Previous Generation Intel® Core™ i7 Processor

Previous Generation Intel® Core™ i7 Processor

Tên sản phẩm Tình trạng               Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất Cả | Không
Intel® Core™ i7-920 Processor End of Interactive Support Q4'08 4 2.93 GHz 2.66 GHz 8 MB SmartCache $305.00
Intel® Core™ i7-930 Processor End of Interactive Support Q1'10 4 3.06 GHz 2.80 GHz 8 MB SmartCache $305.00
Intel® Core™ i7-940 Processor End of Interactive Support Q4'08 4 3.20 GHz 2.93 GHz 8 MB SmartCache $555.00
Intel® Core™ i7-950 Processor End of Interactive Support Q2'09 4 3.33 GHz 3.06 GHz 8 MB SmartCache $305.00
Intel® Core™ i7-960 Processor End of Interactive Support Q4'09 4 3.46 GHz 3.20 GHz 8 MB SmartCache $305.00
Intel® Core™ i7-970 Processor End of Interactive Support Q3'10 6 3.46 GHz 3.20 GHz 12 MB SmartCache $594.00
Intel® Core™ i7-980 Processor End of Interactive Support Q2'11 6 3.60 GHz 3.33 GHz 12 MB SmartCache $594.00
Intel® Core™ i7-860 Processor End of Interactive Support Q3'09 4 3.46 GHz 2.80 GHz 8 MB SmartCache $257.00 - $305.00
Intel® Core™ i7-860S Processor End of Interactive Support Q1'10 4 3.46 GHz 2.53 GHz 8 MB SmartCache $362.00
Intel® Core™ i7-870 Processor End of Interactive Support Q3'09 4 3.60 GHz 2.93 GHz 8 MB SmartCache $305.00
Intel® Core™ i7-870S Processor End of Interactive Support Q2'10 4 3.60 GHz 2.66 GHz 8 MB SmartCache N/A
Intel® Core™ i7-875K Processor End of Interactive Support Q2'10 4 3.60 GHz 2.93 GHz 8 MB SmartCache $353.00
Intel® Core™ i7-880 Processor End of Interactive Support Q2'10 4 3.73 GHz 3.06 GHz 8 MB SmartCache N/A
Intel® Core™ i7-820QM Processor End of Interactive Support Q3'09 4 3.06 GHz 1.73 GHz 8 MB SmartCache N/A
Intel® Core™ i7-840QM Processor End of Interactive Support Q3'10 4 3.20 GHz 1.86 GHz 8 MB SmartCache $570.00
Intel® Core™ i7-720QM Processor End of Interactive Support Q3'09 4 2.80 GHz 1.60 GHz 6 MB SmartCache $380.00
Intel® Core™ i7-740QM Processor End of Interactive Support Q3'10 4 2.93 GHz 1.73 GHz 6 MB SmartCache $380.00
Intel® Core™ i7-610E Processor Launched Q1'10 2 3.20 GHz 2.53 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics $232.00
Intel® Core™ i7-620LM Processor Launched Q1'10 2 2.80 GHz 2.00 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics N/A
Intel® Core™ i7-620M Processor Launched Q1'10 2 3.33 GHz 2.66 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics $250.00
Intel® Core™ i7-620UM Processor Launched Q1'10 2 2.13 GHz 1.06 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics N/A
Intel® Core™ i7-640LM Processor Launched Q1'10 2 2.93 GHz 2.13 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics N/A
Intel® Core™ i7-640M Processor End of Interactive Support Q3'10 2 3.46 GHz 2.80 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics N/A
Intel® Core™ i7-640UM Processor End of Interactive Support Q1'10 2 2.27 GHz 1.20 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics N/A
Intel® Core™ i7-660LM Processor End of Interactive Support Q3'10 2 3.06 GHz 2.26 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics N/A
Intel® Core™ i7-660UE Processor Launched Q1'10 2 2.40 GHz 1.33 GHz 4 MB Intel® HD Graphics $248.00
Intel® Core™ i7-660UM Processor Launched Q2'10 2 2.40 GHz 1.33 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics N/A
Intel® Core™ i7-680UM Processor End of Interactive Support Q3'10 2 2.53 GHz 1.46 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics N/A
Intel® Core™ i7-620LE Processor Launched Q1'10 2 2.80 GHz 2.00 GHz 4 MB SmartCache Integrated $247.00
Intel® Core™ i7-620UE Processor Launched Q1'10 2 2.13 GHz 1.06 GHz 4 MB SmartCache Integrated $248.00

Tìm kiếm nâng cao

Dùng công cụ này để lọc bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng cache, bộ nhớ tối đa và nhiều tính năng khác

Ý Kiến Phản Hồi

Mục tiêu của chúng tôi là làm cho dòng công cụ ARK trở thành nguồn tài nguyên giá trị đối với bạn. Vui lòng gửi nhận xét, câu hỏi hoặc gợi ý của bạn ở đây. Bạn sẽ nhận được trả lời trong thời gian 2 ngày làm việc.

Bạn thấy thông tin trên trang này có thiết thực không?

Thông tin cá nhân của bạn sẽ chỉ được dùng để hồi đáp câu hỏi này. Tên và địa chỉ email của bạn sẽ không được thêm vào bất kỳ danh sách gửi thư nào và bạn sẽ không nhận email từ Intel Corporation, trừ khi có yêu cầu. Bấm 'Gửi' để xác nhận bạn đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng của Intel và hiểu rõ về Chính Sách Quyền Riêng Tư của Intel.