theo tần số - 4.40 GHz
  • Theo đồ họa bộ xử lý - Iris
  • Theo Socket - LGA2011-v3

Các tiêu chí ở trên không chỉ áp dụng để tìm kiếm bộ xử lý mà còn tìm kiếm các sản phẩm khác trong danh mục của chúng tôi bao gồm bo mạch chủ, chipset, nối mạng, máy chủ và khung vỏ.

3rd Generation Intel® Core™ i3 Processors

Bộ lọc tính năng
So sánh
So sánh tất cả
Tên sản phẩm Tình trạng               Ngày phát hành Số lõi TDP Giá đề xuất cho khách hàng Đồ họa bộ xử lý
So sánh Intel® Core™ i3-3217U Processor
(3M Cache, 1.80 GHz)
Launched Q2'12 2 17 W TRAY: $225.00 Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i3-3217UE Processor
(3M Cache, 1.60 GHz)
Launched Q3'12 2 17 W TRAY: $261.00 Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i3-3227U Processor
(3M Cache, 1.90 GHz)
Launched Q1'13 2 17 W TRAY: $225.00 Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i3-3229Y Processor
(3M Cache, 1.40 GHz)
Launched Q1'13 2 13 W N/A Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i3-3210 Processor
(3M Cache, 3.20 GHz)
Launched Q1'13 2 55 W TRAY: $117.00
BOX : $117.00
Intel® HD Graphics 2500
So sánh Intel® Core™ i3-3220 Processor
(3M Cache, 3.30 GHz)
Launched Q3'12 2 55 W BOX : $117.00
TRAY: $117.00
Intel® HD Graphics 2500
So sánh Intel® Core™ i3-3220T Processor
(3M Cache, 2.80 GHz)
Launched Q3'12 2 35 W BOX : $117.00
TRAY: $117.00
Intel® HD Graphics 2500
So sánh Intel® Core™ i3-3225 Processor
(3M Cache, 3.30 GHz)
Launched Q3'12 2 55 W TRAY: $134.00
BOX : $134.00
Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i3-3240 Processor
(3M Cache, 3.40 GHz)
Launched Q3'12 2 55 W BOX : $117.00
TRAY: $117.00
Intel® HD Graphics 2500
So sánh Intel® Core™ i3-3240T Processor
(3M Cache, 2.90 GHz)
Launched Q3'12 2 35 W TRAY: $117.00 Intel® HD Graphics 2500
So sánh Intel® Core™ i3-3245 Processor
(3M Cache, 3.40 GHz)
Launched Q2'13 2 55 W BOX : $144.00
TRAY: $134.00
Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i3-3250 Processor
(3M Cache, 3.50 GHz)
Launched Q2'13 2 55 W BOX : $117.00
TRAY: $117.00
Intel® HD Graphics 2500
So sánh Intel® Core™ i3-3250T Processor
(3M Cache, 3.00 GHz)
Launched Q2'13 2 35 W TRAY: $117.00 Intel® HD Graphics 2500
So sánh Intel® Core™ i3-3110M Processor
(3M Cache, 2.40 GHz)
Launched Q2'12 2 35 W TRAY: $225.00 Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i3-3115C Processor
(4M Cache, 2.50 GHz)
Launched Q3'13 2 25 W TRAY: $293.00
So sánh Intel® Core™ i3-3120M Processor
(3M Cache, 2.50 GHz)
Launched Q3'12 2 35 W TRAY: $225.00 Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i3-3120ME Processor
(3M Cache, 2.40 GHz)
Launched Q3'12 2 35 W TRAY: $225.00 Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i3-3130M Processor
(3M Cache, 2.60 GHz)
Launched Q1'13 2 35 W TRAY: $225.00 Intel® HD Graphics 4000
So sánh
So sánh tất cả
Tên sản phẩm Tình trạng               Ngày phát hành Số lõi TDP Giá đề xuất cho khách hàng Đồ họa bộ xử lý
So sánh Intel® Core™ i3-3217U Processor
(3M Cache, 1.80 GHz)
Launched Q2'12 2 17 W TRAY: $225.00 Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i3-3227U Processor
(3M Cache, 1.90 GHz)
Launched Q1'13 2 17 W TRAY: $225.00 Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i3-3229Y Processor
(3M Cache, 1.40 GHz)
Launched Q1'13 2 13 W N/A Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i3-3110M Processor
(3M Cache, 2.40 GHz)
Launched Q2'12 2 35 W TRAY: $225.00 Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i3-3120M Processor
(3M Cache, 2.50 GHz)
Launched Q3'12 2 35 W TRAY: $225.00 Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i3-3130M Processor
(3M Cache, 2.60 GHz)
Launched Q1'13 2 35 W TRAY: $225.00 Intel® HD Graphics 4000
So sánh
So sánh tất cả
Tên sản phẩm Tình trạng               Ngày phát hành Số lõi TDP Giá đề xuất cho khách hàng Đồ họa bộ xử lý
So sánh Intel® Core™ i3-3210 Processor
(3M Cache, 3.20 GHz)
Launched Q1'13 2 55 W TRAY: $117.00
BOX : $117.00
Intel® HD Graphics 2500
So sánh Intel® Core™ i3-3220 Processor
(3M Cache, 3.30 GHz)
Launched Q3'12 2 55 W BOX : $117.00
TRAY: $117.00
Intel® HD Graphics 2500
So sánh Intel® Core™ i3-3220T Processor
(3M Cache, 2.80 GHz)
Launched Q3'12 2 35 W BOX : $117.00
TRAY: $117.00
Intel® HD Graphics 2500
So sánh Intel® Core™ i3-3225 Processor
(3M Cache, 3.30 GHz)
Launched Q3'12 2 55 W TRAY: $134.00
BOX : $134.00
Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i3-3240 Processor
(3M Cache, 3.40 GHz)
Launched Q3'12 2 55 W BOX : $117.00
TRAY: $117.00
Intel® HD Graphics 2500
So sánh Intel® Core™ i3-3240T Processor
(3M Cache, 2.90 GHz)
Launched Q3'12 2 35 W TRAY: $117.00 Intel® HD Graphics 2500
So sánh Intel® Core™ i3-3245 Processor
(3M Cache, 3.40 GHz)
Launched Q2'13 2 55 W BOX : $144.00
TRAY: $134.00
Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i3-3250 Processor
(3M Cache, 3.50 GHz)
Launched Q2'13 2 55 W BOX : $117.00
TRAY: $117.00
Intel® HD Graphics 2500
So sánh Intel® Core™ i3-3250T Processor
(3M Cache, 3.00 GHz)
Launched Q2'13 2 35 W TRAY: $117.00 Intel® HD Graphics 2500
So sánh
So sánh tất cả
Tên sản phẩm Tình trạng               Ngày phát hành Số lõi TDP Giá đề xuất cho khách hàng Đồ họa bộ xử lý
So sánh Intel® Core™ i3-3217UE Processor
(3M Cache, 1.60 GHz)
Launched Q3'12 2 17 W TRAY: $261.00 Intel® HD Graphics 4000
So sánh Intel® Core™ i3-3220 Processor
(3M Cache, 3.30 GHz)
Launched Q3'12 2 55 W BOX : $117.00
TRAY: $117.00
Intel® HD Graphics 2500
So sánh Intel® Core™ i3-3115C Processor
(4M Cache, 2.50 GHz)
Launched Q3'13 2 25 W TRAY: $293.00
So sánh Intel® Core™ i3-3120ME Processor
(3M Cache, 2.40 GHz)
Launched Q3'12 2 35 W TRAY: $225.00 Intel® HD Graphics 4000