Mẹo tìm kiếm

Có nhiều cách để tìm sản phẩm mà bạn đang cần tìm. Dưới đây là một số ví dụ:

  • Theo sản phẩm số - i7-4770
  • Theo Mã đặt hàng - BX80635E52697V2
  • Theo Mã SPEC - SR19H
  • Theo tên thương hiệu - core i7
  • Theo tần số - 3.90 GHz
  • Theo kích cỡ bộ nhớ đệm - 8M
  • Theo tên mã - Haswell
  • Theo Đồ Họa Bộ Xử Lý - Iris

Các tiêu chí ở trên không chỉ áp dụng để tìm kiếm bộ xử lý mà còn tìm kiếm các sản phẩm khác trong danh mục của chúng tôi bao gồm bo mạch chủ, chipset, nối mạng, máy chủ và khung vỏ.

Previous Generation Intel® Core™ i7 Processor

Bộ lọc Tính năng
So sánh
Chọn tất cả
Tên Sản Phẩm Trạng thái Ngày phát hành Số lõi Năng Suất Giải Nhiệt Thiết Kế (TDP) Tối Đa Giá đề xuất cho khách hàng Đồ họa Bộ xử lý
Chọn Intel® Core™ i7-920 Processor
(8M Cache, 2.66 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
End of Interactive Support Q4'08 4 130 W BOX : $305.00
Chọn Intel® Core™ i7-940 Processor
(8M Cache, 2.93 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
End of Interactive Support Q4'08 4 130 W BOX : $555.00
Chọn Intel® Core™ i7-950 Processor
(8M Cache, 3.06 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
End of Interactive Support Q2'09 4 130 W TRAY: $294.00
BOX : $305.00
Chọn Intel® Core™ i7-960 Processor
(8M Cache, 3.20 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
End of Interactive Support Q4'09 4 130 W TRAY: $294.00
BOX : $305.00
Chọn Intel® Core™ i7-870 Processor
(8M Cache, 2.93 GHz)
End of Interactive Support Q3'09 4 95 W BOX : $305.00
Chọn Intel® Core™ i7-860 Processor
(8M Cache, 2.80 GHz)
Launched Q3'09 4 95 W TRAY: $272.00
BOX : $305.00
Chọn Intel® Core™ i7-860S Processor
(8M Cache, 2.53 GHz)
End of Interactive Support Q1'10 4 82 W BOX : $362.00
Chọn Intel® Core™ i7-930 Processor
(8M Cache, 2.80 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
End of Interactive Support Q1'10 4 130 W BOX : $305.00
Chọn Intel® Core™ i7-720QM Processor
(6M Cache, 1.60 GHz)
End of Interactive Support Q3'09 4 45 W BOX : $380.00
Chọn Intel® Core™ i7-820QM Processor
(8M Cache, 1.73 GHz)
End of Interactive Support Q3'09 4 45 W N/A
Chọn Intel® Core™ i7-840QM Processor
(8M Cache, 1.86 GHz)
End of Interactive Support Q3'10 4 45 W BOX : $570.00
Chọn Intel® Core™ i7-620LM Processor
(4M Cache, 2.00 GHz)
Launched Q1'10 2 25 W N/A Intel® HD Graphics
Chọn Intel® Core™ i7-620M Processor
(4M Cache, 2.66 GHz)
Launched Q1'10 2 35 W TRAY: $294.00 Intel® HD Graphics
Chọn Intel® Core™ i7-620UM Processor
(4M Cache, 1.06 GHz)
Launched Q1'10 2 18 W N/A Intel® HD Graphics
Chọn Intel® Core™ i7-640LM Processor
(4M Cache, 2.13 GHz)
Launched Q1'10 2 25 W N/A Intel® HD Graphics
Chọn Intel® Core™ i7-640UM Processor
(4M Cache, 1.20 GHz)
End of Interactive Support Q1'10 2 18 W N/A Intel® HD Graphics
Chọn Intel® Core™ i7-970 Processor
(12M Cache, 3.20 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
End of Interactive Support Q3'10 6 130 W BOX : $594.00
Chọn Intel® Core™ i7-620LE Processor
(4M Cache, 2.00 GHz)
Launched Q1'10 2 25 W TRAY: $279.00 Integrated
Chọn Intel® Core™ i7-620UE Processor
(4M Cache, 1.06 GHz)
Launched Q1'10 2 18 W TRAY: $270.00 Integrated
Chọn Intel® Core™ i7-610E Processor
(4M Cache, 2.53 GHz)
Launched Q1'10 2 35 W TRAY: $273.00 Intel® HD Graphics
Chọn Intel® Core™ i7-870S Processor
(8M Cache, 2.66 GHz)
End of Interactive Support Q2'10 4 82 W N/A
Chọn Intel® Core™ i7-875K Processor
(8M Cache, 2.93 GHz)
End of Interactive Support Q2'10 4 95 W BOX : $353.00
Chọn Intel® Core™ i7-880 Processor
(8M Cache, 3.06 GHz)
End of Interactive Support Q2'10 4 95 W N/A
Chọn Intel® Core™ i7-740QM Processor
(6M cache, 1.73 GHz)
End of Interactive Support Q3'10 4 45 W BOX : $380.00
Chọn Intel® Core™ i7-660UM Processor
(4M Cache, 1.33 GHz)
Launched Q2'10 2 18 W N/A Intel® HD Graphics
Chọn Intel® Core™ i7-660LM Processor
(4M Cache, 2.26 GHz)
End of Interactive Support Q3'10 2 25 W N/A Intel® HD Graphics
Chọn Intel® Core™ i7-680UM Processor
(4M Cache, 1.46 GHz)
End of Interactive Support Q3'10 2 18 W N/A Intel® HD Graphics
Chọn Intel® Core™ i7-640M Processor
(4M Cache, 2.80 GHz)
End of Interactive Support Q3'10 2 35 W N/A Intel® HD Graphics
Chọn Intel® Core™ i7-660UE Processor
(4M Cache, 1.33 GHz)
Launched Q1'10 2 18 W TRAY: $270.00 Intel® HD Graphics
Chọn Intel® Core™ i7-980 Processor
(12M Cache, 3.33 GHz, 4.8 GT/s Intel® QPI)
End of Interactive Support Q2'11 6 130 W BOX : $594.00
So sánh
Chọn tất cả
Tên Sản Phẩm Trạng thái Ngày phát hành Số lõi Năng Suất Giải Nhiệt Thiết Kế (TDP) Tối Đa Giá đề xuất cho khách hàng Đồ họa Bộ xử lý
Chọn Intel® Core™ i7-720QM Processor
(6M Cache, 1.60 GHz)
End of Interactive Support Q3'09 4 45 W BOX : $380.00
Chọn Intel® Core™ i7-820QM Processor
(8M Cache, 1.73 GHz)
End of Interactive Support Q3'09 4 45 W N/A
Chọn Intel® Core™ i7-840QM Processor
(8M Cache, 1.86 GHz)
End of Interactive Support Q3'10 4 45 W BOX : $570.00
Chọn Intel® Core™ i7-620LM Processor
(4M Cache, 2.00 GHz)
Launched Q1'10 2 25 W N/A Intel® HD Graphics
Chọn Intel® Core™ i7-620M Processor
(4M Cache, 2.66 GHz)
Launched Q1'10 2 35 W TRAY: $294.00 Intel® HD Graphics
Chọn Intel® Core™ i7-620UM Processor
(4M Cache, 1.06 GHz)
Launched Q1'10 2 18 W N/A Intel® HD Graphics
Chọn Intel® Core™ i7-640LM Processor
(4M Cache, 2.13 GHz)
Launched Q1'10 2 25 W N/A Intel® HD Graphics
Chọn Intel® Core™ i7-640UM Processor
(4M Cache, 1.20 GHz)
End of Interactive Support Q1'10 2 18 W N/A Intel® HD Graphics
Chọn Intel® Core™ i7-610E Processor
(4M Cache, 2.53 GHz)
Launched Q1'10 2 35 W TRAY: $273.00 Intel® HD Graphics
Chọn Intel® Core™ i7-740QM Processor
(6M cache, 1.73 GHz)
End of Interactive Support Q3'10 4 45 W BOX : $380.00
Chọn Intel® Core™ i7-660UM Processor
(4M Cache, 1.33 GHz)
Launched Q2'10 2 18 W N/A Intel® HD Graphics
Chọn Intel® Core™ i7-660LM Processor
(4M Cache, 2.26 GHz)
End of Interactive Support Q3'10 2 25 W N/A Intel® HD Graphics
Chọn Intel® Core™ i7-680UM Processor
(4M Cache, 1.46 GHz)
End of Interactive Support Q3'10 2 18 W N/A Intel® HD Graphics
Chọn Intel® Core™ i7-640M Processor
(4M Cache, 2.80 GHz)
End of Interactive Support Q3'10 2 35 W N/A Intel® HD Graphics
Chọn Intel® Core™ i7-660UE Processor
(4M Cache, 1.33 GHz)
Launched Q1'10 2 18 W TRAY: $270.00 Intel® HD Graphics
So sánh
Chọn tất cả
Tên Sản Phẩm Trạng thái Ngày phát hành Số lõi Năng Suất Giải Nhiệt Thiết Kế (TDP) Tối Đa Giá đề xuất cho khách hàng Đồ họa Bộ xử lý
Chọn Intel® Core™ i7-920 Processor
(8M Cache, 2.66 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
End of Interactive Support Q4'08 4 130 W BOX : $305.00
Chọn Intel® Core™ i7-940 Processor
(8M Cache, 2.93 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
End of Interactive Support Q4'08 4 130 W BOX : $555.00
Chọn Intel® Core™ i7-950 Processor
(8M Cache, 3.06 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
End of Interactive Support Q2'09 4 130 W TRAY: $294.00
BOX : $305.00
Chọn Intel® Core™ i7-960 Processor
(8M Cache, 3.20 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
End of Interactive Support Q4'09 4 130 W TRAY: $294.00
BOX : $305.00
Chọn Intel® Core™ i7-870 Processor
(8M Cache, 2.93 GHz)
End of Interactive Support Q3'09 4 95 W BOX : $305.00
Chọn Intel® Core™ i7-860 Processor
(8M Cache, 2.80 GHz)
Launched Q3'09 4 95 W TRAY: $272.00
BOX : $305.00
Chọn Intel® Core™ i7-860S Processor
(8M Cache, 2.53 GHz)
End of Interactive Support Q1'10 4 82 W BOX : $362.00
Chọn Intel® Core™ i7-930 Processor
(8M Cache, 2.80 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
End of Interactive Support Q1'10 4 130 W BOX : $305.00
Chọn Intel® Core™ i7-970 Processor
(12M Cache, 3.20 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
End of Interactive Support Q3'10 6 130 W BOX : $594.00
Chọn Intel® Core™ i7-870S Processor
(8M Cache, 2.66 GHz)
End of Interactive Support Q2'10 4 82 W N/A
Chọn Intel® Core™ i7-875K Processor
(8M Cache, 2.93 GHz)
End of Interactive Support Q2'10 4 95 W BOX : $353.00
Chọn Intel® Core™ i7-880 Processor
(8M Cache, 3.06 GHz)
End of Interactive Support Q2'10 4 95 W N/A
Chọn Intel® Core™ i7-980 Processor
(12M Cache, 3.33 GHz, 4.8 GT/s Intel® QPI)
End of Interactive Support Q2'11 6 130 W BOX : $594.00
So sánh
Chọn tất cả
Tên Sản Phẩm Trạng thái Ngày phát hành Số lõi Năng Suất Giải Nhiệt Thiết Kế (TDP) Tối Đa Giá đề xuất cho khách hàng Đồ họa Bộ xử lý
Chọn Intel® Core™ i7-860 Processor
(8M Cache, 2.80 GHz)
Launched Q3'09 4 95 W TRAY: $272.00
BOX : $305.00
Chọn Intel® Core™ i7-620M Processor
(4M Cache, 2.66 GHz)
Launched Q1'10 2 35 W TRAY: $294.00 Intel® HD Graphics
Chọn Intel® Core™ i7-620LE Processor
(4M Cache, 2.00 GHz)
Launched Q1'10 2 25 W TRAY: $279.00 Integrated
Chọn Intel® Core™ i7-620UE Processor
(4M Cache, 1.06 GHz)
Launched Q1'10 2 18 W TRAY: $270.00 Integrated
Chọn Intel® Core™ i7-610E Processor
(4M Cache, 2.53 GHz)
Launched Q1'10 2 35 W TRAY: $273.00 Intel® HD Graphics
Chọn Intel® Core™ i7-660UE Processor
(4M Cache, 1.33 GHz)
Launched Q1'10 2 18 W TRAY: $270.00 Intel® HD Graphics