Các mẹo tìm kiếm

Có nhiều cách để tìm sản phẩm mà bạn đang cần tìm. Dưới đây là một số ví dụ:

  • Theo Số Hiệu Sản Phẩm - i7-5960X
  • Theo Mã Đặt Hàng - BX80648I75960X
  • Theo Mã THÔNG SỐ - SR20Q
  • Theo Tên Thương Hiệu - core m
  • Theo Tên Mã - Haswell
  • Theo Tần Số - 4,40 GHz
  • Theo đồ họa bộ xử lý - Iris
  • Theo Socket - LGA2011-v3

Các tiêu chí ở trên không chỉ áp dụng để tìm kiếm bộ xử lý mà còn tìm kiếm các sản phẩm khác trong danh mục của chúng tôi bao gồm bo mạch chủ, chipset, nối mạng, máy chủ và khung vỏ.

Previous Generation Intel® Core™ i7 Processor

Bộ lọc tính năng
So sánh
So sánh tất cả
Tên sản phẩm Tình trạng               Ngày phát hành Giá đề xuất cho khách hàng Số lõi TDP Đồ họa bộ xử lý
So sánh Intel® Core™ i7-920 Processor
(8M Cache, 2.66 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
End of Interactive Support Q4'08 $305.00 4 130 W
So sánh Intel® Core™ i7-930 Processor
(8M Cache, 2.80 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
End of Interactive Support Q1'10 $305.00 4 130 W
So sánh Intel® Core™ i7-940 Processor
(8M Cache, 2.93 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
End of Interactive Support Q4'08 $555.00 4 130 W
So sánh Intel® Core™ i7-950 Processor
(8M Cache, 3.06 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
End of Interactive Support Q2'09 $305.00 4 130 W
So sánh Intel® Core™ i7-960 Processor
(8M Cache, 3.20 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
End of Interactive Support Q4'09 $305.00 4 130 W
So sánh Intel® Core™ i7-970 Processor
(12M Cache, 3.20 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
End of Interactive Support Q3'10 $594.00 6 130 W
So sánh Intel® Core™ i7-980 Processor
(12M Cache, 3.33 GHz, 4.8 GT/s Intel® QPI)
End of Interactive Support Q2'11 $594.00 6 130 W
So sánh Intel® Core™ i7-860 Processor
(8M Cache, 2.80 GHz)
End of Interactive Support Q3'09 $257.00 - $305.00 4 95 W
So sánh Intel® Core™ i7-860S Processor
(8M Cache, 2.53 GHz)
End of Interactive Support Q1'10 $362.00 4 82 W
So sánh Intel® Core™ i7-870 Processor
(8M Cache, 2.93 GHz)
End of Interactive Support Q3'09 $305.00 4 95 W
So sánh Intel® Core™ i7-870S Processor
(8M Cache, 2.66 GHz)
End of Interactive Support Q2'10 N/A 4 82 W
So sánh Intel® Core™ i7-875K Processor
(8M Cache, 2.93 GHz)
End of Interactive Support Q2'10 $353.00 4 95 W
So sánh Intel® Core™ i7-880 Processor
(8M Cache, 3.06 GHz)
End of Interactive Support Q2'10 N/A 4 95 W
So sánh Intel® Core™ i7-820QM Processor
(8M Cache, 1.73 GHz)
End of Interactive Support Q3'09 N/A 4 45 W
So sánh Intel® Core™ i7-840QM Processor
(8M Cache, 1.86 GHz)
End of Interactive Support Q3'10 $570.00 4 45 W
So sánh Intel® Core™ i7-720QM Processor
(6M Cache, 1.60 GHz)
End of Interactive Support Q3'09 $380.00 4 45 W
So sánh Intel® Core™ i7-740QM Processor
(6M cache, 1.73 GHz)
End of Interactive Support Q3'10 $380.00 4 45 W
So sánh Intel® Core™ i7-610E Processor
(4M Cache, 2.53 GHz)
Launched Q1'10 $232.00 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i7-620LM Processor
(4M Cache, 2.00 GHz)
Launched Q1'10 N/A 2 25 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i7-620M Processor
(4M Cache, 2.66 GHz)
Launched Q1'10 $250.00 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i7-620UM Processor
(4M Cache, 1.06 GHz)
Launched Q1'10 N/A 2 18 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i7-640LM Processor
(4M Cache, 2.13 GHz)
Launched Q1'10 N/A 2 25 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i7-640M Processor
(4M Cache, 2.80 GHz)
End of Interactive Support Q3'10 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i7-640UM Processor
(4M Cache, 1.20 GHz)
End of Interactive Support Q1'10 N/A 2 18 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i7-660LM Processor
(4M Cache, 2.26 GHz)
End of Interactive Support Q3'10 N/A 2 25 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i7-660UE Processor
(4M Cache, 1.33 GHz)
Launched Q1'10 $248.00 2 18 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i7-660UM Processor
(4M Cache, 1.33 GHz)
Launched Q2'10 N/A 2 18 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i7-680UM Processor
(4M Cache, 1.46 GHz)
End of Interactive Support Q3'10 N/A 2 18 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i7-620LE Processor
(4M Cache, 2.00 GHz)
Launched Q1'10 $247.00 2 25 W Integrated
So sánh Intel® Core™ i7-620UE Processor
(4M Cache, 1.06 GHz)
Launched Q1'10 $248.00 2 18 W Integrated
So sánh
So sánh tất cả
Tên sản phẩm Tình trạng               Ngày phát hành Giá đề xuất cho khách hàng Số lõi TDP Đồ họa bộ xử lý
So sánh Intel® Core™ i7-820QM Processor
(8M Cache, 1.73 GHz)
End of Interactive Support Q3'09 N/A 4 45 W
So sánh Intel® Core™ i7-840QM Processor
(8M Cache, 1.86 GHz)
End of Interactive Support Q3'10 $570.00 4 45 W
So sánh Intel® Core™ i7-720QM Processor
(6M Cache, 1.60 GHz)
End of Interactive Support Q3'09 $380.00 4 45 W
So sánh Intel® Core™ i7-740QM Processor
(6M cache, 1.73 GHz)
End of Interactive Support Q3'10 $380.00 4 45 W
So sánh Intel® Core™ i7-610E Processor
(4M Cache, 2.53 GHz)
Launched Q1'10 $232.00 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i7-620LM Processor
(4M Cache, 2.00 GHz)
Launched Q1'10 N/A 2 25 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i7-620M Processor
(4M Cache, 2.66 GHz)
Launched Q1'10 $250.00 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i7-620UM Processor
(4M Cache, 1.06 GHz)
Launched Q1'10 N/A 2 18 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i7-640LM Processor
(4M Cache, 2.13 GHz)
Launched Q1'10 N/A 2 25 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i7-640M Processor
(4M Cache, 2.80 GHz)
End of Interactive Support Q3'10 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i7-640UM Processor
(4M Cache, 1.20 GHz)
End of Interactive Support Q1'10 N/A 2 18 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i7-660LM Processor
(4M Cache, 2.26 GHz)
End of Interactive Support Q3'10 N/A 2 25 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i7-660UE Processor
(4M Cache, 1.33 GHz)
Launched Q1'10 $248.00 2 18 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i7-660UM Processor
(4M Cache, 1.33 GHz)
Launched Q2'10 N/A 2 18 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i7-680UM Processor
(4M Cache, 1.46 GHz)
End of Interactive Support Q3'10 N/A 2 18 W Intel® HD Graphics
So sánh
So sánh tất cả
Tên sản phẩm Tình trạng               Ngày phát hành Giá đề xuất cho khách hàng Số lõi TDP Đồ họa bộ xử lý
So sánh Intel® Core™ i7-920 Processor
(8M Cache, 2.66 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
End of Interactive Support Q4'08 $305.00 4 130 W
So sánh Intel® Core™ i7-930 Processor
(8M Cache, 2.80 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
End of Interactive Support Q1'10 $305.00 4 130 W
So sánh Intel® Core™ i7-940 Processor
(8M Cache, 2.93 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
End of Interactive Support Q4'08 $555.00 4 130 W
So sánh Intel® Core™ i7-950 Processor
(8M Cache, 3.06 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
End of Interactive Support Q2'09 $305.00 4 130 W
So sánh Intel® Core™ i7-960 Processor
(8M Cache, 3.20 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
End of Interactive Support Q4'09 $305.00 4 130 W
So sánh Intel® Core™ i7-970 Processor
(12M Cache, 3.20 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
End of Interactive Support Q3'10 $594.00 6 130 W
So sánh Intel® Core™ i7-980 Processor
(12M Cache, 3.33 GHz, 4.8 GT/s Intel® QPI)
End of Interactive Support Q2'11 $594.00 6 130 W
So sánh Intel® Core™ i7-860 Processor
(8M Cache, 2.80 GHz)
End of Interactive Support Q3'09 $257.00 - $305.00 4 95 W
So sánh Intel® Core™ i7-860S Processor
(8M Cache, 2.53 GHz)
End of Interactive Support Q1'10 $362.00 4 82 W
So sánh Intel® Core™ i7-870 Processor
(8M Cache, 2.93 GHz)
End of Interactive Support Q3'09 $305.00 4 95 W
So sánh Intel® Core™ i7-870S Processor
(8M Cache, 2.66 GHz)
End of Interactive Support Q2'10 N/A 4 82 W
So sánh Intel® Core™ i7-875K Processor
(8M Cache, 2.93 GHz)
End of Interactive Support Q2'10 $353.00 4 95 W
So sánh Intel® Core™ i7-880 Processor
(8M Cache, 3.06 GHz)
End of Interactive Support Q2'10 N/A 4 95 W
So sánh
So sánh tất cả
Tên sản phẩm Tình trạng               Ngày phát hành Giá đề xuất cho khách hàng Số lõi TDP Đồ họa bộ xử lý
So sánh Intel® Core™ i7-860 Processor
(8M Cache, 2.80 GHz)
End of Interactive Support Q3'09 $257.00 - $305.00 4 95 W
So sánh Intel® Core™ i7-610E Processor
(4M Cache, 2.53 GHz)
Launched Q1'10 $232.00 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i7-620M Processor
(4M Cache, 2.66 GHz)
Launched Q1'10 $250.00 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i7-660UE Processor
(4M Cache, 1.33 GHz)
Launched Q1'10 $248.00 2 18 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i7-620LE Processor
(4M Cache, 2.00 GHz)
Launched Q1'10 $247.00 2 25 W Integrated
So sánh Intel® Core™ i7-620UE Processor
(4M Cache, 1.06 GHz)
Launched Q1'10 $248.00 2 18 W Integrated