Mẹo tìm kiếm

Có nhiều cách để tìm sản phẩm mà bạn đang cần tìm. Dưới đây là một số ví dụ:

  • Theo sản phẩm số - i7-4770
  • Theo Mã đặt hàng - BX80635E52697V2
  • Theo Mã SPEC - SR19H
  • Theo tên thương hiệu - core i7
  • Theo tần số - 3.90 GHz
  • Theo kích cỡ bộ nhớ đệm - 8M
  • Theo tên mã - Haswell
  • Theo Đồ Họa Bộ Xử Lý - Iris

Các tiêu chí ở trên không chỉ áp dụng để tìm kiếm bộ xử lý mà còn tìm kiếm các sản phẩm khác trong danh mục của chúng tôi bao gồm bo mạch chủ, chipset, nối mạng, máy chủ và khung vỏ.

Legacy Intel® Xeon® Processor

Bộ lọc Tính năng
So sánh
Chọn tất cả
Tên Sản Phẩm Trạng thái Ngày phát hành Số lõi Năng Suất Giải Nhiệt Thiết Kế (TDP) Tối Đa Giá đề xuất cho khách hàng
Chọn 64-bit Intel® Xeon® Processor 2.80 GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB End of Life 1 103 W N/A
Chọn 64-bit Intel® Xeon® Processor 2.80D GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB End of Life 1 103 W N/A
Chọn 64-bit Intel® Xeon® Processor 2.80E GHz, 2M Cache, 800 MHz FSB Launched 1 110 W N/A
Chọn 64-bit Intel® Xeon® Processor 3.00 GHz, 1M Cache, 667 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A
Chọn 64-bit Intel® Xeon® Processor 3.20E GHz, 2M Cache, 800 MHz FSB Launched 1 110 W N/A
Chọn 64-bit Intel® Xeon® Processor 3.40 GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB End of Life 1 103 W N/A
Chọn 64-bit Intel® Xeon® Processor 3.40E GHz, 2M Cache, 800 MHz FSB Launched 1 110 W N/A
Chọn 64-bit Intel® Xeon® Processor 3.50 GHz, 1M Cache, 667 MHz FSB End of Life 1 110 W N/A
Chọn 64-bit Intel® Xeon® Processor 3.60 GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB End of Life 1 103 W N/A
Chọn 64-bit Intel® Xeon® Processor 3.60E GHz, 2M Cache, 800 MHz FSB Launched 1 110 W N/A
Chọn 64-bit Intel® Xeon® Processor 3.80 GHz, 2M Cache, 800 MHz FSB Launched 1 110 W N/A
Chọn 64-bit Intel® Xeon® Processor 3.80E GHz, 2M Cache, 800 MHz FSB Launched 1 110 W N/A
Chọn 64-bit Intel® Xeon® Processor 3.00D GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB End of Life 1 103 W N/A
Chọn 64-bit Intel® Xeon® Processor 3.00E GHz, 2M Cache, 800 MHz FSB End of Life 1 110 W N/A
Chọn 64-bit Intel® Xeon® Processor LV 2.80 GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB End of Life Q2'04 1 55 W N/A
Chọn 64-bit Intel® Xeon® Processor 2.83 GHz, 4M Cache, 667 MHz FSB Launched 1 129 W N/A
Chọn 64-bit Intel® Xeon® Processor 3.00 GHz, 8M Cache, 667 MHz FSB End of Interactive Support 1 129 W N/A
Chọn 64-bit Intel® Xeon® Processor 3.16 GHz, 1M Cache, 667 MHz FSB Launched 1 110 W N/A
Chọn 64-bit Intel® Xeon® Processor 3.33 GHz, 8M Cache, 667 MHz FSB End of Interactive Support 1 129 W N/A
Chọn 64-bit Intel® Xeon® Processor 3.66 GHz, 1M Cache, 667 MHz FSB End of Life 1 110 W N/A
Chọn Intel® Xeon® Processor 2.80 GHz, 4M Cache, 800 MHz FSB End of Life 2 135 W N/A
Chọn Intel® Xeon® Processor LV 1.66 GHz, 2M Cache, 667 MHz FSB Launched Q1'06 2 31 W TRAY: $226.00 - $347.00
Chọn Intel® Xeon® Processor LV 2.00 GHz, 2M Cache, 667 MHz FSB Launched Q1'06 2 31 W TRAY: $382.00
Chọn Intel® Xeon® Processor 1.40 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 56 W N/A
Chọn Intel® Xeon® Processor 1.50 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 59,2 W N/A
Chọn Intel® Xeon® Processor 1.70 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 65,8 W N/A
Chọn Intel® Xeon® Processor 1.80 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB Launched 1 55 W N/A
Chọn Intel® Xeon® Processor 2.00 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 77,5 W N/A
Chọn Intel® Xeon® Processor 2.00 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB Launched 1 58 W N/A
Chọn Intel® Xeon® Processor 2.00 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB End of Life Q1'02 1 58 W N/A
Chọn Intel® Xeon® Processor 2.20 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 61 W N/A
Chọn Intel® Xeon® Processor 2.40 GHz, 1M Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support 1 77 W N/A
Chọn Intel® Xeon® Processor 2.40 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 65 W N/A
Chọn Intel® Xeon® Processor 2.40 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support Q4'02 1 65 W N/A
Chọn Intel® Xeon® Processor 2.60 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 60 W N/A
Chọn Intel® Xeon® Processor 2.66 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support 1 72 W N/A
Chọn Intel® Xeon® Processor 2.80 GHz, 1M Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support 1 77 W TRAY: $307.00
Chọn Intel® Xeon® Processor 2.80 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 74 W N/A
Chọn Intel® Xeon® Processor 2.80 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support Q4'03 1 74 W N/A
Chọn Intel® Xeon® Processor 3.00 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 85 W N/A
Chọn Intel® Xeon® Processor 3.06 GHz, 1M Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support 1 87 W N/A
Chọn Intel® Xeon® Processor 3.06 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB End of Life 1 85 W N/A
Chọn Intel® Xeon® Processor 3.20 GHz, 1M Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support 1 92 W N/A
Chọn Intel® Xeon® Processor 3.20 GHz, 2M Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support 1 92 W N/A
Chọn Intel® Xeon® Processor LV 1.60 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Life Q3'02 1 30 W N/A
Chọn Intel® Xeon® Processor LV 2.40 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Life Q3'03 1 40 W N/A
Chọn Intel® Xeon® Processor 1.40 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 64 W N/A
Chọn Intel® Xeon® Processor 1.50 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 48 W N/A
Chọn Intel® Xeon® Processor 1.50 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 68 W N/A
Chọn Intel® Xeon® Processor 1.60 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 72 W N/A
Chọn Intel® Xeon® Processor 1.90 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 55 W N/A
Chọn Intel® Xeon® Processor 2.00 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 57 W TRAY: $856.00
Chọn Intel® Xeon® Processor 2.00 GHz, 2M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 57 W N/A
Chọn Intel® Xeon® Processor 2.20 GHz, 2M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 65 W TRAY: $1177.00
Chọn Intel® Xeon® Processor 2.50 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 66 W TRAY: $1980.00
Chọn Intel® Xeon® Processor 2.70 GHz, 2M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 80 W TRAY: $1980.00
Chọn Intel® Xeon® Processor 2.80 GHz, 2M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 72 W TRAY: $3692.00
Chọn Intel® Xeon® Processor 3.00 GHz, 4M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 85 W TRAY: $3692.00
Chọn Intel® Pentium® III Xeon® Processor 1.00 GHz, 256K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 30,8 W N/A
Chọn Intel® Pentium® III Xeon® Processor 500 MHz, 1M Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 44 W N/A
Chọn Intel® Pentium® III Xeon® Processor 500 MHz, 2M Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 36,2 W N/A
Chọn Intel® Pentium® III Xeon® Processor 500 MHz, 512K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 36 W N/A
Chọn Intel® Pentium® III Xeon® Processor 550 MHz, 1M Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 34 W N/A
Chọn Intel® Pentium® III Xeon® Processor 550 MHz, 2M Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 39,5 W N/A
Chọn Intel® Pentium® III Xeon® Processor 550 MHz, 512K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 34 W N/A
Chọn Intel® Pentium® III Xeon® Processor 600 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 19,2 W N/A
Chọn Intel® Pentium® III Xeon® Processor 667 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 21,3 W N/A
Chọn Intel® Pentium® III Xeon® Processor 700 MHz, 1M Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 29,6 W N/A
Chọn Intel® Pentium® III Xeon® Processor 700 MHz, 2M Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 29,6 W N/A
Chọn Intel® Pentium® III Xeon® Processor 733 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 23,3 W N/A
Chọn Intel® Pentium® III Xeon® Processor 800 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 25,4 W N/A
Chọn Intel® Pentium® III Xeon® Processor 866 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 27,4 W N/A
Chọn Intel® Pentium® III Xeon® Processor 900 MHz, 2M Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A
Chọn Intel® Pentium® III Xeon® Processor 933 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 29,6 W N/A
Chọn 64-bit Intel® Xeon® Processor 3.00 GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB End of Interactive Support 1 103 W N/A
Chọn 64-bit Intel® Xeon® Processor 3.00 GHz, 2M Cache, 800 MHz FSB Launched 1 55 W N/A
Chọn 64-bit Intel® Xeon® Processor 3.20 GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB End of Life Q2'04 1 103 W N/A
Chọn 64-bit Intel® Xeon® Processor 3.20 GHz, 2M Cache, 800 MHz FSB End of Interactive Support 1 110 W N/A
Chọn 64-bit Intel® Xeon® Processor 3.40 GHz, 2M Cache, 800 MHz FSB End of Interactive Support 1 110 W N/A
Chọn 64-bit Intel® Xeon® Processor 3.60 GHz, 2M Cache, 800 MHz FSB Launched 1 110 W N/A
Chọn Intel® Xeon® Processor LV 2.16 GHz, 2M Cache, 667 MHz FSB Launched Q3'06 2 31 W N/A
Chọn Intel® Xeon® Processor ULV 1.66 GHz, 2M Cache, 667 MHz FSB Launched Q1'06 2 15 W N/A
Chọn 64-bit Intel® Xeon® Processor 2.80 GHz, 2M Cache, 800 MHz FSB End of Interactive Support 1 110 W N/A
Chọn Intel® Pentium® III Xeon® Processor 600 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A
Chọn Intel® Pentium® II Xeon® Processor 400 MHz, 1M Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 18,6 W N/A
Chọn Intel® Pentium® II Xeon® Processor 400 MHz, 512K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 30,8 W N/A
Chọn Intel® Pentium® II Xeon® Processor 450 MHz, 1M Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 46,7 W N/A
Chọn Intel® Pentium® II Xeon® Processor 450 MHz, 2M Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 46,7 W N/A
Chọn Intel® Pentium® II Xeon® Processor 450 MHz, 512K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 34,5 W N/A
So sánh
Chọn tất cả
Tên Sản Phẩm Trạng thái Ngày phát hành Số lõi Năng Suất Giải Nhiệt Thiết Kế (TDP) Tối Đa Giá đề xuất cho khách hàng
Chọn 64-bit Intel® Xeon® Processor 2.80 GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB End of Life 1 103 W N/A
Chọn 64-bit Intel® Xeon® Processor 2.80D GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB End of Life 1 103 W N/A
Chọn 64-bit Intel® Xeon® Processor 2.80E GHz, 2M Cache, 800 MHz FSB Launched 1 110 W N/A
Chọn 64-bit Intel® Xeon® Processor 3.00 GHz, 1M Cache, 667 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A
Chọn 64-bit Intel® Xeon® Processor 3.20E GHz, 2M Cache, 800 MHz FSB Launched 1 110 W N/A
Chọn 64-bit Intel® Xeon® Processor 3.40 GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB End of Life 1 103 W N/A
Chọn 64-bit Intel® Xeon® Processor 3.40E GHz, 2M Cache, 800 MHz FSB Launched 1 110 W N/A
Chọn 64-bit Intel® Xeon® Processor 3.50 GHz, 1M Cache, 667 MHz FSB End of Life 1 110 W N/A
Chọn 64-bit Intel® Xeon® Processor 3.60 GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB End of Life 1 103 W N/A
Chọn 64-bit Intel® Xeon® Processor 3.60E GHz, 2M Cache, 800 MHz FSB Launched 1 110 W N/A
Chọn 64-bit Intel® Xeon® Processor 3.80 GHz, 2M Cache, 800 MHz FSB Launched 1 110 W N/A
Chọn 64-bit Intel® Xeon® Processor 3.80E GHz, 2M Cache, 800 MHz FSB Launched 1 110 W N/A
Chọn 64-bit Intel® Xeon® Processor 3.00D GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB End of Life 1 103 W N/A
Chọn 64-bit Intel® Xeon® Processor 3.00E GHz, 2M Cache, 800 MHz FSB End of Life 1 110 W N/A
Chọn 64-bit Intel® Xeon® Processor LV 2.80 GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB End of Life Q2'04 1 55 W N/A
Chọn 64-bit Intel® Xeon® Processor 2.83 GHz, 4M Cache, 667 MHz FSB Launched 1 129 W N/A
Chọn 64-bit Intel® Xeon® Processor 3.00 GHz, 8M Cache, 667 MHz FSB End of Interactive Support 1 129 W N/A
Chọn 64-bit Intel® Xeon® Processor 3.16 GHz, 1M Cache, 667 MHz FSB Launched 1 110 W N/A
Chọn 64-bit Intel® Xeon® Processor 3.33 GHz, 8M Cache, 667 MHz FSB End of Interactive Support 1 129 W N/A
Chọn 64-bit Intel® Xeon® Processor 3.66 GHz, 1M Cache, 667 MHz FSB End of Life 1 110 W N/A
Chọn Intel® Xeon® Processor 2.80 GHz, 4M Cache, 800 MHz FSB End of Life 2 135 W N/A
Chọn Intel® Xeon® Processor LV 1.66 GHz, 2M Cache, 667 MHz FSB Launched Q1'06 2 31 W TRAY: $226.00 - $347.00
Chọn Intel® Xeon® Processor LV 2.00 GHz, 2M Cache, 667 MHz FSB Launched Q1'06 2 31 W TRAY: $382.00
Chọn Intel® Xeon® Processor 1.40 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 56 W N/A
Chọn Intel® Xeon® Processor 1.50 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 59,2 W N/A
Chọn Intel® Xeon® Processor 1.70 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 65,8 W N/A
Chọn Intel® Xeon® Processor 1.80 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB Launched 1 55 W N/A
Chọn Intel® Xeon® Processor 2.00 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 77,5 W N/A
Chọn Intel® Xeon® Processor 2.00 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB Launched 1 58 W N/A
Chọn Intel® Xeon® Processor 2.00 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB End of Life Q1'02 1 58 W N/A
Chọn Intel® Xeon® Processor 2.20 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 61 W N/A
Chọn Intel® Xeon® Processor 2.40 GHz, 1M Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support 1 77 W N/A
Chọn Intel® Xeon® Processor 2.40 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 65 W N/A
Chọn Intel® Xeon® Processor 2.40 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support Q4'02 1 65 W N/A
Chọn Intel® Xeon® Processor 2.60 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 60 W N/A
Chọn Intel® Xeon® Processor 2.66 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support 1 72 W N/A
Chọn Intel® Xeon® Processor 2.80 GHz, 1M Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support 1 77 W TRAY: $307.00
Chọn Intel® Xeon® Processor 2.80 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 74 W N/A
Chọn Intel® Xeon® Processor 2.80 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support Q4'03 1 74 W N/A
Chọn Intel® Xeon® Processor 3.00 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 85 W N/A
Chọn Intel® Xeon® Processor 3.06 GHz, 1M Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support 1 87 W N/A
Chọn Intel® Xeon® Processor 3.06 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB End of Life 1 85 W N/A
Chọn Intel® Xeon® Processor 3.20 GHz, 1M Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support 1 92 W N/A
Chọn Intel® Xeon® Processor 3.20 GHz, 2M Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support 1 92 W N/A
Chọn Intel® Xeon® Processor LV 1.60 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Life Q3'02 1 30 W N/A
Chọn Intel® Xeon® Processor LV 2.40 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Life Q3'03 1 40 W N/A
Chọn Intel® Xeon® Processor 1.40 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 64 W N/A
Chọn Intel® Xeon® Processor 1.50 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 48 W N/A
Chọn Intel® Xeon® Processor 1.50 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 68 W N/A
Chọn Intel® Xeon® Processor 1.60 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 72 W N/A
Chọn Intel® Xeon® Processor 1.90 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 55 W N/A
Chọn Intel® Xeon® Processor 2.00 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 57 W TRAY: $856.00
Chọn Intel® Xeon® Processor 2.00 GHz, 2M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 57 W N/A
Chọn Intel® Xeon® Processor 2.20 GHz, 2M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 65 W TRAY: $1177.00
Chọn Intel® Xeon® Processor 2.50 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 66 W TRAY: $1980.00
Chọn Intel® Xeon® Processor 2.70 GHz, 2M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 80 W TRAY: $1980.00
Chọn Intel® Xeon® Processor 2.80 GHz, 2M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 72 W TRAY: $3692.00
Chọn Intel® Xeon® Processor 3.00 GHz, 4M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 85 W TRAY: $3692.00
Chọn Intel® Pentium® III Xeon® Processor 1.00 GHz, 256K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 30,8 W N/A
Chọn Intel® Pentium® III Xeon® Processor 500 MHz, 1M Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 44 W N/A
Chọn Intel® Pentium® III Xeon® Processor 500 MHz, 2M Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 36,2 W N/A
Chọn Intel® Pentium® III Xeon® Processor 500 MHz, 512K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 36 W N/A
Chọn Intel® Pentium® III Xeon® Processor 550 MHz, 1M Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 34 W N/A
Chọn Intel® Pentium® III Xeon® Processor 550 MHz, 2M Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 39,5 W N/A
Chọn Intel® Pentium® III Xeon® Processor 550 MHz, 512K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 34 W N/A
Chọn Intel® Pentium® III Xeon® Processor 600 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 19,2 W N/A
Chọn Intel® Pentium® III Xeon® Processor 667 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 21,3 W N/A
Chọn Intel® Pentium® III Xeon® Processor 700 MHz, 1M Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 29,6 W N/A
Chọn Intel® Pentium® III Xeon® Processor 700 MHz, 2M Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 29,6 W N/A
Chọn Intel® Pentium® III Xeon® Processor 733 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 23,3 W N/A
Chọn Intel® Pentium® III Xeon® Processor 800 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 25,4 W N/A
Chọn Intel® Pentium® III Xeon® Processor 866 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 27,4 W N/A
Chọn Intel® Pentium® III Xeon® Processor 900 MHz, 2M Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A
Chọn Intel® Pentium® III Xeon® Processor 933 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 29,6 W N/A
Chọn 64-bit Intel® Xeon® Processor 3.00 GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB End of Interactive Support 1 103 W N/A
Chọn 64-bit Intel® Xeon® Processor 3.00 GHz, 2M Cache, 800 MHz FSB Launched 1 55 W N/A
Chọn 64-bit Intel® Xeon® Processor 3.20 GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB End of Life Q2'04 1 103 W N/A
Chọn 64-bit Intel® Xeon® Processor 3.20 GHz, 2M Cache, 800 MHz FSB End of Interactive Support 1 110 W N/A
Chọn 64-bit Intel® Xeon® Processor 3.40 GHz, 2M Cache, 800 MHz FSB End of Interactive Support 1 110 W N/A
Chọn 64-bit Intel® Xeon® Processor 3.60 GHz, 2M Cache, 800 MHz FSB Launched 1 110 W N/A
Chọn Intel® Xeon® Processor LV 2.16 GHz, 2M Cache, 667 MHz FSB Launched Q3'06 2 31 W N/A
Chọn Intel® Xeon® Processor ULV 1.66 GHz, 2M Cache, 667 MHz FSB Launched Q1'06 2 15 W N/A
Chọn 64-bit Intel® Xeon® Processor 2.80 GHz, 2M Cache, 800 MHz FSB End of Interactive Support 1 110 W N/A
Chọn Intel® Pentium® III Xeon® Processor 600 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A
Chọn Intel® Pentium® II Xeon® Processor 400 MHz, 1M Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 18,6 W N/A
Chọn Intel® Pentium® II Xeon® Processor 400 MHz, 512K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 30,8 W N/A
Chọn Intel® Pentium® II Xeon® Processor 450 MHz, 1M Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 46,7 W N/A
Chọn Intel® Pentium® II Xeon® Processor 450 MHz, 2M Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 46,7 W N/A
Chọn Intel® Pentium® II Xeon® Processor 450 MHz, 512K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 34,5 W N/A
So sánh
Chọn tất cả
Tên Sản Phẩm Trạng thái Ngày phát hành Số lõi Năng Suất Giải Nhiệt Thiết Kế (TDP) Tối Đa Giá đề xuất cho khách hàng
Chọn 64-bit Intel® Xeon® Processor 2.80 GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB End of Life 1 103 W N/A
Chọn 64-bit Intel® Xeon® Processor 2.80D GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB End of Life 1 103 W N/A
Chọn 64-bit Intel® Xeon® Processor 3.40 GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB End of Life 1 103 W N/A
Chọn 64-bit Intel® Xeon® Processor 3.60 GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB End of Life 1 103 W N/A
Chọn 64-bit Intel® Xeon® Processor 3.00D GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB End of Life 1 103 W N/A
Chọn 64-bit Intel® Xeon® Processor LV 2.80 GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB End of Life Q2'04 1 55 W N/A
Chọn Intel® Xeon® Processor LV 1.66 GHz, 2M Cache, 667 MHz FSB Launched Q1'06 2 31 W TRAY: $226.00 - $347.00
Chọn Intel® Xeon® Processor LV 2.00 GHz, 2M Cache, 667 MHz FSB Launched Q1'06 2 31 W TRAY: $382.00
Chọn Intel® Xeon® Processor 1.80 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB Launched 1 55 W N/A
Chọn Intel® Xeon® Processor 2.00 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB Launched 1 58 W N/A
Chọn Intel® Xeon® Processor 2.20 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 61 W N/A
Chọn Intel® Xeon® Processor 2.40 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 65 W N/A
Chọn Intel® Xeon® Processor 2.60 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 60 W N/A
Chọn Intel® Xeon® Processor 2.80 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 74 W N/A
Chọn Intel® Xeon® Processor 3.00 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 85 W N/A
Chọn Intel® Xeon® Processor 3.06 GHz, 1M Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support 1 87 W N/A
Chọn Intel® Xeon® Processor 3.20 GHz, 1M Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support 1 92 W N/A
Chọn Intel® Pentium® III Xeon® Processor 1.00 GHz, 256K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 30,8 W N/A
Chọn Intel® Pentium® III Xeon® Processor 600 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 19,2 W N/A
Chọn Intel® Pentium® III Xeon® Processor 667 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 21,3 W N/A
Chọn Intel® Pentium® III Xeon® Processor 733 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 23,3 W N/A
Chọn Intel® Pentium® III Xeon® Processor 800 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 25,4 W N/A
Chọn Intel® Pentium® III Xeon® Processor 866 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 27,4 W N/A
Chọn 64-bit Intel® Xeon® Processor 3.00 GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB End of Interactive Support 1 103 W N/A
Chọn 64-bit Intel® Xeon® Processor 3.20 GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB End of Life Q2'04 1 103 W N/A
Chọn Intel® Xeon® Processor ULV 1.66 GHz, 2M Cache, 667 MHz FSB Launched Q1'06 2 15 W N/A